Přečtěte si, jak exportovat obrázky a animované soubory GIF.

V současné verzi aplikace Animate naleznete funkce Exportovat obraz a Exportovat animovaný GIF, které umožňují exportovat datové zdroje do formátu PNG, JPEG a statických a animovaných souborů GIF snadným a interaktivním způsobem.

Když připravujete obrazy pro web a jiná online média, často potřebujete kompromis mezi kvalitou zobrazení obrazu a velikostí jeho souboru.

Optimalizační funkce v dialogovém okně Exportovat obraz můžete použít k náhledu optimalizovaných obrazů v různých formátech souborů a s různými atributy. Můžete prohlížet více verzí obrazu současně a upravovat nastavení optimalizace při zobrazeném náhledu obrazu s cílem zvolit nejlepší možnou kombinaci nastavení pro své účely. Také můžete zadat průhlednost pozadí a podklad, nastavit možnosti rozkladu barev a měnit velikost obrazu v obrazových bodech nebo v procentech z původní velikosti.

Když ukládáte optimalizovaný soubor pomocí příkazu Exportovat obraz, můžete zvolit generování souboru HTML pro obraz. Tento soubor obsahuje všechny informace potřebné k zobrazení obrazu ve webovém prohlížeči.

V aplikaci Animate můžete příkazem Uložit jako uložit obraz ve formátu souboru GIF, JPEG nebo PNG. V závislosti na formátu souboru můžete nastavit kvalitu obrazu, průhlednost pozadí nebo podklad, zobrazení barev a způsob stahování. Ale žádné webové funkce – jako jsou odkazy a animace – které jste do souboru přidali, se nezachovají.

Můžete také použít Obrazový procesor v aplikaci Animate k uložení kopií složky obrazů ve formátu JPEG. Obrazový procesor můžete použít ke změně velikosti obrazů a k převodu profilu barev obrazů na webový standard sRGB.

Export obrázků

Dialogové okno Exportovat obraz (Soubor > Exportovat > Exportovat obraz a Soubor > Exportovat > Exportovat animovaný GIF) slouží k výběru možností optimalizace a k zobrazení náhledu optimalizované kresby.

A. Volby zobrazení B. Rozbalovací nabídka Optimalizace C. Možnosti přednastavení D. Možnosti nastavení velikosti obrázku E. Možnosti animace F. Náhled G. Panely nástrojů 

Náhledy obrazů v dialogovém okně

Kliknutím na kartu nad oblastí obrazu vyberte možnost zobrazení:

Původní

Zobrazí obraz bez optimalizace.

Optimalizovaný

Zobrazí obraz s použitím současných nastavení optimalizace.

2 najednou

Zobrazí dvě verze obrazu vedle sebe.

Pokud v dialogovém okně Exportovat obraz není zobrazena celá kresba, můžete pomocí nástroje Ručička posunout k zobrazení jinou část kresby. Ke zvětšení nebo zmenšení zobrazení použijte nástroj Lupa.

 • Vyberte nástroj Ručička (nebo podržte mezerník) a táhněte v oblasti zobrazení, abyste obraz posunuli.
 • Vyberte nástroj Lupa  a klikněte v zobrazení, abyste ho zvětšili, nebo podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte v zobrazení, abyste ho zmenšili.

  Můžete také zadat procenta zvětšení nebo je zvolit dole v dialogovém okně.

Zobrazení informací o optimalizovaném obrazu a času stahování

Oblast anotace pod každým obrazem v dialogovém okně Exportovat obraz poskytuje informace o optimalizaci. Anotace pro originální obraz zobrazuje název a velikost souboru. Anotace pro optimalizovaný obraz ukazuje současné volby optimalizace, velikost optimalizovaného souboru a odhadovanou dobu stahování s vybranou rychlostí modemu. Rychlost modemu můžete zvolit v rozbalovací nabídce Náhled.

Zobrazení náhledu různých hodnot gama obrazu

Hodnota gama počítačového monitoru ovlivňuje to, jak světlý nebo tmavý vypadá obraz ve webovém prohlížeči. Můžete zobrazit náhled obrázků v systémech s různými hodnotami gama a provést kompenzaci obrázku přizpůsobením hodnot gama. Aktivování náhledu nemá vliv na výsledný výstupní obraz.

