Příručka uživatele Zrušit

Export obrázků a animovaných souborů GIF

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Přečtěte si, jak exportovat obrázky a animované soubory GIF.

V současné verzi aplikace Animate naleznete funkce Exportovat obraz a Exportovat animovaný GIF, které umožňují exportovat datové zdroje do formátu PNG, JPEG a statických a animovaných souborů GIF snadným a interaktivním způsobem.

Když připravujete obrazy pro web a jiná online média, často potřebujete kompromis mezi kvalitou zobrazení obrazu a velikostí jeho souboru.

Optimalizační funkce v dialogovém okně Exportovat obraz můžete použít k náhledu optimalizovaných obrazů v různých formátech souborů a s různými atributy. Můžete prohlížet více verzí obrazu současně a upravovat nastavení optimalizace při zobrazeném náhledu obrazu s cílem zvolit nejlepší možnou kombinaci nastavení pro své účely. Také můžete zadat průhlednost pozadí a podklad, nastavit možnosti rozkladu barev a měnit velikost obrazu v obrazových bodech nebo v procentech z původní velikosti.

Když ukládáte optimalizovaný soubor pomocí příkazu Exportovat obraz, můžete zvolit generování souboru HTML pro obraz. Tento soubor obsahuje všechny informace potřebné k zobrazení obrazu ve webovém prohlížeči.

V aplikaci Animate můžete příkazem Uložit jako uložit obraz ve formátu souboru GIF, JPEG nebo PNG. V závislosti na formátu souboru můžete nastavit kvalitu obrazu, průhlednost pozadí nebo podklad, zobrazení barev a způsob stahování. Ale žádné webové funkce – jako jsou odkazy a animace – které jste do souboru přidali, se nezachovají.

Můžete také použít Obrazový procesor v aplikaci Animate k uložení kopií složky obrazů ve formátu JPEG. Obrazový procesor můžete použít ke změně velikosti obrazů a k převodu profilu barev obrazů na webový standard sRGB.

Export obrázků

Dialogové okno Exportovat obraz (Soubor > Exportovat > Exportovat obraz a Soubor > Exportovat > Exportovat animovaný GIF) slouží k výběru možností optimalizace a k zobrazení náhledu optimalizované kresby.

A. Volby zobrazení B. Rozbalovací nabídka Optimalizace C. Možnosti přednastavení D. Možnosti nastavení velikosti obrázku E. Možnosti animace F. Náhled G. Panely nástrojů 

Náhledy obrazů v dialogovém okně

Kliknutím na kartu nad oblastí obrazu vyberte možnost zobrazení:

Původní

Zobrazí obraz bez optimalizace.

Optimalizovaný

Zobrazí obraz s použitím současných nastavení optimalizace.

2 najednou

Zobrazí dvě verze obrazu vedle sebe.

Pokud v dialogovém okně Exportovat obraz není zobrazena celá kresba, můžete pomocí nástroje Ručička posunout k zobrazení jinou část kresby. Ke zvětšení nebo zmenšení zobrazení použijte nástroj Lupa.

 • Vyberte nástroj Ručička (nebo podržte mezerník) a táhněte v oblasti zobrazení, abyste obraz posunuli.
 • Vyberte nástroj Lupa  a klikněte v zobrazení, abyste ho zvětšili, nebo podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte v zobrazení, abyste ho zmenšili.

  Můžete také zadat procenta zvětšení nebo je zvolit dole v dialogovém okně.

Zobrazení informací o optimalizovaném obrazu a času stahování

Oblast anotace pod každým obrazem v dialogovém okně Exportovat obraz poskytuje informace o optimalizaci. Anotace pro originální obraz zobrazuje název a velikost souboru. Anotace pro optimalizovaný obraz ukazuje současné volby optimalizace, velikost optimalizovaného souboru a odhadovanou dobu stahování s vybranou rychlostí modemu. Rychlost modemu můžete zvolit v rozbalovací nabídce Náhled.

Zobrazení náhledu různých hodnot gama obrazu

Hodnota gama počítačového monitoru ovlivňuje to, jak světlý nebo tmavý vypadá obraz ve webovém prohlížeči. Můžete zobrazit náhled obrázků v systémech s různými hodnotami gama a provést kompenzaci obrázku přizpůsobením hodnot gama. Aktivování náhledu nemá vliv na výsledný výstupní obraz.

