O filtrech

Přehled filtrů

Filtry (grafické efekty) umožňují přidat zajímavé vizuální efekty k textu, tlačítkům a filmovým klipům. Aplikace Animate má tu jedinečnou funkci, že v něm můžete animovat filtry aplikované pomocí doplnění pohybů.

Pomocí režimů prolnutí můžete v aplikaci Animate vytvářet obrazy poskládané z více částí. Skládání je proces obměňování průhlednosti nebo barevné interakce dvou nebo více překrývajících se objektů. Režimy prolnutí zároveň slouží jako další nástroj, jak ovládat průhlednost objektů nebo obrazů. Pomocí režimů prolnutí můžete v Animate vytvářet světla nebo stíny, kterými budou prosvítat detaily spodního obrazu nebo pomocí kterých můžete kolorovat odbarvený obraz.

Animované filtry

Filtry můžete animovat v časové ose. Objekty na samostatných klíčových snímcích spojené doplněním obsahují parametry pro odpovídající filtry doplňované na přechodných snímcích. Pokud existujícímu určitému filtru neodpovídá na opačném konci doplnění odpovídající filtr (filtr stejného typu), odpovídající filtr se automaticky přidá, aby bylo zaručeno, že se na konci sekvence animace efekt objeví.

Aby se zabránilo nesprávnému fungování jednotlivých doplnění pohybu v případě, kdy na jednom konci doplnění chybí filtr nebo jsou filtry použity na obou koncích v jiném pořadí, provede Animate následující akce:

 • Pokud doplnění pohybu použijete na filmový klip používající filtry, pak platí, že když na opačný konec doplnění vložíte klíčový snímek, bude mít filmový klip na prvním i posledním snímku doplnění automaticky ty samé filtry srovnané ve stejném pořadí.

 • Pokud umístíte filmové klipy na dva různé snímky, které používají různé filtry, a mezi oba snímky aplikujete doplnění pohybu, Animate nejprve zpracuje ten filmový klip, který má nejvíc filtrů. Animate pak porovná filtry aplikované na první filmový klip s filtry, které používá druhý filmový klip. Pokud Animate ve druhém filmovém klipu nenajde žádné shodné filtry, vygeneruje zástupný filtr bez jakýchkoli parametrů a s barvou existujících filtrů.

 • Pokud se mezi dvěma klíčovými snímky nachází doplnění pohybu a vy k objektu v jednom klíčovém snímku přidáte nový filtr, Animate automaticky přidá do filmového klipu zástupný filtr, jakmile dojde ke klíčovému snímku na opačném konci doplnění.

 • Pokud se mezi dvěma klíčovými snímky nachází doplnění pohybu a vy od objektu v jednom klíčovém snímku odeberete nějaký filtr, Animate automaticky odebere z filmového klipu odpovídající filtr, jakmile dojde ke klíčovému snímku na opačném konci doplnění.

 • Pokud na začátku a konci doplnění pohybu nastavíte nekonzistentní parametry filtru, Animate aplikuje na interpolované snímky nastavení filtru podle počátečního snímku. K nekonzistentnímu nastavení dochází, když mezi počátkem a koncem doplnění odlišně nastavíte následující parametry: vyseknutí, vnitřní stín, vnitřní záře a typ záře s přechodem a úkos s přechodem.

  Pokud například vytvoříte doplnění pohybu s použitím filtru vrženého stínu, přičemž na první snímek doplnění aplikujete vržený stín a na poslední snímek aplikujete vnitřní stín, Animate toto nekonzistentní používání filtrů v doplnění opraví. V tomto případě Animate aplikuje nastavení filtru použité na prvním snímku doplnění – tedy vržený stín s vyseknutím.

O filtrech a výkonu aplikace Flash Player

Typy, počet a kvalita filtrů, které použijete u objektů, může ovlivnit výkon souborů SWF při přehrávání. Čím více filtrů u objektu použijete, tím větší množství výpočtů musí přehrávač Adobe® Flash® Player zpracovat, aby správně zobrazila vytvořené vizuální efekty. Proto společnost Adobe® doporučuje, abyste omezili počet filtrů použitých u objektu.

