Přednastavení pohybu jsou předem nakonfigurovaná doplnění pohybu, která můžete aplikovat na objekt ve vymezené ploše. Můžete vytvářet a ukládat vlastní přednastavení. Můžete použít existující přednastavení, která jste si upravili, i o vaše vlastní doplnění vytvořená od základu.

Přednastavení vám můžou výrazně ušetřit čas při návrhu a vývoji projektů, zejména pokud často používáte podobné typy doplnění.

Pomocí panelu Přednastavení pohybu můžete přednastavení importovat a exportovat. Přednastavení můžete sdílet se svými kolegy nebo využít přednastavení sdílená členy tvůrčí komunity návrhářů aplikace Animate.

 

Přednastavení pohybu

Poznámka:

Přednastavení pohybu mohou obsahovat pouze doplnění pohybu. Klasická doplnění se nedají ukládat jako přednastavení pohybu.

Viz také

Aplikování přednastavení pohybu

Postup pro aplikování přednastavení pohybu:

 1. Na vymezené ploše vyberte doplnitelný objekt. Pokud přednastavení pohybu aplikujete na objekt, který se nedá doplnit, Animate vám umožní převést tento objekt na symbol.
 2. Na panelu Přednastavení pohybu vyberte požadované přednastavení.
 1. Na panelu klikněte na tlačítko Aplikovat, případně v nabídce tohoto panelu zvolte Aplikovat v aktuálním umístění.

Pohyb se aplikuje tak, aby začínal v aktuální pozici filmového klipu na vymezené ploše. Pokud je k přednastavení přiřazena cesta pohybu, objeví se tato cesta pohybu na vymezené ploše.

Chcete-li přednastavení aplikovat, klikněte s podrženou klávesou Shift na tlačítko Aplikovat nebo v nabídce panelu vyberte Ukončit v aktuálním umístění.

Přednastavení pohybu můžete aplikovat i na více vybraných snímků na samostatných vrstvách. Každý vybraný snímek ale musí obsahovat pouze jediný doplnitelný objekt.

Zobrazení náhledu přednastavení pohybu

U každého přednastavení pohybu je v Animate zahrnutý i jeho náhled, na který se můžete podívat na panelu Přednastavení pohybu. Náhled vám umožňuje vytvořit si představu o tom, jak animace vypadá, když ji aplikujete na objekt ve vašem dokumentu. K vlastním přednastavením, která jste vytvořili nebo importovali, můžete přidat vlastní náhled.

 1. Otevřete panel Přednastavení pohybu.
 2. V seznamu vyberte přednastavení pohybu.
  V podokně náhledu v horní části panelu se přehraje náhled.
 1. Přehrávání náhledu zastavíte kliknutím mimo panel Přednastavení pohybu.
Vytvoření přednastavení pohybu

Když máte na vymezené ploše vybraný nějaký doplnitelný objekt (instanci symbolu nebo textové pole), můžete přednastavení aplikovat kliknutím na tlačítko Aplikovat. Na objekt lze aplikovat vždy pouze jedno přednastavení. Pokud na stejný objekt aplikujete druhé přednastavení, nahradí druhé přednastavení první.

Jakmile na objekt na vymezené ploše aplikujete přednastavení, tak doplnění vytvořené na časové ose přestane mít jakoukoli vazbu na panel Přednastavení pohybu. Pokud v panelu Přednastavení pohybu odstraníte nebo přejmenujete přednastavení, nebude to mít žádný vliv na doplnění, která byla předtím s tímto přednastavením vytvořena. Pokud uložíte nové přednastavení přes stávající, nebude to mít žádný vliv na doplnění, která byla předtím vytvořena s původním přednastavením.

Každé přednastavení pohybu obsahuje určitý počet snímků. Když přednastavení aplikujete, bude rozsah doplnění vytvořený na časové ose obsahovat přesně tento počet snímků. Pokud je na cílový objekt aplikováno doplnění jiné délky, rozsah doplnění se upraví tak, aby odpovídal délce zvoleného přednastavení pohybu. Po aplikování přednastavení můžete na časové ose upravit délku rozsahu doplnění.

