Pohyblivé klíčové snímky vlastností jsou klíčové snímky, které nejsou propojené s žádným konkrétním snímkem na časové ose. Aplikace Animate upraví polohu pohyblivých klíčových snímků tak, aby rychlost pohybu byla v celém doplnění konzistentní.

Pohyblivé klíčové snímky jsou dostupné pouze pro prostorové vlastnosti X, Y a Z. Úprava cest pohybu tímto způsobem často vytváří segmenty, ve kterých je pohyb rychlejší nebo pomalejší než segmenty jiné. 

Pomocí pohyblivých klíčových snímků můžete udržovat konzistentní rychlost animace během doplnění. Když jsou klíčové snímky vlastnosti nastaveny na pohyb, aplikace Animate nastaví jejich pozici v rozpětí doplnění. Doplněné objekty se poté přesunou o stejnou vzdálenost v každém snímku doplnění Poté můžete použít náběh/výběh a upravit pohyb tak, aby zrychlení na počátku a konci doplnění mělo realistický vzhled.

Když vložíte do doplnění vlastní cestu, aplikace Animate nastavuje klíčové snímky vlastnosti na pohyblivé již ve výchozím nastavení.

Viz také

Povolení pohyblivých klíčových snímků pro celé doplnění:

 • S podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikněte na rozsah doplnění na časové ose a v kontextové nabídce vyberte Cesta pohybu > Přepnout klíčové snímky na pohyblivé.

Povolení pohyblivých klíčových snímků pro celé doplnění:

 • S podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikněte na klíčový snímek vlastnosti na panelu Editor pohybu a v kontextové nabídce vyberte Pohyblivé. Další informace o Editoru pohybu najdete v tématu Úpravy křivek vlastností v Editoru pohybu.

Když jsou klíčové snímky vlastnosti nastaveny na pohyblivé, zobrazí se v Editoru pohybu jako oblé tečky namísto čtverečků.

Poznámka:

Pokud povolíte pohyblivé klíčové snímky pro rozsah doplnění a pak je vypnete, klíčové snímky si uchovají své umístění v rozsahu, který je výsledkem povolení pohybu.

Cesta pohybu s vypnutými pohyblivými klíčovými snímky.
Cesta pohybu s vypnutými pohyblivými klíčovými snímky. Povšimněte si nerovnoměrného rozložení snímků, což vede k nerovnoměrné rychlosti pohybu.
Cesta pohybu se zapnutými pohyblivými klíčovými snímky.
Stejná cesta pohybu se zapnutými pohyblivými klíčovými snímky vede k rovnoměrnému rozložení snímků po cestě a rovnoměrné rychlosti pohybu.

Zobrazování a úpravy klíčových snímků vlastnosti rozsahu doplnění

 • Chcete-li zobrazit snímky obsahující klíčové snímky různých vlastností v určitém rozsahu, vyberte rozsah, v kontextové nabídce rozsahu zvolteZobrazit klíčové snímky a potom v podnabídce zvolte typ vlastnosti.

 • Chcete-li z rozsahu odstranit nějaký klíčový snímek vlastnosti, kliknutím s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) ho vyberte a potom na něj klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Ctrl (Mac). U vlastnosti, u které chcete tento klíčový snímek smazat, vyberte příkaz Vymazat klíčový snímek.

 • Chcete-li do rozsahu přidat klíčové snímky pro určitou vlastnost, vyberte kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) jeden nebo více snímků v rozsahu. Pak klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) a z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Vložit klíčový snímek > typ vlastnosti. Aplikace Animate přidá do vybraných snímků klíčové snímky vlastnosti. Klíčový snímek vlastnosti lze také přidat nastavením vlastnosti cílové instance ve vybraném snímku.

 • Chcete-li do rozsahu přidat klíčový snímek pro všechny typy vlastností, umístěte přehrávací hlavu do snímku, do kterého chcete klíčový snímek přidat, a zvolte Vložit > Časová osa > Klíčový snímek nebo stiskněte klávesu F6.

 • Chcete-li obrátit směr pohybu doplnění, zvolte v kontextové nabídce rozsahu příkaz Cesta pohybu > Obrátit cestu.

 • Chcete-li změnit rozsah doplnění na statické snímky, vyberte ho a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Odstranit doplnění.

 • Chcete-li převést rozsah doplnění na animaci po jednotlivých snímcích, vyberte ho a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Převést na animaci po jednotlivých snímcích.

 • Chcete-li přesunout klíčový snímek vlastnosti do jiného snímku, klikněte na něj s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac). Přetáhněte klíčový snímek vlastnosti na nové místo.

 • Jestliže chcete zkopírovat klíčový snímek vlastnosti do jiného umístění v rozsahu doplnění, klikněte s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) na klíčový snímek vlastnosti. Poté přetáhněte s podrženou klávesou Alt klíčový snímek vlastnosti do nového umístění.

Přidání nebo odebrání klíčových snímků 3D vlastnosti do doplnění

 • Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přidejte 3D vlastnosti pomocí 3D nástrojů na panelu nástrojů.
  • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Ctrl (Mac) klikněte do rozsahu doplnění na časové ose a v kontextové nabídce vyberte 3D doplnění.
  • Pokud rozsah doplnění neobsahoval žádné 3D klíčové snímky vlastností, aplikace Animate je přidá ke každé stávající poloze X a Y i ke klíčovému snímku vlastnosti otočení. Pokud rozsah doplnění již obsahuje 3D klíčové snímky vlastnosti, aplikace Animate je odebere.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online