Aplikace Animate CC obsahuje podporu pro publikování aplikací pro prostředí AIR for iOS. Aplikace AIR for iOS se pak dají spouštět na iPhonu nebo iPadu. Při publikování pro systém iOS převede Animate soubory FLA na nativní aplikace pro iPhone. 

Informace o požadavcích na hardware a software u aplikací AIR pro počítače a mobilní zařízení naleznete v systémových požadavcích prostředí AIR.

Podrobné pokyny k vytváření balíčků aplikací pro iPhone naleznete v tématu Vytváření aplikací Adobe AIR pomocí softwaru Packager for iPhone.

Poznámka:

Animate vám umožňuje přidat cestu k sadě iOS SDK, pouze pokud aplikace AIR zahrnuje soubor ANE. Pokud chcete připojit soubor ANE, přejděte na Soubor > Nastavení jazyka ActionScript > Cesta knihovny.

Podpora prostředí AIR 17.0 a aplikace Flash Player 17.0

Prostředí AIR 17.0 pro iOS umožňuje kromě výchozích 32bitových binárních souborů generovat také 64bitové binární soubory aplikací. Tyto soubory splňují požadavky společnosti Apple na aplikace pro iOS. V aktualizaci prostředí AIR 17.0 pro iOS je ve výchozím nastavení zapnutá možnost Povolit rychlejší balení, nacházející se na panelu Nasazení dialogového okna Nastavení AIR for iOS.

Přímé nasazování aplikací AIR v zařízeních se systémem iOS

Důležitá změna pracovního postupu nasazení aplikací AIR umožňuje nasadit aplikace AIR přímo v zařízeních se systémem iOS. Dříve bylo k nasazení aplikací iOS potřeba vyvolat aplikace AIR z iTunes.

Pomocí Animate ale můžete aplikace AIR nasazovat v iOS přímo, takže iTunes nejsou třeba. Tato funkce zkracuje čas potřebný k publikování aplikace AIR for iOS a významně zvyšuje produktivitu a výkon.

Poznámka: Na počítač s nainstalovanou aplikací Animate je nutné nainstalovat i službu iTunes.

Chcete-li povolit přímé nasazení na iOS zařízeních, proveďte tyto kroky:

 1. Přesvědčte se, že je v počítači s aplikací Animate nainstalována i služba iTunes.
 2. V aplikaci Animate na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko  vedle rozevíracího seznamu Cíl, čímž vyvoláte dialog Nastavení AIR for iOS.
 1. Na kartě Nasazení vyberte možnost Instalovat aplikaci na připojené zařízení iOS.
 1. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Testování a ladění aplikací AIR pomocí nativního simulátoru iOS

Když aplikaci Animate integrujete s prostředím Apple Xcode, můžete pak pomocí nativního simulátor iOS testovat a ladit aplikace AIR napsané pro iOS. Simulátor iOS je velmi užitečný, když nemáte přístup ke skutečným zařízením (iPhone nebo iPad). Pomocí nativního simulátoru iOS lze také testovat a ladit aplikace AIR na různých zařízeních (iPhone a iPad). Simulátor systému iOS však lze integrovat s aplikací Flash CS6, která běží pouze v systémech Macintosh.

K používání simulátoru iOS si budete muset stáhnout a nainstalovat prostředí Xcode. Další informace naleznete v části Nastavení prostředí Xcode pro podporu simulátoru iOS.

Poznámka:

 • Pokud chcete pracovat se simulátorem iOS, stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi prostředí AIR.
 • Animate CC v sadě SDK verze 16 a novější (aktualizace CC 2014.2) už aplikace pro iOS instalujte a spouští v simulátoru iOS.

Nastavení prostředí Xcode pro podporu simulátoru iOS

 1. Stáhněte a nainstalujte si prostředí Xcode z webu http://developer.apple.com nebo z Mac App Storu.
 2. Spusťte aplikaci Animate.
 3. Vytvořte nebo otevřete existující dokument prostředí AIR for iOS.
 4. Na panelu Vlastnosti nastavte cíl Přehrávač na nejnovější verzi prostředí AIR.
 5. Klikněte na tlačítko vedle rozevíracího seznamu Cíl, čímž vyvoláte dialog Nastavení AIR for iOS.
 1. Na kartě Všeobecné zadejte úplnou cestu k sadě SDK simulátoru systému iOS ručně nebo přejděte do umístění, Příklad:
Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator6.0.sdk
 1. Na kartě Nasazení zadejte certifikát a heslo. Volitelně je možné zadat prováděcí profil pro aplikaci AIR.
 1. Postup dokončíte klepnutím na tlačítko OK.

Teď můžete pomocí simulátoru iOS testovat a ladit svou aplikaci. Další informace naleznete v části Testování aplikací AIR pomocí nativního simulátoru iOS a Ladění aplikací AIR pomocí nativního simulátoru iOS.

Testování aplikací AIR pomocí nativního simulátoru iOS

Před testováním aplikace AIR je nutné nastavit prostředí Xcode a cestu k sadě SDK pro iPhone.

 1. V Animate vyberte možnost Ovládání > Testovat film > v simulátoru iOS, čímž otevřete simulátor iOS. Pokud jste ale v dialogu Nastavení AIR for iOS nenastavili cestu k sadě SDK simulátoru systému iOS, bude vyvolána chyba, která na to upozorní.
 2. Vyhledejte požadovanou aplikaci v simulátoru systému iOS a kliknutím ji spusťte.