Každý filtr zahrnuje ovládací prvky, které umožňují nastavit sílu a kvalitu aplikovaného filtru. Použití nižšího nastavení zlepšuje výkon na pomalejších počítačích. Pokud vytváříte obsah pro přehrávání na široké škále počítačů nebo si nejste jisti výkonem počítačů, které má vaše publikum k dispozici, nastavte úroveň kvality Nízká; tím zajistíte maximální výkon přehrávání.

O filtrech jazyka Pixel Bender

Adobe Pixel Bender™ je programovací jazyk vyvinutý společností Adobe, který umožňuje uživatelům vytvářet vlastní filtry, efekty a režimy prolnutí pro použití v aplikacích Animate a After Effects. Technologie Pixel Bender je nezávislá na hardwaru a byla navržena tak, aby ji bylo možno automaticky a efektivně spouštět na široké řadě architektur GPU a CPU.

Vývojáři využívající technologii Pixel Bender vytváří filtry tím, že napíší kód jazyka Pixel Bender a tento kód uloží do textového souboru s příponou pbj. Vytvořené filtry jazyka Pixel Bender se pak dají využívat v libovolném dokumentu Animate. K načtení filtru a používání jeho ovládacích prvků slouží jazyk ActionScript® 3.0.

Další informace o práci s nástrojem Pixel Bender v prostředí ActionScript najdete v příručce pro vývojáře prostředí ActionScript 3.0.

Lee Brimelow ve svém blogu na adrese http://theflashblog.com/?cat=44 publikoval několik užitečných příkladů využití technologie Pixel Bender.

Následující výuková videa předvádějí použití filtrů Pixel Bender v aplikaci Animate:

Práce s filtry

Vylepšení v aplikaci Animate CC

Pokaždé, když k objektu přidáte nový filtr, se tento filtr přidá do seznamu aplikovaných filtrů pro tento objekt v inspektoru vlastností. Na objekt můžete aplikovat více filtrů, také je možné odstraňovat filtry, které jste aplikovali dříve. Filtry lze použít pouze na text, tlačítko, filmový klip, komponenty a kompilované objekty klipů.

Můžete vytvořit knihovnu nastavení filtrů, která umožňuje snadno na objekt aplikovat stejný filtr nebo sady filtrů. Animate ukládá vytvořená přednastavení filtrů do části Filtry v Inspektoru vlastností v nabídce Filtry > Přednastavení.

V aplikaci Flash Professional CS6 a starších verzích bylo používání filtrů omezeno pouze na filmové klipy a symboly tlačítek. V Animate CC už je možné používat filtry také na sestavené klipy a komponenty filmového klipu. Můžete tedy stiskem jediného tlačítka (nebo dvou) přidávat různé efekty přímo ke komponentám. Díky tomu budou vaše aplikace vypadat mnohem lépe. Chcete-li v aplikaci Flash CS6 přidávat filtry nebo jiné efekty do komponent, je třeba zabalit je do symbolu filmového klipu. Postup je následující:

 1. Vytvořte nebo přidejte komponentu na vymezenou plochu.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na komponentu a vyberte možnost Převést na symbol.
V aplikaci CS6 (a starších verzích) bylo možné po zabalení komponenty do symbolu přidávat ještě filtry a další druhy efektů. Tato akce však byla pouze alternativním řešením, nikoli doporučovaným postupem.
 
V Animate CC lze ke komponentám přidávat různé filtry přímo pomocí voleb Filtry, Efekty barvy a Nastavení zobrazení, dostupných na panelu Vlastnosti. Chcete-li tomuto klíčovému vylepšení lépe porozumět, projděte si následující příklad:
 
Přidání filtru Úkos ke komponentě Tlačítko
 
 1. Vytvořte nebo přidejte tlačítko na vymezenou plochu z panelu Komponenty a poté vyberte možnost Tlačítko.
 2. Na panelu Vlastnosti klikněte na rozevírací seznam tlačítka v části Filtry a vyberte filtr Úkos. Zobrazí se vlastnosti a hodnoty filtru Úkos.
 3. Změňte nebo nastavte příslušné hodnoty pro kteroukoli požadovanou vlastnost. Například Rozostření X, Rozostření Y, Síla, Stín atd. Efekty se budou současně ukazovat na vybraném tlačítku.
Nabídka Přidat filtr v inspektoru vlastností

Aplikování nebo odstranění filtru

 1. Vyberte objekt textu, tlačítka nebo filmového klipu, na který chcete aplikovat filtr nebo ze kterého chcete filtr odstranit.
 2. V části Filtry v inspektoru vlastností proveďte jednu z následujících operací:

  • Chcete-li přidat filtr, klikněte na tlačítko a vyberte filtr. Experimentujte s nastavením, dokud nedosáhnete požadovaného vzhledu.

