Příručka uživatele Zrušit

Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a Adobe Animate

Adobe Premiere Pro je profesionální nástroj pro střih a úpravy videa. Používáte-li Adobe Animate k tvorbě interaktivního obsahu pro weby nebo mobilní zařízení, můžete pomocí Adobe Premiere Pro upravovat filmy pro tyto projekty. Adobe Premiere Pro poskytuje profesionální nástroje pro střih videa s přesností na jednotlivé snímky, včetně nástrojů pro optimalizaci souborů videa pro přehrávání na počítačových obrazovkách a mobilních zařízeních.

Adobe Animate je nástroj pro začlenění videozáznamu do prezentací pro web nebo mobilní zařízení. Adobe Animate nabízí technologické a tvůrčí výhody, které vám umožní spojit video s daty, grafikou, zvukem a interaktivním ovládáním. Formáty FLV umožňují uložit video na webovou stránku ve formátu, ve kterém si ho může přehrát téměř každý.

Pokud video exportujete do jiných standardních formátů, Adobe Animate může vaše média zakódovat do multimediálních aplikací. Adobe Animate využívá nejnovější kompresní technologie k poskytování nejlepší možné kvality při malé velikosti souborů.

Práce s Animate a After Effects

Pokud používáte Adobe® Animate® k vytváření videa nebo animací, můžete tato videa upravovat a vylepšovat v After Effects. Například můžete animace a aplikace z Animate exportovat jako filmy QuickTime. Ty pak můžete upravit a vylepšit v aplikaci After Effects.

Animate a After Effects používají pro některé společné funkce různé názvy. Patří mezi ně:

 • Kompozice v aplikaci After Effects je totéž co filmový klip v Animate.

 • Rámeček kompozice na panelu Kompozice je totéž co plocha v Animate.

 • Panel Projekt v After Effects je totéž co panel Knihovna v Animate.

 • Soubory projektů v After Effects jsou totéž co soubory FLA v Animate.

 • After Effects vykreslujete a exportujete film; v Animate publikujete soubor SWF.

Export videa QuickTime z Animate

Když v Animate vytvoříte nějakou animaci nebo aplikaci, můžete ji pak exportovat jako film QuickTime pomocí příkazu Soubor > Exportovat > Exportovat film. U animace Animate můžete optimalizovat video výstup. U aplikace Animate vykresluje Animate video aplikace průběžně za jejího běhu, což uživateli umožní s ním manipulovat. To vám umožňuje zachytit větvení nebo stavy aplikace, které chcete zahrnout do souboru videa.

Import a publikování videa v Animate

Když do Animate importujete soubor FLV, můžete pomocí různých technik, například pomocí skriptování nebo komponent Animate, ovládat vizuální rozhraní zobrazované kolem videa. Můžete například zahrnout ovladače přehrávání nebo další grafické prvky. Do souboru FLV můžete také přidat grafické vrstvy a vytvořit tak skládané výsledky.

Skládaná grafika, animace a videa

Animate i After Effects obsahují řadu nástrojů, které umožňují vytvářet složité kombinace videa a grafiky. Kterou z těchto aplikací nakonec použijete, to už záleží na vašich osobních preferencích a na požadovaném typu výstupu.

Animate je z obou aplikací více orientovaná na web, protože výsledné soubory jsou celkem malé. Animate také umožňuje ovládat animaci za běhu. Program After Effects je orientován na produkci videa a filmů, poskytuje široký výběr vizuálních efektů a používá se k vytváření video souborů jako konečného výstupu.

Obě aplikace lze používat k vytváření originálních grafik a animací. Obě používají časovou osu a nabízejí možnosti skriptování pro programové řízení animací. After Effects obsahuje rozsáhlejší sadu efektů, zatímco Animate má flexibilnější skriptovací prostředí ActionScript®.

Obě aplikace umožňují komponovat grafiku za pomoci různých vrstev. Tyto vrstvy lze zapínat a vypínat podle potřeby. Obě aplikace také umožňují používat v jednotlivých vrstvách efekty.

V Animate neovlivňuje kompozice obsah videa přímo; ovlivňuje pouze vzhled videa během přehrávání v přehrávači Flash Player. Naproti tomu když vytváříte kompozice s importovaným videem v After Effects, soubor videa, který exportujete, ve skutečnosti obsahuje zakomponované grafiky a efekty.

