V tomto tématu je popsáno, jak můžete vytvářet a spravovat malířské štětce.

Animate nyní nabízí možnost vytváření a sdílení vektorových štětců (umělecké a vzorkové štětce) s využitím tvarů nakreslených v aplikaci Animate. Před zavedením této funkce mohli uživatelé vytvářet štětce v aplikaci Adobe Capture a poté je prostřednictvím CC knihovny synchronizovat v aplikaci Animate. Tato nová funkce umožňuje vytvářet vlastní štětce z vektorový grafických souborů v aplikaci Animate CC.

 1. Nakreslete nový tvar, nebo použijte stávající tvar na ploše.

 2. Vyberte tvar, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Vytvořit malířský štětec. Můžete také kliknout na tlačítko Vytvořit nový malířský štětec na panelu Vlastnosti.

  Přidání malířského štětce

 3. Nastavte možnosti malířského štětce. Další informace o nastavení těchto možností naleznete v tématu Úprava vzorkových štětců.

 4. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte štětec do dokumentu. Nový štětec si můžete prohlédnout v rozbalovacím seznamu Tah na panelu Vlastnosti.

  Použití štětce z CC knihovny

Uložení nebo odstranění štětců v dokumentu

 1. Na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Spravovat štětce. V zobrazeném okně můžete ukládat nové štětce pro budoucí použití nebo mazat nepotřebné štětce z dokumentu.

  Správa štětců
  Správa štětců

 2. Na obrazovce Správa štětců v dokumentu vyberte jeden nebo více štětců. 

  Výběr štětců
  Výběr štětců

 3. Kliknutím na tlačítko Uložit štětce uložíte, kliknutím na tlačítko Odstranit štětce smažete z knihovny štětců. Uložené štětce si můžete prohlédnout v knihovně štětců ve skupině Moje štětce.

  Poznámka:

  V knihovně štětců se název rodiny štětců shoduje s názvem dokumentu, v němž byl štětec vytvořen. Štětce ze dvou různých dokumentů se stejným názvem souboru jsou v knihovně štětců uloženy ve stejné rodině štětců.

  Moje štětce
  Moje štětce

Použití štětců z knihovny štětců

 1. Na panelu Knihovna štětců vyberte jeden nebo více štětců nebo klikněte na rodinu štětců.

 2. Kliknutím na tlačítko Použít v dokumentu v levém dolním rohu panelu přidáte vybrané štětce do dokumentu. Štětec se zobrazí v rozevíracím seznamu Tah na panelu Vlastnosti.

  Poznámka:

  Štětec můžete do dokumentu přidat také tak, že na něj dvakrát kliknete.

 3. Chcete-li smazat nežádoucí štětce ze skupiny Moje štětce, klikněte v dolní části panelu na tlačítko Odstranit. 

Přidání uměleckých štětců do CC knihovny

 1. Nástrojem Malířský štětec nakreslete tah na ploše a vyberte jej.

 2. V dolní části panelu Knihovny CC klikněte na tlačítko + a vyberte Štětce > Přidat. 

  Poznámka:

  Možnost pro přidání štětců je dostupná pouze tehdy, pokud je vybraný tah na ploše nakreslen uměleckými štětci. Vzorkové štětce do knihovny CC nelze ukládat.  

  Přidání štětců do CC knihovny

Použití štětců z CC knihovny

 1. Vyberte nástroj Malířský štětec. Klikněte na štětec nebo klikněte pravým tlačítkem na štětec v CC knihovně a vyberte příkaz Použít v dokumentu.

 2. Přidaný štětec je nastaven jako aktivní styl tahu a můžete jej použít v dokumentu. Zároveň je přidán do knihovny štětců.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online