Export souborů SWF

Příkazy exportu aplikace Animate neukládají nastavení exportu samostatně s každým souborem, jako to dělá příkaz Publikovat. (Chcete-li vytvořit všechny soubory, které potřebujete k odeslání obsahu Animate na web, použijte příkaz Publikovat.)

Volba Exportovat film exportuje dokument Animate do formátu statického obrazu, vytvoří očíslovaný soubor obrazu pro každý snímek v dokumentu a exportuje zvuk v dokumentu jako soubor WAV (pouze Windows).

 1. Otevřete dokument Animate, který chcete exportovat, případně v aktuálním dokumentu vyberte snímek nebo obraz, který chcete exportovat.

 2. Vyberte položky Soubor > Exportovat > Exportovat film nebo Soubor > Exportovat > Exportovat obraz.
 3. Zadejte název výstupního souboru.
 4. Vyberte formát souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Pokud formát, který jste vybrali, vyžaduje více informací, zobrazí se dialogové okno Export.
 5. Nastavte volby exportu pro formát, který jste vybrali. Viz O formátech souborů pro export.

 6. Klikněte na tlačítko OK a pak klikněte na tlačítko Uložit.

O formátech souborů pro export

Zapamatujte si následující:

 • Pokud formát, který jste vybrali, vyžaduje více informací, zobrazí se dialogové okno Export.

 • Když uložíte obraz Animate jako bitmapový soubor GIF, JPEG, PICT (Macintosh) nebo BMP (Windows), ztratí obraz vektorové informace a uloží se pouze s informacemi o obrazových bodech. Obrazy exportované jako bitmapy můžete upravovat v editorech obrazů jako je aplikace Adobe® Photoshop®, ale už je nebudete moci upravovat v kreslicích aplikacích pracujících s vektorovou grafikou.

 • Při exportu souboru Animate do formátu SWF se text zakóduje jako Unicode, takže podporuje mezinárodní znakové sady včetně písem s dvoubytovými znaky. Kódování Unicode podporuje aplikace Flash Player 6 a novější verze.

Obsah Animate se exportuje jako sekvence a obrazy se exportují jako jednotlivé soubory. PNG je jediný bitmapový formát nezávislý na platformě, který podporuje průhlednost (jako kanál alfa). Jiné než bitmapové formáty pro export nepodporují efekty alfa (průhlednost) ani vrstvy masek.

V následující tabulce jsou uvedeny formáty, do kterých můžete exportovat obsah a obrazy Animate:

Aktualizace souborů SWF pro program Dreamweaver

Chcete-li do stránky přidat obsah, exportujte soubory SWF přímo na webovou stránku aplikace Adobe® Dreamweaver®. Dreamweaver vytvoří všechny potřebné kódy HTML. Chcete-li aktualizovat obsah, můžete Animate spustit z Dreamweaveru. V aplikaci Dreamweaver můžete aktualizovat dokument Animate (soubor FLA) a aktualizovaný obsah pak automaticky znovu exportovat.

Další informace o práci s Dreamweaverem najdete v tématu Používání Dreamweaveru v nápovědě Dreamweaveru.

 1. V Dreamweaveru otevřete stránku HTML zahrnující obsah Animate.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte obsah Animate na stránce HTML a klikněte na Upravit.

  • V zobrazení Návrh stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) a dvakrát klikněte na obsah Animate.

  • V zobrazení Návrh klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obsah Animate a vyberte Upravit pomocí programu Animate.

  • V zobrazení Návrh v panelu Web klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obsah Animate a vyberte Otevřít v programu Animate.

 3. Pokud se soubor FLA pro exportovaný soubor neotevře, zobrazí se dialogové okno Otevřít soubor. Vyhledejte soubor FLA a klikněte na Otevřít.
 4. Pokud uživatel použil v Dreamweaveru funkci Změnit odkaz v celém webovém místě, zobrazí se upozornění. Chcete-li aplikovat změny vazeb na soubor SWF, klikněte na tlačítko OK. Chcete-li zabránit zobrazování výstražné zprávy při aktualizaci souboru SWF, klikněte na možnost Příště neupozorňovat.
 5. Podle potřeby aktualizujte soubor FLA v programu Animate.

 6. Chcete-li uložit soubor FLA a opětovně ho exportovat ho do Dreamweaveru, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aktualizovat soubor a zavřít aplikaci Animate, klikněte na tlačítko Hotovo nad levým horním rohem vymezené plochy.

  • Chcete-li aktualizovat soubor a aplikaci Animate ponechat otevřenou, vyberte Soubor > Aktualizovat pro Dreamweaver.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online