O vnořených filmových klipech a hierarchickém uspořádání

Když v Animate vytvoříte instanci filmového klipu, bude mít tento klip vlastní časovou osu. Každý symbol ve filmovém klipu má svou vlastní časovou osu. Časová osa filmového klipu je vnořena v hlavní časové ose dokumentu. Také můžete instanci filmového klipu vnořit do symbolu jiného filmového klipu.

Když v dokumentu Animate vytvoříte filmový klip nebo ho vnoříte do jiného filmového klipu, stane se tento klip dceřinou položkou daného dokumentu nebo klipu, a ten se naopak stane rodičovskou položkou. Vztahy mezi vnořenými filmovými klipy jsou hierarchické: modifikace rodičovského klipu se projeví i v dceřiném klipu. Kořenová časová osa pro každou úroveň je rodičem všech filmových klipů na její úrovni, a protože je to nejvrchnější časová osa, nemá žádného rodiče. V panelu Průzkumník filmu můžete výběrem možnosti Zobrazit definice symbolů z nabídky panelu zobrazit hierarchii vnořených filmových klipů v dokumentu.

Pochopit hierarchii filmových klipů můžete na příkladu hierarchie na počítači: pevný disk má kořenový adresář (neboli složku) a podadresáře. Kořenový adresář je obdoba hlavní (neboli kořenové) časové osy dokumentu Animate: je nadřazenou položkou všeho ostatního. Podadresáře jsou obdobou jednotlivých filmových klipů.

Pomocí hierarchie filmových klipů můžete v Animate uspořádávat vzájemně příbuzné objekty. Můžete například vytvořit dokument Animate obsahující auto, které jede přes vymezenou plochu. Můžete použít symbol filmového klipu, který představuje auto, a nakonfigurovat doplnění pohybu přes vymezenou plochu.

Chcete-li přidat kola, která se otáčí, můžete vytvořit filmový klip kola automobilu a z něho vytvořit dvě instance, které pojmenujete frontWheel a backWheel. Tato kola pak můžete umístit na časovou osu filmového klipu auta – ne na hlavní časovou osu. Jakožto na potomky car se na frontWheel a backWheel vztahují veškeré změny, které aplikujete na car; kola se tedy pohybují spolu s autem, které se díky doplněnému pohybu přesouvá přes vymezenou plochu.

Aby se obě instance kola otáčely, můžete nakonfigurovat doplnění pohybu, který otáčí symbolem kola. I poté, co frontWheel a backWheel změníte, budou i nadále ovlivňována doplněným pohybem v jejich rodičovském klipu, kterým je car; kola se otáčí, ale zároveň se spolu s car, které je jejich rodičovským klipem, přesouvají přes vymezenou plochu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online