Přednastavení pohybu, která obsahují 3D pohyb, je možné aplikovat pouze na instance filmových klipů. Doplněné 3D vlastnosti nebudou aplikovány na grafické symboly, na symboly tlačítek ani na klasická textová pole. 2D nebo 3D přednastavení pohybu můžete aplikovat na libovolný 2D nebo 3D filmový klip.

Uložení doplnění jako vlastního přednastavení pohybu

Když si vytvoříte nebo změníte doplněné přednastavení, budete ho moct uložit jako nové přednastavení pohybu. Nové přednastavení se objeví v panelu Přednastavení pohybu ve složce Vlastní přednastavení.

Uložení vlastního doplnění jako přednastavení:

 1. Vyberte jednu z následujících položek:

  • Rozsah doplnění na časové ose

  • Objekt na vymezené ploše, na který bylo aplikováno vlastní doplnění

  • Cestu pohybu na vymezené ploše

 2. Na panelu Přednastavení pohybu klikněte na tlačítko Uložit výběr jako přednastavení, případně v kontextové nabídce výběru zvolte Uložit jako přednastavení pohybu.

  Nové přednastavení se zobrazí na panelu Přednastavení pohybu. Aplikace Animate přednastavení uloží jako soubor XML. Soubory se ukládají do následujících složek:

  • Windows: <pevný disk>\Documents and Settings\<uživatel>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate CC\<jazyk>\Configuration\Motion Presets\

  • Mac: <pevný disk>/Users/<uživatel>/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/<jazyk>/Configuration/Motion Presets/

  Poznámka:

  Uložení, odstranění nebo přejmenování vlastních přednastavení nelze vrátit zpět.

Import přednastavení pohybu

Přednastavení pohybu se ukládají jako soubory XML. Doplnění přidáte na panel Přednastavení pohybu tak, že importujete jeho soubor XML.

Poznámka: Přednastavení pohybu importovaná jako soubory XML je možné přidat pouze jako doplnění pohybu.

 1. V nabídce panelu Přednastavení pohybu zvolte příkaz Importovat.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte soubor XML, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.

Export přednastavení pohybu

Přednastavení pohybu můžete exportovat jako soubory XML, které pak budete moct sdílet s ostatními uživateli aplikace Animate.

 1. Na panelu Přednastavení pohybu vyberte požadované přednastavení.
 2. V nabídce panelu zvolte příkaz Exportovat.
 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název a umístění souboru XML a klikněte na tlačítko Uložit.

Odstranění přednastavení pohybu

Přednastavení můžete z panelu Přednastavení pohybu odstranit. Při odstranění přednastavení aplikace Animate odstraní soubor XML z disku. Přednastavení, která byste mohli ještě někdy potřebovat, nejprve exportujte a zálohujte.

 1. Na panelu Přednastavení pohybu vyberte přednastavení, které chcete odstranit.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V nabídce panelu zvolte příkaz Odstranit.
  • Na panelu klikněte na tlačítko Odstranit položku.

Vytvoření náhledu vlastního přednastavení

Při vytváření náhledu vlastního přednastavení pohybu uložte soubor SWF s náhledem doplněné animace do stejného adresáře jako soubor XML daného přednastavení pohybu.

 1. Vytvořte doplňovanou animaci a uložte ji jako vlastní přednastavení.

 2. Vytvořte soubor FLA, který obsahuje pouze ukázku doplnění. Uložte soubor FLA se zcela stejným názvem, jaký má vlastní přednastavení.

 3. Příkazem Publikovat vytvořte ze souboru FLA soubor SWF.

 4. Umístěte soubor SWF do stejné složky, ve které se nachází soubor XML vašeho přednastavení pohybu. Tyto soubory se ukládají do následujících složek:

  • Windows: <pevný disk>\<uživatelé>\Application Data\Local\Adobe\Animate CC\<jazyk>\Configuration\Motion Presets\
  • Mac: <pevný disk>/Users/<uživatel>/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/<jazyk>/Configuration/Motion Presets/

  Při výběru vlastního doplnění na panelu Přednastavení pohybu se teď bude zobrazovat jeho náhled.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online