Přesunutí objektů přetažením

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Vyberte nástroj pro výběr , umístěte ukazatel na objekt a udělejte jednu z následujících věcí:
  • Chcete-li objekt přemístit, přetáhněte ho do nové polohy.

  • Chcete-li objekt zkopírovat a kopii přemístit, táhněte se stisknutou klávesou Alt.

  • Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte pohyb objektu na násobky 45 stupňů.

Přemísťování objektů pomocí kláves se šipkami

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li výběr posouvat po jednotlivých obrazových bodech, tiskněte opakovaně klávesu se šipkou tím směrem, kterým chcete objekt posunout.

  • Chcete-li výběr posouvat po 10 obrazových bodech, podržte při použití klávesy se šipkou stisknutou klávesu Shift.

Poznámka:

Když je vybraná volba Přitahovat na obr. body, posouvají klávesy se šipkami objekty po krocích na mřížce obrazových bodů dokumentu, ne po obrazových bodech na obrazovce.

Přemísťování objektů pomocí Inspektoru vlastností

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Pokud není Inspektoru vlastností zobrazený, vyberte možnost Okno > Vlastnosti.
 3. Zadejte hodnoty souřadnic x a y určujících požadované umístění levého horního rohu výběru.

  Vzdálenosti se udávají vzhledem k levému hornímu rohu vymezené plochy.

  Poznámka:

  Inspektoru vlastností používá jednotky určené ve volbě Jednotky pravítka v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu.

Přemísťování objektů pomocí panelu Informace

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Pokud není panel Informace viditelný, zvolte Okna > Informace.
 3. Zadejte hodnoty souřadnic x a y určujících požadované umístění levého horního rohu výběru.

  Vzdálenosti se udávají vzhledem k levému hornímu rohu vymezené plochy.

Přesouvání a kopírování objektů vkládáním

Chcete-li přemísťovat nebo kopírovat objekty mezi vrstvami, scénami nebo soubory Animate, použijte funkci vložení. Objekt můžete vložit do libovolné polohy vzhledem k jeho původní poloze.

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Zvolte Úpravy > Vyjmout nebo Úpravy > Kopírovat.
 3. Vyberte jinou vrstvu, scénu nebo soubor a pak příkazem Úpravy > Vložit na stejné místo výběr vložte do stejné polohy ve vymezené ploše. Příkazem Úpravy > Vložit doprostřed můžete výběr vložit do středu pracovní plochy.

Kopírování objektů pomocí schránky

U prvků zkopírovaných do schránky se použije vyhlazení, aby v jiných aplikacích vypadaly stejně dobře jako v aplikaci Animate. Tato funkce je užitečná u snímků, které obsahují bitmapové obrazy, přechody, průhlednost nebo vrstvu masky.

Grafika vložená z jiných dokumentů Animate nebo z jiných programů se umístí do aktuálního snímku v aktuální vrstvě. Způsob vložení grafického prvku do scény Animate závisí na jeho typu, zdroji a nastavených předvolbách:

 • Z textu pocházejícího z textového editoru se stane jeden textový objekt.

 • Z vektorové grafiky pocházející z libovolného kreslicího programu se stane skupina, kterou lze rozdělit a upravit.

 • Z bitmap se stane jeden seskupený objekt stejně jako v případě importovaných bitmap. Vložené bitmapy můžete rozdělit nebo je převést na vektorové grafiky.

Poznámka:

Než vložíte grafiku z Illustratoru do aplikace Animate, převeďte v Illustratoru barvy do RGB.

Kopírování transformovaných objektů

Můžete vytvořit kopii objektu, která má jinou velikost nebo je pootočená nebo zkosená.

 1. Vyberte objekt.
 2. Zvolte Okna > Transformovat.
 3. Zadejte hodnoty změny velikosti, pootočení nebo zkosení.
 4. Na panelu Transformace klepněte na tlačítko Duplikovat výběr a transformaci .

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online