Příručka uživatele Zrušit

Publikování aplikací prostředí AIR for Android

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Aplikace Animate umožňuje publikování obsahu v prostředí Adobe® AIR™ for Android.

Tento článek popisuje konfiguraci nastavení publikování pro prostředí AIR for Android v aplikaci Animate. Všechny informace o vývoji aplikací pro prostředí Adobe AIR™ najdete v příručce Building Adobe AIR Applications (Vývoj aplikací Adobe AIR).

Informace o požadavcích na hardware a software u aplikací AIR pro stolní počítače a mobilní zařízení naleznete v systémových požadavcích prostředí AIR.

Veškerou dokumentaci k prostředí AIR pro vývojáře naleznete v odkazech na zdroje informací o prostředí Adobe AIR.

 (Pouze AIR 3.7) Balení aplikací jen s vázaným běhovým modulem (Android)

U verze AIR 3.7 dojde při balení aplikací AIR pro systém Android do jakéhokoli cíle ke vložení běhového modulu AIR. Díky tomu se zlepšuje zkušenost uživatele, protože není třeba stahovat běhový modul AIR samostatně. Vedlejším účinkem ale je, že velikost aplikace se zvýší asi o 9 MB.


Pokud byla ke sbalení aplikace AIR for Android použita možnost Sdílený běhový modul, zobrazí aplikace Animate upozornění.

Vytvoření souboru prostředí Adobe AIR for Android

K vytváření dokumentů prostředí Adobe AIR for Android v aplikaci Animate můžete použít volbu Soubor >Nový příkaz. Můžete také vytvořit soubor FLA ActionScript® 3.0 a převést jej na soubor prostředí Adobe AIR for Android pomocí dialogového okna Nastavení publikování.

Chcete-li vytvořit soubor prostředí AIR for Android, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V úvodní obrazovce nebo v dialogovém okně Nový dokument (Soubor > Nový) zvolte možnost Prostředí AIR for Android.

 • Otevřete existující soubor FLA a převeďte jej na soubor prostředí AIR for Android. Vyberte možnost Prostředí AIR for Android v nabídce Cíl v dialogovém okně Nastavení publikování (Soubor > Nastavení publikování).

Zobrazení náhledu nebo publikování aplikace prostředí AIR for Android

Můžete zobrazit náhled souboru SWF Flash Air for Android tak, jak by vypadal v okně aplikace AIR. Používání náhledu je užitečné v případě, kdy chcete vidět, jak budou vypadat viditelné aspekty aplikace. Přitom ale nemusíte aplikaci balit ani instalovat.

 1. Zkontrolujte, zda je nastavení cíle v dialogovém okně Nastavení publikování nastaveno na možnost Prostředí AIR for Android.

 2. Vyberte položky Ovládání > Testovací film > Testovat nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter.

Pokud jste ještě nenastavili možnosti aplikace v dialogovém okně Nastavení aplikace a instalátoru, vygeneruje aplikace Animate výchozí soubor deskriptoru aplikace (název_souboru_swf-app.xml) automaticky. Aplikace Animate vytvoří soubor ve stejné složce, ve které se nachází soubor SWF. Pokud jste nastavení aplikace provedli v dialogovém okně Nastavení aplikace a instalátoru, odpovídá soubor deskriptoru aplikace tomuto nastavení.

Chcete-li publikovat soubor prostředí AIR for Android, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V dialogovém okně Nastavení publikování klepněte na tlačítko Publikovat.

 • V dialogovém okně AIR for Android – nastavení klepněte na tlačítko Publikovat.

 • Vyberte příkaz Soubor > Publikovat.

 • Vyberte příkaz Soubor > Náhled publikování.

Když publikujete soubor AIR, vytvoří aplikace Animate soubor SWF a soubor XML deskriptoru aplikace. Aplikace Animate potom sbalí kopie obou souborů společně se všemi dalšími soubory, které jste do aplikace přidali, do souboru instalátoru prostředí AIR (název_souboru_swf.apk).

Vytvoření aplikace prostředí AIR for Android

Po dokončení vývoje aplikace určete nastavení pro soubory deskriptoru aplikace a instalátoru prostředí AIR for Android, které jsou potřeba pro její nasazení. Aplikace Animate tyto soubory deskriptoru a instalátoru vytvoří společně se souborem SWF při publikování souboru AIR for Android.

K určení nastavení těchto souborů slouží dialogové okno Prostředí AIR for Android – Nastavení aplikace a instalátoru. Po vytvoření souboru prostředí AIR for Android lze toto dialogové okno otevřít z inspektoru vlastností daného dokumentu. K otevření dialogového okna také můžete použít tlačítko Nastavení v nabídce Přehrávač na kartě Animate v dialogovém okně Nastavení publikování.

