Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a Adobe Animate

Adobe Premiere Pro je profesionální nástroj pro střih a úpravy videa. Používáte-li Adobe Animate k tvorbě interaktivního obsahu pro weby nebo mobilní zařízení, můžete pomocí Adobe Premiere Pro upravovat filmy pro tyto projekty. Adobe Premiere Pro poskytuje profesionální nástroje pro střih videa s přesností na jednotlivé snímky, včetně nástrojů pro optimalizaci souborů videa pro přehrávání na počítačových obrazovkách a mobilních zařízeních.

Adobe Animate je nástroj pro začlenění videozáznamu do prezentací pro web nebo mobilní zařízení. Adobe Animate nabízí technologické a tvůrčí výhody, které vám umožní spojit video s daty, grafikou, zvukem a interaktivním ovládáním. Formáty FLV a F4V umožňují uložit video na webové stránky ve formátu, ve kterém si ho může přehrát téměř každý.

Soubory FLV a F4V je možné exportovat z programu Adobe Premiere Pro. Tyto soubory můžete pomocí Adobe Animate vkládat do interaktivních webových stránek nebo do aplikací pro mobilní zařízení. Adobe Animate umí importovat značky sekvencí přidané do sekvence Adobe Premiere Pro jako startovací body (cue points). Pomocí těchto startovacích bodů můžete v souborech SWF během přehrávání spouštět události.

Pokud video exportujete do jiných standardních formátů, Adobe Animate může vaše média zakódovat do multimediálních aplikací. Adobe Animate využívá nejnovější kompresní technologie k poskytování nejlepší možné kvality při malé velikosti souborů.

Přenášení datových zdrojů mezi Adobe Premiere Pro a Adobe Animate

V programu Adobe Premiere Pro máte možnost do časové osy přidávat značky startovacích bodů Flash. Značky startovacích bodů Flash slouží jako startovací body v multimediálních aplikacích. Existují dva typy značek startovacích bodů: událostní a navigační. Pomocí navigačních značek startovacích bodů lze přecházet na různé části souborů FLV nebo F4V a spouštět zobrazení textů na obrazovce. Událostní značky startovacích bodů lze použít ke spouštění skriptů akcí v určitý čas přehrávání souborů FLV a F4V.

Film se dá exportovat z aplikace Adobe Premiere Pro přímo do formátu FLV nebo F4V. Vybírat můžete z několika přednastavení exportu. Tato přednastavení umožňují vyvážit velikosti souborů a kvalitu zvuku a obrazu, a tak dosáhnout požadované rychlosti přenosu dat pro jakékoli cílové publikum nebo zařízení. Pokud exportujete film s alfa kanálem, lze ho snadno použít jako vrstvu v multimediálním projektu.

Soubory FLV nebo F4V se dají importovat do Adobe Animate. Animate čte sekvenční značky jako navigační nebo událostní značky startovacích bodů. V Animate si můžete přizpůsobit i rozhraní, které se zobrazuje kolem videa.

Anebo můžete pomocí Animate vytvářet animace, které pak použijete ve filmech. V aplikaci Animate se dají vytvářet animace. Jako soubor FLV nebo F4V můžete exportovat také vaše animace. Soubor FLV nebo F4V poté můžete importovat do programu Adobe Premiere Pro a provést případné úpravy. V aplikaci Adobe Premiere Pro můžete například přidat titulky nebo animaci kombinovat s jinými zdroji videa.

Práce s Animate a After Effects

Pokud používáte Adobe® Animate® k vytváření videa nebo animací, můžete tato videa upravovat a vylepšovat v After Effects. Například můžete animace a aplikace z Animate exportovat jako filmy QuickTime nebo soubory Flash Video (FLV). Ty pak můžete upravit a vylepšit v After Effects.

Pokud používáte After Effects k úpravám a komponování videa, můžete pak tato videa publikovat přes Animate. Kompozici aplikace After Effects můžete také exportovat jako obsah XFL pro další úpravy v Animate.

Animate a After Effects používají pro některé společné funkce různé názvy. Patří mezi ně:

 • Kompozice v aplikaci After Effects je totéž co filmový klip v Animate.

 • Rámeček kompozice na panelu Kompozice je totéž co plocha v Animate.

 • Panel Projekt v After Effects je totéž co panel Knihovna v Animate.

 • Soubory projektů v After Effects jsou totéž co soubory FLA v Animate.

 • Film vykreslujete a exportujete z aplikace After Effects. Soubor SWF publikujete z aplikace Animate CC.

Export videa QuickTime z Animate

Když v Animate vytvoříte nějakou animaci nebo aplikaci, můžete ji pak vyexportovat jako film QuickTime pomocí příkazu Soubor > Exportovat > Exportovat film. U animace Animate můžete optimalizovat video výstup. U aplikace Animate vykresluje Animate video aplikace průběžně za jejího běhu, což uživateli umožní s ním manipulovat. To vám umožňuje zachytit větvení nebo stavy aplikace, které chcete zahrnout do souboru videa.

Vykreslování a export souborů FLV a F4V z After Effects

Když vykreslujete dokončené video z After Effects, vyberte jako výstupní formát FLV nebo F4V. Tím vyexportujete video, které lze přehrát v přehrávači Flash Player. Pak můžete soubor FLV nebo F4V importovat do Animate a publikovat ho ve formátu souboru SWF, který se dá přehrávat v přehrávači Flash Player.

Import a publikování videa v Animate

Když do Animate importujete soubor FLV nebo F4V, můžete pomocí různých technik, například skriptování nebo komponenty Animate, ovládat vizuálního rozhraní zobrazované kolem videa. Můžete například zahrnout ovladače přehrávání nebo další grafické prvky. Do souboru FLV nebo F4V můžete také přidat grafické vrstvy a vytvořit tak skládané výsledky.

