O vrstvách masek

Pracujete-li s efekty bodového světla a s přechody, použijte vrstvu masky k vytvoření otvoru, kterým jsou viditelné spodnější vrstvy. Položkou masky může být vyplněný tvar, textový objekt, instance grafického symbolu nebo filmový klip. Seskupením více vrstev pod jedinou vrstvu masky můžete vytvořit složité efekty.

Chcete-li vytvořit dynamické efekty, vrstvu masky animujte. Pro vyplněný tvar použitý jako maska použijte doplnění tvaru; pro textový objekt, grafickou instanci nebo filmový klip použijte doplnění pohybu. Pokud použijete instanci filmového klipu jako masku, animujte masku podél cesty pohybu.

Chcete-li vytvořit vrstvu masky, umístěte položku masky na vrstvu, kterou chcete použít jako masku. Položka masky nemá výplň ani tah, místo toho funguje jako okno, které odkrývá oblast navázaných vrstev pod ní. Zbytek vrstvy masky zakrývá vše kromě toho, co je vidět položkou masky. Vrstva masky může obsahovat pouze jednu položku masky. Vrstva masky nemůže být uvnitř tlačítka, není také možné aplikovat masku na jinou masku.

Chcete-li vytvořit vrstvu masky z filmového klipu, použijte ActionScript. Vrstvu masky vytvořenou pomocí jazyka ActionScript je možné aplikovat pouze na jiný filmový klip.

Poznámka:

Na vrstvy masky nelze použít 3D nástroje a jako vrstvy masky nelze používat vrstvy, které obsahují 3D objekty. Další informace o 3D nástrojích viz část 3D grafika.

Práce s vrstvami masek

Vrstvy masek můžete použít k odkrytí částí obrázku nebo grafiky ve spodní vrstvě. Chcete-li vytvořit masku, určíte, že příslušná vrstva je vrstva masky, a do této vrstvy nakreslíte nebo umístíte vyplněný tvar. Jako masku můžete použít libovolný vyplněný tvar, včetně skupin, textu a symbolů. Vrstva masky odkrývá oblast navázaných vrstev pod vyplněným tvarem.

Vytvoření vrstvy masky

 1. Vyberte nebo vytvořte vrstvu obsahující objekty, které se mají zobrazovat uvnitř masky.
 2. Chcete-li vytvořit novou vrstvu nad ní, vyberte Vložit > Časová osa > Vrstva. Vrstva masky vždy maskuje vrstvu bezprostředně pod sebou; vrstvu masky vytvořte na správném místě.
 3. Ve vrstvě masky umístěte vyplněný tvar, text nebo instanci symbolu. Animate ve vrstvě masky ignoruje bitmapy, přechody, průhlednost, barvy a styly čar. Jakákoli vyplněná oblast v masce je zcela průhledná; jakákoli nevyplněná oblast je neprůhledná.

 4. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na název vrstvy masky v časové ose a vyberte Maska. Ikona vrstvy masky označuje vrstvu masky. Vrstva bezprostředně pod ní je navázaná na vrstvu masky a její obsah je vidět vyplněnou oblastí na masce. Název maskované vrstvy je odsazený a její ikona se změní na ikonu maskované vrstvy.
 5. Chcete-li v aplikaci Animate zobrazit efekt masky, zamkněte vrstvu masky a maskovanou vrstvu.

Maskování dalších vrstev po vytvoření vrstvy masky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte stávající vrstvu přímo pod vrstvu masky.

  • Vytvořte novou vrstvu kdekoli pod vrstvou masky.

  • Zvolte Změnit > Časová osa > Vlastnosti vrstvy a vyberte Maskovaná.

 1. Vyberte vrstvu, kterou chcete oddělit, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte vrstvu nad vrstvu masky.

  • Zvolte Změnit > Časová osa > Vlastnosti vrstvy a vyberte Normální.

Animování vyplněného tvaru, textového objektu nebo instance grafického symbolu ve vrstvě masky

 1. V časové ose vyberte vrstvu masky.
 2. Chcete-li odemknout vrstvu masky, klikněte do sloupce zámku.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud je objektem masky vyplněný tvar, aplikujte na objekt doplnění tvarů.

  • Pokud je objektem masky textový objekt nebo instance grafického symbolu, aplikujte na objekt doplnění pohybu.

 4. Po dokončení animace klepněte do sloupce zámku pro příslušnou vrstvu masky a tím znovu vrstvu zamkněte.

Animování filmového klipu ve vrstvě masky

 1. V časové ose vyberte vrstvu masky.
 2. Chcete-li upravit filmový klip na místě a zobrazit časovou osu filmového klipu, dvakrát klikněte na filmový klip ve vymezené ploše.
 3. Na filmový klip aplikujte doplnění pohybu.
 4. Po dokončení animace se kliknutím na tlačítko Zpět vraťte do režimu úprav dokumentu.
 5. Chcete-li vrstvu znovu zamknout, klikněte do sloupce zámku pro příslušnou vrstvy masky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online