Příručka uživatele Zrušit

Vektorizace obrazu

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  9. Změna čar a tvarů
  10. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  11. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  12. Panely barev v aplikaci Animate
  13. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  14. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  15. Vložení grafiky do aplikace Animate
  16. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  17. 3D grafika
  18. Práce se symboly v aplikaci Animate
  19. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  20. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  21. Export zvuků
  22. Výběr objektů v aplikaci Animate
  23. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  24. Používání režimů prolnutí
  25. Uspořádání objektů
  26. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  27. Vícejazyčný text
  28. Používání kamery v aplikaci Animate
  29. Grafické filtry
  30. Zvuk a ActionScript
  31. Předvolby kreslení
  32. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  12. Psaní a správa skriptů
  13. Povolení podpory vlastních platforem
  14. Přehled podpory vlastních platforem
  15. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  16. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  17. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  9. Osvědčené postupy – Konvence videa
  10. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  11. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  12. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  13. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  14. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  15. Export souborů projektoru
  16. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  17. Předlohy publikování HTML
  18. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  19. Rychlé sdílení a publikování animací

Naučte se používat nástroj Vektorizace obrazu k převodu bitmapových obrázků na vektorové kresby, které můžete upravovat a používat v aplikaci Adobe Animator.

Vektorizace obrazu umožňuje převádět rastrové obrázky (JPEG, PNG, PSD apod.)  na vektorové kresby. Pomocí této funkce snadno vytvoříte nový výkres ze stávajícího díla jeho vektorizací. 

Nástrojem Vektorizace obrazu můžete například převést kresbu pořízenou na papíru na vektorovou kresbu. Rychlé získání požadovaného výsledku dosáhnete volbou některé ze sady přednastavení vektorizace.

Vektorizace obrázku

 1. Otevřete nebo vložte do dokumentu Animate rastrový obrázek.

 2. Vyberte tento obrázek a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V kontextové nabídce zvolte Objekt > Vektorizovat bitmapu.
  • V Inspektoru vlastností klikněte na tlačítko Bitmapa a vyberteÚpravy..
  • Zvolte Změnit > Bitmapa > Vektorizovat bitmapu.
   • Kliknutím na ikony v horní části panelu vyberte jedno z výchozích přednastavení. Podrobnosti najdete v tématu Zadání možností vektorizace | Přednastavení.
   • Zvolte přednastavení v rozevírací nabídce Přednastavení.
   • Zadejte možnosti vektorizace. Podrobnosti najdete v tématu Zadání možností vektorizace.
  Poznámka:
  • Pomocí funkce Náhled na panelu Vektorizovat bitmapu si můžete zobrazit výsledky provedených úprav.
  • Rychlost vektorizace je určena rozlišením vloženého obrázku.

Zadání možností vektorizace

Po výběru obrázku se zpřístupní možnosti dostupné v panelu Vektorizace bitmapy. Základní panel nabízí možnosti jako Přednastavení, Režim, Paleta a Barvy. Rozšířený panel nabízí možnosti jako Cesty, Rohy, Šum, Metoda atd.

Základní možnosti

Pro získání požadovaného výsledku vektorizace zadejte základní možnosti v panelu Vektorizace bitmapy.

Přednastavení

Určuje přednastavení vektorizace. Ikony umístěné u horního okraje panelu jsou zkratky pojmenované podle oblíbených pracovních postupů. Volbou jednoho z těchto přednastavení nastavíte všechny proměnné potřebné k dosažení příslušného výsledku vektorizace.

Název přednastavení

Definice

Výchozí

Použije výchozí nastavení.

Fotografie s vysokou věrností

Vytvoří fotorealistický obrázek s vysokou věrností.

Fotografie s nízkou věrností

Vytvoří zjednodušenou fotorealistickou kresbu.

Stupně šedi

Vektorizuje kresbu do stupňů šedi.

Černobílé logo

Zjednoduší obrázek na černobílou kresbu.

Režim

Určuje barevný režim pro výsledek vektorizace. Dostupné možnosti definují základní barvu ve srovnání s režimem stupňů šedi pro vektorizovanou kresbu.

