Pracovní plocha aplikace Adobe Animate CC (dříve Flash Professional CC) je uživatelům, kteří mají potíže s používáním myši, přístupná prostřednictvím klávesnice.

Poznámka:

Úplná aktualizovaná nápověda je k dispozici na webu. Aplikace nezjistila připojení k internetu. Úplnou verzi tohoto tématu načtete kliknutím na níže uvedený odkaz. Můžete také prohledat úplnou nápovědu k aplikaci Animate CC.

Pracovní plocha aplikace Adobe Animate je uživatelům, kteří mají potíže s používáním myši, přístupná prostřednictvím klávesnice.

Viz také diskuse o přístupnosti pracovní plochy Animate v nápovědě na webu, kde jsou informace o pohybu uživatelským rozhraním bez pomoci myši.

O usnadnění přístupu

Usnadnění přístupu ve vývojovém prostředí poskytuje klávesové zkratky pro navigaci a používání ovládacích prvků uživatelského rozhraní včetně panelů, inspektoru Vlastnosti, dialogových oken, vymezené plochy a objektů na ní, takže můžete pracovat s těmito prvky rozhraní bez používání myši.

Poznámka:

Určité klávesové ovládací prvky a funkce usnadnění přístupu ve vývojovém prostředí jsou dostupné pouze ve Windows.

Chcete-li přizpůsobit klávesové zkratky pro usnadnění přístupu ve vývojovém prostředí, použijte v dialogovém okně Klávesové zkratky část Příkazy usnadnění přístupu k pracovnímu prostoru.

 • Chcete-li skrýt všechny panely i inspektor Vlastnosti, stiskněte F4. Chcete-li zobrazit všechny panely i inspektor Vlastnosti, stiskněte F4 znovu.

Výběr ovládacích prvků v panelu pomocí klávesových zkratek

K postupnému přesměrovávání vstupu na ovládací prvky panelu, když je vstup přesměrovaný na panel nebo inspektor Vlastnosti, použijte klávesu Tab. Chcete-li aktivovat nabídku, na kterou je právě přesměrovaný vstup, použijte mezerník (to znamená, že stisknutí mezerníku má stejný účinek jako kliknutí na nabídku v panelu). Aplikace Animate nepodporuje přesouvání mezi panely pomocí klávesy tabulátoru.

Když použijete klávesovou zkratku pro ovládací prvky v panelu, přesměruje se vstup na určitý ovládací prvek, který se aktivuje s použitím následujících kritérií:

 • Abyste mohli vybrat ovládací prvek v panelu klávesou Tab, musí být panel, na který je právě přesměrovaný vstup, rozbalený. Pokud je panel sbalený, nemá stisknutí klávesy Tab žádný účinek.

 • Chcete-li zobrazit položky nabídky Panel, když je na ni přesměrovaný vstup, stiskněte mezerník.

 • Přesměrovat vstup na ovládací prvek panelu lze jen tehdy, když je ovládací prvek aktivní. Pokud je ovládací prvek ztlumený (neaktivní), nelze ho aktivovat pro vstup.

Přesunování vstupu na jednotlivé položky v nabídce Panel určitého panelu

 1. Chcete-li zobrazit položky nabídky Panel, když je nabídka aktivovaná pro vstup, stiskněte mezerník.
 2. Chcete-li postupně přesunovat vstup na jednotlivé položky v nabídce Panel, tiskněte šipku dolů.
 3. Chcete-li aktivovat momentálně vybranou položku nabídky Panel, stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

Přesměrovávání vstupu na jednotlivé ovládací prvky v panelu

 1. Stiskněte Tab, když je nabídka Panel aktivovaná pro vstup. Chcete-li postupně přesměrovávat vstup na jednotlivé ovládací prvky v panelu, opakovaně tiskněte Tab.
 2. Chcete-li aktivovat aktuálně vybranou nabídku v panelu, stiskněte klávesu Enter nebo Return.
 3. Chcete-li upravit číselnou hodnotu aktivního textu, zadejte číslo a stiskněte klávesu Enter nebo Return.
 • Chcete-li procházet ovládací prvky v dialogovém okně, tiskněte klávesu Tab.

 • K procházení ovládacích prvků v rámci jedné části dialogového okna používejte šipku nahoru a šipku dolů.

 • Chcete-li aktivovat tlačítko (jako kdybyste na něj klepnuli), když je tlačítko ovládacího prvku v dialogovém okně aktivováno pro vstup, stiskněte Enter.

 • Chcete-li aplikovat aktuální nastavení a zavřít dialogové okno (jako kdybyste klepnuli na OK), když není žádné tlačítko ovládacího prvku v dialogovém okně aktivováno pro vstup, stiskněte Enter.

