Příručka uživatele Zrušit

Výběr objektů v aplikaci Animate

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Přečtěte si, jak používat nástroj pro výběr v aplikaci Animate.

V aplikaci Animate můžete objekty vybírat pomocí nástrojů Ukazatel, Dílčí výběr a Laso. Když vyberete objekty nebo tahy, Animate je zvýrazní rámečkem. Můžete vybrat jen tahy objektu nebo jen jeho výplně. Zvýrazňování výběru můžete vypnout, abyste mohli objekty upravovat bez něho.

Modifikátory nástroje Laso

Nástroj

Ikona

Popis

Nástroj pro výběr (V)

Pomocí tohoto nástroje můžete vybrat celý objekt. Kliknutím na objekt nebo přetažením ukazatele vytvořte kolem objektu obdélníkový výběr. 

Nástroj Dílčí výběr (A)

Nástroj Dílčí výběr umožňuje změnit měnit tvar cesty pohybu animace. Pomocí tohoto nástroje zobrazíte na cestě řídicí body a Bézierova táhla odpovídající jednotlivým klíčovým snímkům vlastnosti Poloha. 

Nástroj Laso (L)

Tento nástroj slouží k vytvoření nepravidelné hranice výběru kolem objektu. 

Nástroj Mnohoúhelník (L)

Tento nástroj slouží k definování oblasti výběru pomocí řady propojených rovných čar. Chcete-li jej vybrat, vyberte nástroj Laso a klikněte na Mnohoúhelník. 

Nástroj Kouzelná hůlka (L)

Pomocí tohoto nástroje můžete vybrat oblasti bitmapové grafiky, které obsahují stejné nebo podobné barvy.Chcete-li jej vybrat, vyberte nástroj Laso a klikněte na Kouzelná hůlka.

Úpravy objektů

Chcete-li objekt upravit, musíte jej nejprve vybrat. Jednotlivé objekty můžete seskupit, abyste s nimi mohli zacházet jako s jedním objektem. Pozměnění čar a tvarů může mít za následek změnu jiných čar a tvarů v téže vrstvě. Aby nedošlo k vybrání a nechtěnému pozměnění skupiny nebo symbolu, zamkněte je.

Změna vlastností objektu

Ke změně vlastností tahu a výplně objektu můžete použít Inspektor vlastností. Když vyberete nějaký objekt, v Inspektoru vlastností se zobrazí následující údaje:

 • Tah a výplň objektu, jeho rozměry v obrazových bodech a souřadnice x a y jeho transformačního bodu..
 • Smíšený výběr, pokud jste vybrali více položek. Rozměry vybrané množiny položek v obrazových bodech a jejich souřadnice x a y.

Výběr objektů nástrojem pro výběr

Nástroj pro výběr  umožňuje vybírat celé objekty tím, že na požadovaný objekt kliknete nebo kolem něho tažením vytvoříte obdélníkový rámeček výběru. Chcete-li vybrat instance, skupiny a textové bloky, musíte je uzavřít do rámečku výběru.

 Nástroj pro výběr také můžete vybrat stisknutím klávesy V. Chcete-li dočasně přepnout na nástroj pro výběr ve chvíli, když je aktivní jiný nástroj, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Macintosh). Další informace získáte v části o klávesových zkratkách.

Chcete-li deaktivovat výběr klávesou Shift, zrušte označení této volby ve všeobecných předvolbách aplikace Animate. Podrobnosti naleznete v tématu Nastavení předvoleb v aplikaci Animate.

Výběr objektů

 • Chcete-li vybrat tah, výplň, skupinu, instanci nebo blok textu, klikněte na ně.
 • Chcete-li vybrat navzájem spojené čáry, poklepejte na jednu z nich.
 • Chcete-li vybrat vyplněný tvar i obrys jeho tahu, poklepejte na výplň.
 • Chcete-li vybrat objekty uvnitř obdélníkové oblasti, obtáhněte je, abyste vytvořili rámeček výběru.
Vícenásobný výběr
 • Chcete-li výběr rozšířit o další objekty, podržte při jejich vybírání klávesu Shift.
 • Chcete-li v určité scéně vybrat všechny objekty ve všech vrstvách, zvolte Úpravy > Vybrat vše, nebo stiskněte Ctrl+A (Windows) nebo Apple+A (Macintosh). Příkazem Vybrat vše se nevyberou objekty v zamčených nebo skrytých vrstvách ani ve vrstvách, které nejsou v aktuální časové ose.
 • Chcete-li vybrat všechny objekty v jedné vrstvě mezi dvěma klíčovými snímky, klikněte na některý snímek v časové ose.

Zrušení výběru všech položek

Chcete-li zrušit označení všech objektů ve všech vrstvách, zvolte Úpravy > Zrušit výběr všeho, nebo stiskněte Ctrl+Shift+A (Windows) nebo Apple+Shift+A (Macintosh).Další informace získáte v části Klávesové zkratky.

