Příručka uživatele Zrušit

Uspořádání objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Překrývání objektů

Aplikace Animate ve vrstvě klade objekty na sebe v pořadí, ve kterém byly vytvořeny. Naposledy vytvořený objekt leží úplně nahoře. Pořadí překrývání objektů určuje, jak vypadají, když se překrývají. Pořadí překrývání objektů můžete kdykoli změnit.

Nakreslené čáry a tvary se v pořadí překrývání vždy zobrazují pod skupinami a symboly. Chcete-li je v pořadí překrývání posunout výš, musíte je seskupit nebo je převést na symboly.

Na pořadí překrývání mají vliv také vrstvy. Všechno ve vrstvě 2 se zobrazuje před vším ve vrstvě 1 a tak dále. Chcete-li změnit pořadí vrstev, přetáhněte název vrstvy v časové ose do nové polohy.

 1. Vyberte objekt.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li objekt nebo skupinu přesunout v pořadí překrývání zcela nahoru nebo zcela dolů, zvolte Změnit > Uspořádat > Zcela dopředu nebo Zcela dozadu.

  • Chcete-li objekt nebo skupinu posunout v pořadí překrývání o jednu pozici výše nebo níže, zvolte Změnit > Uspořádat > Posunout dopředu nebo Posunout dozadu.

Pokud je vybrána více než jedna skupina, přesunou se skupiny před nebo za všechny nevybrané skupiny a přitom si uchovají stejné vzájemné pořadí.

Zarovnávání objektů

Panel Zarovnání umožňuje zarovnat vybrané objekty ve vodorovném nebo svislém směru. Vybrané objekty můžete zarovnat svisle podle jejich pravého okraje, středu, nebo levého okraje, vodorovně je můžete zarovnat podle jejich horního okraje, středu, nebo dolního okraje.

Výukovou lekci o nástrojích pro rozvržení aplikace Animate najdete pod názvem Use Layout Tools (Používání nástrojů pro rozvržení) na stránce výukových lekcí Animate.

 1. Vyberte objekty, které chcete zarovnat.
 2. Zvolte Okna > Zarovnat.
 3. Chcete-li aplikovat úpravy zarovnání vzhledem k rozměrům plochy, v panelu Zarovnat zvolte Na plochu.
 4. Chcete-li vybraný objekt nebo objekty pozměnit, použijte tlačítka pro zarovnání.

Seskupení objektů

Chcete-li s prvky zacházet jako s jedním objektem, seskupte je. Například po vytvoření kresby můžete prvky kresby seskupit, abyste mohli kresbu snadno vybrat a přesouvat jako celek.

Když vyberete skupinu, v Inspektoru vlastností se zobrazí její souřadnice x a y a také její rozměry v obrazových bodech.

Skupiny můžete upravovat, aniž byste je rozdělili. Můžete ale i vybrat jediný objekt ve skupině a upravovat ho, aniž byste skupinu rušili.

 1. Vyberte objekty, které chcete seskupit. Vybrat můžete tvary, jiné skupiny, symboly, text apod.
  • Chcete-li objekty seskupit, zvolte Změnit > Seskupit, nebo stiskněte Ctrl+G (Windows) nebo Command+G (Macintosh).

  • Chcete-li skupinu objektů rozdělit, zvolte Změnit > Rozdělit skupinu, nebo stiskněte Ctrl+Shift+G (Windows) nebo Command+Shift+G (Macintosh).

Úpravy skupiny nebo objektu v rámci skupiny

 1. Vyberte skupinu a pak zvolte Upravit > Upravit vybrané, nebo na skupinu dvakrát klikněte nástrojem pro výběr.

  Všechno na stránce, co není součástí skupiny, je zobrazeno tlumeně, což indikuje, že tyto prvky nepatřící do skupiny nejsou přístupné.

 2. Upravte libovolný prvek ve skupině.
 3. Zvolte Upravit > Upravit vše, nebo nástrojem pro výběr dvakrát klikněte na prázdné místo na ploše.

  Aplikace Animate obnoví stav skupiny jakožto jediného celku a vy můžete pracovat s dalšími prvky na ploše.

Rozdělování skupin a objektů

Chcete-li ze skupin, instancí nebo bitmap vytvořit jednotlivé, neseskupené prvky, které lze samostatně upravovat, musíte je rozdělit. Tím se podstatně zmenší velikost souborů importovaných grafik.

Přestože ihned po rozdělení skupiny nebo objektu lze vybrat příkaz Upravit > Zpět, není rozdělení zcela vratný proces. Rozdělení ovlivňuje objekty následujícím způsobem:

 • Přeruší vazbu instance symbolu na její hlavní symbol

 • Odstraní vše kromě aktuálního snímku v animovaném symbolu

 • Převede bitmapu na výplň

 • Při aplikování na bloky textu umístí každý znak do samostatného textového bloku

 • Při aplikování na jeden znak textu ho převede na obrysy.

  Pozor na záměnu příkazů Rozdělit a Rozdělit skupinu. Příkaz Rozdělit skupinu slouží k rozdělení seskupených objektů, které vrací do stavu, jaký měly před seskupením. Nerozděluje bitmapy, instance nebo text, ani nepřevádí text na obrysy.

 1. Vyberte skupinu, bitmapu nebo symbol, které chcete rozdělit.
 2. Zvolte Změnit > Rozdělit.

 Nedoporučuje se rozdělovat animované symboly ani skupiny v interpolované animaci, protože to může mít nepředvídatelné výsledky. Rozdělování složitých symbolů a velkých bloků textu může trvat dost dlouho. Aby se složité objekty správně rozdělily, může být nutné zvětšit paměť přidělenou aplikaci Flash.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.