Komprese zvuků pro export

V aplikaci Adobe Animate CC (dříve Flash Professional CC) můžete vybrat volby komprese pro jednotlivé zvuky událostí a exportovat zvuky s těmito hodnotami nastavení. Můžete také vybrat volby komprese pro jednotlivé zvukové streamy. Všechny zvukové streamy v dokumentu se ale exportují jako jeden soubor streamu s použitím nejvyšších hodnot nastavení aplikovaných na jednotlivé zvukové streamy. To zahrnuje i zvukové streamy v objektech videa.

Pokud vyberete globální nastavení komprese pro zvuky událostí nebo pro zvukové streamy v dialogovém okně Nastavení publikování, tato nastavení se aplikují na jednotlivé zvuky událostí nebo na všechny zvukové streamy, pokud nevyberete nastavení komprese pro zvuky v dialogovém okně Vlastnosti zvuku.

Nastavení exportu určená v dialogovém okně Vlastnosti zvuku je možné také přepsat zaškrtnutím pole Nahradit nastavení zvuku v dialogovém okně Nastavení publikování. Tato volba je užitečná, pokud chcete vytvořit větší soubor s věrnějším zvukem pro místní použití a menší verzi s horší kvalitou zvuku pro web.

Vzorkovací kmitočet a stupeň komprese znamenají výrazný rozdíl v kvalitě a velikosti zvuků v exportovaných souborech SWF. Čím více zvuk komprimujete a čím nižší je vzorkovací kmitočet, tím menší je velikost zvuku a horší jeho kvalita. Experimentujte s nastavením, dokud nenajdete optimální vyvážení mezi kvalitou zvuku a velikostí souboru.

Při práci s importovanými soubory mp3 můžete exportovat soubory ve formátu mp3 s použitím stejného nastavení, jaké tyto soubory měly při importu.

Poznámka:

Ve Windows můžete všechny zvuky exportovat z dokumentu jako soubor WAV příkazem Soubor > Export > Exportovat film.

Komprimace zvuku pro export

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Poklepejte na ikonu zvuku v panelu Knihovna.

  • Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (MacOS) na zvukový soubor v panelu Knihovna a z kontextové nabídky vyberte Vlastnosti.

  • Vyberte zvuk v panelu Knihovna a z nabídky Panel v pravém horním rohu panelu vyberte Vlastnosti.

  • Vyberte zvuk v panelu Knihovna a klepněte na tlačítko Vlastnosti ve spodní části panelu Knihovna.

 2. Pokud jste provedli externí úpravu zvukového souboru, klikněte na Aktualizovat.
 3. Pro položku Komprese vyberte Výchozí, ADPCM, mp3, Původní, nebo Řeč.

  Volba komprese Výchozí používá při exportu souboru SWF globální nastavení komprese v dialogovém okně Nastavení publikování. Pokud vyberete Výchozí, není k dispozici žádné nastavení exportu.

 4. Nastavte hodnoty nastavení exportu.
 5. Kliknutím na Testovat přehrajte jednou zvuk. Klikněte na Zastavit, chcete-li zastavit testování zvuku před ukončením jeho přehrávání.
 6. V případě potřeby upravujte nastavení exportu, dokud nedosáhnete požadované kvality zvuku, a pak klikněte na tlačítko OK.

Volby komprese ADPCM a Původní

Komprese ADPCM nastavuje kompresi pro data 8-bitového nebo 16-bitového zvuku. Nastavení ADPCM použijte při exportu krátkých zvuků pro události, například pro kliknutí na tlačítko.

Komprese Původní exportuje zvuky bez jakékoli komprese zvuku.

Předzpracování

Převádí smíšené zvuky stereo na monofonní (mono), když vyberete Převést stereo na mono (na zvuky mono nemá tato volba vliv).

Vzorkovací kmitočet

Určuje věrnost zvuku a velikost souboru. Nižší kmitočty zmenšují velikost souboru, ale mohou také zhoršovat kvalitu zvuku. Volby kmitočtu jsou následující:

Poznámka: Aplikace Animate nemůže zvýšit kmitočet importovaného zvuku nad kmitočet, při kterém byl tento zvuk importován.

5 kHz

Stěží přijatelné pro řeč.

11 kHz

Nejnižší doporučená kvalita pro krátký úsek hudby a jedna čtvrtina standardního kmitočtu CD.

22 kHz

Oblíbená volba pro přehrávání na webu a polovina standardního kmitočtu CD.

