Příručka uživatele Zrušit

Zvuk a ActionScript

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  9. Změna čar a tvarů
  10. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  11. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  12. Panely barev v aplikaci Animate
  13. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  14. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  15. Vložení grafiky do aplikace Animate
  16. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  17. 3D grafika
  18. Práce se symboly v aplikaci Animate
  19. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  20. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  21. Export zvuků
  22. Výběr objektů v aplikaci Animate
  23. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  24. Používání režimů prolnutí
  25. Uspořádání objektů
  26. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  27. Vícejazyčný text
  28. Používání kamery v aplikaci Animate
  29. Grafické filtry
  30. Zvuk a ActionScript
  31. Předvolby kreslení
  32. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  12. Psaní a správa skriptů
  13. Povolení podpory vlastních platforem
  14. Přehled podpory vlastních platforem
  15. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  16. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  17. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  9. Osvědčené postupy – Konvence videa
  10. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  11. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  12. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  13. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  14. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  15. Export souborů projektoru
  16. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  17. Předlohy publikování HTML
  18. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  19. Rychlé sdílení a publikování animací
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

Jazyk ActionScript® umožňuje ovládat zvuky za běhu. S použitím skriptu jazyka ActionScript můžete ve svých souborech FLA vytvářet interakci a další možnosti, které nejsou pouze se samotnou časovou osou možné.

Příručka pro vývojáře v jazyce AS3: Práce se zvukem popisuje způsob práce se zvukem v jazyce ActionScript 3.0.

 (Pouze Animate ) Jazyky ActionScript 2.0 a ActionScript 1.0 nejsou v aplikaci Animate podporovány.

Ovládání zvuků pomocí chování

S použitím chování zvuku předem napsaných v jazyku ActionScript 2.0 můžete přidat zvuky do svého dokumentu a ovládat přehrávání zvuku. Přidání zvuku pomocí těchto chování vytváří instanci zvuku, která se pak používá k ovládání zvuku.

 ActionScript 3.0 a Flash Lite 1.x a Flash Lite 2.x nepodporují chování.

Načtení zvuku do souboru pomocí chování

 1. Vyberte objekt, například tlačítko, který chcete použít ke spouštění chování.
 2. V panelu Chování (Okno > Chování), klikněte na tlačítko Přidat (+) a vyberte Zvuk > Načíst zvuk z knihovny nebo Zvuk > Načíst streamovaný soubor mp3.
 3. V dialogovém okně Načíst zvuk zadejte identifikátor navázání pro zvuk z knihovny nebo umístění zvuku pro streamovaný soubor mp3. Dále zadejte název pro tuto instanci zvuku a klikněte na tlačítko OK.
 4. V panelu Chování v části Událost klikněte na Při uvolnění (výchozí událost) a z nabídky vyberte událost myši. Pokud chcete použít událost OnRelease, volbu neměňte.

Přehrávání a zastavování zvuků s použitím chování

 1. Vyberte objekt, například tlačítko, který chcete použít ke spouštění chování.
 2. V panelu Chování (Okno > Chování), klikněte na tlačítko Přidat (+).
 3. Vyberte Zvuk > Přehrát zvuk, Zvuk > Zastavit zvuk nebo Zvuk > Zastavit všechny zvuky.
 4. V dialogovém okně, které se objeví, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte identifikátor navázání a název instance zvuku, kterou chcete přehrát nebo zastavit, a klikněte na tlačítko OK.

  • Kliknutím na tlačítko OK potvrďte, že chcete zastavit všechny zvuky.

 5. V panelu Chování v části Událost klikněte na Při uvolnění (výchozí událost) a z nabídky vyberte událost myši. Pokud chcete použít událost OnRelease, volbu neměňte.

Ovládání zvuků pomocí objektu Sound jazyka ActionScript 2.0

Objekt Sound jazyka ActionScript 2.0 umožňuje přidat do dokumentu zvuky a slouží k ovládání zvukových objektů v dokumentu, včetně nastavení hlasitosti nebo stranového vyvážení při přehrávání zvuku. Další informace najdete v části o vytváření zvukových ovládacích prvků v dokumentu Učíme se jazyk ActionScript 2.0 v aplikaci Flash.

 1. Vyberte zvuk v panelu Knihovna.
 2. Z nabídky Panel v pravém horním rohu panelu vyberte Navázání nebo klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (MacOS) na název zvuku v panelu Knihovna a z kontextové nabídky vyberte Navázání.
 3. V oblasti Navázání v dialogovém okně Vlastnosti navázání vyberte Export pro ActionScript.
 4. Do příslušného pole zadejte identifikátor řetězce a klikněte na tlačítko OK.

O události onSoundComplete jazyka ActionScript 2.0

Událost objektu onSoundComplete jazyka ActionScript 2.0 umožňuje spouštět událost v aplikaci Animate na základě dokončení připojeného zvukového souboru. Objekt Sound je vestavěný objekt, který umožňuje ovládat zvuky v aplikaci Animate. Další informace naleznete v části o zvuku v dokumentu Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0. Událost objektu Sound onSoundComplete se vyvolává automaticky při ukončení připojeného zvukového souboru. Pokud se zvuk opakuje s určeným počtem opakování, událost se spouští při dokončení opakování zvuku.

Objekt Sound má dvě vlastnosti, které můžete použít s událostí onSoundComplete. Vlastnost duration (trvání) je vlastnost pouze pro čtení představující trvání zvukového vzorku připojeného k zvukovému objektu, v milisekundách. Vlastnost position (poloha) je vlastnost pouze pro čtení představující počet milisekund, po které se přehrává zvuk v každém opakování.

Událost onSoundComplete poskytuje možnost pracovat se zvuky mnoha způsoby, například umožňuje tyto akce:

 • Vytváření dynamického seznamu skladeb nebo sekvenčního zpracování

 • Vytvoření multimediální prezentace, která před postupem na další snímek nebo scénu zkontroluje, zda bylo dokončeno vyprávění

 • Vytvoření hry, která synchronizuje zvuky s konkrétními událostmi nebo scénami a přechází hladce mezi různými zvuky

 • Načasování změny obrazu podle zvuku – například výměna obrazu, když je zvuk uprostřed doby přehrávání

Přístup k vlastnostem ID3 v souborech mp3 pomocí přehrávače Flash Player

Macromedia Flash Player 7 společnosti Adobe a novější podporuje tagy ID3 v2.4 a v2.4. U této verze při načtení zvuku mp3 s použitím metody attachSound() nebo loadSound() jazyka ActionScript 2.0 jsou vlastnosti tagu ID3 dostupné na začátku dat zvukového streamu. Událost onID3 se provede, jsou-li data ID3 inicializovaná.

Flash Player 6 (6.0.40.0) a novější podporuje soubory mp3 s tagy ID3 v1.0 and v1.1. U tagů ID3 v1.0 a v1.1, jsou vlastnosti dostupné na konci datového streamu. Pokud zvuk neobsahuje tag ID3v1, vlastnosti ID3 jsou nedefinované. Aby mohly vlastnosti ID3 fungovat, uživatelé musí mít Flash Player 6 (6.0.40.0) nebo novější.

Další informace o používání vlastností ID3 naleznete v části id3 (vlastnost Sound.id3) v referenční příručce jazyka ActionScript 2.0.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online