Příručka uživatele Zrušit

Předlohy publikování HTML

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

O předlohách publikování HTML

Předloha HTML znamená v aplikaci Animate soubor obsahující statický kód HTML a flexibilní kód předlohy tvořený speciálním typem proměnných (odlišných od proměnných jazyka ActionScript). Animate při publikování souboru SWF tyto proměnné nahradí hodnotami, které vyberete na záložce HTML v dialogovém okně Nastavení publikování, a vytvoří stránku HTML, ve které bude váš soubor SWF vložený.

Animate obsahuje předlohy vhodné pro většinu účelů, takže stránku HTML, která má zobrazovat soubor SWF, nemusíte vytvářet ručně. Například předloha Pouze Animate se hodí pro testování vašich souborů v prohlížeči. Umístí soubor SWF na stránce HTML tak, abyste ho mohli zobrazit prostřednictvím webového prohlížeče s nainstalovaným přehrávačem Flash Player.

Chcete-li publikovat novou stránku HTML, použijte stejnou předlohu a změňte nastavení. Vlastní předlohy si můžete vytvořit pomocí libovolného editoru HTML. Předlohu vytvoříte stejně jako standardní stránku HTML, pouze musíte specifické hodnoty týkající se souboru SWF nahradit proměnnými, které mají na začátku znak dolaru ($).

HTML předlohy aplikace Animate mají následující speciální charakteristiky:

 • Jednořádkový titul, který se zobrazuje v rozbalovací nabídce Předloha na záložce HTML v dialogovém okně Nastavení publikování.

 • Delší popis, který se zobrazí, klepnete na Informace na záložce HTML v dialogovém okně Nastavení publikování.

 • Proměnné začínající znakem dolaru ($), který určuje, ve kterém místě je nutné nahradit hodnotu parametru, až bude Animate generovat výstupní soubor.

  Poznámka: Chcete-li znak dolaru v dokumentu použít k jinému účelu, použijte kombinaci zpětného lomítka a znaku dolaru (\$).

 • Tagy jazyka HTML object a embed, které odpovídají požadavků na tagy v aplikacích Microsoft Internet Explorer, Netscape® Communicator® nebo Navigator®. Aby se soubor SWF na stránce HTML zobrazoval správně, dodržujte tyto požadavky týkající se tagů. Internet Explorer používá tag HTML object k otevření souboru SWF; Netscape používá tag embed.

Přizpůsobení HTML předloh publikování

Změnou proměnných v HTML předlohách můžete vytvořit obrazovou mapu, textovou zprávu nebo zprávu URL, nebo můžete vložit vlastní hodnoty pro některé z nejběžnějších parametrů v HTML tazích object aembed (první platí pro prohlížeče používající ovladače ActiveX, druhý pro zásuvné moduly).

Předlohy Animate mohou zahrnovat libovolný HTML obsah vaší aplikace nebo dokonce i kód pro interprety, jako jsou například ColdFusion a ASP.

 1. V HTML editoru otevřete HTML předlohu Animate, kterou chcete změnit. Tyto předlohy se nacházejí v následujících místech:

  • V systémech Windows XP nebo Vista: spouštěcí disk\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\jazyk\Configuration\HTML\. Složka Application Data je obvykle skryta, k zobrazení této složky může být nutné změnit nastavení Průzkumníka Windows.

  • Systém Mac OS X 10.3 a novější: pevný_disk/Applications/Adobe Flash CS5/jazyk/First Run/HTML.

   Položka spouštěcí disk je jednotka, z které se spouští operační systém Windows (obvykle C:). Položka uživatel je jméno osoby přihlášené k operačnímu systému Windows. Výraz jazyk je nastaven na zkrácený název jazyka. Například v USA je jazyk nastaven na „en“, což je zkratka slova English neboli angličtina.

 2. Šablonu podle potřeby upravte.
 3. Předlohu uložte do stejné složky, ze které jste ji získali.
 4. Chcete-li aplikovat nastavení předlohy na váš soubor SWF, zvolte Soubor > Nastavení publikování, klikněte na HTML a vyberte předlohu, kterou jste upravili. Animate změní pouze proměnné ve vybrané předloze.

 5. Vyberte zbývající nastavení publikování a klikněte na tlačítko OK.

Proměnné předlohy HTML

V následující tabulce je uveden přehled proměnných, které Animate rozeznává:

Atribut/parametr

Proměnná předlohy

Název předlohy

$TT

Začátek popisu předlohy

$DS

Konec popisu předlohy

$DF

Název souboru Animate (SWF)

$T1

Název souboru Animate (SWF) pro metadata vyhledávačů

$TL

Popis pro metadata určená pro vyhledávače

$DC

Řetězec metadat XML určený pro vyhledávače

$MD

Šířka

$WT

Výška

$HT

Film

$MO

Zarovnání HTML

$HA

Opakování

$LO

Parametry pro objekt

$PO

Parametry pro vnoření

$PE

Přehrát

$PL

Kvalita

$QU

Změna velikosti

$SC

Salign

$SA

Wmode

$WM

Devicefont

$DE

Bgcolor

$BG

Text filmu (oblast pro psaní textu filmu)

$MT

URL filmu (umístění URL souboru SWF)

$MU

Šířka obrazu (nespecifikovaný typ obrazu)

$IW

Výška obrazu (nespecifikovaný typ obrazu)