Vytvoření souboru aplikace Adobe AIR

 1. V aplikaci Animate otevřete soubor FLA nebo sadu souborů, které tvoří vaši aplikaci Adobe AIR.

 2. Než otevřete dialogové okno AIR – Nastavení aplikace a instalátoru, uložte soubor FLA prostředí AIR for Android.

 3. Vyberte Soubor > Nastavení AIR for Android.

 4. Doplňte údaje v dialogovém okně Prostředí AIR for Android – Nastavení aplikace a instalátoru a pak klepněte na tlačítko Publikovat.

  Po kliknutí na tlačítko Publikovat, budou sbaleny následující soubory:

  • Soubor SWF

  • Soubor deskriptoru aplikace

  • Soubory ikon aplikace

  • Soubory uvedené v textovém poli Zahrnuté soubory

   Publikování aplikace AIR for Android se nezdaří, pokud název souboru zadaný pro soubor FLA nebo SWF obsahuje dvoubajtové znaky.

Dialogové okno AIR for Android – nastavení aplikace a instalátoru je rozděleno na čtyři karty: Všeobecné, Nasazení, Ikony a Oprávnění.

Nastavení karty Všeobecné

Karta Všeobecné v dialogovém okně AIR for Android – nastavení aplikace a instalátoru obsahuje následující možnosti:

Výstupní soubor

Název a umístění souboru AIR, který má být vytvořen při použití příkazu Publikovat. Přípona výstupního souboru je APK.

Název aplikace

Název, který instalátor aplikace AIR použije k vytvoření názvu souboru a složky aplikace. Název musí obsahovat pouze znaky, které jsou platné pro názvy souborů nebo složek. Ve výchozím nastavení je stejný jako název souboru SWF.

ID aplikace

Označuje aplikaci jedinečným identifikátorem. Pokud chcete, můžete výchozí identifikátor změnit. V identifikátoru nepoužívejte mezery nebo speciální znaky. Platnými znaky jsou pouze 0–9, a–z, A–Z a . (tečka); délka může být 1 až 212 znaků. Výchozí identifikátor je com.adobe.example.applicationName.

Verze

Volitelné. Určuje číslo verze aplikace. Výchozí hodnotou je 1.0.

Označení verze

Volitelné. Řetězec popisující verzi.

Poměr stran

Umožňuje vybrat pro aplikaci orientaci Na výšku, Na šířku nebo Automatická orientace. Pokud je vybrána volba Automaticky společně s volbou Automatická orientace, spustí se aplikace v zařízení v závislosti na jeho aktuální orientaci.

Celá obrazovka

Nastaví spuštění aplikace v režimu celé obrazovky. Tato volba není ve výchozím nastavení vybrána.

Automatická orientace

Umožňuje přepnout aplikaci z režimu na výšku do režimu na šířku v závislosti na aktuální orientaci zařízení. Tato volba není ve výchozím nastavení vybrána.

Režim vykreslování

Umožňuje určit, kterou metodu používá běhové prostředí AIR k vykreslení grafického obsahu. Mezi možnosti patří:

 • Auto – automaticky zjistí a použije nejrychlejší dostupný způsob vykreslení v hostitelském zařízení.

 • CPU – použije procesor.

 • GPU - použije režim GPU. Pokud není žádný GPU k dispozici, použije se CPU.

 • Direct - vykreslení pomocí programu Stage3D. Toto je nejrychlejší dostupná metoda vykreslení.

Seznam procesorů, které režim Direct nepodporují, získáte v tématu Nepodporované čipové sady Stage3D, ovladače | Flash Player 11, AIR 3.

Procesor: Umožňuje vybrat typ procesoru zařízení, pro která aplikaci publikujete. Podporované typy procesoru jsou ARM a Intel x86. Podpora procesorů x86 je k dispozici od verze Animate 2014.1.

Zahrnuté soubory

Určuje, které další soubory nebo složky budou do balíčku aplikace zahrnuty. Chcete-li přidat soubory, klikněte na tlačítko (+), chcete-li přidat složky, klikněte na tlačítko složky. Chcete-li soubor nebo složku odstranit ze seznamu, vyberte tento soubor nebo složku a klepněte na tlačítko (-).

Ve výchozím nastavení jsou soubor deskriptoru aplikace a hlavní soubor SWF do seznamu balíčku přidány automaticky. Seznam balíčku tyto soubory zobrazuje dokonce i tehdy, pokud jste soubor FLA Adobe AIR ještě nepublikovali. Seznam balíčku zobrazuje soubory a složky nestrukturovaně. Nejsou uváděny soubory ve složkách. Úplné cesty k souborům jsou sice zobrazeny, ale v případě potřeby jsou zkráceny.

