Příručka uživatele Zrušit

Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  9. Změna čar a tvarů
  10. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  11. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  12. Panely barev v aplikaci Animate
  13. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  14. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  15. Vložení grafiky do aplikace Animate
  16. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  17. 3D grafika
  18. Práce se symboly v aplikaci Animate
  19. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  20. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  21. Export zvuků
  22. Výběr objektů v aplikaci Animate
  23. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  24. Používání režimů prolnutí
  25. Uspořádání objektů
  26. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  27. Vícejazyčný text
  28. Používání kamery v aplikaci Animate
  29. Grafické filtry
  30. Zvuk a ActionScript
  31. Předvolby kreslení
  32. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  12. Psaní a správa skriptů
  13. Povolení podpory vlastních platforem
  14. Přehled podpory vlastních platforem
  15. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  16. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  17. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  9. Osvědčené postupy – Konvence videa
  10. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  11. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  12. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  13. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  14. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  15. Export souborů projektoru
  16. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  17. Předlohy publikování HTML
  18. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  19. Rychlé sdílení a publikování animací

Když na vymezenou plochu umístíte instanci doplnění, zobrazí se na ploše cesta pohybu této animace. Cesta pohybu je čára značící, jak se bude doplněná instance pohybovat v prostoru. Jednotlivé tečky cesty (někdy se jim říká „tečky doplnění“ nebo „tečky snímků“) označují pozici cílového objektu po cestě na časové ose, buď v jednotlivých snímcích, nebo ve skupinách snímků. 

Cestu doplnění pohybu můžete upravit nebo změnit následujícími způsoby:

 • změnou polohy objektu v libovolném snímku rozpětí doplnění,

 • přesunutím celé cesty pohybu do jiného umístění na vymezené ploše,

 • změnou tvaru nebo velikosti cesty pomocí nástrojů Výběr, Dílčí výběr nebo Volná transformace,

 • změnou tvaru nebo velikosti cesty pomocí panelu Transformace nebo inspektoru vlastností,

 • použitím příkazů v nabídce Změnit > Transformovat,

 • aplikováním vlastního tahu jako cesty pohybu,

 • použitím Editoru pohybu.

Pomocí volby Vždy zobrazovat cesty pohybu můžete zobrazit všechny cesty pohybu ve všech vrstvách na vymezené ploše zároveň. Toto zobrazení může být užitečné, pokud navrhujete více animací na různých cestách pohybu, které se navzájem protínají. Když máte vybranou cestu pohybu nebo rozsah doplnění, můžete tento příkaz vybrat v nabídce voleb v inspektoru vlastností.

Viz také

Úpravy tvaru cesty pohybu nástroji Výběr a Dílčí výběr

Tvar cesty pohybu se dá změnit pomocí nástrojů Výběr a Dílčí výběr. Nástrojem Výběr můžete měnit tvar jednotlivých segmentů pouhým přetažením. Klíčové snímky vlastností v doplnění se zobrazí na cestě jako řídicí body. Pomocí nástroje Dílčí výběr zobrazíte na cestě řídicí body a Bézierova táhla odpovídající jednotlivým klíčovým snímkům vlastnosti Poloha. Tato táhla můžete použít ke změně tvaru cesty okolo klíčových snímků vlastnosti Poloha.

Když vytváříte nelineární cesty pohybu jako je například kruh, můžete nechat doplňovaný objekt při pohybu po této cestě otáčet. Chcete-li zachovat stálou orientaci vůči cestě, vyberte v inspektoru vlastností volbu Orientovat podle cesty.

Doplněné objekty neorientované v cestě pohybu (vlevo) a orientované v cestě pohybu (vpravo).

 1. Na panelu Nástroje klikněte na nástroj Výběr.

 2. Klikněte na cílovou instanci doplnění, čímž se na vymezené ploše zviditelní cesta pohybu.

 3. Přetažením libovolného segmentu cesty nástrojem Výběr změníte tvar cesty. Segment předtím nevybírejte kliknutím.

 4. Chcete-li na cestě zobrazit Bézierova táhla pro určitý bod klíčového snímku nějaké vlastnosti, klikněte na nástroj Dílčí výběr a potom na cestu.

  Body klíčových snímků vlastnosti se na cestě pohybu objeví jako malé řídicí body (kosočtverečky).

 5. Chcete-li nějaký řídicí bod přesunout, přetáhněte ho nástrojem Dílčí výběr.

 6. Chcete-li upravit křivku cesty okolo řídicího bodu, přetáhněte Bézierova táhla tohoto řídicího bodu nástrojem Dílčí výběr.

