Příručka uživatele Zrušit

Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  9. Změna čar a tvarů
  10. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  11. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  12. Panely barev v aplikaci Animate
  13. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  14. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  15. Vložení grafiky do aplikace Animate
  16. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  17. 3D grafika
  18. Práce se symboly v aplikaci Animate
  19. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  20. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  21. Export zvuků
  22. Výběr objektů v aplikaci Animate
  23. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  24. Používání režimů prolnutí
  25. Uspořádání objektů
  26. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  27. Vícejazyčný text
  28. Používání kamery v aplikaci Animate
  29. Grafické filtry
  30. Zvuk a ActionScript
  31. Předvolby kreslení
  32. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  12. Psaní a správa skriptů
  13. Povolení podpory vlastních platforem
  14. Přehled podpory vlastních platforem
  15. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  16. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  17. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  9. Osvědčené postupy – Konvence videa
  10. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  11. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  12. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  13. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  14. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  15. Export souborů projektoru
  16. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  17. Předlohy publikování HTML
  18. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  19. Rychlé sdílení a publikování animací
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

O příkazu Hledat a nahradit

Funkce Hledat a nahradit umožňuje:

 • Vyhledat textový řetězec, písmo, barvu, symbol, zvukový soubor, soubor videa nebo importovaný bitmapový soubor.

 • Nahradit určený prvek jiným prvkem stejného typu. V závislosti na typu určeného prvku jsou v dialogovém okně Hledat a nahradit k dispozici různé volby.

 • Vyhledat a nahradit prvky v aktuálním dokumentu nebo aktuální scéně.

 • Vyhledat následující výskyt nebo všechny výskyty určitého prvku a zároveň aktuální výskyt nebo všechny výskyty nahradit.

 V dokumentu založeném na obrazovkách můžete vyhledat a nahradit prvky v aktuálním dokumentu nebo aktuální obrazovce, ale nemůžete použít scény.

Volba Živé úpravy umožňuje upravit určený prvek přímo ve vymezené ploše. Pokud při hledání symbolu použijete Živé úpravy, otevře aplikace Animate symbol v režimu úprav na místě.

Protokol hledání a nahrazení v dolní části dialogového okna Hledat a nahradit zobrazuje umístění, název a typ hledaných prvků.

Hledání a nahrazování textu

 1. Zvolte možnost Upravit > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Text.
 3. Do pole Text zapište hledaný text.
 4. Do pole Změnit na text zapište text, kterým chcete stávající text nahradit.
 5. Vyberte volby pro prohledávání textu:

  Celé slovo

  Hledá určený textový řetězec jen jako celé slovo ohraničené po obou stranách mezerami, uvozovkami nebo podobnými značkami. Když je výběr volby Celé slovo zrušený, může být určený text vyhledán jako součást delšího slova. Například když je volba Celé slovo vypnutá, při hledání slova rok se vyhledají i slova rokle, pokroky a tak dále.

  Rozlišovat malá a VELKÁ

  Vyhledá a nahradí se jen text, ve kterém přesně souhlasí malá a velká písmena.

  Regulární výrazy

  Vyhledává text v regulárních výrazech v ActionScriptu. Výraz je jakýkoli příkaz, který může aplikace Flash Professional vyhodnotit a který vrátí nějakou hodnotu.

  Obsah textových polí

  Prohledává obsah textových polí.

  Snímky/vrstvy/parametry

  Prohledává popisy snímků, názvy vrstev, názvy scén a parametry komponent.

  Řetězce v jazyce ActionScript

  Prohledává řetězce (text v uvozovkách) v jazyce ActionScript v dokumentu nebo scéně (externí soubory jazyka ActionScript se neprohledávají).

  ActionScript

  Vyhledá všechny součásti aplikace ActionScript, včetně kódu a řetězců.

 6. Chcete-li vybrat následující výskyt určeného textu ve vymezené ploše a upravit ho přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

   Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v kroku 7 zvolíte Najít všechny.

 7. Text vyhledejte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li najít následující výskyt zadaného textu, klikněte na Hledat další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty zadaného textu, klepněte na Najít všechny.

 8. Text nahraďte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt zadaného textu, klikněte na Nahradit.

  • Chcete-li nahradit všechny výskyty zadaného textu, klepněte na Nahradit vše.

Hledání a nahrazování písem

 1. Zvolte možnost Upravit > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Písmo a pak vyberte z následujících voleb:
  • Chcete-li vyhledat písmo podle názvu, vyberte Písmo a pak požadované písmo vyberte z rozbalovací nabídky nebo zadejte jeho název do textového pole. Když je volba Písmo vypnutá, prohledávají se všechna písma ve scéně nebo v dokumentu.

  • Chcete-li vyhledávat podle stylu písma, vyberte Styl písma a pak požadovaný styl písma vyberte z rozbalovací nabídky. Když je volba Styl písma vypnutá, prohledávají se všechny styly písma ve scéně nebo v dokumentu.

  • Chcete-li vyhledávat podle velikosti písma, vyberte Velikost písma a pak určete rozsah prohledávaných velikostí písma zadáním hodnoty minimální a maximální velikosti. Když je volba Velikost písma vypnutá, prohledávají se písma všech velikostí ve scéně nebo v dokumentu.

  • Chcete-li určené písmo nahradit jiným písmem, v části Změnit na vyberte Písmo a pak požadované písmo vyberte z rozbalovací nabídky nebo zadejte jeho název do textového pole. Když je volba Písmo v části Změnit na vypnutá, zůstane název písma beze změny.

