Příručka uživatele Zrušit

Používání klíčových snímků vlastností

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Pohyblivé klíčové snímky vlastností jsou klíčové snímky, které nejsou propojené s žádným konkrétním snímkem na časové ose. Aplikace Animate upraví polohu pohyblivých klíčových snímků tak, aby rychlost pohybu byla v celém doplnění konzistentní.

Pohyblivé klíčové snímky jsou dostupné pouze pro prostorové vlastnosti X, Y a Z. Úprava cest pohybu tímto způsobem často vytváří segmenty, ve kterých je pohyb rychlejší nebo pomalejší než segmenty jiné. 

Pomocí pohyblivých klíčových snímků můžete udržovat konzistentní rychlost animace během doplnění. Když jsou klíčové snímky vlastnosti nastaveny na pohyb, aplikace Animate nastaví jejich pozici v rozpětí doplnění. Doplněné objekty se poté přesunou o stejnou vzdálenost v každém snímku doplnění Poté můžete použít náběh/výběh a upravit pohyb tak, aby zrychlení na počátku a konci doplnění mělo realistický vzhled.

Když vložíte do doplnění vlastní cestu, aplikace Animate nastavuje klíčové snímky vlastnosti na pohyblivé již ve výchozím nastavení.

Viz také

Povolení pohyblivých klíčových snímků pro celé doplnění:

 • S podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikněte na rozsah doplnění na časové ose a v kontextové nabídce vyberte Cesta pohybu > Přepnout klíčové snímky na pohyblivé.

Povolení pohyblivých klíčových snímků pro celé doplnění:

 • S podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikněte na klíčový snímek vlastnosti na panelu Editor pohybu a v kontextové nabídce vyberte Pohyblivé. Další informace o Editoru pohybu najdete v tématu Úpravy křivek vlastností v Editoru pohybu.

Když jsou klíčové snímky vlastnosti nastaveny na pohyblivé, zobrazí se v Editoru pohybu jako oblé tečky namísto čtverečků.

 Pokud povolíte pohyblivé klíčové snímky pro rozsah doplnění a pak je vypnete, klíčové snímky si uchovají své umístění v rozsahu, který je výsledkem povolení pohybu.

Cesta pohybu s vypnutými pohyblivými klíčovými snímky.
Cesta pohybu s vypnutými pohyblivými klíčovými snímky. Povšimněte si nerovnoměrného rozložení snímků, což vede k nerovnoměrné rychlosti pohybu.

Cesta pohybu se zapnutými pohyblivými klíčovými snímky.
Stejná cesta pohybu se zapnutými pohyblivými klíčovými snímky vede k rovnoměrnému rozložení snímků po cestě a rovnoměrné rychlosti pohybu.

Zobrazování a úpravy klíčových snímků vlastnosti rozsahu doplnění

 • Chcete-li zobrazit snímky obsahující klíčové snímky různých vlastností v určitém rozsahu, vyberte rozsah, v kontextové nabídce rozsahu zvolteZobrazit klíčové snímky a potom v podnabídce zvolte typ vlastnosti.

 • Chcete-li z rozsahu odstranit nějaký klíčový snímek vlastnosti, kliknutím s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) ho vyberte a potom na něj klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Ctrl (Mac). U vlastnosti, u které chcete tento klíčový snímek smazat, vyberte příkaz Vymazat klíčový snímek.

 • Chcete-li do rozsahu přidat klíčové snímky pro určitou vlastnost, vyberte kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) jeden nebo více snímků v rozsahu. Pak klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) a z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Vložit klíčový snímek > typ vlastnosti. Aplikace Animate přidá do vybraných snímků klíčové snímky vlastnosti. Klíčový snímek vlastnosti lze také přidat nastavením vlastnosti cílové instance ve vybraném snímku.

 • Chcete-li do rozsahu přidat klíčový snímek pro všechny typy vlastností, umístěte přehrávací hlavu do snímku, do kterého chcete klíčový snímek přidat, a zvolte Vložit > Časová osa > Klíčový snímek nebo stiskněte klávesu F6.

 • Chcete-li obrátit směr pohybu doplnění, zvolte v kontextové nabídce rozsahu příkaz Cesta pohybu > Obrátit cestu.

 • Chcete-li změnit rozsah doplnění na statické snímky, vyberte ho a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Odstranit doplnění.

 • Chcete-li převést rozsah doplnění na animaci po jednotlivých snímcích, vyberte ho a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Převést na animaci po jednotlivých snímcích.

 • Chcete-li přesunout klíčový snímek vlastnosti do jiného snímku, klikněte na něj s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac). Přetáhněte klíčový snímek vlastnosti na nové místo.

 • Jestliže chcete zkopírovat klíčový snímek vlastnosti do jiného umístění v rozsahu doplnění, klikněte s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) na klíčový snímek vlastnosti. Poté přetáhněte s podrženou klávesou Alt klíčový snímek vlastnosti do nového umístění.

Přidání nebo odebrání klíčových snímků 3D vlastnosti do doplnění

 • Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přidejte 3D vlastnosti pomocí 3D nástrojů na panelu nástrojů.
  • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Ctrl (Mac) klikněte do rozsahu doplnění na časové ose a v kontextové nabídce vyberte 3D doplnění.
  • Pokud rozsah doplnění neobsahoval žádné 3D klíčové snímky vlastností, aplikace Animate je přidá ke každé stávající poloze X a Y i ke klíčovému snímku vlastnosti otočení. Pokud rozsah doplnění již obsahuje 3D klíčové snímky vlastnosti, aplikace Animate je odebere.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.