 •  V rozbalovací nabídce Náhled v dialogovém okně Exportovat obraz zvolte jednu z následujících možností:

Barva monitoru

Neprovádí žádná nastavení gama obrazu. Barva monitoru je výchozí nastavení.

Starší Macintosh (bez správy barev)

Simuluje výchozí hodnotu gama 1,8 používanou v systémech Mac OS 10.5 a starších.

Windows (bez správy barev)

Simuluje výchozí hodnotu gama 2,2 používanou v systémech Windows a Mac OS 10.6 a novějších.

Použít profil dokumentu

Nastaví hodnotu gama tak, aby souhlasila s připojeným profilem barev v dokumentu se správou barev.

Optimalizace obrazu pro web

 1. Zvolte Soubor > Exportovat obraz nebo Soubor > Exportovat animovaný GIF.

 2. Kliknutím na kartu v horní části dialogového okna vyberte možnost zobrazení: Optimalizovaný nebo 2 najednou.

 3. (Volitelně) Pokud obraz obsahuje více řezů, vyberte jeden nebo několik řezů, které chcete optimalizovat.

 4. Vyberte přednastavenou optimalizaci z nabídky Přednastavení nebo nastavte individuální volby optimalizace. Dostupné volby se mění v závislosti na vybraném formátu souboru.

 5. Dolaďte nastavení optimalizace, dokud nebudete spokojeni s vyvážením kvality obrazu a velikosti souboru. Pokud obraz obsahuje více řezů, nezapomeňte optimalizovat všechny řezy.

  Poznámka:

  Chcete-li obnovit optimalizovaný náhled na původní verzi, vyberte ho a pak z nabídky Přednastavení zvolte Originál.

 6. Chcete-li, aby barvy optimalizovaného obrázku vypadaly stejně v různých prohlížečích, převeďte je do standardu sRGB.

 7. Vyberte některou z následujících voleb:

  Žádné

  Nejsou uložena žádná metadata (kromě prohlášení o autorských právech formátu EXIF v souborech JPEG). Výsledkem je soubor s nejmenší velikostí.

  Copyright

  Uloženy jsou údaje o copyrightu, právech užívání; stav copyrightu a adresa URL stránky s dalšími informacemi o copyrightu.

  Copyright a kontaktní informace

  Uloží všechny údaje o copyrightu a dále tyto údaje: tvůrce, pracovní pozice tvůrce, e-mailové adresy, adresa, město, stát/region, PSČ, země, telefonní čísla a weby.

  Vše kromě údajů o fotoaparátu

  S výjimkou dat ve formátu EXIF uloží všechna metadata ohledně nastavení fotoaparátu, jako je rychlost závěrky, datum a čas, délka ohniska, kompenzace expozice, měření vzorku a použití blesku.

  Vše

  Uloží do souboru všechna metadata.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit..

 9. V dialogovém okně Uložit optimalizovaný jako proveďte následující akce a pak klikněte na možnost Uložit:

  1. Zadejte název souboru a vyberte umístění pro výsledný soubor nebo soubory.

  2. Ve volbě Formát určete, jaký typ souboru chcete uložit: HTML soubor a obrazové soubory, pouze obrazové soubory nebo pouze soubor HTML.

  3. (Volitelně) Nastavte výstupní nastavení souborů HTML a obrazu.

  4. Pokud obraz obsahuje více řezů, z nabídky Řezy vyberte volbu pro jejich ukládání: Všechny řezy nebo Vybrané řezy.

   Poznámka:

   Chcete-li obnovit nastavení optimalizace na naposledy uloženou verzi, stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na Obnovit. Chcete-li zachovat stejná nastavení i pro příští otevření dialogového okna Uložit pro web, stiskněte tlačítko Alt/Option a klikněte na možnost Zapamatovat.

  5. Video o ukládání souborů pro web v aplikaci Illustrator najdete na adrese www.adobe.com/go/vid0063_cz.

Uložení nebo odstranění přednastavení optimalizace

Nastavení optimalizace můžete uložit jako pojmenovanou sadu nastavení a toto nastavení pak aplikovat na jiné obrazy. Uložená nastavení se objeví v rozbalovací nabídce Nastavení, spolu s předdefinovanými pojmenovanými nastaveními. Když upravíte pojmenovanou nebo předdefinovanou sadu nastavení, v nabídce Přednastavení se zobrazí „Bez názvu“.