  • Chcete-li určené písmo nahradit jiným stylem písma, v části Změnit na vyberte Styl písma a pak požadovaný styl písma vyberte z rozbalovací nabídky. Když je volba Styl písma v části Změnit na vypnutá, zůstane aktuální styl určeného písma beze změny.

  • Chcete-li určené písmo nahradit písmem jiné velikosti, v části Změnit na vyberte Velikost písma a pak zadejte hodnoty minimální a maximální velikosti písma. Když je volba Velikost písma v části Změnit na vypnutá, zůstane aktuální velikost určeného písma beze změny.

 3. Chcete-li vybrat následující výskyt určeného písma ve vymezené ploše a upravit ho přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

   Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v kroku 4 zvolíte Najít všechny.

 4. Písmo vyhledejte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li najít následující výskyt zadaného písma, klikněte na Hledat další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty zadaného písma, klepněte na Najít všechny.

 5. Písmo nahraďte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt určeného písma, klikněte na Nahradit.

  • Chcete-li nahradit všechny výskyty určeného písma, klikněte na Nahradit vše.

Hledání a nahrazování barev

Nelze vyhledávat a nahrazovat barvy v seskupených objektech.

 Chcete-li najít a nahradit barvy v souboru GIF nebo JPEG v dokumentu aplikace Flash Professional, upravte soubor v aplikaci pro úpravy obrazů.

 1. Zvolte možnost Upravit > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Barva.
 3. Chcete-li vyhledat nějakou barvu, klikněte na ovládací prvek Barva a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte políčko barvy z rozbalovacího okna s barvami.

  • Zadejte hexadecimální hodnotu barvy do pole Upravit hexadecimální v rozbalovacím okně s barvami.

  • Klikněte na tlačítko Systémový výběr barvy a vyberte požadovanou barvu.

  • Chcete-li zobrazit nástroj kapátko, táhněte z ovládacího prvku Barva. Vyberte libovolnou barvu na obrazovce.

 4. Chcete-li vybrat barvu, kterou se má nahradit určená barva, klikněte na ovládací prvek Barva v části Změnit na a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte políčko barvy z rozbalovacího okna s barvami.

  • Zadejte hexadecimální hodnotu barvy do pole Upravit hexadecimální v rozbalovacím okně s barvami.

  • Klikněte na tlačítko Systémový výběr barvy a vyberte požadovanou barvu.

  • Chcete-li zobrazit nástroj kapátko, táhněte z ovládacího prvku Barva. Vyberte libovolnou barvu na obrazovce.

 5. Chcete-li určit, který výskyt barvy se má vyhledat a nahradit, vyberte volbu Výplně, Tahy nebo Text, případně jejich libovolnou kombinaci.
 6. Chcete-li vybrat následující výskyt určené barvy ve vymezené ploše a upravit ji přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

   Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v následujícím kroku zvolíte Najít všechny.

 7. Vyhledejte barvu.
  • Chcete-li najít následující výskyt určené barvy, klikněte na Hledat další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty určené barvy, klepněte na Najít všechny.

 8. Nahraďte barvu.
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt určené barvy, klikněte na Nahradit.

  • Chcete-li nahradit všechny výskyty určené barvy, klikněte na Nahradit vše.

Hledání a nahrazování symbolů

Při hledání a nahrazování symbolů můžete vyhledat symbol podle názvu. Symbol můžete nahradit jiným symbolem libovolného typu – filmovým klipem, tlačítkem nebo grafikou.

 1. Zvolte možnost Upravit > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Symbol.
 3. Z rozbalovací nabídky Název vyberte požadovaný název:
 4. V části Změnit na vyberte požadovaný název z rozbalovací nabídky Název.
 5. Chcete-li vybrat následující výskyt určeného symbolu ve vymezené ploše a upravit ho přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

   Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v následujícím kroku zvolíte Najít všechny.

 6. Symbol vyhledejte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li najít následující výskyt určeného symbolu, klikněte na Hledat další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty určeného symbolu, klikněte na Najít všechny.

 7. Symbol nahraďte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt určeného symbolu, klikněte na Nahradit.

  • Chcete-li nahradit všechny výskyty určeného symbolu, klikněte na Nahradit vše.

Hledání a nahrazování zvukových souborů, souborů videa a bitmapových souborů

 1. Zvolte možnost Upravit > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Zvuk, Video nebo Bitmapa.
 3. V poli Název zadejte název souboru zvuku, videa nebo bitmapy, případně název vyberte z rozbalovací nabídky.
 4. V části Změnit na v poli Název zadejte název souboru zvuku, videa nebo bitmapy, případně název vyberte z rozbalovací nabídky.
 5. Chcete-li vybrat následující výskyt určeného zvuku, videa nebo bitmapy ve vymezené ploše a upravit ho přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

   Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v následujícím kroku zvolíte Najít všechny.

 6. Hledání zvukových souborů, souborů videa a bitmapových souborů
  • Chcete-li najít následující výskyt určeného zvuku, videa nebo bitmapy, klikněte na Hledat další.

  • Chcete-li najít následující všechny výskyty určeného zvuku, videa nebo bitmapy, klikněte na Najít všechny.

 7. Nahrazení zvukových souborů, souborů videa a bitmapových souborů
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt určeného zvuku, videa nebo bitmapy, klikněte na Nahradit.

  • Chcete-li najít následující všechny výskyty určeného zvuku, videa nebo bitmapy, klikněte na Nahradit vše.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online