Vytváření animací snímek po snímku

Animace snímek po snímku mění obsah scény v každém snímku. Tento způsob animace je nejvhodnější pro složité animace, ve kterých se obraz mění v každém snímku místo pouhého přemísťování přes scénu. Animace snímek po snímku zvětšuje velikost souboru rychleji než doplňovaná animace. V animaci snímek po snímku aplikace Animate CC (dříve Flash Professional CC) ukládá hodnoty pro každý úplný snímek.

Chcete-li vytvořit animaci snímek po snímku, definujte každý snímek jako klíčový snímek a pro každý snímek vytvořte odlišný obraz. Každý nový klíčový snímek nejprve obsahuje stejný obsah jako klíčový snímek, který ho předchází, takže můžete upravovat snímky v animaci postupně.

 1. Kliknutím na název vrstvy změňte tuto vrstvu na aktivní a vyberte v ní snímek, ve kterém má animace začít.
 2. Pokud ještě snímek není klíčovým snímkem, vyberte Vložit > Časová osa > Klíčový snímek.
 3. Vytvořte kresbu pro první snímek sekvence. Použijte kreslicí nástroje, vložte grafiku ze schránky nebo importujte soubor.
 4. Chcete-li přidat klíčový snímek, jehož obsah je stejný jako obsah prvního klíčového snímku, klikněte na další snímek vpravo ve stejném řádku. Vyberte Vložit > Časová osa > Klíčový snímek, nebo klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac) a vyberte Vložit klíčový snímek.

 5. Pokud chcete vytvořit další přírůstkovou animaci, pozměňte obsah tohoto snímku na vymezené ploše.
 6. Svou sekvenci animace snímek po snímku dokončíte opakováním kroků 4 a 5 tolikrát, kolikrát je potřeba k vytvoření požadovaného pohybu.
 7. Chcete-li otestovat sekvenci animace, vyberte možnosti Ovládání > Přehrát nebo klikněte na tlačítko Přehrát na ovladači (Okno > Panely nástrojů > Ovladač).

Vytvoření animace po jednotlivých snímcích převedením klasických doplnění nebo doplnění pohybu

Rozsah klasického doplnění nebo doplnění pohybu je možné převést na animaci po jednotlivých snímcích. V animaci po jednotlivých snímcích obsahuje každý snímek samostatné klíčové snímky (nikoli klíčové snímky vlastností), který každý obsahuje samostatnou instanci animovaného symbolu. Animace po jednotlivých snímcích neobsahuje interpolované hodnoty vlastností.

 1. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac) do rozsahu doplnění, který chcete převést, a vyberte z místní nabídky položku Převést na animaci snímek po snímku.

Používání průsvitek

Obvykle se na vymezené ploše zobrazuje vždy jen jeden snímek sekvence animace najednou. Při umísťování a úpravě animace snímek po snímku vám pomůže, když zobrazíte dva nebo více snímků na vymezené ploše zároveň. Snímek pod přehrávací hlavou se zobrazí v plných barvách, zatímco předchozí a budoucí snímky budou rozlišeny pomocí různých barev a alfa kanálu. 

Barevné průsvitky jsou ve výchozím nastavení zapnuté. Pokud si přejete zachovat starší chování této funkce, změňte předchozí a budoucí snímky na černé.

Současné zobrazení několika snímků animace na vymezené ploše

 1. Klepněte na tlačítko Průsvitka . Všechny snímky mezi značkami První průsvitka a Poslední průsvitka (v záhlaví časové osy) jsou na sobě navrstvené jako jeden snímek v okně dokumentu.

  Značky průsvitek

Barevně kódované průsvitky

Barevné kódování průsvitek pomáhá rozlišovat mezi minulými, aktuálními a budoucími snímky. Průsvitky vzdalující se od aktuálního snímku se zobrazují se stále vyšší průhledností.

Průsvitky na časové ose
Průsvitky na časové ose

Barevně kódované průsvitky
Barevně kódované průsvitky znázorňující minulé, aktuální a budoucí snímky

Průsvitky v režimu obrysů

Úprava barev průsvitek

 1. Chcete-li změnit barvu snímků s průsvitkami, vyberte na liště časové osy požadovaný snímek s průsvitkou.
 2. Zvolte Úpravy > Předvolby.
 3. V části Barva průsvitky si pomocí barevných políček nastavte požadované barvy minulých, aktuálních a budoucích snímků. 

Poznámka:

Barevné kódování se projevuje i v režimu obrysů.

Průsvitky v režimu časové osy

Vlastní nastavení průsvitek

 • Chcete-li změnit polohu některé značky průsvitky, přetáhněte její ukazatel do nové polohy. Normálně se značky průsvitky přesouvají s ukazatelem aktuálního snímku. Chcete-li zvýšit nebo snížit polohu na obou stranách, přetáhněte značku s podrženou klávesou Control nebo Command.
 • Chcete-li povolit úpravy všech snímků mezi značkami průsvitky, klepněte na tlačítko Upravit více snímků . Obvykle vám použití průsvitek umožňuje upravovat pouze aktuální snímek. Můžete zobrazit obsah každého snímku mezi značkami průsvitek a každý z upravit.
 • Chcete-li přesunout rozsah opakování přes časovou osu na libovolnou pozici zahrnující pozici přehrávací hlavy, podržte klávesu Shift a přetáhnutím značek na časové ose upravte rozsah. 
 • Chcete-li nastavit značky rozsahu, podržte klávesu Shift a přetáhněte značky rozsahu nebo rozsah opakování pomocí značek přes časovou osu.

Poznámka:

Jsou-li zapnuté průsvitky, nezobrazují se zamknuté vrstvy (označené ikonou visacího zámku). Chcete-li zabránit velkému množství matoucích obrazů, zamkněte nebo skryjte vrstvy, které nechcete zobrazovat na průsvitkách.

Změna zobrazení značek průsvitek

 1. Klikněte na tlačítko Změnit značky průsvitek a vyberte položku:

  Vždy zobrazovat značky

  Zobrazí značky průsvitek v záhlaví časové osy, ať jsou průsvitky zapnuté, nebo vypnuté.

  Ukotvit průsvitky

  Zamkne značky průsvitek v jejich aktuální poloze v záhlaví časové osy. Obvykle je rozsah průsvitek relativní vzhledem k ukazateli aktuálního snímku a značkám průsvitek. Ukotvení značek průsvitek zabraňuje jejich přemístění spolu s ukazatelem aktuálního snímku.

  2 průsvitky

  Zobrazí dva snímky na obou stranách aktuálního snímku.

  5 průsvitek

  Zobrazí pět snímků na obou stranách aktuálního snímku.

  Průsvitky pro všechny

  Zobrazí všechny snímky na obou stranách aktuálního snímku.

Zobrazení náhledu práce

Chcete-li se podívat, jak to s průsvitkami aktuálně vypadá, podržte myš nad celým rozsahem časové osy. Animace se přehraje v barevných obrysech, díky kterým budete mít přesnou představu o provedených změnách. 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online