 1. Nastavte požadované možnosti optimalizace a v nabídce palety Optimalizace vyberte Uložit nastavení.

 2. Pojmenujte nastavení a uložte ho do příslušné složky:

  Photoshop

  (Windows XP) Document and Settings\[uživatelské_jméno]\Application Data\Adobe\AdobePhotoshop CS5\Optimized Settings

  (Windows Vista) Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Optimized Settings

  (Mac OS) Users/[uživatelské_jméno]/Library/Preferences/AdobePhotoshop CS5Settings/Optimized Settings

  Illustrator

  (Windows XP) Document and Settings\[uživatelské_jméno]\Application Data\Adobe\AdobeIllustrator CS5 Settings\[jazyk]\Save for Web Settings\Optimize

  (Windows Vista) Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Adobe\AdobeIllustrator CS5 Settings\[jazyk]\Save for Web Settings\Optimize

  (Mac OS) Users/[uživatelské_jméno]/Library/ApplicationSupport/Adobe/Adobe Illustrator CS5/[jazyk]/Save for Web Settings/Optimize

  Poznámka:

  Pokud uložíte nastavení na jiné místo, nebude k dispozici v rozbalovací nabídce Přednastavení.

 3. Chcete-li přednastavení odstranit, vyberte ho z nabídky Přednastavení a pak z nabídky Optimalizace zvolte Odstranit nastavení.

Komprese webových grafik na zadanou velikost souboru

 1. Zvolte Soubor > Exportovat > Exportovat obraz nebo Soubor > Exportovat > Exportovat animovaný GIF.

 2. Kliknutím na kartu v horní části dialogového okna Exportovat obraz nebo Exportovat animovaný GIF. vyberte možnost zobrazení: Optimalizovaný nebo 2 najednou. 

 3. (Volitelně) Vyberte řezy, které chcete optimalizovat a formát souboru, který chcete použít.

 4. Z nabídky Optimalizace (vpravo od nabídky Přednastavení) zvolte možnost Optimalizovat na velikost souboru.

 5. Zadejte požadovanou velikost souboru.

 6. Nastavte volbu Začít s:

  Aktuální nastavení

  Použije aktuální formát souboru.

  Automaticky vybrat GIF/JPEG

  Automaticky vybere optimální formát podle obsahu obrazu.

 7. Vyberte volbu Použít, chcete-li určit, zda se má zadaná velikost souboru použít pouze pro aktuální řez, pro každý řez v obraze nebo pro všechny řezy. Klikněte na tlačítko OK.

Změna velikosti kresby při její optimalizaci

V dialogovém okně Exportovat obraz můžete změnit velikost obrazu na zadané rozměry v obrazových bodech nebo v procentech z původní velikosti.

 1. V dialogovém okně Exportovat obraz klikněte na kartu Velikost obrazu.

 2. Nastavte libovolné z následujících možností:

  Zachovat proporce

  Zachová současný poměr šířky a výšky obrazu v obrazových bodech.

  Poznámka:

  Žádné z funkcí v paletě Velikost obrazu nejsou dostupné pro formáty souborů SWF a SVG, s výjimkou možnosti Oříznutí návrhové plochy.

 3. Zadejte nové rozměry v obrazových bodech nebo zadejte změnu velikosti obrazu v procentech a klikněte na Použít.

Náhled optimalizovaných obrazů ve webovém prohlížeči

V dialogovém okně Exportovat obraz (Soubor > Exportovat > Exportovat obraz nebo Soubor > Exportovat > Exportovat animovaný GIF) můžete zobrazit náhled optimalizovaného obrazu v libovolném webovém prohlížeči nainstalovaném ve vašem systému. Náhled v prohlížeči zobrazí obraz s popiskem, ve kterém je uveden typ souboru obrazu, rozměry v obrazových bodech, velikost souboru, nastavení komprese a další informace HTML.

 • Chcete-li zobrazit náhled obrazu ve výchozím webovém prohlížeči, klikněte v dolní části dialogového okna Exportovat obraz na ikonu prohlížeče.
 • V dialogovém okně Prohlížeče můžete najít všechny prohlížeče instalované v systému a nastavit výchozí prohlížeč pro zobrazení náhledu obrazu.

Další témata nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?