Panel Fragmenty kódu byl navržen s cílem zajistit, aby i uživatelé bez programátorských zkušeností mohli snadno a rychle začít používat jednoduché fragmenty kódu jazyka JavaScript a ActionScript 3.0. Pomocí tohoto panelu můžete do souboru FLA přidat kód jazyka umožňující běžné funkce. K používání panelu Fragmenty kódu nemusíte znát JavaScript ani ActionScript 3.0

Pomocí panelu Fragmenty kódu můžete provádět tyto činnosti:

 • přidat kód, který bude mít vliv na chování objektu na ploše,

 • přidat kód, který bude řídit pohyb přehrávací hlavy na časové ose,

 • (pouze CS5.5) – Přidání kódu, který umožňuje interakci uživatele pomocí dotykové obrazovky

 • přidat na panel nově vytvořené fragmenty kódu.

Používání fragmentů kódu, které jsou v aplikaci Animate, je také vhodné, když se chcete začít učit JavaScript nebo ActionScript 3.0. Prohlížením fragmentů kódu a dodržováním pokynů k těmto fragmentům se začnete orientovat ve struktuře kódu a jeho slovníku.

Na úvod

Při práci s panelem Fragmenty kódu je nezbytné, abyste chápali tato základní pravidla aplikace Animate:

 • U mnoha fragmentů kódu je nutné přizpůsobit některé jejich položky. V aplikaci Animate to můžete udělat na panelu Akce. Každý fragment obsahuje k tomuto úkolu konkrétní pokyny.

 • Všechny dodané fragmenty kódu jsou v jazyce JavaScript nebo ActionScript 3.0.

 • Některé fragmenty mají vliv na chování objektu, takže na objekt lze kliknout nebo aktivovat pohyb nebo zmizení objektu. Tyto fragmenty používáte na objekt na ploše.

 • Některé fragmenty vyvolají akci, k níž dojde okamžitě poté, co přehrávací hlava vstoupí do snímku obsahujícího tento fragment kódu. Tyto fragmenty kódu používáte na snímek časové osy.

 • Jestliže použijete fragment kódu, přidá se kód do aktuálního snímku vrstvy akcí na časové ose. Pokud sami nevytvoříte vrstvu Akcí, přidá ji aplikace Animate nad všechny ostatní vrstvy na časové ose.

 • Ovládání objektu na ploše pomocí jazyka ActionScript vyžaduje, aby měl objekt v Inspektoru vlastností přiřazen název instance.

 • Klikněte na tlačítko Zobrazit popis a Zobrazit kód, které se zobrazí, když na panelu vyberete fragment.

Přidání fragmentu kódu k objektu nebo snímku na časové ose

Postup přidání akce, která bude mít vliv na objekt nebo přehrávací hlavu:

 1. Vyberte objekt na ploše nebo snímek v časové ose.

  Pokud vyberete objekt, který není instancí symbolu, a použijete fragment kódu, aplikace Animate objekt převede na symbol filmového klipu.

  Pokud vyberete objekt, který nemá název instance, aplikace Animate ho při použití fragmentu doplní.

 2. Na panelu Fragmenty kódu (Okno > Fragmenty kódu) dvakrát klikněte na fragment, který chcete použít.

  Pokud vyberete objekt na ploše, aplikace Animate přidá ve snímcích, které vybraný objekt obsahují, fragment kódu na panel Akce.

  Pokud vyberete snímek na časové ose, aplikace Animate přidá fragment jen do tohoto snímku.

 3. Na panelu akce si prohlédněte nově přidaný kód a podle pokynů v horní části fragmentu nahraďte potřebné položky.

Přidání nových fragmentů na panel Fragmenty kódu

Nové fragmenty kódu můžete na panel Fragmenty kódu přidávat dvěma způsoby:

 • Zadejte nový fragment v dialogovém okně Vytvořit nový fragment kódu.

 • Importujte soubor XML fragmentu kódu.

Použití dialogového okna Vytvořit nový fragment kódu:

 1. Vyberte na panelu Fragmenty kódu z nabídky panelu volbu Vytvořit nový fragment kódu.

 2. V dialogovém okně zadejte název, text bublinové nápovědy a kód JavaScript nebo ActionScript 3.0 svého fragmentu.

  Když na panelu Akce kliknete na tlačítko Automaticky vyplnit, přidáte jakýkoli právě vybraný kód.

 3. Pokud váš kód obsahuje řetězec „instance_name_here“ a chcete, aby aplikace Animate při použití fragmentu tento řetězec nahradila správným názvem instance, zaškrtněte políčko Automaticky při použití fragmentu kódu nahrazovat položku instance_name_here.

  Aplikace Animate přidá nový fragment na panel Fragmenty kódu do složky Vlastní.

Postup importu fragmentu kódu ve formátu XML:

 1. Vyberte na panelu Fragmenty kódu z nabídky panelu volbu Importovat soubor XML s fragmenty kódu.

 2. Vyberte soubor XML, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Otevřít.

Chcete-li zobrazit správný formát jazyka XML pro fragmenty kódu, vyberte za nabídky panelu volbu Upravit soubor XML s fragmenty kódu.

Chcete-li fragment kódu odstranit, klepněte na panelu na fragment pravým tlačítkem a z kontextové nabídky vyberte možnost Odstranit fragment kódu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online