Příručka uživatele Zrušit

Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Pracovní plocha aplikace Adobe Animate (dříve Flash Professional) je uživatelům, kteří mají potíže s používáním myši, přístupná prostřednictvím klávesnice.

 Úplná aktualizovaná nápověda je k dispozici na webu. Aplikace nezjistila připojení k internetu. Úplnou verzi tohoto tématu načtete kliknutím na níže uvedený odkaz. Můžete také prohledat úplnou nápovědu k aplikaci Animate.

Pracovní plocha aplikace Adobe Animate je uživatelům, kteří mají potíže s používáním myši, přístupná prostřednictvím klávesnice.

Viz také diskuse o přístupnosti pracovní plochy Animate v nápovědě na webu, kde jsou informace o pohybu uživatelským rozhraním bez pomoci myši.

O usnadnění přístupu

Usnadnění přístupu ve vývojovém prostředí poskytuje klávesové zkratky pro navigaci a používání ovládacích prvků uživatelského rozhraní včetně panelů, Inspektoru vlastností, dialogových oken, plochy a objektů na ní, takže můžete pracovat s těmito prvky rozhraní bez používání myši.

 Určité klávesové ovládací prvky a funkce usnadnění přístupu ve vývojovém prostředí jsou dostupné pouze ve Windows.

Chcete-li přizpůsobit klávesové zkratky pro usnadnění přístupu ve vývojovém prostředí, použijte v dialogovém okně Klávesové zkratky část Příkazy usnadnění přístupu k pracovnímu prostoru.

 • Chcete-li skrýt všechny panely i Inspektor vlastností, stiskněte klávesu F4. Chcete-li zobrazit všechny panely i Inspektor vlastností, stiskněte klávesu F4 znovu.

Výběr ovládacích prvků v panelu pomocí klávesových zkratek

K postupnému přesměrovávání vstupu na ovládací prvky panelu, když je vstup přesměrovaný na panel nebo inspektor Vlastnosti, použijte klávesu Tab. Chcete-li aktivovat nabídku, na kterou je právě přesměrovaný vstup, použijte mezerník (to znamená, že stisknutí mezerníku má stejný účinek jako kliknutí na nabídku v panelu). Aplikace Animate nepodporuje přesouvání mezi panely pomocí klávesy tabulátoru.

Když použijete klávesovou zkratku pro ovládací prvky v panelu, přesměruje se vstup na určitý ovládací prvek, který se aktivuje s použitím následujících kritérií:

 • Abyste mohli vybrat ovládací prvek v panelu klávesou Tab, musí být panel, na který je právě přesměrovaný vstup, rozbalený. Pokud je panel sbalený, nemá stisknutí klávesy Tab žádný účinek.

 • Chcete-li zobrazit položky nabídky Panel, když je na ni přesměrovaný vstup, stiskněte mezerník.

 • Přesměrovat vstup na ovládací prvek panelu lze jen tehdy, když je ovládací prvek aktivní. Pokud je ovládací prvek ztlumený (neaktivní), nelze ho aktivovat pro vstup.

Přesunování fokusu na jednotlivé položky v nabídce Panel určitého panelu

 1. Chcete-li zobrazit položky nabídky Panel, když je nabídka aktivovaná pro vstup, stiskněte mezerník.
 2. Chcete-li postupně přesunovat fokus na jednotlivé položky v nabídce Panel, tiskněte šipku dolů.
 3. Chcete-li aktivovat momentálně vybranou položku nabídky Panel, stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

Přesměrovávání fokusu na jednotlivé ovládací prvky v panelu

 1. Stiskněte Tab, když je fokus na nabídce Panel. Chcete-li postupně přesměrovávat fokus na jednotlivé ovládací prvky v panelu, opakovaně tiskněte Tab.
 2. Chcete-li aktivovat aktuálně vybranou nabídku v panelu, stiskněte klávesu Enter nebo Return.
 3. Chcete-li upravit číselnou hodnotu aktivního textu, zadejte číslo a stiskněte klávesu Enter nebo Return.
 • Chcete-li procházet ovládací prvky v dialogovém okně, tiskněte klávesu Tab.

 • K procházení ovládacích prvků v rámci jedné části dialogového okna používejte šipku nahoru a šipku dolů.

 • Chcete-li aktivovat tlačítko (jako kdybyste na něj kliknuli), když je tlačítko ovládacího prvku v dialogovém okně aktivováno pro vstup, stiskněte Enter.

 • Chcete-li aplikovat aktuální nastavení a zavřít dialogové okno (jako kdybyste kliknuli na OK), když není žádné tlačítko ovládacího prvku v dialogovém okně aktivováno pro vstup, stiskněte Enter.