  • Chcete-li filtr odstranit, vyberte ho v seznamu použitých filtrů a klikněte na tlačítko Odstranit filtr . Libovolná přednastavení můžete odstranit nebo přejmenovat.

Kopírování a vložení filtru

 1. Vyberte objekt, ze kterého chcete zkopírovat filtr, a vyberte panel Filtry.
 2. Vyberte filtr, který chcete zkopírovat, a klikněte na tlačítko . V rozevíracím seznamu klikněte na možnost Kopírovat vybrané filtry. Chcete-li zkopírovat všechny filtry, vyberte možnost Kopírovat všechny filtry.

 3. Vyberte objekt, na který chcete filtr použít, a klikněte na tlačítko. V rozevíracím seznamu klikněte na možnost Vložit filtry.

Aplikování přednastaveného filtru na objekt

 1. Vyberte objekt, na který chcete aplikovat přednastavení filtru, a vyberte záložku Filtry.
 2. Kliknutím na tlačítko rozevíracím seznam otevřete.

 3. Ze seznamu dostupných přednastavení ve spodní části nabídky vyberte přednastavení filtru, který chcete použít.

Poznámka:

Když na objekt aplikujete přednastavení filtru, Animate veškeré filtry aktuálně aplikované na vybrané objekty nahradí filtry použitými v přednastavení.

Zapnutí nebo vypnutí filtru použitého u objektu

 1. Ve výchozím nastavení jsou všechny filtry povoleny. Kliknutím na ikonu vedle názvu filtru zakažte filtr v seznamu filtrů. Kliknutím na tlačítko X vedle názvu filtru filtr povolíte.

  Poznámka:

  Chcete-li přepnout stav zapnutí ostatních filtrů v seznamu, podržte klávesu Alt a klikněte na ikonu zapnutí v seznamu Filtr. Pokud se stisknutou klávesou Alt kliknete na ikonu , vybraný filtr se zapne a všechny ostatní filtry v seznamu se zakážou.

Zapnutí nebo zákaz všech filtrů aplikovaných na objekt

 1. Klikněte na tlačítko a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Povolit vše nebo Zakázat vše.

  Poznámka:

  Chcete-li zapnout nebo zakázat všechny filtry v seznamu, se stisknutou klávesou Ctrl klepněte na ikonu zapnutí nebo vypnutí v seznamu Filtr.

Vytváření knihoven přednastavených filtrů

Uložte si nastavení filtrů jako knihovny přednastavení, která můžete snadno aplikovat na objekty filmových klipů a textové objekty. Svá přednastavení filtrů můžete sdílet s ostatními uživateli, když jim poskytnete soubor konfigurace filtrů. Soubor konfigurace filtrů je soubor XML uložený v konfigurační složce Animate v následujícím umístění:

 

 • Windows 7 a 8: C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Local\Adobe\Flash CC\jazyk\Configuration
 • (Pouze Flash Professional CS6 nebo starší verze) Windows XP: C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS6\jazyk\Configuration\Filters\filtername.xml
 • (Pouze Flash Professional CS6 nebo starší verze) Windows Vista: C:\Users\uživatelské jméno\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS6\jazyk\Configuration\Filters\filtername.xml
 • Mac: Macintosh HD/Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Adobe/Flash CC/jazyk/Configuration/Filters/filtername.xml