  Pokud nedojde k rozšíření táhel, můžete táhla rozšířit přetáhnutím za řídicí bod se stisknutou klávesou Alt.

 1. Chcete-li smazat kotevní bod, vyberte nástroj Odstranit kotevní bod. Většina kotevních bodů generovaných pomocí nástroje Výběr jsou hladké body. Chcete-li kotevní bod převést na jiný typ, vyberte nástroj Změnit kotevní bod. Kotva se změní na úhlový bod.
 1. Můžete rovněž z bodu vysunout nová Bézierova táhla a nastavit jejich polohu stejným způsobem jako u běžného kotevního bodu.
Poznámka:

Není možné přidávat do cesty nové kotevní body pomocí nástroje Přidat kotevní bod.

Změna polohy doplňovaného objektu

Chcete-li upravit cestu pohybu, přesuňte v libovolném snímku rozsahu doplnění cílovou instanci doplnění na vymezené ploše. Pokud aktuální snímek ještě klíčový snímek vlastnosti neobsahuje, aplikace Animate ho do něj přidá.

 1. Umístěte přehrávací hlavu do snímku, do kterého chcete přesunout cílovou instanci.
 2. Nástrojem Výběr přetáhněte cílovou instanci do nového umístění na vymezené ploše.

Cesta pohybu se aktualizuje tak, aby zahrnovala nové umístění. Všechny ostatní klíčové snímky vlastnosti na cestě pohybu zůstanou ve svém původním umístění.

Změna umístění cesty pohybu na vymezené ploše

Můžete přetáhnout celou cestu pohybu navymezené ploše nebo nastavit její umístění v inspektoru vlastností.

 1. V panelu nástrojů klikněte na nástroj výběr.

 2. Vyberte cestu pohybu jedním z následujících úkonů:

  • Na časové ose klikněte na rozsah doplnění a potom na vymezené ploše klikněte na cestu pohybu.
  • Klikněte na doplněný objekt na vymezené ploše a potom klikněte na cestu pohybu.
  • Přetáhněte rámeček kolem cesty pohybu i cílové instance, abyste je vybrali obě.
  • (Pouze CS5.5) Více cest pohybu lze vybrat kliknutím se stisknutou klávesou Shift na cestu pohybu každého doplnění, jež chcete upravit. Můžete také přetáhnout rámeček kolem všech cest pohybu.
 3. Přesuňte cestu pohybu jedním z následujících úkonů:

  • Na vymezené ploše přetáhněte cestu do požadovaného umístění.
  • V inspektoru vlastností nastavte cestě hodnoty X a Y. Hodnoty X a Y platí pro levý horní roh ohraničovacího rámečku cesty pohybu.
  • Přesuňte cestu pohybu pomocí kláves se šipkami.

Úpravy cesty pohybu nástrojem Volná transformace

 1. Na panelu Nástroje klikněte na nástroj Volná transformace.
 2. Nástrojem Volná transformace klikněte na cestu pohybu. Neklikejte na cílovou instanci doplnění.
 3. Pomocí nástroje Volná transformace změňte velikost, zkosení nebo otočení cesty.

Smazání cesty pohybu z doplnění

 1. Na vymezené ploše vyberte cestu pohybu tím, že na ni kliknete nástrojem Výběr.
 2. Stiskněte klávesu Delete.

Kopírování cesty pohybu jako tahu

 1. Kliknutím na vymezené ploše vyberte cestu.
 2. Zvolte Úpravy > Kopírovat.

Poté můžete vložit cestu do jiné vrstvy jako tah nebo jako cestu pohybu pro jiné doplnění pohybu.

Aplikováním vlastního tahu jako cesty pohybu

Tah ze samostatné vrstvy nebo časové osy lze použít jako cestu pohybu doplnění.

 1. Vyberte tah ve vrstvě oddělené od vrstvy doplnění a zkopírujte ho do schránky.
  Tah nesmí být zavřený. Lze použít pouze nepřerušené tahy.
 2. Na časové ose vyberte rozsah doplnění a vložte tah. Animate tah použije jako novou cestu vybraného rozsahu doplnění. Cílová instance doplnění se nyní bude přesouvat podél nového tahu.
 3. Chcete-li obrátit cílový a koncový bod doplnění, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) na rozsah doplnění a v kontextové nabídce rozsahu doplnění vyberte příkaz Cesta pohybu > Obrátit cestu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?