Příručka uživatele Zrušit

Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v Animate

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Stejně jako verze Flash CS5 i aplikace Animate podporuje formát souborů XFL, a to jako komprimovaný typ souboru .fla i jako nekomprimovaný typ souboru .xfl. Aplikace Animate také dále podporuje otevírání souborů naposledy uložených ve starších verzích této aplikace. K podporovaným typům souborů, které lze otevřít, patří nejen soubory XFL uložené v aplikaci Flash CS5.5 a CS6, ale také starší binární soubory .fla uložené v aplikaci Flash CS4 a ve starších verzích.

Aplikace Animate při ukládání i nadále nabízí možnosti uložení do formátu dokumentu Animate (.fla) nebo do formátu nekomprimovaného dokumentu (.xfl). Výsledný soubor XFL je interně označen verzí souboru aplikace Animate. Protože však aplikace Flash CS5.5 a starší verze umí otevírat také novější verze souborů XFL, aplikace Flash CS5.5 a Flash CS6 mohou otevírat také soubory aplikace Animate. Kvůli tomu nebudou v rozevíracím seznamu uvedeny možnosti Uložit jako typ, které slouží k přímému uložení do starší verze aplikace Animate.

Jak je popsáno níže, některé funkce jsou v Animate zastaralé. To může mít vliv na soubory, které byly vytvořeny ve starších verzích aplikace Animate. Proto je nutné provést potřebné změny těchto souborů ve starší verzi aplikace Animate, než je otevřete v aplikaci Animate.

Převod obsahu vytvořeného pomocí zrušených funkcí

Pokud otevřete soubor vytvořený pomocí starší verze aplikace Animate, můžete se setkat s funkcí, která již není v aplikaci Animate podporována. Zobrazí se také varovná zpráva se stejným oznámením. Pokud potvrdíte, že chcete v převodu pokračovat, Animate zastaralý obsah automaticky převede na podporovaný typ obsahu. Pokud taková situace nastane, zobrazí Animate varování, abyste mohli soubor uložit pod jiným názvem. Díky tomu je možné uchovávat archivní kopii původního souboru, přičemž původní obsah zůstane nedotčen.

Při převodu zastaralých funkcí se aplikace Animate pokouší zachovat vizuální podobu původního obsahu. Po převodu však některé funkce dostupné v původním obsahu nemusí být k dispozici:

 1. Inverzní kinematika bude převedena na animace snímek po snímku.
 2. Text TLF bude převeden na klasický, statický text.. Text TLF vložený do souborů PSD nebo AI bude při importu do aplikace Animate také převeden na klasický text.
 3. ActionScript 1 / ActionScript 2:
  1. Volba Nastavení publikování je v jazyce ActionScript 3 výchozí:
  2. Kód AS2 připojený k libovolné instanci ve vymezené ploše bude odstraněn (protože akce v instancích nejsou v jazyce AS3 podporovány).
  3. Komponenty AS2 budou přeneseny jako zástupci, ale nelze je použít k vytvoření nového obsahu ve vymezené ploše. V jazyce AS3 také generují chyby kompilace.
Poznámka:

Animate vyhledává ve starších souborech veškerý zastaralý obsah a následně ho převádí. Proto může při otevírání souborů uložených ve starších verzích aplikace Animate docházet ke zpoždění. Chcete-li toto zpoždění vyřešit, aby k němu v budoucnosti nedocházelo, znovu uložte soubor pomocí aplikace Animate. Když je soubor označen jako verze souboru aplikace Animate, nebude probíhat jeho kontrola ani převod, a čas potřebný k otevření souboru tak bude kratší.

Poznámka:

Animate nepodporuje import souborů SWC.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.