 • Chcete-li dialogové okno zavřít bez aplikování změn (jako kdybyste klepnuli na Zrušit), stiskněte klávesu Esc.

 • Chcete-li pro nějaké dialogové okno zobrazit obsah nápovědy (jako kdybyste klepnuli na tlačítko Nápověda), když je tlačítko Nápověda aktivováno pro vstup, stiskněte Enter nebo mezerník.

Vybírání vymezené plochy nebo objektů na ní pomocí klávesových zkratek

Výběr vymezené plochy pomocí klávesové zkratky je rovnocenný klepnutí na vymezenou plochu.

Když je vymezená plocha vybraná, klávesou Tab můžete po jednotlivých vrstvách postupně procházet všechny objekty ve všech vrstvách. Můžete vybírat instance (včetně grafických symbolů, tlačítek, filmových klipů, bitmap, videí nebo zvuků), skupiny nebo pole. Nelze vybírat tvary (například obdélníky), pokud tyto tvary nejsou instancemi symbolů. Pomocí klávesových zkratek nemůžete vybrat více objektů najednou.

K výběru objektů ve vymezené ploše použijte následující postupy:

 • Chcete-li vybrat objekt ve vymezené ploše, stiskněte Tab, když je vybraná vymezená plocha.

 • Chcete-li vybrat předchozí objekt, když je vybraný nějaký objekt, stiskněte Shift+Tab.

 • Chcete-li vybrat první objekt, který byl vytvořen v aktivním snímku aktivní vrstvy, stiskněte Tab. Když je vybraný poslední objekt v horní vrstvě, stiskem klávesy Tab můžete přejít do následující vrstvy ležící pod ní a vybrat v ní první objekt a tak dále.

 • Když je vybraný poslední objekt v poslední vrstvě, stiskem klávesy Tab můžete přejít do následujícího snímku a vybrat první objekt v jeho horní vrstvě.

 • Objekty ve skrytých nebo zamčených vrstvách nelze klávesou Tab vybírat.

Poznámka:

Pokud právě píšete do textového pole, nemůžete vybrat objekt pomocí klávesových zkratek pro přesměrování vstupu. Je nutné nejprve stisknout klávesu ESC a potom vybrat objekt.

Chcete-li procházet stromové struktury neboli hierarchická zobrazení struktury systému souborů v určitých panelech aplikace Animate, použijte klávesové zkratky.

 • Chcete-li rozbalit sbalenou složku, vyberte ji a stiskněte šipku doprava.

 • Chcete-li sbalit rozbalenou složku, vyberte ji a stiskněte šipku doleva.

 • Chcete-li přejít na rodičovskou složku rozbalené složky, stiskněte šipku doleva.

 • Chcete-li přejít na dceřinou složku rozbalené složky, stiskněte šipku doprava.

 

Práce s položkami knihoven pomocí klávesových zkratek

 1. Chcete-li kopírovat nebo vložit vybranou položku knihovny, stisknutím Ctrl+X (Windows) nebo Apple+X (Macintosh) položku vyjměte nebo stisknutím Ctrl+C (Windows) nebo Apple+C (Macintosh) položku zkopírujte.
 2. Chcete-li vložit vyjmutou nebo zkopírovanou položku, kliknutím umístěte na vymezenou plochu nebo do jiné knihovny textový kurzor a stisknutím Ctrl+V (Windows) nebo Apple+V (Macintosh) položku vložte do středu vymezené plochy; nebo stisknutím Ctrl+Shift+V (Windows) nebo Apple+Shift+V (Macintosh) položku vložte do stejného místa jako originál.

  Při vyjímání, kopírování a vkládání položek používejte následující techniky:

  • Vyjměte nebo zkopírujte jednu položku nebo více položek.

  • Vyjměte nebo zkopírujte položku z panelu Knihovna a vložte je na vymezenou plochu nebo do jiné knihovny, případně vložte do jiné knihovny celou složku.

  • Do knihovny nelze vložit tvar z vymezené plochy.

  • Položku knihovny nemůžete vložit do společné knihovny, protože společné knihovny nelze modifikovat. Můžete ale vytvořit společnou knihovnu.

  • Když položku knihovny vložíte na vymezenou plochu, položka se vystředí.

  • Pokud vložíte složku, vloží se všechny položky, které složka obsahuje.

  • Chcete-li vložit položku knihovny do složky v cílové knihovně, klepněte před vložením na požadovanou složku.

  • Položku knihovny můžete v rámci knihovny, ze které pochází, vložit na jiné místo.

  • Pokud se pokusíte vložit položku knihovny do místa, které obsahuje jinou položku se stejným názvem, zvolte, zda se má existující položka nahradit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online