Převod dokumentu aplikace Animate na jiný formát

Univerzální program pro převod typů dokumentů umožňuje převést stávající projekty FLA (libovolného typu) na libovolný jiný typ dokumentu, jako je HTML5 Canvas, ActionScript/AIR, WebGL, nebo na vlastní typ dokumentu. Při převodu na jiný formát můžete využít funkce pro tvorbu, které Animate pro daný typ dokumentu nabízí.  

Převod dokumentu Animate programem pro převod typů dokumentů

Převod dokumentu Animate na jiný typ dokumentu:

  1. Otevřete dokument, který chcete převést, a klikněte na Příkazy > Převést na jiné formáty dokumentů. Otevře se dialogové okno Program pro převod typů dokumentů.
  2. V rozevíracím seznamu Převést dokument na vyberte typ, na který chcete dokument převést.
  3. Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte adresář, kam chcete převedený soubor uložit, a klikněte na tlačítko OK.  
Dialogové okno programu pro převod typů dokumentů

Poznámka: Při pokusu o převod dokumentu s více scénami na dokument typu HTML5 Canvas se každá scéna uloží do samostatného souboru, protože dokument typu HTML5 Canvas nepodporuje více scén. Pokud chcete všechny scény použít v jednom dokumentu, dejte je do samostatných symbolů.

Poznámka:

Když chcete stávající projekty Animate převést na jiný formát nebo chcete v projektu opakovaně použít datové zdroje, jednoduše zkopírujte vrstvy a symboly z knihovny. 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online