Skládaná grafika, animace a videa

Animate i After Effects obsahují řadu nástrojů, které umožňují vytvářet složité kombinace videa a grafiky. Kterou z těchto aplikací nakonec použijete, to už záleží na vašich osobních preferencích a na požadovaném typu výstupu.

Animate je z obou aplikací více orientovaná na web, protože výsledné soubory jsou celkem malé. Animate také umožňuje ovládat animaci za běhu. Program After Effects je orientován na produkci videa a filmů, poskytuje široký výběr vizuálních efektů a používá se k vytváření video souborů jako konečného výstupu.

Obě aplikace lze používat k vytváření originálních grafik a animací. Obě používají časovou osu a nabízejí možnosti skriptování pro programové řízení animací. After Effects obsahuje rozsáhlejší sadu efektů, zatímco Animate má flexibilnější skriptovací prostředí ActionScript®.

Obě aplikace umožňují komponovat grafiku za pomoci různých vrstev. Tyto vrstvy lze zapínat a vypínat podle potřeby. Obě aplikace také umožňují používat v jednotlivých vrstvách efekty.

V Animate neovlivňuje kompozice obsah videa přímo; ovlivňuje pouze vzhled videa během přehrávání v přehrávači Flash Player. Naproti tomu když vytváříte kompozice s importovaným videem v After Effects, soubor videa, který exportujete, ve skutečnosti obsahuje zakomponované grafiky a efekty.

Protože veškeré kreslení a malování v After Effects se provádí ve vrstvách oddělených od importovaného videa, je vždy nedestruktivní. Animate nabízí destruktivní i nedestruktivní režimy kreslení.

Export obsahu After Effects pro použití v aplikaci Animate

Obsah z aplikace After Effects můžete exportovat pro použití v Animate. Můžete exportovat soubor SWF, který lze ihned přehrávat v přehrávači Flash Player nebo ho použít jako součást jiného projektu bohatých médií. Když exportujete obsah z After Effects ve formátu SWF, některý obsah se v souboru SWF může sloučit do jedné vrstvy a rastrovat se.

Chcete-li obsah z aplikace After Effects dále upravovat v Animate, exportujte kompozici jako soubor XFL. XFL je typ souborů Animate, který ukládá stejné informace jako soubory FLA, ale ve formátu XML. Když kompozici z After Effects vyexportujete ve formátu XFL pro použití v Animate, některé vrstvy a klíčové snímky vytvořené v After Effects budou zachovány i v Animate. Když do Animate importujete soubor XFL, bude soubor XFL rozbalen a materiály ze souboru se přidají do souboru FLA podle instrukcí uložených v souboru XFL.

Import souborů Flash SWF do After Effects

Animate nabízí jedinečné vektorové nástroje vhodné pro mnohé grafické úkony, které se nedají provádět v aplikacích After Effects nebo Adobe® Illustrator®. Můžete importovat soubory SWF do After Effects a vytvářet s nimi kompozice s jinými soubory videa nebo je vykreslit jako video s dalšími kreativními efekty. Interaktivní obsah a animace pomocí skriptů nejsou zachovány. Animace definované pomocí klíčových snímků jsou zachovány.

Každý soubor SWF importovaný do After Effects je sloučen do jedné průběžně rastrované vrstvy se zachovaným alfa kanálem. Průběžné rastrování znamená, že grafika zůstane po zvětšení ostrá. Tato metoda importu umožňuje použít kořenovou vrstvu nebo objekt souborů SWF jako plynule vykreslovaný prvek v After Effects, což umožňuje spolupráci nejlepších možností každého z těchto nástrojů.

Import souborů FLA aplikace Animate do After Effects

Nyní můžete importovat soubory FLA aplikace Animate do After Effects a vytvářet s nimi kompozice se soubory videa nebo je vykreslit jako video s dalšími kreativními efekty. After Effects může s aplikací Animate komunikovat prostřednictvím zásuvného modulu. 

 1. Nainstalujte Animate CC 19.0 a After Effects 16.0 z aplikace Creative Cloud. 

 2. Spusťte aplikaci After Effects CC a vytvořte projekt.

 3. Přejděte do nabídky Soubor > Importovat > Soubor...

 4. Vyberte soubor sample.fla a klikněte na Importovat.

  Poznámka: Jako soubor sample.fla můžete použít jakýkoli soubor .fla jazyka AS3.

 5. V dialogu Předvolby importu přejděte do umístění, kde se generují všechny soubory SWF, a klikněte na OK.

  Ve výchozím nastavení se převezme umístění uloženého souboru FLA.

  Dialog Předvolby importu
  Dialog Předvolby importu

  Pokud vyberete volbu Importovat zvuk, zvuk ve vrstvách na hlavní časové ose v souboru FLA se exportuje ve formátu zvukových souborů .mp3 nebo .wav. Tento zvuk se importuje do aplikace After Effects jako samostatná vrstva.

  Všechny vrstvy se importují do kompozice v aplikaci After Effects. Pořadí vrstev v kompozici je podobné pořadí použitému v Animate CC.

  Poznámka:

  Funkce rozšířených vrstev, jako hloubka vrstvy nebo efekty kamery, nejsou podporovány.

Pracovní postup mezi aplikacemi Animate a After Effects

Pracovní postup mezi aplikacemi Animate a After Effects
V tomto videu se dozvíte, jak používat vylepšený pracovní postup pro integraci aplikací Animate a After Effects.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online