 •  V rozbalovací nabídce Náhled v dialogovém okně Exportovat obraz zvolte jednu z následujících možností:

Barva monitoru

Neprovádí žádná nastavení gama obrazu. Barva monitoru je výchozí nastavení.

Starší Macintosh (bez správy barev)

Simuluje výchozí hodnotu gama 1,8 používanou v systémech Mac OS 10.5 a starších.

Windows (bez správy barev)

Simuluje výchozí hodnotu gama 2,2 používanou v systémech Windows a Mac OS 10.6 a novějších.

Použít profil dokumentu

Nastaví hodnotu gama tak, aby souhlasila s připojeným profilem barev v dokumentu se správou barev.

Optimalizace obrazu pro web

 1. Zvolte Soubor > Exportovat obraz nebo Soubor > Exportovat animovaný GIF.

 2. Kliknutím na kartu v horní části dialogového okna vyberte možnost zobrazení: Optimalizovaný nebo 2 najednou.

 3. (Volitelně) Pokud obraz obsahuje více řezů, vyberte jeden nebo několik řezů, které chcete optimalizovat.

 4. Vyberte přednastavenou optimalizaci z nabídky Přednastavení nebo nastavte individuální volby optimalizace. Dostupné volby se mění v závislosti na vybraném formátu souboru.

 5. Dolaďte nastavení optimalizace, dokud nebudete spokojeni s vyvážením kvality obrazu a velikosti souboru. Pokud obraz obsahuje více řezů, nezapomeňte optimalizovat všechny řezy.

  Poznámka:

  Chcete-li obnovit optimalizovaný náhled na původní verzi, vyberte ho a pak z nabídky Přednastavení zvolte Originál.

 6. Chcete-li, aby barvy optimalizovaného obrázku vypadaly stejně v různých prohlížečích, převeďte je do standardu sRGB.

  Poznámka:

  Výstup metadat splňuje standardy pracovní skupiny metadat, takže některá metadata JPEG jsou uložena ve formátech EXIF a IIM, nikoli ve formátu XMP.

 7. Vyberte některou z následujících voleb:

  Žádné

  Nejsou uložena žádná metadata (kromě prohlášení o autorských právech formátu EXIF v souborech JPEG). Výsledkem je soubor s nejmenší velikostí.

  Copyright

  Uloženy jsou údaje o copyrightu, právech užívání; stav copyrightu a adresa URL stránky s dalšími informacemi o copyrightu.

  Copyright a kontaktní informace

  Uloží všechny údaje o copyrightu a dále tyto údaje: tvůrce, pracovní pozice tvůrce, e-mailové adresy, adresa, město, stát/region, PSČ, země, telefonní čísla a weby.

  Vše kromě údajů o fotoaparátu

  S výjimkou dat ve formátu EXIF uloží všechna metadata ohledně nastavení fotoaparátu, jako je rychlost závěrky, datum a čas, délka ohniska, kompenzace expozice, měření vzorku a použití blesku.

  Vše

  Uloží do souboru všechna metadata.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit..

 9. V dialogovém okně Uložit optimalizovaný jako proveďte následující akce a pak klikněte na možnost Uložit:

  1. Zadejte název souboru a vyberte umístění pro výsledný soubor nebo soubory.

  2. Ve volbě Formát určete, jaký typ souboru chcete uložit: HTML soubor a obrazové soubory, pouze obrazové soubory nebo pouze soubor HTML.

  3. (Volitelně) Nastavte výstupní nastavení souborů HTML a obrazu.

  4. Pokud obraz obsahuje více řezů, z nabídky Řezy vyberte volbu pro jejich ukládání: Všechny řezy nebo Vybrané řezy.

   Poznámka:

   Chcete-li obnovit nastavení optimalizace na naposledy uloženou verzi, stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na Obnovit. Chcete-li zachovat stejná nastavení i pro příští otevření dialogového okna Uložit pro web, stiskněte tlačítko Alt/Option a klikněte na možnost Zapamatovat.

  5. Video o ukládání souborů pro web v aplikaci Illustrator najdete na adrese www.adobe.com/go/vid0063_cz.

Uložení nebo odstranění přednastavení optimalizace

Nastavení optimalizace můžete uložit jako pojmenovanou sadu nastavení a toto nastavení pak aplikovat na jiné obrazy. Uložená nastavení se objeví v rozbalovací nabídce Nastavení, spolu s předdefinovanými pojmenovanými nastaveními. Když upravíte pojmenovanou nebo předdefinovanou sadu nastavení, v nabídce Přednastavení se zobrazí „Bez názvu“.

