Přehled

Vodítko animace v aplikaci Adobe Animate CC (dříve Flash Professional CC) vám pomáhá vylepšovat animace definováním cesty pro animované objekty. To se hodí, když pracujete s animací, která nepostupuje po přímce. Tento proces vyžaduje k provedení animace dvě vrstvy:

  • Vrstva obsahující objekt, který se chystáte animovat
  • Vrstva definující cestu, kterou má objekt během animace postupovat

Vodítko animace funguje pouze v klasických doplněních.

Další informace o vodítcích animace najdete v tématu Práce s animací klasického doplnění

Vodítko animace založené na proměnlivé šířce tahu

Objekt můžete animovat na základě proměnlivé tloušťky tahu, kterým nakreslíte cestu vodítka.

Kromě klíčových snímků pro počáteční a koncovou polohu objektu nepotřebujete k vyjádření proměnlivosti tloušťky tahu žádné jiné klíčové snímky.

  1. Pokud chcete animovat objekt na základě proměnlivé šířky tahu, vytvořte cestu a animujte objekt podél této cesty, jak je popsáno v předchozí části tohoto dokumentu. 
  2. Nechejte vybraný první klíčový snímek doplnění na časové ose a v inspektoru vlastností zaškrtněte políčka Měřítko a Měřítko podél cesty. Objekt je teď připraven sledovat změny velikosti na základě tloušťky tahu.
  1. Tloušťku tahu definujte pomocí jedné z následujících metod:
  • Na panelu nástrojů vyberte nástroj Šířka (U), klikněte na jakékoli místo na cestě a přetažením nastavte jinou tloušťku cesty.
  • Na panelu nástrojů nebo v inspektoru vlastností vyberte nástroj Výběr (V), vyberte cestu a v rozevírací nabídce Šířka pak vyberte profil, který chcete pro tah použít.

Další informace o tahu proměnlivé šířky najdete v tématu Tahy proměnlivé šířky.

Až tah proměnlivé šířky definujete jako cestu a spustíte doplnění pohybu, možná si všimnete, že objekt po cestě nejen postupuje, ale také mění svou velikost na základě vztahu k odchylkám v tloušťce tahu.

Následující příklad používá vodítko Animace s tahem proměnlivé šířky:

 

Cesta vodítka pohybu může mít několik segmentů, přičemž každý propojený segment má zadaný profil proměnlivé šířky určený následovně: Pokud nemá objekt definované žádné další klíčové snímky, je během animace zohledněn profil šířky každého segmentu.

Vodítko animace založené na barvě tahu

Vodítko animace vám také umožní doplnit objekt podél cesty změnou barvy objektu na základě barvy cesty vodítka. Pokud chcete tuto proměnlivost vyvolat, potřebujete v cestě nejméně dva segmenty, to znamená, že součástí cesty musí být tři minimální uzly nebo body. K dosažení tohoto cíle použijte při vytváření klasického doplnění pohybu cestu vodítka podle popisu v předchozí části tohoto dokumentu nástroj pero a nakreslete cestu vodítka podle níže uvedeného popisu. Tato cesta má čtyři uzly/body ve třech segmentech.

Kromě klíčových snímků pro počáteční a koncovou polohu objektu není nutné vytvářet k vyjádření proměnlivosti barvy tahu žádné další klíčové snímky.

  1. Po vytvoření klasického doplnění pohybu vyberte první klíčový snímek doplnění na časové ose. V Inspektoru vlastností zaškrtněte políčko Barva podél cesty. Objekt je teď připraven sledovat proměnlivost barev podle cesty vodítka.
  1. Na panelu nástrojů zvolte nástroj Výběr (V), vyberte druhý segment cesty vodítka a zvolte jinou barvu. Stejný postup opakujte také pro třetí segment cesty.

Teď spusťte animaci a podívejte se, jak barva cesty vodítka ovlivňuje v průběhu doplnění samotný objekt. Můžete si všimnout, že vliv má nejenom barva, ale také hodnota alfa/krytí segmentu tahu v cestě vodítka.

Následující příklad používá vodítko Animace s proměnlivou barvou:

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online