Vytvoření knihovny filtrů s přednastavenými hodnotami

 1. Použijte na vybraný objekt jeden nebo více filtrů.

 2. Kliknutím na tlačítko přidejte nový filtr.

 3. Vyberte filtr a klikněte na tlačítko . Pak vyberte volbu Uložit jako přednastavení.

 4. V dialogovém okně Uložit přednastavení jako zadejte název pro nastavení filtru a klepněte na tlačítko OK.

Přejmenování přednastavení filtru

 1. Klikněte na tlačítko a přidejte nový filtr.

 2. Vyberte filtr a klikněte na tlačítko . Klikněte na položku Upravit přednastavení.

 3. Dvakrát klikněte na název přednastavení, které chcete změnit.

 4. Zadejte nový název přednastavení a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění přednastavení filtru

 1. Klikněte na tlačítko a přidejte nový filtr.

 2. Vyberte filtr a klikněte na tlačítko .

 3. Klikněte na položku Upravit přednastavení.

 4. V dialogu Upravit přednastavení vyberte přednastavení, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

Aplikování filtrů

Aplikování vrženého stínu

Filtr Vržený stín napodobuje vzhled objektu vrhajícího stín na plochu.

Text s aplikovaným filtrem Vržený stín

Ukázku vrženého stínu s klasickým doplněním naleznete na stránce ukázek Animate na www.adobe.com/go/learn_fl_samples_cz. Chcete-li zobrazit určitou ukázku, stáhněte a dekomprimujte soubor zip s ukázkami a přejděte do složky Graphics\AnimatedDropShadow.

 1. Vyberte objekt, na který chcete aplikovat vržený stín.
 2. V části Filtry v inspektoru vlastností klikněte na tlačítko a vyberte volbu Vržený stín.

 3. Upravte nastavení filtru:
  • Chcete-li nastavit šířku a výšku vrženého stínu, nastavte hodnoty Rozostření X a Y.
  • Chcete-li změnit tmavost stínu, nastavte hodnotu Intenzita. Čím vyšší je tato číselná hodnota, tím je stín tmavší.
  • Vyberte úroveň kvality pro vržený stín. Vysoká odpovídá přibližně kvalitě Gaussovského rozostření. Nízká maximalizuje výkon přehrávání.
  • Chcete-li nastavit úhel stínu, zadejte hodnotu.
  • Chcete-li nastavit vzdálenost stínu od objektu, nastavte hodnotu Vzdálenost.
  • Pokud chcete vyseknout (neboli vizuálně skrýt) zdrojový objekt a zobrazit pouze vržený stín na vyseknutém obraze, vyberte Vyseknutí.
  • Chcete-li aplikovat stín uvnitř hranic objektu, vyberte Vnitřní stín.
  • Chcete-li skrýt objekt a zobrazit pouze jeho stín, vyberte Skrýt objekt. Volba Skrýt objekt umožňuje snadněji vytvořit realistický stín.
  • Chcete-li otevřít dialogové okno Výběr barvy a nastavit barvu stínu, klepněte na ovládací prvek barvy.

Vytvoření zkoseného vrženého stínu

Zkosení filtru Vržený stín pro vytvoření realističtěji vypadajícího stínu

 1. Vyberte objekt se stínem, který chcete zkosit.
 2. Duplikujte zdrojový objekt (vyberte Úpravy > Duplikovat).
 3. Vyberte duplikovaný objekt a zkoste ho pomocí nástroje Volná transformace (Změnit > Transformovat > Otočit a zkosit).
 4. Aplikujte filtr Vržený stín na duplikovaný filmový klip nebo textový objekt. (Filtr bude již aplikovaný, pokud objekt, který jste duplikovali, vržený stín už měl).
 5. Pokud chcete skrýt duplikovaný objekt a přitom ponechat jeho stín viditelný, v panelu Filtry vyberte Skrýt objekt.
 6. Chcete-li umístit duplikovaný objekt a jeho stín za původní objekt, který jste duplikovali, vyberte položky Změnit > Uspořádat > Posunout dozadu.
 7. Upravujte nastavení filtru Vržený stín i úhel zkoseného vrženého stínu, dokud nedosáhnete požadovaného vzhledu.

Aplikování rozostření

Filtr Rozostření změkčuje okraje a podrobnosti objektů. Aplikováním rozostření na objekt můžete zajistit, že bude vypadat, jako by byl za ostatními objekty nebo jako by byl v pohybu.

Text s aplikovaným filtrem Rozostření

 1. Vyberte objekt, u kterého chcete použít rozostření, a potom vyberte možnost Filtry.
 2. Klikněte na tlačítko a vyberte možnost Rozostření.

