Jazyk ActionScript® umožňuje ovládat zvuky za běhu. S použitím skriptu jazyka ActionScript můžete ve svých souborech FLA vytvářet interakci a další možnosti, které nejsou pouze se samotnou časovou osou možné.

Příručka pro vývojáře v jazyce AS3: Práce se zvukem popisuje způsob práce se zvukem v jazyce ActionScript 3.0.

Poznámka:

(Pouze verze Animate CC) Jazyky ActionScript 2.0 a ActionScript 1.0 nejsou v aplikaci Animate CC podporovány.

Ovládání zvuků pomocí chování

S použitím chování zvuku předem napsaných v jazyku ActionScript 2.0 můžete přidat zvuky do svého dokumentu a ovládat přehrávání zvuku. Přidání zvuku pomocí těchto chování vytváří instanci zvuku, která se pak používá k ovládání zvuku.

Poznámka:

ActionScript 3.0 a Flash Lite 1.x a Flash Lite 2.x nepodporují chování.

Načtení zvuku do souboru pomocí chování

 1. Vyberte objekt, například tlačítko, který chcete použít ke spouštění chování.
 2. V panelu Chování (Okno > Chování), klikněte na tlačítko Přidat (+) a vyberte Zvuk > Načíst zvuk z knihovny nebo Zvuk > Načíst streamovaný soubor mp3.
 3. V dialogovém okně Načíst zvuk zadejte identifikátor navázání pro zvuk z knihovny nebo umístění zvuku pro streamovaný soubor mp3. Dále zadejte název pro tuto instanci zvuku a klikněte na tlačítko OK.
 4. V panelu Chování v části Událost klikněte na Při uvolnění (výchozí událost) a z nabídky vyberte událost myši. Pokud chcete použít událost OnRelease, volbu neměňte.

Přehrávání a zastavování zvuků s použitím chování

 1. Vyberte objekt, například tlačítko, který chcete použít ke spouštění chování.
 2. V panelu Chování (Okno > Chování), klikněte na tlačítko Přidat (+).
 3. Vyberte Zvuk > Přehrát zvuk, Zvuk > Zastavit zvuk nebo Zvuk > Zastavit všechny zvuky.
 4. V dialogovém okně, které se objeví, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte identifikátor navázání a název instance zvuku, kterou chcete přehrát nebo zastavit, a klepněte na tlačítko OK.

  • Klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že chcete zastavit všechny zvuky.

 5. V panelu Chování v části Událost klepněte na Při uvolnění (výchozí událost) a z nabídky vyberte událost myši. Pokud chcete použít událost OnRelease, volbu neměňte.

Ovládání zvuků pomocí objektu Sound jazyka ActionScript 2.0

Objekt Sound jazyka ActionScript 2.0 umožňuje přidat do dokumentu zvuky a slouží k ovládání zvukových objektů v dokumentu, včetně nastavení hlasitosti nebo stranového vyvážení při přehrávání zvuku. Další informace najdete v části o vytváření zvukových ovládacích prvků v dokumentu Učíme se jazyk ActionScript 2.0 v aplikaci Flash.

 1. Vyberte zvuk v panelu Knihovna.
 2. Z nabídky Panel v pravém horním rohu panelu vyberte Navázání nebo klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (MacOS) na název zvuku v panelu Knihovna a z kontextové nabídky vyberte Navázání.
 3. V oblasti Navázání v dialogovém okně Vlastnosti navázání vyberte Export pro ActionScript.
 4. Do příslušného pole zadejte identifikátor řetězce a klikněte na tlačítko OK.

O události onSoundComplete jazyka ActionScript 2.0

Událost objektu onSoundComplete jazyka ActionScript 2.0 umožňuje spouštět událost v aplikaci Animate na základě dokončení připojeného zvukového souboru. Objekt Sound je vestavěný objekt, který umožňuje ovládat zvuky v aplikaci Animate. Další informace naleznete v části o zvuku v dokumentu Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0. Událost objektu Sound onSoundComplete se vyvolává automaticky při ukončení připojeného zvukového souboru. Pokud se zvuk opakuje s určeným počtem opakování, událost se spouští při dokončení opakování zvuku.

Objekt Sound má dvě vlastnosti, které můžete použít s událostí onSoundComplete. Vlastnost duration (trvání) je vlastnost pouze pro čtení představující trvání zvukového vzorku připojeného k zvukovému objektu, v milisekundách. Vlastnost position (poloha) je vlastnost pouze pro čtení představující počet milisekund, po které se přehrává zvuk v každém opakování.

Událost onSoundComplete poskytuje možnost pracovat se zvuky mnoha způsoby, například umožňuje tyto akce:

 • Vytváření dynamického seznamu skladeb nebo sekvenčního zpracování

 • Vytvoření multimediální prezentace, která před postupem na další snímek nebo scénu zkontroluje, zda bylo dokončeno vyprávění

 • Vytvoření hry, která synchronizuje zvuky s konkrétními událostmi nebo scénami a přechází hladce mezi různými zvuky

 • Načasování změny obrazu podle zvuku – například výměna obrazu, když je zvuk uprostřed doby přehrávání

Přístup k vlastnostem ID3 v souborech mp3 pomocí přehrávače Flash Player

Macromedia Flash Player 7 společnosti Adobe a novější podporuje tagy ID3 v2.3 a v2.4. U této verze při načtení zvuku mp3 s použitím metody attachSound() nebo loadSound() jazyka ActionScript 2.0 jsou vlastnosti tagu ID3 dostupné na začátku dat zvukového streamu. Událost onID3 se provede, jsou-li data ID3 inicializovaná.

Flash Player 6 (6.0.40.0) a novější podporuje soubory mp3 s tagy ID3 v1.0 and v1.1. U tagů ID3 v1.0 a v1.1, jsou vlastnosti dostupné na konci datového streamu. Pokud zvuk neobsahuje tag ID3v1, vlastnosti ID3 jsou nedefinované. Aby mohly vlastnosti ID3 fungovat, uživatelé musí mít Flash Player 6 (6.0.40.0) nebo novější.

Další informace o používání vlastností ID3 naleznete v části id3 (vlastnost Sound.id3) v referenční příručce jazyka ActionScript 2.0.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online