Pokud jste do cesty ke knihovně ActionScript přidali soubory nativního rozšíření AIR, tyto soubory se v seznamu rovněž zobrazí.

Součástí tohoto seznamu nejsou soubory ikon. Když aplikace Animate vytváří ze souborů balíček, zkopíruje soubory ikon do dočasné složky, která je vztažena k umístění souboru SWF. Po vytvoření balíčku aplikace Animate tuto složku odstraní.

Nastavení karty Nasazení

Na kartě Nasazení v dialogovém okně AIR for Android – nastavení aplikace a instalátoru můžete zadat následující nastavení.

Certifikát

Digitální certifikát pro aplikaci. Můžete certifikát vyhledat procházením nebo vytvořit nový certifikát. Certifikáty aplikací pro systém Android musejí mít nastavenou dobu platnosti alespoň 25 let.

Heslo

Heslo pro vybraný digitální certifikát.

Typ nasazení

Určuje, jaký typ balíčku chcete vytvořit.

 • Nastavení uvolnění umožňuje vytvářet balíčky pro tržiště nebo jakékoli jiné distribuční médium, jako je například web.
 • Nastavení verze pro emulátor umožňuje vytváření balíčků pro ladění v simulátoru mobilních zařízení.
 • Nastavení Ladění umožňuje ladit program v zařízení, včetně nastavení bodů přerušení v aplikaci Animate a vzdáleného ladění aplikace spuštěné na zařízení se systémem Android. Můžete si také vybrat, jaké síťové rozhraní a adresu IP pro relace ladění použijete.

Běhové prostředí AIR

Určuje, jak se má aplikace chovat v zařízeních, ve kterých ještě není nainstalováno běhové prostředí AIR.

 • Možnost Přiložit běhové prostředí AIR k aplikaci přidá běhové prostředí do instalačního balíčku aplikace tak, aby nebylo požadováno žádné další stahování. Tím se značně zvýší velikost balíčku aplikací.
 • Volba Získat běhové prostředí AIR z zajistí, že instalační program stáhne běhové prostředí z webu Google Playstore nebo Amazon Appstore.

Po publikování

Umožňuje určit, zda má být aplikace nainstalována do aktuálně připojeného zařízení Android a zda se má ihned po instalaci spustit.

Nastavení karty Ikony

Na kartě Ikony v dialogovém okně Prostředí AIR for Android – nastavení aplikace a instalátoru můžete nastavit ikonu pro aplikaci Android. Tato ikona se zobrazí poté, co aplikaci nainstalujete a spustíte v běhovém prostředí AIR for Android. Můžete určit různé velikosti, jaké má ikona mít v různých zobrazeních. Ikony, které pro Android zvolíte, nemusí tyto velikosti přísně dodržovat.

Chcete-li nastavit ikonu, klikněte na kartě Ikony na velikost ikony a pak vyhledejte soubor, který chcete pro tuto velikost použít. Soubory musí být ve formátu PNG (Portable Network Graphics).

Pokud pro určitou velikost ikony nedodáte obraz, vytvoří prostředí Adobe AIR chybějící obraz ikony změnou velikosti jednoho z dodaných obrazů.

Nastavení karty Oprávnění

Na kartě Práva můžete určit služby a data, ke kterým má mít aplikace přístup v zařízení.

 • Chcete-li použít oprávnění, zaškrtněte příslušné políčko.

 • Chcete-li zobrazit popis oprávnění, klikněte na název oprávnění. Popis se zobrazí pod seznamem oprávnění.

 • Chcete-li místo použití dialogového okna ručně spravovat oprávnění, vyberte možnost Ručně spravovat oprávnění a přídavky manifestu v souboru deskriptoru aplikace.

Jazykové nastavení

Na panelu Jazyky můžete vybrat jazyky, s nimiž má být aplikace v úložišti aplikací nebo v tržišti spojená. Výběrem jazyka umožníte uživatelům operačního systému Android v daném jazyce stáhnout aplikaci. Tato jazyková nastavení pouze lokalizují uživatelské rozhraní vaší aplikace.

Pokud nejsou vybrány žádné jazyky, aplikace je publikována ve všech podporovaných jazycích. Díky tomu nemusíte vybírat všechny jazyky. Prostředí Adobe AIR podporuje uvedené jazyky. Systém Android může podporovat další jazyky.

 Air for Android podporuje tři nové jazyky: dánštinu, hebrejštinu a norštinu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.