 3. Upravte nastavení filtru v záložce Filtr:
  • Chcete-li nastavit šířku a výšku rozostření, nastavte hodnoty Rozostření X a Y.
  • Vyberte úroveň kvality pro rozostření. Vysoká odpovídá přibližně kvalitě Gaussovského rozostření. Nízká maximalizuje výkon přehrávání.

Aplikování záře

Filtr Záře umožňuje použít barvu kolem okrajů objektu.

Text s aplikovaným filtrem Záře

 1. Vyberte objekt, u kterého chcete použít záři, a potom vyberte možnost Filtry.
 2. Klikněte na tlačítko a vyberte možnost Záře.

 3. Upravte nastavení filtru v záložce Filtr:
  • Chcete-li nastavit šířku a výšku záře, nastavte hodnoty Rozostření X a Y.
  • Chcete-li otevřít dialogové okno Výběr barvy a nastavit barvu záře, klepněte na ovládací prvek barvy.
  • Chcete-li změnit ostrost záře, nastavte hodnotu Intenzita.
  • Pokud chcete vyseknout (neboli vizuálně skrýt) zdrojový objekt a zobrazit pouze záři na vyseknutém obraze, vyberte Vyseknutí.
  Použití filtru Záře s volbou Vyseknutí

  • Chcete-li aplikovat záři uvnitř hranic objektu, vyberte Vnitřní záře.
  • Vyberte úroveň kvality pro záři. Vysoká odpovídá přibližně kvalitě Gaussovského rozostření. Nízká maximalizuje výkon přehrávání.

Aplikování úkosu

Použitím úkosu zvýrazníte objekt tak, že vypadá jako zakřivený nad povrchem pozadí.

Text s aplikovaným úkosem

 1. Vyberte objekt, u kterého chcete použít úkos, a vyberte možnost Filtry.
 2. Klikněte na tlačítko a vyberte možnost Úkos.

 3. Upravte nastavení filtru v záložce Filtr:
  • Chcete-li nastavit typ úkosem, vyberte úkos v nabídce Typ.
  • Chcete-li nastavit šířku a výšku úkosu, nastavte hodnoty Rozostření X a Y.
  • Z rozbalovací palety barev vyberte barvu stínu a světla pro úkos.
  • Chcete-li nastavit krytí úkosu bez ovlivnění jeho šířky, nastavte hodnotu Intenzita.
  • Chcete-li změnit úhel stínu, který vrhá okraj s úkosem, nastavte hodnotu Úhel.
  • Chcete-li definovat šířku úkosu, zadejte hodnotu pro Vzdálenost.
  • Pokud chcete vyseknout (neboli vizuálně skrýt) zdrojový objekt a zobrazit na vyseknutém obraze pouze úkos, vyberte Vyseknutí.

Aplikování záře s přechodem

Aplikování záře s přechodem vytváří vzhled záře s přechodem barvy přes povrch záře. Záře s přechodem vyžaduje jednu barvu na počátku přechodu s nulovou hodnotou Alfa. Polohu této barvy nelze přesunout, ale můžete barvu změnit.

Text s aplikovanou září s přechodem

 1. Vyberte objekt, u kterého chcete použít záři s přechodem.
 2. V části Filtry v inspektoru vlastností klikněte na tlačítko a vyberte volbu Záře s přechodem.

 3. Upravte nastavení filtru v záložce Filtr:
  • Z rozbalovací nabídky Typ vyberte typ záře, který chcete aplikovat na daný objekt.
  • Chcete-li nastavit šířku a výšku záře, nastavte hodnoty Rozostření X a Y.
  • Chcete-li nastavit krytí záře bez ovlivnění její šířky, nastavte hodnotu Intenzita.
  • Chcete-li změnit úhel stínu, který vrhá záře, nastavte hodnotu Úhel.
  • Chcete-li nastavit vzdálenost stínu od objektu, nastavte hodnotu Vzdálenost.
  • Pokud chcete vyseknout (neboli vizuálně skrýt) zdrojový objekt a zobrazit na vyseknutém obraze pouze záři s přechodem, vyberte Vyseknutí.
  • Určete pro záři barvu přechodu. Přechod obsahuje dvě nebo více barev, které postupně blednou nebo se vzájemně prolínají. Barva, kterou vybíráte pro počátek přechodu, se označuje jako barva alfa.
  • Chcete-li změnit barvu v přechodu, vyberte jeden z ukazatelů barvy pod pruhem definice přechodu a zobrazte dialogové okno Výběr barvy klepnutím na barevný prostor, který se zobrazuje přímo pod pruhem přechodu. Posouváním těchto ukazatelů nastavujete úroveň a polohu dané barvy v přechodu.
  • Chcete-li do přechodu přidat další ukazatel, klepněte na pruh definice přechodu nebo pod něj. Chcete-li vytvořit přechod až s 15 přechody barev, přidejte příslušný počet ukazatelů barvy. Chcete-li změnit polohu ukazatele v přechodu, přetáhněte ukazatel podél pruhu definice přechodu. Chcete-li ukazatel odstranit, přetáhněte ho dolů mimo pruh definice přechodu.
  • Vyberte úroveň kvality pro záři s přechodem. Vysoká odpovídá přibližně kvalitě Gaussovského rozostření. Nízká maximalizuje výkon přehrávání.