44 kHz

Standardní kmitočet zvuku CD.

Bity ADPCM

(Pouze ADPCM) Specifikuje bitovou hloubku zvukové komprese. Vyšší bitové hloubky produkují vyšší kvalitu zvuku.

Volby komprese mp3

Komprese MP3

Umožňuje exportovat zvuky s kompresí mp3. Volba mp3 se používá pro export delších zvukových streamů, například hudebních zvukových stop.

Pokud exportujete soubor, který jste importovali ve formátu mp3, můžete soubor exportovat s použitím stejného nastavení, které soubor měl při svém importu.

Použít importovanou kvalitu MP3

Výchozí nastavení. Odznačte, pokud chcete vybrat jiné nastavení komprese mp3. Vyberte, pokud chcete exportovat importovaný soubor mp3 se stejným nastavením, které měl soubor při svém importu.

Datový tok

Určuje datový tok v exportovaném zvukovém souboru v bitech za sekundu. Aplikace Animate podporuje CBR (konstantní datový tok) 8 až 160 Kb/s. Nejlepších výsledků při exportu hudby dosáhnete, když nastavíte datový tok na 16 Kb/s nebo vyšší.

Předzpracování

Převádí smíšené zvuky stereo na monofonní (na monofonní zvuky nemá tato volba vliv).

Poznámka: Volba Předzpracování je dostupná pouze tehdy, když vyberete datový tok 20 Kb/s nebo vyšší.

Kvalita

Určuje rychlost komprese a kvalitu zvuku:

Rychlá

Poskytuje rychlejší kompresi, ale nižší kvalitu zvuku.

Střední

Poskytuje poněkud pomalejší kompresi, ale vyšší kvalitu zvuku.

Nejlepší

Poskytuje nejpomalejší kompresi a nejvyšší kvalitu zvuku.

Volba komprese Řeč

Komprese Řeč exportuje zvuky s použitím komprese, která je přizpůsobená pro řeč.

Poznámka: Aplikace Flash Lite 1.0 a Flash Lite 1.1 nepodporují volbu komprese Řeč. U obsahu určeného pro tyto verze přehrávačů používejte kompresi mp3, ADPCM nebo Původní.

Vzorkovací kmitočet

Určuje věrnost zvuku a velikost souboru. Nižší kmitočet zmenšuje velikost souboru, ale může také zhoršovat kvalitu zvuku. Vyberte některou z následujících voleb:

5 kHz

Přijatelné pro řeč.

11 kHz

Doporučené pro řeč.

22 kHz

Přijatelné pro většinu druhů hudby na webu.

44 kHz

Standardní kmitočet zvuku CD. Protože se ale aplikuje komprese, zvuk v souboru SWF nemá kvalitu CD.

Pravidla pro export zvuku v dokumentech aplikace Animate.

Kromě vzorkovacího kmitočtu a komprese existuje několik dalších způsobů účinného použití zvuku v dokumentu při zachování malé velikosti souboru:

 • Nastavte počáteční a koncové body, abyste zabránili ukládání tichých oblastí v souboru aplikace Animate a zmenšili velikost dat zvukového souboru.

 • Využijte lépe stejných zvuků aplikováním různých efektů na zvuky (například obálek hlasitosti, opakování a počátečních/koncových bodů) v různých klíčových snímcích. Pomocí pouze jednoho zvukového souboru můžete dosáhnout mnoha zvukových efektů.

 • Nechte opakovat krátké zvuky jako hudbu v pozadí.

 • Nenastavujte zvukové streamy na opakování.

 • Při exportu zvuku ve vložených videoklipech nezapomínejte, že zvuk se exportuje s použitím globálního nastavení streamování, které jste vybrali v dialogovém okně Nastavení publikování.

 • Při zobrazování náhledu své animace v editoru používejte synchronizaci streamu pro zachování časového sladění animace se zvukovou stopou. Pokud váš počítač není dostatečně rychlý pro vykreslení snímků tak, aby byly sladěny se zvukovou stopou, aplikace Animate snímky přeskočí.

 • Při exportu filmů QuickTime můžete použít tolik zvuků a kanálů, kolik chcete, aniž byste si museli dělat starosti s velikostí souborů. Zvuky se při exportu jako soubor QuickTime slučují do jediné zvukové stopy. Počet zvuků, které použijete, nemá žádný vliv na konečnou velikost souboru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online