O příkazu Hledat a nahradit

Funkce Hledat a nahradit umožňuje:

 • Vyhledat textový řetězec, písmo, barvu, symbol, zvukový soubor, soubor videa nebo importovaný bitmapový soubor.

 • Nahradit určený prvek jiným prvkem stejného typu. V závislosti na typu určeného prvku jsou v dialogovém okně Hledat a nahradit k dispozici různé volby.

 • Vyhledat a nahradit prvky v aktuálním dokumentu nebo aktuální scéně.

 • Vyhledat následující výskyt nebo všechny výskyty určitého prvku a zároveň aktuální výskyt nebo všechny výskyty nahradit.

Poznámka:

V dokumentu založeném na obrazovkách můžete vyhledat a nahradit prvky v aktuálním dokumentu nebo aktuální obrazovce, ale nemůžete použít scény.

Volba Živé úpravy umožňuje upravit určený prvek přímo ve vymezené ploše. Pokud při hledání symbolu použijete Živé úpravy, otevře aplikace Animate symbol v režimu úprav na místě.

Protokol hledání a nahrazení v dolní části dialogového okna Hledat a nahradit zobrazuje umístění, název a typ hledaných prvků.

Hledání a nahrazování textu

 1. Zvolte možnost Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Text.
 3. Do pole Text zapište hledaný text.
 4. Do pole Změnit na text zapište text, kterým chcete stávající text nahradit.
 5. Vyberte volby pro prohledávání textu:

  Celé slovo

  Hledá určený textový řetězec jen jako celé slovo ohraničené po obou stranách mezerami, uvozovkami nebo podobnými značkami. Když je volba Celé slovo odznačená, může být určený text vyhledán jako součást delšího slova. Například když je volba Celé slovo vypnutá, při hledání slova rok se vyhledají i slova rokle, pokroky a tak dále.

  Rozlišovat malá a VELKÁ

  Vyhledá a nahradí se jen text, ve kterém přesně souhlasí malá a velká písmena.

  Regulární výrazy

  Vyhledává text v regulárních výrazech v ActionScriptu. Výraz je jakýkoli příkaz, který může aplikace Flash Professional vyhodnotit a který vrátí nějakou hodnotu.

  Obsah textových polí

  Prohledává obsah textových polí.

  Snímky/vrstvy/parametry

  Prohledává popisy snímků, názvy vrstev, názvy scén a parametry komponent.

  Řetězce v jazyce ActionScript

  Prohledává řetězce (text v uvozovkách) v jazyce ActionScript v dokumentu nebo scéně (externí soubory jazyka ActionScript se neprohledávají).

  ActionScript

  Vyhledá všechny součásti aplikace ActionScript, včetně kódu a řetězců.

 6. Chcete-li vybrat následující výskyt určeného textu ve vymezené ploše a upravit ho přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

  Poznámka:

  Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v kroku 7 zvolíte Najít vše.

 7. Text vyhledejte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li najít následující výskyt zadaného textu, klepněte na Najít další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty zadaného textu, klepněte na Najít vše.

 8. Text nahraďte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt zadaného textu, klepněte na Nahradit.

  • Chcete-li nahradit všechny výskyty zadaného textu, klepněte na Nahradit vše.

Hledání a nahrazování písem

 1. Zvolte možnost Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Písmo a pak vyberte z následujících voleb:
  • Chcete-li vyhledat písmo podle názvu, vyberte Písmo a pak požadované písmo vyberte z rozbalovací nabídky nebo zadejte jeho název do textového pole. Když je volba Písmo odznačená, prohledávají se všechna písma ve scéně nebo v dokumentu.

  • Chcete-li vyhledávat podle řezu písma, vyberte Řez písma a pak požadovaný řez písma vyberte z rozbalovací nabídky. Když je volba Řez písma odznačená, prohledávají se všechny řezy písma ve scéně nebo v dokumentu.

  • Chcete-li vyhledávat podle velikosti písma, vyberte Velikost písma a pak určete rozsah prohledávaných velikostí písma zadáním hodnoty minimální a maximální velikosti. Když je volba Velikost písma odznačená, prohledávají se písma všech velikostí ve scéně nebo v dokumentu.

  • Chcete-li určené písmo nahradit jiným písmem, v části Změnit na vyberte Písmo a pak požadované písmo vyberte z rozbalovací nabídky nebo zadejte jeho název do textového pole. Když je volba Písmo v části Změnit na odznačená, zůstane název písma beze změny.

  • Chcete-li určené písmo nahradit jiným řezem písma, v části Změnit na vyberte Řez písma a pak požadovaný řez písma vyberte z rozbalovací nabídky. Když je volba Řez písma v části Změnit na odznačená, zůstane aktuální řez určeného písma beze změny.

  • Chcete-li určené písmo nahradit písmem jiné velikosti, v části Změnit na vyberte Velikost písma a pak zadejte hodnoty minimální a maximální velikosti písma. Když je volba Velikost písma v části Změnit na odznačená, zůstane aktuální velikost určeného písma beze změny.

