Příručka uživatele Zrušit

Export souborů z Animate

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Export souborů SWF

Příkazy exportu aplikace Animate neukládají nastavení exportu samostatně s každým souborem, jako to dělá příkaz Publikovat. (Chcete-li vytvořit všechny soubory, které potřebujete k odeslání obsahu Animate na web, použijte příkaz Publikovat.)

Volba Exportovat film exportuje dokument Animate do formátu statického obrazu, vytvoří očíslovaný soubor obrazu pro každý snímek v dokumentu a exportuje zvuk v dokumentu jako soubor WAV (pouze Windows).

 1. Otevřete dokument Animate, který chcete exportovat, případně v aktuálním dokumentu vyberte snímek nebo obraz, který chcete exportovat.

 2. Vyberte Soubor > Exportovat > Exportovat film nebo Soubor > Exportovat > Exportovat obraz.

  Exportovat obraz
  Exportovat obraz

 3. Zadejte název výstupního souboru.
 4. Vyberte formát souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Pokud formát, který jste vybrali, vyžaduje více informací, zobrazí se dialogové okno Export.
 5. Nastavte volby exportu pro formát, který jste vybrali. Viz O formátech souborů pro export.

 6. Klikněte na tlačítko OK a pak klikněte na tlačítko Uložit.

O formátech souborů pro export

Zapamatujte si následující:

 • Pokud formát, který jste vybrali, vyžaduje více informací, zobrazí se dialogové okno Export.

 • Když uložíte obraz Animate jako bitmapový soubor GIF, JPEG, PICT (Macintosh) nebo BMP (Windows), ztratí obraz vektorové informace a uloží se pouze s informacemi o obrazových bodech. Obrazy exportované jako bitmapy můžete upravovat v editorech obrazů jako je aplikace Adobe® Photoshop®, ale už je nebudete moci upravovat v kreslicích aplikacích pracujících s vektorovou grafikou.

 • Při exportu souboru Animate do formátu SWF se text zakóduje jako Unicode, takže podporuje mezinárodní znakové sady včetně písem s dvoubytovými znaky. Kódování Unicode podporuje aplikace Flash Player 6 a novější verze.

Obsah Animate se exportuje jako sekvence a obrazy se exportují jako jednotlivé soubory. PNG je jediný bitmapový formát nezávislý na platformě, který podporuje průhlednost (jako kanál alfa). Jiné než bitmapové formáty pro export nepodporují efekty alfa (průhlednost) ani vrstvy masek.

V následující tabulce jsou uvedeny formáty, do kterých můžete exportovat obsah a obrazy Animate:

Aktualizace souborů SWF pro program Dreamweaver

Chcete-li do stránky přidat obsah, exportujte soubory SWF přímo na webovou stránku aplikace Adobe® Dreamweaver®. Dreamweaver vytvoří všechny potřebné kódy HTML. Chcete-li aktualizovat obsah, můžete Animate spustit z Dreamweaveru. V aplikaci Dreamweaver můžete aktualizovat dokument Animate (soubor FLA) a aktualizovaný obsah pak automaticky znovu exportovat.

Další informace o práci s Dreamweaverem najdete v tématu Používání Dreamweaveru v nápovědě Dreamweaveru.

 1. V Dreamweaveru otevřete stránku HTML zahrnující obsah Animate.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte obsah Animate na stránce HTML a klikněte na Upravit.

  • V zobrazení Návrh stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) a dvakrát klikněte na obsah Animate.

  • V zobrazení Návrh klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obsah Animate a vyberte Upravit pomocí programu Animate.

  • V zobrazení Návrh v panelu Web klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obsah Animate a vyberte Otevřít v programu Animate.

 3. Pokud se soubor FLA pro exportovaný soubor neotevře, zobrazí se dialogové okno Otevřít soubor. Vyhledejte soubor FLA a klikněte na Otevřít.
 4. Pokud uživatel použil v Dreamweaveru funkci Změnit odkaz v celém webovém místě, zobrazí se upozornění. Chcete-li aplikovat změny vazeb na soubor SWF, klikněte na tlačítko OK. Chcete-li zabránit zobrazování výstražné zprávy při aktualizaci souboru SWF, klikněte na možnost Příště neupozorňovat.
 5. Podle potřeby aktualizujte soubor FLA v programu Animate.

 6. Chcete-li uložit soubor FLA a opětovně ho exportovat ho do Dreamweaveru, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aktualizovat soubor a zavřít aplikaci Animate, klikněte na tlačítko Hotovo nad levým horním rohem vymezené plochy.

  • Chcete-li aktualizovat soubor a aplikaci Animate ponechat otevřenou, vyberte Soubor > Aktualizovat pro Dreamweaver.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.