Aplikování úkosu s přechodem

Aplikování úkosu s přechodem vytváří reliéfní vzhled, který způsobuje, že objekt vypadá jako vyvýšený nad povrchem pozadí, s přechodem barvy přes povrch úkosu. Úkos s přechodem vyžaduje jednu barvu uprostřed přechodu s nulovou hodnotou alfa.

 1. Vyberte objekt, na který chcete aplikovat úkos s přechodem.

 2. V části Filtry v inspektoru vlastností klikněte na tlačítko a vyberte volbu Úkos s přechodem.

 3. Upravte nastavení filtru v záložce Filtr:

  • Z rozbalovací nabídky Typ vyberte typ úkosu, který chcete aplikovat na daný objekt.

  • Chcete-li nastavit šířku a výšku úkosu, nastavte hodnoty Rozostření X a Y.

  • Chcete-li upravit hladkost úkosu bez ovlivnění jeho šířky, zadejte hodnotu pro sílu.

  • Chcete-li nastavit úhel zdroje světla, zadejte hodnotu pro Úhel.

  • Pokud chcete vyseknout (neboli vizuálně skrýt) zdrojový objekt a zobrazit na vyseknutém obraze pouze úkos s přechodem, vyberte Vyseknutí.

  • Určete pro úkos barvu přechodu. Přechod obsahuje dvě nebo více barev, které postupně blednou nebo se vzájemně prolínají. Střední ukazatel ovládá barvu alfa přechodu. Můžete změnit barvu ukazatele alfa, ale nemůžete změnit polohu této barvy v přechodu.

   Chcete-li změnit barvu v přechodu, vyberte jeden z ukazatelů barvy pod pruhem definice přechodu a zobrazte dialogové okno Výběr barvy klepnutím na barevný prostor, který se zobrazuje přímo pod pruhem přechodu. Úroveň a poloha této barvy v přechodu se nastavuje přesouváním těchto ukazatelů.

   Chcete-li do přechodu přidat další ukazatel, klepněte na pruh definice přechodu nebo pod něj. Chcete-li vytvořit přechod až s 15 přechody barev, přidejte příslušný počet ukazatelů barvy. Chcete-li změnit polohu ukazatele v přechodu, přetáhněte ukazatel podél pruhu definice přechodu. Chcete-li ukazatel odstranit, přetáhněte ho dolů mimo pruh definice přechodu.

Aplikování filtru Přizpůsobit barvy

Filtr Přizpůsobit barvy slouží k jemnému řízení atributů barvy vybraného objektu, včetně kontrastu, jasu, sytosti a odstínu.

 1. Vyberte objekt, u kterého chcete přizpůsobit barvy.
 2. V části Filtry v inspektoru vlastností klikněte na tlačítko a vyberte volbu Nastavit barvu.

 3. Zadejte hodnoty pro atributy barvy. Atributy a jejich odpovídající hodnoty jsou následující:

  Kontrast

  Nastavuje zvýraznění, stíny a střední tóny obrazu.

  Jas

  Nastavuje jas obrazu.

  Sytost

  Nastavuje intenzitu barvy.

  Odstín

  Nastavuje odstín barvy.

 4. Chcete-li změnit všechna nastavení barvy na nulovou hodnotu a vrátit objekt do jeho původního stavu, klikněte na Obnovit filtr.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online