$IH

Název souboru obrazu (nespecifikovaný typ obrazu)

$IS

Název obrazové mapy

$IU

Umístění tagu obrazové mapy

$IM

Šířka QuickTime

$QW

Výška QuickTime

$QH

Název souboru QuickTime

$QN

Šířka GIF

$GW

Výška GIF

$GH

Název souboru GIF

$GN

Šířka JPEG

$JW

Výška JPEG

$JH

Název souboru JPEG

$JN

Šířka PNG

$PW

Výška PNG

$PH

Název souboru PNG

$PN

Používání zkráceného zápisu proměnných předloh

Proměnné $PO (pro tagy object) a $PE (pro tagy embed) jsou užitečné prvky pro zkrácený zápis. Každá proměnná způsobí, že Animate vloží do předlohy veškeré nevýchozí hodnoty některých z nejběžnějších parametrů tagů object aembed, jako jsou PLAY ($PL), QUALITY ($QU), SCALE ($SC), SALIGN ($SA), WMODE ($WM), DEVICEFONT ($DE) a BGCOLOR ($BG).

Ukázková předloha HTML

Následující soubor předlohy Default.HTML v aplikaci Animate zahrnuje celou řadu běžně používaných proměnných:

Pouze $TTFlash 
$DS 
Zobrazte soubor Adobe SWF v HTML. 
$DF 
<!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&quot;> 
<html xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; xml:lang=&quot;en&quot; lang=&quot;en&quot;> 
<head> 
$CS 
<title>$TI</title> 
</head> 
<body bgcolor=&quot;$BG&quot;> 
<!--adresa url používaná ve filmu--> 
$MU 
<!--text použitý ve filmu--> 
$MT 
<object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0&quot; width=&quot;$WI&quot; height=&quot;$HE&quot; id=&quot;$TI&quot; align=&quot;$HA&quot;> 
<param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;sameDomain&quot; /> 
$PO 
<embed $PEwidth=&quot;$WI&quot; height=&quot;$HE&quot; name=&quot;$TI&quot; align=&quot;$HA&quot; allowScriptAccess=&quot;sameDomain&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.adobe.com/go/getflashplayer&quot; /> 
</object> 
</body> 
</html>

Vytvoření obrazové mapy pro nahrazení souboru SWF

Animate umí generovat obrazovou mapu k zobrazení libovolného obrazu a zachování funkce tlačítek odkazujících na jednotlivé adresy URL. Pokud HTML předloha obsahuje proměnnou $IM, Animate vloží kód obrazové mapy. Proměnná $IU určuje název souboru GIF, JPEG nebo PNG.

 1. V dokumentu vyberte klíčový snímek, který chcete použít pro obrazovou mapu, a v inspektoru vlastností snímku (Okno > Vlastnosti) ho popište jako #Map. Použít můžete libovolný klíčový snímek s tlačítky, ke kterým jsou přiřazeny akce getURL jazyka ActionScript 1.0 nebo 2.0.

  Pokud popis snímku nevytvoříte, Animate vytvoří obrazovou mapu s použitím tlačítek v posledním snímku souboru SWF. Tato volba vygeneruje vloženou obrazovou mapu, ne vložený soubor SWF.

 2. Chcete-li vybrat snímek pro zobrazení obrazové mapy, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • U souborů PNG nebo GIF popište snímek jako #Static.

  • Pro JPEG umístěte během publikování přehrávací hlavu na snímek, který se má použít k zobrazení mapy.

 3. V editoru HTML otevřete předlohu HTML a upravte ji.
 4. Pak předlohu uložte.
 5. Zvolte Soubor > Nastavení publikování, klikněte na Formát, vyberte požadovaný formát pro obrazovou mapu a klikněte na tlačítko OK.

  Například vložte do předlohy následující kód:

  $IM 
  <img src=$IS usemap=$IU width=$IW height=$IH BORDER=0>

  Tím by mohl v dokumentu HTML vytvořeném příkazem Publikovat vzniknout následující kód:

  <map name=&quot;mymovie&quot;> 
  <area coords=&quot;130,116,214,182&quot; href=&quot;http://www.adobe.com&quot;> 
  </map> 
  <img src=&quot;mymovie.gif&quot; usemap=&quot;#mymovie&quot; width=550 height=400 border=0>

Vytváření textu a zpráv URL

Proměnná $MT zajistí, že Animate vloží všechen text aktuálního souboru SWF jako poznámku do kódu HTML. To se hodí pro indexování obsahu souboru SWF tak, aby byl viditelný pro vyhledávače.

Proměnná $MU zajistí, že Animate vygeneruje seznam všech URL, na které odkazují akce v aktuálním souboru SWF, a tento seznam vloží do aktuálního umístění jako poznámku. Tato akce umožňuje nástrojům pro ověřování vazeb odkazů detekovat a ověřovat odkazy v souboru SWF.

Vkládání vyhledávacích metadat

Proměnné $TL (titul souboru SWF) a $DC (popisná metadata) umožňují zahrnout do HTML metadata pro vyhledávání. Tato schopnost může zlepšit viditelnost souborů SWF pro vyhledávače a pomoci poskytovat smysluplné výsledky vyhledávání. Chcete-li zahrnout vyhledávací metadata jako řetězec XML, použijte proměnnou předlohy $MD.

Související témata

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.