Toto téma popisuje, jak lze použít fragmenty kódu pro vlastní komponenty.

K vlastním komponentám můžete přidávat fragmenty kódu, které vám usnadní interakci s komponentou. Podívejme se na dva příklady dostupné v Animate CC. Tyto dva nové fragmenty kódu naleznete v části HTML5 Canvas -> Komponenty.

 1. Fragment kódu pro připojení ovladače klikání k tlačítku

  // Disable multiple handlers, as these may be used in frame scripts
  if(!this.instance_name_here_click_cbk) {
  	function instance_name_here_click(evt) {
  		// Start your custom code
  		console.log("Button clicked");
  		// End your custom code
  	}
  
  	// Attach an event handler on the parent with the filter as the 
  	// Component instance’s id
  $("#dom_overlay_container").on("click", "#instance_name_here", instance_name_here_click.bind(this));
  	this.instance_name_here_click_cbk = true;
  }
  

  Všimněte si, že ovladač je přiřazen k nadřazenému objektu (dom_overlay_container) s filtrem nastaveným na instanci komponenty. To je důležité, protože instance komponenty nemusí být přítomna, když se snažíte připojit ovladač. Zajišťuje se tím, že ovladače událostí se budou spouštět správně.

  Podobným způsobem můžete přidávat ovladače událostí i ke svým vlastním komponentám.

 2. Fragment kódu pro načtení hodnoty z libovolného vstupního ovládacího prvku

  console.log($("#instance_name_here").val());
 3. Fragment kódu, který se spustí, když je instance komponenty přiřazená k modelu DOM

  // Listen to the attached event, fired by component runtime
  
  $("#dom_overlay_container").on("attached", function(evt, param) {      
  // Check the id of the instance 
  if(param && param.id == 'movieClip_1') {              
  
  $("#movieClip_1").text("My Button");             
  }
  });
  

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online