Protože veškeré kreslení a malování v After Effects se provádí ve vrstvách oddělených od importovaného videa, je vždy nedestruktivní. Animate nabízí destruktivní i nedestruktivní režimy kreslení.

Import souborů SWF do aplikace After Effects

Animate nabízí jedinečné vektorové nástroje vhodné pro mnohé grafické úkony, které se nedají provádět v aplikacích After Effects nebo Adobe® Illustrator®. Můžete importovat soubory SWF do After Effects a vytvářet s nimi kompozice s jinými soubory videa nebo je vykreslit jako video s dalšími kreativními efekty. Interaktivní obsah a animace pomocí skriptů nejsou zachovány. Animace definované pomocí klíčových snímků jsou zachovány.

Každý soubor SWF importovaný do After Effects je sloučen do jedné průběžně rastrované vrstvy se zachovaným alfa kanálem. Průběžné rastrování znamená, že grafika zůstane po zvětšení ostrá. Tato metoda importu umožňuje použít kořenovou vrstvu nebo objekt souborů SWF jako plynule vykreslovaný prvek v After Effects, což umožňuje spolupráci nejlepších možností každého z těchto nástrojů.

 Ve výchozím nastavení je nyní povolen režim rozšířených vrstev (Změnit > Dokument…> Režim) a v tomto režimu je každá vrstva publikována jako filmový klip. Na soubory SWF, které jsou publikovány v aktivním režimu rozšířených vrstev a importovány do aplikace After Effects, platí stejná omezení jako na import filmových klipů.

Při nastavení publikování pro soubory SWF máte k dispozici možnost pro generování kompatibilního souboru SWF, který může přenést efekty kamery, hloubku vrstvy a hierarchické uspořádání vrstev do aplikace After Effects. V dialogovém okně Nastavení publikování zaškrtněte políčko Optimalizovat pro After Effects. Tato volba je také povolena ve výchozím nastavení, když je přetažen soubor FLA do aplikace After Effects, aby se zachovala funkce rozšířených vrstev.

Nastavení publikování
Nastavení publikování

Import souborů FLA aplikace Animate do After Effects

Nyní můžete importovat soubory FLA aplikace Animate do After Effects a vytvářet s nimi kompozice se soubory videa nebo je vykreslit jako video s dalšími kreativními efekty. After Effects může s aplikací Animate komunikovat prostřednictvím zásuvného modulu. 

 1. Nainstalujte Animate 19.0 a After Effects 16.0 z aplikace Creative Cloud. 

 2. Spusťte After Effects a vytvořte projekt.

 3. Přejděte do nabídky Soubor > Importovat > Soubor...

 4. Vyberte soubor sample.fla a klikněte na Importovat.

   Jako soubor sample.fla můžete použít jakýkoli soubor .fla jazyka AS3.

 5. V dialogu Předvolby importu přejděte do umístění, kde se generují soubory FLA všech vrstev, a klikněte na OK.

  Ve výchozím nastavení se převezme umístění uloženého souboru FLA.

  Pokud vyberete volbu Importovat zvuk, zvuk ve vrstvách na hlavní časové ose v souboru FLA se exportuje ve formátu zvukových souborů .mp3 nebo .wav. Tento zvuk se importuje do aplikace After Effects jako samostatná vrstva.

  Všechny vrstvy se importují do kompozice v aplikaci After Effects. Pořadí vrstev v kompozici je podobné pořadí použitému v Animate.

   Efekty vrstvy a filtry kamery jsou při importu ignorovány (pokud jsou použity).

Vytvoření animace s efekty After Effects

Animace je bez efektů After Effects neúplná. Dodává videu přesnost a vzhled. Chcete se dozvědět, jak importovat soubory animace a vytvářet efekty After Effects. Podívejte se na výukovou lekci na konci tohoto příkladu a postupujte podle těchto kroků.

 1. Klikněte na Soubor> Importovat, vyberte požadovaný dokument Animate CC a klikněte na OK.

 2. Klikněte na Efekty> Generovat a vyberte požadované efekty.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.