Pokud jsou například snímky 1 a 20 klíčovými snímky vlastností, můžete na snímku 1 umístit symbol na vymezenou plochu doleva a na snímku 20 jej přesunout doprava. Pokud vytvoříte doplnění, aplikace Animate vypočítá všechny polohy filmového klipu mezi nimi. Výsledkem je animace symbolu pohybujícího se zleva doprava od snímku 1 do snímku 20. V každém snímku mezi nimi aplikace Animate posune filmový klip po vymezené ploše o jednu dvacetinu celkové vzdálenosti. 

Rozsah doplnění: 

 • Rozsah doplnění je skupina snímků na časové ose, ve které se v průběhu času mění jedna nebo více vlastností nějakého objektu.
 • Na časové ose se zobrazuje jako skupina snímků v jedné vrstvě s modrým pozadím.
 • Rozsah doplnění můžete vybrat jako jeden objekt a přetáhnout ho na časové ose jinam, třeba i do jiné vrstvy.
 • V každém rozsahu můžete animovat pouze jeden objekt na vymezené ploše. Tomuto objektu se říká cílový objekt daného rozsahu doplnění.

Klíčový snímek vlastnosti:

 • Klíčový snímek vlastnosti je snímek v rozsahu doplnění, ve kterém explicitně definujete jednu nebo více vlastností cílového objektu doplnění.
 • K těmto vlastnostem patří například poloha, alfa (průhlednost), barevný odstín atd.
 • Každá definovaná vlastnost má vlastní klíčové snímky.
 • Pokud v některém snímku nastavíte více než jednu vlastnost, budou v tomto snímku uloženy klíčové snímky všech těchto vlastností.
 • V Editoru pohybu se můžete podívat na všechny vlastnosti rozsahu a jejich klíčové snímky.
 • V kontextové nabídce rozsahu doplnění můžete také zvolit, které typy klíčových snímků vlastností se budou zobrazovat na časové ose.

Doplnitelné objekty a vlastnosti

Mezi typy objektů, které lze zahrnuje, patří filmové klipy, grafiky, symboly tlačítek a textová pole. Lze zahrnout následující vlastnosti těchto objektů:

 • Poloha X a Y v 2D prostoru

 • Poloha Z v 3D prostoru (pouze pro filmové klipy)

 • Otočení v 2D prostoru (okolo osy Z)

 • Otočení okolo osy X, Y a Z v 3D prostoru (pouze pro filmové klipy): Pro 3D pohyb je potřeba, aby byl soubor FLA v nastavení publikování nastavený na ActionScript 3.0 a Flash Player 10 nebo vyšší. Prostředí Adobe AIR rovněž podporuje 3D pohyb.

 • Zkosení podle osy X a Y

 • Změna velikosti podle osy X a Y

 • Barevné efekty: zahrnuje alfu (průhlednost), jas, odstín a pokročilá nastavení barev. Barevné efekty lze doplnit pouze u symbolů a textu modulu TLF. Doplněním těchto vlastností dosáhnete toho, že objekty budou přecházet z jedné barvy do druhé. Chcete-li doplnit barevný efekt u klasického textu, převeďte daný text na symbol.

 • Vlastnosti filtrů (filtry nelze aplikovat na grafické symboly)

Rozdíly mezi doplněními pohybu a klasickými doplněními

Aplikace Animate pro vytváření pohybu podporuje dva rozdílné typy doplnění: doplnění pohybu a klasická doplnění.

Doplnění pohybu Klasická doplnění
Snadná tvorba. Tato doplnění jsou všestranná a nabízejí maximální kontrolu nad doplněnými animacemi. Složitá tvorba. Sem patří všechna doplnění vytvořená ve starších verzích Animate. 
Lepší kontrola nad doplněními. Nabízejí funkce přizpůsobené danému uživateli.
Používají klíčové snímky. Používají vlastnosti.
Skládají se z jednoho cílového objektu v celé délce doplnění. Umožňují doplnění mezi dvěma klíčovými snímky se stejnými nebo odlišnými symboly.
Doplnění považuje text za doplnitelný typ a nepřevádí textové objekty na filmové klipy. Převádějí textové objekty na grafické symboly.
V rozsahu doplnění pohybu nejsou povoleny skripty snímků.  Klasická doplnění skripty snímků povolují.
Rozsahy doplnění pohybu lze v časové ose roztáhnout nebo lze změnit jejich velikost. Chovají se jako jediný objekt.  Klasická doplnění se skládají ze skupiny snímků v časové ose, z nichž každý snímek lze individuálně vybrat.
Chcete-li vybrat jednotlivé snímky v rozsahu doplnění, klikněte na snímky se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac).  
Náběhy/doběhy lze aplikovat v rámci celé délky rozsahu doplnění pohybu. Budete-li aplikovat náběh a doběh pouze na určité snímky doplnění pohybu, je třeba vytvořit vlastní křivku náběhu/doběhu.
Náběhy/doběhy lze aplikovat na skupinu snímků mezi klíčovými snímky uvnitř doplnění. 
Doplnění pohybu může použít jeden barevný efekt na jedno doplnění. Animace mezi dvěma různými barevnými efekty, například odstínem a alfa průhledností.
Slouží k animaci 3D objektů.  Nemůžete animovat 3D objekt pomocí klasického doplnění.
Jako přednastavení pohybu lze ukládat pouze doplnění pohybu. Je možné přehazovat symboly nebo nastavovat, aby se v klíčovém snímku vlastnosti zobrazovalo číslo snímku grafického symbolu. Animace, které zahrnují tyto techniky, vyžadují klasické doplnění.
   

Podobnosti mezi doplněními pohybu a klasickými doplněními

 • Ve stejné vrstvě se může nacházet více než jedno klasické doplnění nebo doplnění pohybu, ale oba typy doplnění se ve stejné vrstvě nemohou vyskytovat.
 • Pomocí doplnění pohybu i klasických doplnění lze doplňovat jen určité typy objektů.

Další zdroje

 • Užitečný příspěvek o modelu pohybu v aplikaci Animate a rozdíly mezi doplněními pohybu a klasickými doplněními zveřejnila Jen DeHaan na svém blogu na webu Flashthusiast.com.

Viz také

Stáhnout

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online