Následující nastavení barev vychází z nastavení možnosti Režim:

Určuje počet barev, které se použijí ve výsledku vektorizace barvy. Pokud jste jako paletu vybrali knihovnu dokumentu, můžete vybrat vzorek barvy. (Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je nastavený režim Barvy.)

Určuje počet stupňů šedi, které se použijí ve výsledku vektorizace stupňů šedi. (Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je nastavený režim Stupně šedi.)

Určuje hodnotu pro generování černého a bílého výsledku vektorizace z původního obrázku. Všechny obrazové body světlejší než hodnota Práh se převedou na bílé; všechny obrazové body tmavší než hodnota Práh se převedou na černé.

Paleta

Určuje paletu pro generování barevné nebo šedotónové vektorizace z původního obrazu. (Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je nastavený režim Barvy.)

Můžete zvolit jednu z následujících možností:

Automaticky přepne mezi omezenou paletou a plnými tóny vektorizace v závislosti na vstupním obrázku. Po výběru palety Automatická můžete posunutím posuvníku Barvy změnit jednoduchost a přesnost vektorů ve výsledku vektorizace. Hodnota 0 znamená zjednodušení na úkor přesnosti, hodnota 100 znamená přesnost nebo fotorealističnost na úkor jednoduchosti.

Paleta vektorizace používá jen malou podmnožinu barev. Posuvníkem Barva můžete rozsah vybraných barev ještě více omezit.

Paleta vektorizace používá všechny dostupné barvy. Tato možnost je nejvhodnější pro vektorizaci fotografií a vytváří fotorealistické kresby. Když je vybrána tato možnost, posuvník Barva určuje proměnlivost bodů, které tvoří oblastí výplně. Je-li posuvník Barva přetažen doprava, je proměnlivost menší a výsledkem je více cest definovaných menšími barevnými oblastmi. Při posunutí doleva je oblastí výplní méně a jsou větší.

Rozšířené volby

Výsledek vektorizace můžete doladit pomocí dalších voleb dostupných na panelu Vektorizace bitmapy.

Cesty

Určuje vzdálenost mezi vektorizovaným tvarem a původní rastrovým tvarem. S nižší hodnotou se vytvoří věrnější cesty, vyšší hodnoty vytvoří volněji sledované cesty.

Rohy

Určuje důraz na rohy a pravděpodobnost, že se ostrý ohyb změní na rohový bod. Vyšší hodnota způsobí vznik více rohů.

Šum

Určuje oblast v pixelech, která bude při vektorizaci ignorována. Vyšší hodnota způsobí vznik méně šumu.

Tip: U obrázků s vysokým rozlišením přesuňte posuvník Šum na vyšší hodnotu (například v rozsahu 20–50), aby se volba projevila ve výsledku. U obrázků s nízkým rozlišením ji nastavte na nižší hodnotu (1–10).

Metoda

Určuje metodu vektorizace. Můžete zvolit jednu z následujících možností:

Název přednastavení

Definice

Sousedící

Vytvoří cesty vystřižení. Hrana jedné cesty je přesně ta samá jako hrana sousedící cesty.

Překrývající se

Vytvoří překrývající se cesty. Každá cesta se částečně překrývá se sousedící.

Výplně

Vytvoří ve výsledku vektorizace vyplněné oblasti. (Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je nastavený režim Černobílý.)

Tahy

Určuje maximální šířku prvků v originálním obraze, které se mohou vytáhnout. Prvky větší než maximální šířka se do výsledku vektorizace převedou jako ohraničené oblasti. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je nastavený režim Černobílý.

Možnosti

Určuje, zda jsou lehce zakřivené čáry nahrazeny přímými a zda jsou čáry s úhlem blízkým 0 nebo 90 stupňům přichyceny na absolutní úhel 0 nebo 90 stupňů.

Tip: Tuto možnost je vhodné vybrat u geometrických kreseb nebo když jsou tvary ve zdrojovém obrázku lehce natočené.

Určuje, zda bude místo oblastí s bílou výplní použita žádná výplň.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?