 3. Chcete-li vybrat následující výskyt určeného písma ve vymezené ploše a upravit ho přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

  Poznámka:

  Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v kroku 4 zvolíte Najít vše.

 4. Písmo vyhledejte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li najít následující výskyt zadaného písma, klepněte na Najít další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty zadaného písma, klepněte na Najít vše.

 5. Písmo nahraďte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt určeného písma, klepněte na Nahradit.

  • Chcete-li nahradit všechny výskyty určeného písma, klepněte na Nahradit vše.

Hledání a nahrazování barev

Nelze vyhledávat a nahrazovat barvy v seskupených objektech.

Poznámka:

Chcete-li najít a nahradit barvy v souboru GIF nebo JPEG v dokumentu aplikace Flash Professional, upravte soubor v aplikaci pro úpravy obrazů.

 1. Zvolte možnost Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Barva.
 3. Chcete-li vyhledat nějakou barvu, klikněte na ovládací prvek Barva a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte políčko barvy z rozbalovacího okna s barvami.

  • Zadejte hexadecimální hodnotu barvy do pole Upravit hexadecimální v rozbalovacím okně s barvami.

  • Klepněte na tlačítko Systémový výběr barvy a vyberte požadovanou barvu.

  • Chcete-li zobrazit nástroj kapátko, táhněte z ovládacího prvku Barva. Vyberte libovolnou barvu na obrazovce.

 4. Chcete-li vybrat barvu, kterou se má nahradit určená barva, klepněte na ovládací prvek Barva v části Změnit na a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte políčko barvy z rozbalovacího okna s barvami.

  • Zadejte hexadecimální hodnotu barvy do pole Upravit hexadecimální v rozbalovacím okně s barvami.

  • Klepněte na tlačítko Systémový výběr barvy a vyberte požadovanou barvu.

  • Chcete-li zobrazit nástroj kapátko, táhněte z ovládacího prvku Barva. Vyberte libovolnou barvu na obrazovce.

 5. Chcete-li určit, který výskyt barvy se má vyhledat a nahradit, vyberte volbu Výplně, Tahy nebo Text, případně jejich libovolnou kombinaci.
 6. Chcete-li vybrat následující výskyt určené barvy ve vymezené ploše a upravit ji přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

  Poznámka:

  Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v následujícím kroku zvolíte Najít vše.

 7. Vyhledejte barvu.
  • Chcete-li najít následující výskyt určené barvy, klepněte na Najít další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty určené barvy, klepněte na Najít vše.

 8. Nahraďte barvu.
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt určené barvy, klepněte na Nahradit.

  • Chcete-li nahradit všechny výskyty určené barvy, klepněte na Nahradit vše.

Hledání a nahrazování symbolů

Při hledání a nahrazování symbolů můžete vyhledat symbol podle názvu. Symbol můžete nahradit jiným symbolem libovolného typu – filmovým klipem, tlačítkem nebo grafikou.

 1. Zvolte možnost Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Symbol.
 3. Z rozbalovací nabídky Název vyberte požadovaný název:
 4. V části Změnit na vyberte požadovaný název z rozbalovací nabídky Název.
 5. Chcete-li vybrat následující výskyt určeného symbolu ve vymezené ploše a upravit ho přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

  Poznámka:

  Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v následujícím kroku zvolíte Najít vše.

 6. Symbol vyhledejte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li najít následující výskyt určeného symbolu, klepněte na Najít další.

  • Chcete-li najít všechny výskyty určeného symbolu, klepněte na Najít vše.

 7. Symbol nahraďte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt určeného symbolu, klepněte na Nahradit.

  • Chcete-li nahradit všechny výskyty určeného symbolu, klepněte na Nahradit vše.

Hledání a nahrazování zvukových souborů, souborů videa a bitmapových souborů

 1. Zvolte možnost Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Z rozbalovací nabídky Pro vyberte Zvuk, Video nebo Bitmapa.
 3. V poli Název zadejte název souboru zvuku, videa nebo bitmapy, případně název vyberte z rozbalovací nabídky.
 4. V části Změnit na v poli Název zadejte název souboru zvuku, videa nebo bitmapy, případně název vyberte z rozbalovací nabídky.
 5. Chcete-li vybrat následující výskyt určeného zvuku, videa nebo bitmapy ve vymezené ploše a upravit ho přímo na místě, zvolte Živé úpravy.

  Poznámka:

  Pro živé úpravy se vybere vždy jen následující výskyt, i když v následujícím kroku zvolíte Najít vše.

 6. Hledání zvukových souborů, souborů videa a bitmapových souborů
  • Chcete-li najít následující výskyt určeného zvuku, videa nebo bitmapy, klepněte na Najít další.

  • Chcete-li najít následující všechny výskyty určeného zvuku, videa nebo bitmapy, klepněte na Najít vše.

 7. Nahrazení zvukových souborů, souborů videa a bitmapových souborů
  • Chcete-li nahradit momentálně vybraný výskyt určeného zvuku, videa nebo bitmapy, klepněte na Nahradit.

  • Chcete-li najít následující všechny výskyty určeného zvuku, videa nebo bitmapy, klepněte na Nahradit vše.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online