Zrušení výběru jednotlivých položek

Chcete-li zrušit výběr libovolné položky ze skupiny vybraných objektů, postupujte následovně:

 1. Vyberte nástroj pro výběr.
 2. Podržte stisknutou klávesu Shift.
 3. Klikněte na požadovanou položku.

Můžete zrušit výběr jednotlivých tahů, výplní nebo objektů v kresbě. 

Zamknutí a odemknutí

Chcete-li zamknout nebo odemknout nějakou skupinu nebo symbol, vyberte je a pak zvolte Změnit > Uspořádat > Zamknout. Chcete-li všechny zamčené skupiny a symboly odemknout, zvolte Změnit > Uspořádat > Odemknout vše.

Nakreslení oblasti výběru od ruky pomocí nástroje Laso

Nástrojem Laso můžete vytvořit nepravidelné hranice výběru. Vyberte jej z nabídky Nástroje nebo stiskněte klávesu L. Na základě nastavení předvoleb můžete zvolit, zda budou vybírány pouze zcela uzavřené objekty kresby nebo i částečně uzavřené. Další informace získáte v části Nastavení předvoleb pro výběr dále na této stránce. 

 1. Přetáhněte nástroj Laso kolem oblasti objektu. Chcete-li v objektu vybrat vnitřní kruh, přetáhněte kolem něj od ruky nástroj Laso.

 2. Smyčku ukončete přibližně v místě, kde jste začali, nebo nechte aplikaci Animate, ať smyčku automaticky uzavře. Animate uzavře hranice výběru a zvýrazní vybraný objekt. 

Nakreslení oblasti výběru s rovnými okraji pomocí nástroje Mnohoúhelník

Nástroj Laso nabízí režim Mnohoúhelník, pomocí něhož můžete definovat oblast výběru pomocí řady propojených rovných čar. Chcete-li jej vybrat, vyberte nástroj Laso a klikněte na Mnohoúhelník. 

 1. V panelu nástrojů v oblasti voleb vyberte pro nástroj laso modifikátor Mnohoúhelníkový režim .

 2. Kliknutím na objekt nastavte počáteční bod. 

 3. Přesuňte ukazatel do místa, kde chcete, aby končila první rovná čára, a klikněte. Pokračujte v umísťování koncových bodů dalších segmentů čáry.

 4. Chcete-li oblast výběru uzavřít, dvakrát klikněte na poslední vybrané místo. Animate uzavře hranice výběru a zvýrazní vybraný objekt. 

Nakreslení oblasti výběru s okraji vytvořenými od ruky i s rovnými okraji

Při použití nástroje Laso v režimu Mnohoúhelník můžete přepínat mezi dvěma režimy výběru: s hranicemi kreslenými od ruky, nebo s hranicemi tvořenými rovnými úseky.

 1. Vypněte mnohoúhelníkový režim nástroje Laso.
 2. Chcete-li nakreslit segment od ruky, táhněte nástrojem Laso ve vymezené ploše.
 3. Podržte klávesu Alt a jednotlivými kliknutími do oblasti výběru umísťujte počáteční a koncové body nových segmentů čáry. 

  Tímto způsobem nakreslíte výběr s rovnými okraji. 

 4. Chcete-li oblast výběru uzavřít, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Uvolněte tlačítko myši. Aplikace Animate uzavře oblast výběru.  

  • Dvakrát klikněte na počáteční bod čáry ohraničující oblast výběru.

Skrytí zvýraznění výběru

Chcete-li vidět, jak bude kresba vypadat v konečnému stavu, můžete skrýt zvýraznění objektu při výběru a úpravách. 

 1. Zvolte Zobrazení > Skrýt okraje.

Pokud chcete znovu zobrazit zvýraznění výběru, vyberte znovu volbu Skrýt okraje.

Nastavení vlastních barev ohraničovacích rámečků pro vybrané objekty

Můžete si nastavit vlastní barvy ohraničovacích rámečků, které se objeví kolem vybraných objektů na ploše.

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate > Předvolby (Macintosh).

 2. Klikněte na kategorii Všeobecné.
 3. V části Barva zvýraznění vyberte požadovanou barvu pro každý typ objektu a klikněte na tlačítko OK.

Nastavení předvoleb pro výběr

Nástrojem Ukazatel, Dílčí výběr a Laso se objekty vybírají tím, že na ně kliknete. Při použití nástroje Ukazatel a Dílčí výběr se při výběru tažením vytvoří kolem objektu obdélníkový rámeček výběru. Při použití nástroje Laso se při výběru tažením vytvoří kolem objektu rámeček výběru libovolného nepravidelného tvaru. Když je objekt vybraný, je kolem něho zobrazený obdélníkový rámeček.

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate > Předvolby (Macintosh).

 2. V kategorii Všeobecné v dialogovém okně Předvolby proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat pouze objekty a body uzavřené v rámečku výběru, odznačte možnost Nástroje pro výběr a laso citlivé na dotek. Body, které leží uvnitř plochy výběru, budou vybrány.

  • Chcete-li vybrat částečně uzavřené objekty nebo skupiny, vyberte možnost Nástroje pro výběr a laso citlivé na dotek

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.