Naučte se používat nástroj pro výběr v aplikaci Animate CC

V aplikaci Animate CC můžete objekty vybírat pomocí nástrojů Ukazatel, Dílčí výběr a Laso. Když vyberete objekty nebo tahy, Animate je zvýrazní rámečkem. Můžete vybrat jen tahy objektu nebo jen jeho výplně. Zvýrazňování výběru můžete vypnout, abyste mohli objekty upravovat bez něho.

Nástroje Ukazatel, Dílčí výběr a Laso

Modifikátory nástroje Laso

Nástroj Ikona Popis
Nástroj pro výběr (V) Pomocí tohoto nástroje můžete vybrat celý objekt. Kliknutím na objekt nebo přetažením ukazatele vytvořte kolem objektu obdélníkový výběr. 
Nástroj Dílčí výběr (A) Nástroj Dílčí výběr umožňuje změnit měnit tvar cesty pohybu animace. Pomocí tohoto nástroje zobrazíte na cestě řídicí body a Bézierova táhla odpovídající jednotlivým klíčovým snímkům vlastnosti Poloha. 
Nástroj Laso (L) Tento nástroj slouží k vytvoření nepravidelné hranice výběru kolem objektu. 
Nástroj Mnohoúhelník (L) Tento nástroj slouží k definování oblasti výběru pomocí řady propojených rovných čar. Chcete-li jej vybrat, vyberte nástroj Laso a klikněte na Mnohoúhelník. 
Nástroj Kouzelná hůlka (L) Pomocí tohoto nástroje můžete vybrat oblasti bitmapové grafiky, které obsahují stejné nebo podobné barvy.Chcete-li jej vybrat, vyberte nástroj Laso a klikněte na Kouzelná hůlka.

Úpravy objektů

Chcete-li objekt upravit, musíte jej nejprve vybrat. Jednotlivé objekty můžete seskupit, abyste s nimi mohli zacházet jako s jedním objektem. Pozměnění čar a tvarů může mít za následek změnu jiných čar a tvarů v téže vrstvě. Aby nedošlo k vybrání a nechtěnému pozměnění skupiny nebo symbolu, zamkněte je.

Změna vlastností objektu

Ke změně vlastností tahu a výplně objektu můžete použít Inspektor vlastností. Když vyberete nějaký objekt, v Inspektoru vlastností se zobrazí následující údaje:

 • Tah a výplň objektu, jeho rozměry v obrazových bodech a souřadnice x a y jeho transformačního bodu..
 • Smíšený výběr, pokud jste vybrali více položek. Rozměry vybrané množiny položek v obrazových bodech a jejich souřadnice x a y.

Výběr objektů nástrojem pro výběr

Nástroj pro výběr  umožňuje vybírat celé objekty tím, že na požadovaný objekt kliknete nebo kolem něho tažením vytvoříte obdélníkový rámeček výběru. Chcete-li vybrat instance, skupiny a textové bloky, musíte je uzavřít do rámečku výběru.

Poznámka:

Nástroj pro výběr také můžete vybrat stisknutím klávesy V. Chcete-li dočasně přepnout na nástroj pro výběr ve chvíli, když je aktivní jiný nástroj, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh). Další informace získáte v části Klávesové zkratky.

Chcete-li deaktivovat výběr klávesou Shift, zrušte označení této volby ve všeobecných předvolbách aplikace Animate. Podrobnosti naleznete v tématu Nastavení předvoleb v aplikaci Animate.

Výběr objektů

 • Chcete-li vybrat tah, výplň, skupinu, instanci nebo blok textu, klikněte na ně.
 • Chcete-li vybrat navzájem spojené čáry, poklepejte na jednu z nich.
 • Chcete-li vybrat vyplněný tvar i obrys jeho tahu, poklepejte na výplň.
 • Chcete-li vybrat objekty uvnitř obdélníkové oblasti, obtáhněte je, abyste vytvořili rámeček výběru.
Vícenásobný výběr
 • Chcete-li výběr rozšířit o další objekty, podržte při jejich vybírání klávesu Shift.
 • Chcete-li v určité scéně vybrat všechny objekty ve všech vrstvách, zvolte Úpravy > Vybrat vše, nebo stiskněte Ctrl+A (Windows) nebo Apple+A (Macintosh). Příkazem Vybrat vše se nevyberou objekty v zamčených nebo skrytých vrstvách ani ve vrstvách, které nejsou v aktuální časové ose.
 • Chcete-li vybrat všechny objekty v jedné vrstvě mezi dvěma klíčovými snímky, klikněte na některý snímek v časové ose.

Zrušení výběru všech položek

Chcete-li zrušit označení všech objektů ve všech vrstvách, zvolte Úpravy > Zrušit výběr všeho, nebo stiskněte Ctrl+Shift+A (Windows) nebo Apple+Shift+A (Macintosh).Další informace získáte v části Klávesové zkratky.