 1. Nastavte požadované možnosti optimalizace a v nabídce palety Optimalizace vyberte Uložit nastavení.

 2. Pojmenujte nastavení a uložte ho do příslušné složky:

  Photoshop

  (Windows XP) Document and Settings\[uživatelské_jméno]\Application Data\Adobe\AdobePhotoshop CS5\Optimized Settings

  (Windows Vista) Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Optimized Settings

  (Mac OS) Users/[uživatelské_jméno]/Library/Preferences/AdobePhotoshop CS5Settings/Optimized Settings

  Illustrator

  (Windows XP) Document and Settings\[uživatelské_jméno]\Application Data\Adobe\AdobeIllustrator CS5 Settings\[jazyk]\Save for Web Settings\Optimize

  (Windows Vista) Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Adobe\AdobeIllustrator CS5 Settings\[jazyk]\Save for Web Settings\Optimize

  (Mac OS) Users/[uživatelské_jméno]/Library/ApplicationSupport/Adobe/Adobe Illustrator CS5/[jazyk]/Save for Web Settings/Optimize

  Poznámka:

  Pokud uložíte nastavení na jiné místo, nebude k dispozici v rozbalovací nabídce Přednastavení.

 3. Chcete-li přednastavení odstranit, vyberte ho z nabídky Přednastavení a pak z nabídky Optimalizace zvolte Odstranit nastavení.

Komprese webových grafik na zadanou velikost souboru

 1. Zvolte Soubor > Exportovat > Exportovat obraz nebo Soubor > Exportovat > Exportovat animovaný GIF.

 2. Kliknutím na kartu v horní části dialogového okna Exportovat obraz nebo Exportovat animovaný GIF. vyberte možnost zobrazení: Optimalizovaný nebo 2 najednou. 

 3. (Volitelně) Vyberte řezy, které chcete optimalizovat a formát souboru, který chcete použít.

 4. Z nabídky Optimalizace (vpravo od nabídky Přednastavení) zvolte možnost Optimalizovat na velikost souboru.

 5. Zadejte požadovanou velikost souboru.

 6. Nastavte volbu Začít s:

  Aktuální nastavení

  Použije aktuální formát souboru.

  Automaticky vybrat GIF/JPEG

  Automaticky vybere optimální formát podle obsahu obrazu.

 7. Vyberte volbu Použít, chcete-li určit, zda se má zadaná velikost souboru použít pouze pro aktuální řez, pro každý řez v obraze nebo pro všechny řezy. Klikněte na tlačítko OK.

Změna velikosti kresby při její optimalizaci

V dialogovém okně Exportovat obraz můžete změnit velikost obrazu na zadané rozměry v obrazových bodech nebo v procentech z původní velikosti.

 1. V dialogovém okně Exportovat obraz klikněte na kartu Velikost obrazu.

 2. Nastavte libovolné z následujících možností:

  Zachovat proporce

  Zachová současný poměr šířky a výšky obrazu v obrazových bodech.

  Poznámka:

  Žádné z funkcí v paletě Velikost obrazu nejsou dostupné pro formáty souborů SWF a SVG, s výjimkou možnosti Oříznutí návrhové plochy.

 3. Zadejte nové rozměry v obrazových bodech nebo zadejte změnu velikosti obrazu v procentech a klikněte na Použít.

Náhled optimalizovaných obrazů ve webovém prohlížeči

V dialogovém okně Exportovat obraz (Soubor > Exportovat > Exportovat obraz nebo Soubor > Exportovat > Exportovat animovaný GIF) můžete zobrazit náhled optimalizovaného obrazu v libovolném webovém prohlížeči nainstalovaném ve vašem systému. Náhled v prohlížeči zobrazí obraz s popiskem, ve kterém je uveden typ souboru obrazu, rozměry v obrazových bodech, velikost souboru, nastavení komprese a další informace HTML.

 • Chcete-li zobrazit náhled obrazu ve výchozím webovém prohlížeči, klikněte v dolní části dialogového okna Exportovat obraz na ikonu prohlížeče.
 • V dialogovém okně Prohlížeče můžete najít všechny prohlížeče instalované v systému a nastavit výchozí prohlížeč pro zobrazení náhledu obrazu.

Další témata nápovědy

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online