Příručka uživatele Zrušit

Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

<convert using="" document="" type="" converter<="" p="">

K převodu stávajícího dokumentu na jakýkoli jiný typ dokumentu stačí kliknout na Soubor > Převést naa vybrat požadovaný typ dokumentu. Následující snímek obrazovky zobrazuje možnosti převodu dokumentu typu HTML5 Canvas do jiných dostupných formátů.

Seznam povolených typů dokumentů pro převod
Seznam povolených typů dokumentů pro převod

Dokument typu HTML5 Canvas nepodporuje více scén. Při pokusu o převod dokumentu s více scénami na dokument typu HTML5 Canvas se každá scéna uloží do samostatného souboru. Pokud chcete všechny scény použít v jednom dokumentu, dejte je do samostatných symbolů.

 Když chcete stávající projekty Animate převést na jiný formát nebo chcete v projektu opakovaně použít datové zdroje, jednoduše zkopírujte vrstvy a symboly z knihovny.

Převod na další typy dokumentů pomocí JSAPI

V některých případech je vhodné k převodu souborů na jiné typy dokumentů využít JSAPI, například při převodu mnoha souborů najednou. 

Metoda convertToDoc

Popis

Použití

Parametry

Navrácená hodnota

Převede dokument do očekávaného typu dokumentu.

document.convertToDoc(fileURI, doctype, fileClose)

fileURI Řetězec ve formátu file:/// URI, který určuje cestu k vygenerovaným souborům po převodu.

docType Textová hodnota určující požadovaný typ dokumentu, který chcete vytvořit. K nalezení typu dokumentu můžete použít vlastnost document.type. Příklad: fl.trace(fl.getDocumentDOM().type).

fileClose (volitelné) Logická hodnota, která určuje, zda se má po převodu zavřít vygenerovaný soubor. Zadejte hodnotu true, pokud chcete vygenerovaný soubor zavřít. Výchozí hodnota je false.

Logická hodnota.

True v případě, že dokument byl úspěšně převeden na očekávaný typ dokumentu.

V opačném případě False.

Níže naleznete několik ukázkových skriptů. Ukázkový skript můžete zkopírovat do typu dokumentu Soubor skriptu JSFL, uložit soubor a spustit jej, abyste dostali lepší výsledky.

Převod všech souborů ve složce na jiný typ dokumentu

Následující skript JSFL převede všechny soubory FLA umístěné ve složce do formátu dokumentu HTML5 Canvas.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf(&quot;/&quot;));
var folderURI = url + &quot;/&quot;;
var fileMask = &quot;*.fla&quot;;
var list = FLfile.listFolder(folderURI + &quot;/&quot; + fileMask, &quot;files&quot;);
fl.trace(folderURI);
if (list) {
for(var i=0;i<list.length;i++)
{  
 var fileURI = folderURI + list[i];
 var doc = fl.openDocument(fileURI);
 fl.trace(folderURI);
  doc.convertToDoc(folderURI+'Convertedfla'+i+'.fla',' htmlcanvas');

}
}

Převod nejnovějšího aktivního dokumentu na jiný typ dokumentu

Následující skript JSFL převádí nejnovější soubor aktivního typu dokumentu na dokument HTML5 Canvas.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf(&quot;/&quot;));

var doc = fl.getDocumentDOM();
//doc.convertToDoc('url','htmlcanvas');
doc.convertToDoc(url +'/RotationCamera2.fla','htmlcanvas');

Převod všech aktivních dokumentů na jiný typ dokumentu

Následující skript JSFL převede všechny aktivní dokumenty na typ dokumentu WebGL.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf(&quot;/&quot;));

for(var i=0;i<fl.documents.length;i++)
{
 fl.trace(fl.documents[i].name);
 fl.trace(fl.documents[i].type);
 fl.documents[i].convertToDoc(url +'/abc'+i+'.fla','webGLDoc',true);
}

Vyhledání dokumentu a jeho převedení na jiný typ dokumentu

Následující skript JSFL vyhledá určitý typ dokumentu řetězce a převede jej na typ dokumentu AS3. 

var fileURI = fl.browseForFileURL('open','open');
var doc = fl.openDocument(fileURI);
var sr = &quot;&quot;;
sr +=fileURI;
var str = sr.substring(0, sr.lastIndexOf(&quot;/&quot;)); 
doc.convertToDoc( str+&quot;/test.fla&quot; ,'Flash',true);
//doc.convertToDoc('fileURI','htmlcanvas',true);
//doc.convertToDoc('fileURI','WebGlDoc',true
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.