 • Chcete-li dialogové okno zavřít bez aplikování změn (jako kdybyste kliknuli na Zrušit), stiskněte klávesu Esc.

 • Chcete-li pro nějaké dialogové okno zobrazit obsah nápovědy (jako kdybyste kliknuli na tlačítko Nápověda), když je tlačítko Nápověda aktivováno pro vstup, stiskněte Enter nebo mezerník.

Vybírání plochy nebo objektů na ní pomocí klávesových zkratek

Výběr plochy pomocí klávesové zkratky je rovnocenný kliknutí na plochu.

Když je plocha vybraná, klávesou Tab můžete po jednotlivých vrstvách postupně procházet všechny objekty ve všech vrstvách. Můžete vybírat instance (včetně grafických symbolů, tlačítek, filmových klipů, bitmap, videí nebo zvuků), skupiny nebo pole. Nelze vybírat tvary (například obdélníky), pokud tyto tvary nejsou instancemi symbolů. Pomocí klávesových zkratek nemůžete vybrat více objektů najednou.

K výběru objektů na ploše použijte následující postupy:

 • Chcete-li vybrat objekt na ploše, stiskněte Tab, když je vybraná plocha.

 • Chcete-li vybrat předchozí objekt, když je vybraný nějaký objekt, stiskněte Shift+Tab.

 • Chcete-li vybrat první objekt, který byl vytvořen v aktivním snímku aktivní vrstvy, stiskněte Tab. Když je vybraný poslední objekt v horní vrstvě, stisknutím klávesy Tab můžete přejít do následující vrstvy ležící pod ní a vybrat v ní první objekt a tak dále.

 • Když je vybraný poslední objekt v poslední vrstvě, stisknutím klávesy Tab můžete přejít do následujícího snímku a vybrat první objekt v jeho horní vrstvě.

 • Objekty ve skrytých nebo zamčených vrstvách nelze klávesou Tab vybírat.

 Pokud právě zapisujete do textového pole, nemůžete vybrat objekt pomocí klávesových zkratek pro přesměrování fokusu. Je nutné nejprve stisknout klávesu ESC a potom vybrat objekt.

Chcete-li procházet stromové struktury neboli hierarchická zobrazení struktury systému souborů v určitých panelech aplikace Animate, použijte klávesové zkratky.

 • Chcete-li rozbalit sbalenou složku, vyberte ji a stiskněte šipku doprava.

 • Chcete-li sbalit rozbalenou složku, vyberte ji a stiskněte šipku doleva.

 • Chcete-li přejít na rodičovskou složku rozbalené složky, stiskněte šipku doleva.

 • Chcete-li přejít na dceřinou složku rozbalené složky, stiskněte šipku doprava.

 

Práce s položkami knihoven pomocí klávesových zkratek

 1. Chcete-li kopírovat nebo vložit vybranou položku knihovny, stisknutím kláves Ctrl+X (Windows) nebo Command+X (Macintosh) položku vyjměte nebo stisknutím Ctrl+C (Windows) nebo Command+C (Macintosh) položku zkopírujte.
 2. Chcete-li vložit vyjmutou nebo zkopírovanou položku, kliknutím umístěte na plochu nebo do jiné knihovny textový kurzor a stisknutím Ctrl+V (Windows) nebo Command+V (Macintosh) položku vložte do středu plochy; nebo stisknutím Ctrl+Shift+V (Windows) nebo Command+Shift+V (Macintosh) položku vložte do stejného místa jako originál.

  Při vyjímání, kopírování a vkládání položek používejte následující techniky:

  • Vyjměte nebo zkopírujte jednu položku nebo více položek.

  • Vyjměte nebo zkopírujte položku z panelu Knihovna a vložte ji na plochu nebo do jiné knihovny, případně vložte do jiné knihovny celou složku.

  • Do knihovny nelze vložit tvar z plochy.

  • Položku knihovny nemůžete vložit do společné knihovny, protože společné knihovny nelze upravovat. Můžete ale vytvořit společnou knihovnu.

  • Když položku knihovny vložíte na plochu, položka se vystředí.

  • Pokud vložíte složku, vloží se všechny položky, které složka obsahuje.

  • Chcete-li vložit položku knihovny do složky v cílové knihovně, klikněte před vložením na požadovanou složku.

  • Položku knihovny můžete v rámci knihovny, ze které pochází, vložit na jiné místo.

  • Pokud se pokusíte vložit položku knihovny do místa, které obsahuje jinou položku se stejným názvem, zvolte, zda se má existující položka nahradit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.