Příručka uživatele Zrušit

Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

V tomto tématu naleznete informace o tom, jak používat upravitelné komponenty.

Komponenta poskytuje funkci nebo jde o skupinu souvisejících, opakovaně použitelných a upravitelných komponent, které zvyšují produktivitu tvůrců obsahu. Předchozí verze Animate podporovala komponenty Flash používané pro flashový obsah. Od této verze Animate podporuje formát HTML5 Canvas. 

 1. Vyberte Soubor > Nový.

  V dialogovém okně Nový dokument zvolte v horní části obrazovky možnost Další volby a potom vyberte HTML5 Canvas.

  Nový dokument
  HTML5 Canvas

 2. Zvolte příkaz Okno > Komponenty.

  Výchozí komponenty

 3. Vyberte Komponenty > Video. Přetáhněte spojené komponenty na plátno. 

 4. Na ploše vyberte instanci komponenty Video a v inspektoru vlastností můžete prohlížet a upravovat její parametry. Parametr Zdroj umožňuje vybrat videosoubor z místního umístění. Nebo můžete zadat adresu URL odkazující na přehrávané video (ve formátu mp4, ogg, ogv nebo webm).

  Přetažení komponent

 5. Zaškrtnutím políčka Přizpůsobit zdrojovým rozměrům změníte velikost videa tak, aby odpovídalo rozměrům vstupního videa. Tato funkce je k dispozici pouze pro videa ve formátu mp4. Pokud chcete zachovat poměr stran u ostatních formátů videa, je potřeba velikost videa upravit ručně.

 6. Když chcete zobrazit náhled filmu, stiskněte Ctrl+Enter (na počítači Mac Cmd+Enter). Video se přehraje ve výchozím prohlížeči.Ve výchozím nastavení jsou ovládací prvky pro přehrávání videa viditelné, takže pokud je chcete během přehrávání zobrazit, stačí nad video umístit kurzor.

  Stejný postup můžete použít i pro další komponenty.

  Náhled výstupu komponenty

Komponenty se do dokumentu HTML přidají jako prvky DOM, takže interaktivitu můžete do komponent doplnit pomocí fragmentů kódu komponent (Fragmenty kódu > HTML5 Canvas > Komponenty).

Doplnění interaktivity do komponent pomocí fragmentů kódu

 1. Zvolte příkaz Okno > Komponenty.

 2. Chcete-li do komponent doplnit interaktivitu, vyberte Okno > panel Fragmenty kódu. Můžete si prohlédnout mapování různých dostupných chování komponent.

 3. Na obrazovce Fragmenty kódu vyberte HTML5 Canvas > Komponenty.

  Výchozí fragmenty kódu

 4. Vyberte požadovanou komponentu a dvakrát klikněte na odpovídající fragment kódu, který se zobrazí na panelu Akce. Další informace o přidávání interaktivity do fragmentů kódu naleznete v tématu Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v Animate

Příklad

V následujícím příkladu si ukážeme, jak používat fragmenty kódu, ve kterých je přehrávání videa řízeno kódem.

 1. Na ploše vyberte instanci videa a v Inspektoru vlastností vypněte nastavení Automaticky spustit. 

 2. Na panelu Komponenty dvakrát klikněte na komponentu Tlačítko. Tím na ploše vytvoříte dvě instance tlačítek, která můžete umístit. Komponenty můžete z panelu komponent také přímo přetáhnout na plochu.

  Umístění tlačítek

 3. Vyberte první instanci tlačítka a v Inspektoru vlastností změňte popisek prvního tlačítka na Přehrát a druhého na Pozastavit. 

 4. Kliknutím na Okno > Fragmenty kódu otevřete panel Fragmenty kódu. Přejděte na HTML5 Canvas > Komponenty a rozbalte složku Uživatelské rozhraní. 

 5. Vyberte na ploše tlačítko Přehrát, v panelu Fragmenty kódu dvakrát klikněte na položku Událost kliknutí na komponentu Button a klikněte na tlačítko OK.Aplikace Animate přiřadí název instance k vybranému tlačítku. Nově přidaný kód si můžete zobrazit v panelu Akce.

  Přidání fragmentu kódu

 6. Vyberte na ploše video a v panelu Fragmenty kódu rozbalte složku Video. Dvakrát klikněte na položku Přehrát video. Do panelu Akce se přidá kód potřebný k přehrání videa.

  Kód přidaný do panelu Akce.

 7. Aby se video přehrálo po kliknutí na tlačítko, přesuňte kód mezi část <Start your custom code> a <End your custom code>. 

  Přesunutí kódu mezi tagy

 8. Pokud chcete přidat kód, který video pozastaví, vyberte tlačítko Pozastavit, přiřaďte novému tlačítku obslužnou rutinu kliknutí a přidejte kód pro pozastavení videa.

 9. Zobrazte náhled filmu. Kliknutím na tlačítko Přehrát video přehrajete a kliknutím na tlačítko Pozastavit jej pozastavíte. 

 V inspektoru vlastností je nyní u jednotlivých komponent k dispozici atribut Název třídy. Tyto názvy tříd umožňují měnit vzhled komponent pomocí stylů CSS. Pomocí komponenty CSS můžete načíst vlastní styly CSS. Komponenta CSS umožňuje vybrat libovolný místní soubor CSS, který je součástí filmu.

Zajímavé komponenty HTML5

Přidání interaktivity do vašeho obsahu je zajímavé a zahrnuje mnoho funkcí s komponentami HTML 5. Chcete se dozvědět, jak používat tyto komponenty HTML5 v aplikaci Animate? Podívejte se na výukové video na konci tohoto příkladu a postupujte podle těchto kroků.

 1. Klikněte na tlačítko Windows a vyberte položku Komponenty.

 2. Rozbalte složku Videa, klikněte na ikonu videa a přetáhněte ji na plochu.

 3. V okně Vlastnosti rozbalte kartu Poloha a velikost a nastavte požadované hodnoty.

Jak vylepšit kompozice aplikace Animate pomocí komponent HTML5

Podívejte se na video, abyste věděli, jak do kompozice zahrnout více komponent.

Instalace distribuovaných komponent

Návrháři nebo vývojáři, kteří pracují v aplikaci Animate, si mohou nainstalovat distribuovanou komponentu v podobě souboru ZXP pomocí nástroje Správa rozšíření. Další informace najdete v tématu Instalace rozšíření.

Základní informace

Instalace komponent

Při instalaci distribuovaných komponent postupujte následujícím způsobem:

 1. Dvakrát klikněte na soubor ManageExtensions.exe. Zobrazí se dialogové okno Správa rozšíření.

 2. Klikněte na tlačítko pro instalaci rozšíření a vyberte rozšíření (soubor .zxp), které chcete nainstalovat.Další informace najdete v tématu Instalace rozšíření.

 3. Chcete-li v aplikaci Animate zobrazit nainstalovanou komponentu, klikněte na Okno > Komponenta. Otevře se dialogové okno Komponenty. 

 4. Klikněte na ikonu hamburgeru v pravém horním rohu a klikněte na Načíst znovu komponenty.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.