Ladění aplikací AIR pomocí nativního simulátoru systému iOS

Před laděním aplikace AIR je nutné nastavit prostředí Xcode a cestu k sadě SDK pro iPhone.

 1. V Animate vyberte možnost Ladit > Ladit film > v simulátoru iOS, čímž otevřete simulátor iOS. Pokud jste ale v dialogu Nastavení AIR for iOS nenastavili cestu k sadě SDK simulátoru systému iOS, bude vyvolána chyba, která na to upozorní.
 2. V Animate vyberte možnost Ladit > Zahájit relaci vzdáleného ladění > ActionScript 3.0.
 3. Vyhledejte vaši aplikaci v simulátoru iOS a kliknutím ji spusťte.

Publikování aplikací AIR pro zařízení s podporou Retina displeje

Animate umožňuje vytváření detailních aplikací AIR pro iOS s rozšířenou podporou Retina displeje. Při publikování aplikací AIR můžete vybrat, zda je aplikace určena pro Retina displej.

 1. V aplikaci Animate vytvořte nebo otevřete stávající dokument prostředí AIR for iOS.
 2. Přejděte na panel Vlastnosti a klepnutím na tlačítko vedle rozevíracího seznamu Cíl zobrazte dialog Nastavení AIR for iOS.
 1. Na kartě Všeobecné nastavte rozlišení na hodnotu Vysoké.
 1. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Testování a ladění pomocí režimu překladače

Režim překladače umožňuje rychlé ladění nebo testování aplikací AIR napsaných pro systém iOS. Když je vybrán režim překladače, aplikace AIR jsou instalovány bez převodu do kódu ARM.

Chcete-li povolit režim překladače, postupujte takto:

 1. Přejděte na panel Vlastnosti a kliknutím na tlačítko vedle rozevíracího seznamu Cíl zobrazte dialog Nastavení AIR for iOS.
 2. Na kartě Nasazení vyberte možnost Testování zařízení v režimu překladače nebo Ladění zařízení v režimu překladače pro volbu typu nasazení v systému iOS.
 3. Postup dokončíte klepnutím na tlačítko OK.

Poznámka:

Více souborů SWF, které obsahují kód ActionScript, můžete sbalit a načíst jak pomocí režimu překladače, tak pomocí režimu AOT (Ahead of Time). Další informace naleznete na tomto blogu.

Poznámka:

Režim překladače se může používat pouze pro účely testování nebo ladění. Instalační soubory prostředí AIR vytvořené s použitím režimu překladače nelze odeslat na web Mac App Store.

Testování a ladění v iOS přes USB

Přes USB můžete aplikace testovat přímo na iOS zařízeních. Jedná se o rozšíření funkcí vzdáleného testování a ladění přes Wi-Fi, které jsou k dispozici v Animate CC. Připojením zařízení přes rozhraní USB se však zjednodušují pracovní postupy testování a ladění, protože se sníží počet ručních kroků, takže se procesy testování a ladění urychlí.

Chcete-li zapnout testování nebo ladění prostřednictvím portu USB, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • (V případě ladění) Vyberte možnost Ladit > Ladit film > v zařízení přes USB.
 • (V případě testování) Vyberte možnost Ovládání > Testovat film > v zařízení přes USB.

Připojení několika zařízení přes USB

Animate podporuje testování aplikací na více zařízeních současně. Několik zařízení lze připojit a testovat prostřednictvím portu USB.

Můžete využít výhod této funkce k testování nasazením do více zařízení s různými velikostmi obrazovek, verzemi operačních systémů a konfigurací hardwaru současně. To vám umožní současně analyzovat výkon aplikací v rozsahu různých zařízení.

 1. Přejděte na panel Vlastnosti a kliknutím na tlačítko vedle rozevíracího seznamu Cíl zobrazte dialog Nastavení AIR for iOS.
 2. Na kartě Nasazení se zobrazí seznam všech připojených zařízení. Vyberte zařízení, ve kterých chcete publikovat aplikaci.
 3. Klikněte na Publikovat.

Přidání ikon xxhdpi (144x144)

Ikony xxhdpi pro aplikaci AIR můžete přidávat ručně pomocí souboru app-descriptor.xml. Animate CC umožňuje přidávat ikony xhdpi (96x96) pomocí dialogového okna Spravovat sadu Adobe AIR SDK. Pokud však chcete přidávat ikony s vyšším rozlišením, můžete je pomocí následujícího tagu ručně přidat do souboru app-descriptor.xml pro aplikaci AIR:

<icon><image144x144>{Location of png}/[icon_name-144x144].png</image144x144></icon>

Další informace o souboru app-descriptor.xml najdete v tomto článku nápovědy.

Řešení problémů

 • Publikování aplikace AIR for iOS se nezdaří, pokud název souboru zadaný pro soubor FLA nebo SWF obsahuje dvoubajtové znaky.
 • Pokud při publikování aplikací AIR for iOS odpojíte zařízení, aplikace Animate přestane reagovat.

Poznámka:

Air for iOS podporuje tyto tři nové jazyky:

 • dánština,
 • hebrejština, 
 • norština.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online