O konvencích videa

Chcete-li před importem do dokumentu FLA upravit video nebo načíst soubor FLV do souboru SWF, máte k dispozici mnoho možností. Aplikace Animate a Adobe Media Encoder nabízejí větší kontrolu nad kompresí videa. Pečlivé nastavení komprese videa je důležité, protože rozhoduje o kvalitě záběrů videa a velikosti souboru. Soubory videa jsou i v komprimovaném stavu velké v porovnání s většinou ostatních datových zdrojů v souboru SWF.

Poznámka:

Poskytněte uživateli možnost ovládat média v souboru SWF. Pokud například přidáte zvuk do dokumentu s videem (nebo i opakující se zvuk v pozadí), umožněte uživateli tento zvuk ovládat.

Používání videa v aplikaci

Než importujete video do aplikace Animate, rozmyslete si, v jaké kvalitě ho potřebujete, jaký formát videa se použije u souboru FLA a jak bude probíhat jeho stahování. Když do souboru FLA importujete video (zvané vložené video), zvětší se velikost publikovaného souboru SWF. Toto video zahájí postupné stahování do počítače uživatele, ať uživatel chce nebo nechce video prohlížet.

Video můžete také postupně stahovat nebo vysílat při běhu z externího souboru (FLV) na vašem serveru. Doba zahájení stahování závisí na způsobu členění vaší aplikace.

Poznámka:

Video se postupně stahuje ze serveru jako jednotlivé soubory SWF, což není ve skutečnosti streamování. Dynamicky načítaný obsah má výrazné výhody před uchováváním celého obsahu v jediném souboru SWF. Budete mít například menší soubory a rychlejší načítání a uživatel stahuje pouze to, co chce z vaší aplikace vidět nebo použít.

Externí video FLV můžete zobrazit pomocí komponenty nebo objektu videa. Komponenta usnadňuje vytváření aplikací s videem FLV, protože obsahuje předem vytvořené ovládací prvky videa a vy musíte pouze určit cestu k souboru FLV, jehož obsah se má přehrát. Chcete-li udržet velikost svého souboru SWF co nejmenší, zobrazte video v objektu videa a vytvořte své vlastní datové zdroje a kód pro řízení videa. V aplikaci Adobe Animate také můžete použít komponentu FLVPlayback, která má menší soubory než komponenty Media (MX Professional 2004 a novější).

Je velmi vhodné poskytnout uživatelům určitou možnost ovládání videa v souboru SWF (například možnost zastavit, přehrát, pozastavit a obnovit přehrávání videa a možnost ovládat hlasitost).

Chcete-li získat určité formy pružného řízení svého videa, například zpracování videa s animací nebo synchronizaci jeho různých součástí s časovou osou, vložte video do souboru SWF namísto jeho načítání pomocí jazyka ActionScript nebo jedné z komponent Media.

Pokud potřebujete mít nad instancí videa větší kontrolu, než umožňuje třída Video, umístěte video dovnitř instance filmového klipu. Časová osa videa se přehrává nezávisle na časové ose aplikace Animate a vy můžete umístit obsah dovnitř filmového klipu a ovládat časové osy. Aby se video vešlo na hlavní časovou osu, nemusíte ji rozšiřovat o mnoho snímků, protože to může způsobovat potíže při práci se souborem FLA.

Odstraňování problémů s videem

Je možné, že vytvoříte aplikaci a pak se setkáte s problémy po jejím odeslání na svůj server.

 • Zkontrolujte, zda je správná verze Flash Playeru.

  Pokud jste k zakódování souborů použili například kodek On2, potřebujete mít nainstalovaný přehrávač Flash Player 8 nebo novější, aby používané prohlížeče mohly zobrazit obsah aplikace Animate.

  Poznámka: Informace o kompatibilitě přehrávače Flash Player a formátu FLV najdete v tématu o používání videa FLV v dokumentu Učíme se jazyk ActionScript 2.0.

 • Zkontrolujte, zda server podporuje pro používané soubory videa (FLV nebo F4V) typ MIME. Další informace o souborech videa na serveru najdete v části věnované konfiguraci serveru pro soubory FLV v dokumentu Učíme se jazyk ActionScript 2.0.

 • Zkontrolujte bezpečnostní pokyny.

  Pokud načítáte soubory FLV z jiného serveru, zkontrolujte, zda máte ve správném místě správné soubory nebo kód, které z tohoto externího serveru chcete načítat. Další informace o souborech zásad najdete v části o souborech zásad serveru povolujících přístup k datům v dokumentu Učíme se jazyk ActionScript 2.0. Informace o načítání a zabezpečení najdete v části věnované zabezpečení v dokumentu Učíme se jazyk ActionScript 2.0.

 • Zkontrolujte, zda jsou vaše cílové cesty k příslušnému videu správné. Pokud používáte relativní cesty (například /video/water.flv), zkuste použít absolutní cesty (například http://www.helpexamples.com/flash/video/water.flv). Pokud příslušná aplikace nefunguje jako relativní cesta, ale funguje jako absolutní cesta, opravte relativní cestu.

 • Zkontrolujte, zda verze přehrávače Flash Player zadaná v dialogovém okně Nastavení publikování podporuje používaný typ souborů videa (FLV nebo F4V (H.264)).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online