Zrušení výběru jednotlivých položek

Chcete-li zrušit výběr libovolné položky ze skupiny vybraných objektů, postupujte následovně:

 1. Vyberte nástroj pro výběr.
 2. Podržte stisknutou klávesu Shift.
 3. Klikněte na požadovanou položku.

Můžete zrušit výběr jednotlivých tahů, výplní nebo objektů v kresbě. 

Zamknutí a odemknutí

Chcete-li zamknout nebo odemknout nějakou skupinu nebo symbol, vyberte je a pak zvolte Změnit > Uspořádat > Zamknout. Chcete-li všechny zamčené skupiny a symboly odemknout, zvolte Změnit > Uspořádat > Odemknout vše.

Nakreslení oblasti výběru od ruky pomocí nástroje Laso

Nástrojem Laso můžete vytvořit nepravidelné hranice výběru. Vyberte jej z nabídky Nástroje nebo stiskněte klávesu L. Na základě nastavení předvoleb můžete zvolit, zda budou vybírány pouze zcela uzavřené objekty kresby nebo i částečně uzavřené. Další informace získáte v části Nastavení předvoleb pro výběr dále na této stránce. 

 1. Přetáhněte nástroj Laso kolem oblasti objektu. Chcete-li v objektu vybrat vnitřní kruh, přetáhněte kolem něj od ruky nástroj Laso.

 2. Smyčku ukončete přibližně v místě, kde jste začali, nebo nechte aplikaci Animate, ať smyčku automaticky uzavře. Animate uzavře hranice výběru a zvýrazní vybraný objekt. 

Nakreslení oblasti výběru s rovnými okraji pomocí nástroje Mnohoúhelník

Nástroj Laso nabízí režim Mnohoúhelník, pomocí něhož můžete definovat oblast výběru pomocí řady propojených rovných čar. Chcete-li jej vybrat, vyberte nástroj Laso a klikněte na Mnohoúhelník. 

 1. Na panelu nástrojů v oblasti voleb vyberte pro nástroj Laso režim mnohoúhelníku .
 2. Kliknutím na objekt nastavte počáteční bod. 

 3. Přesuňte ukazatel do místa, kde chcete, aby končila první rovná čára, a klikněte. Pokračujte v umísťování koncových bodů dalších segmentů čáry.

 4. Chcete-li oblast výběru uzavřít, dvakrát klikněte na poslední vybrané místo. Animate uzavře hranice výběru a zvýrazní vybraný objekt. 

Nakreslení oblasti výběru s okraji vytvořenými od ruky i s rovnými okraji

Při použití nástroje Laso v režimu Mnohoúhelník můžete přepínat mezi dvěma režimy výběru: s hranicemi kreslenými od ruky, nebo s hranicemi tvořenými rovnými úseky.

 1. Vypněte mnohoúhelníkový režim nástroje Laso.
 2. Chcete-li nakreslit segment od ruky, táhněte nástrojem Laso ve vymezené ploše.
 3. Podržte klávesu Alt a jednotlivými kliknutími do oblasti výběru umísťujte počáteční a koncové body nových segmentů čáry. 

  Tímto způsobem nakreslíte výběr s rovnými okraji. 

 4. Chcete-li oblast výběru uzavřít, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Uvolněte tlačítko myši. Aplikace Animate uzavře oblast výběru.  

  • Dvakrát klikněte na počáteční bod čáry ohraničující oblast výběru.

Skrytí zvýraznění výběru

Chcete-li vidět, jak bude kresba vypadat v konečnému stavu, můžete skrýt zvýraznění objektu při výběru a úpravách. 

 1. Zvolte Zobrazení > Skrýt okraje.

Pokud chcete znovu zobrazit zvýraznění výběru, vyberte znovu volbu Skrýt okraje.

Nastavení vlastních barev ohraničovacích rámečků pro vybrané objekty

Můžete si nastavit vlastní barvy ohraničovacích rámečků, které se objeví kolem vybraných objektů na ploše.

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate > Předvolby (Macintosh).

 2. Klikněte na kategorii Všeobecné.
 3. V části Barva zvýraznění vyberte požadovanou barvu pro každý typ objektu a klikněte na tlačítko OK.

Nastavení předvoleb pro výběr

Nástrojem Ukazatel, Dílčí výběr a Laso se objekty vybírají tím, že na ně kliknete. Při použití nástroje Ukazatel a Dílčí výběr se při výběru tažením vytvoří kolem objektu obdélníkový rámeček výběru. Při použití nástroje Laso se při výběru tažením vytvoří kolem objektu rámeček výběru libovolného nepravidelného tvaru. Když je objekt vybraný, je kolem něho zobrazený obdélníkový rámeček.

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate > Předvolby (Macintosh).

 2. V kategorii Všeobecné v dialogovém okně Předvolby proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat pouze objekty a body uzavřené v rámečku výběru, odznačte možnost Nástroje pro výběr a laso citlivé na dotek. Body, které leží uvnitř plochy výběru, budou vybrány.

  • Chcete-li vybrat částečně uzavřené objekty nebo skupiny, vyberte možnost Nástroje pro výběr a laso citlivé na dotek

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online