Příručka uživatele Zrušit

Jak balit aplikace pro prostředí AIR for iOS

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Aplikace Animate obsahuje podporu pro publikování aplikací pro prostředí AIR for iOS. Aplikace AIR for iOS se pak dají spouštět na iPhonu nebo iPadu. Při publikování pro systém iOS převede Animate soubory FLA na nativní aplikace pro iPhone. 

Informace o požadavcích na hardware a software u aplikací AIR pro počítače a mobilní zařízení naleznete v systémových požadavcích prostředí AIR.

Podrobné pokyny k vytváření balíčků aplikací pro iPhone naleznete v tématu Vytváření aplikací Adobe AIR pomocí softwaru Packager for iPhone.

 Animate vám umožňuje přidat cestu k sadě iOS SDK, pouze pokud aplikace AIR zahrnuje soubor ANE. Pokud chcete připojit soubor ANE, přejděte na Soubor > Nastavení jazyka ActionScript > Cesta knihovny.

Podpora prostředí AIR 17.0 a aplikace Flash Player 17.0

Prostředí AIR 17.0 pro iOS umožňuje kromě výchozích 32bitových binárních souborů generovat také 64bitové binární soubory aplikací. Tyto soubory splňují požadavky společnosti Apple na aplikace pro iOS. V aktualizaci prostředí AIR 17.0 pro iOS je ve výchozím nastavení zapnutá možnost Povolit rychlejší balení, nacházející se na panelu Nasazení dialogového okna Nastavení AIR for iOS.

Přímé nasazování aplikací AIR v zařízeních se systémem iOS

Důležitá změna pracovního postupu nasazení aplikací AIR umožňuje nasadit aplikace AIR přímo v zařízeních se systémem iOS. Dříve bylo k nasazení aplikací iOS potřeba vyvolat aplikace AIR z iTunes.

Pomocí Animate ale můžete aplikace AIR nasazovat v iOS přímo, takže iTunes nejsou třeba. Tato funkce zkracuje čas potřebný k publikování aplikace AIR for iOS a významně zvyšuje produktivitu a výkon.

Poznámka: Na počítač s nainstalovanou aplikací Animate je nutné nainstalovat i službu iTunes.

Chcete-li povolit přímé nasazení na iOS zařízeních, proveďte tyto kroky:

 1. Přesvědčte se, že je v počítači s aplikací Animate nainstalována i služba iTunes.
 2. V aplikaci Animate na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko  vedle rozevíracího seznamu Cíl, čímž vyvoláte dialog Nastavení AIR for iOS.

 1. Na kartě Nasazení vyberte možnost Instalovat aplikaci na připojené zařízení iOS.

 1. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Testování a ladění aplikací AIR pomocí nativního simulátoru iOS

Když aplikaci Animate integrujete s prostředím Apple Xcode, můžete pak pomocí nativního simulátor iOS testovat a ladit aplikace AIR napsané pro iOS. Simulátor iOS je velmi užitečný, když nemáte přístup ke skutečným zařízením (iPhone nebo iPad). Pomocí nativního simulátoru iOS lze také testovat a ladit aplikace AIR na různých zařízeních (iPhone a iPad). Simulátor systému iOS však lze integrovat s aplikací Flash CS6, která běží pouze v systémech Macintosh.

K používání simulátoru iOS si budete muset stáhnout a nainstalovat prostředí Xcode. Další informace naleznete v části Nastavení prostředí Xcode pro podporu simulátoru iOS.

 Pokud chcete pracovat se simulátorem iOS, stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi prostředí AIR.

Animate v sadě SDK verze 16 a novější (aktualizace CC 2014.2) už aplikace pro iOS instaluje a spouští v simulátoru iOS.

Nastavení prostředí Xcode pro podporu simulátoru iOS

 1. Stáhněte a nainstalujte si prostředí Xcode z webu http://developer.apple.com nebo z Mac App Storu.
 2. Spusťte aplikaci Animate.
 3. Vytvořte nebo otevřete existující dokument prostředí AIR for iOS.
 4. Na panelu Vlastnosti nastavte cíl Přehrávač na nejnovější verzi prostředí AIR.
 5. Klikněte na tlačítko vedle rozevíracího seznamu Cíl, čímž vyvoláte dialog Nastavení AIR for iOS.

 1. Na kartě Všeobecné zadejte úplnou cestu k sadě SDK simulátoru systému iOS ručně nebo přejděte do umístění, Například:
Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator6.0.sdk

 1. Na kartě Nasazení zadejte certifikát a heslo. Volitelně je možné zadat prováděcí profil pro aplikaci AIR.

 1. Postup dokončíte klepnutím na tlačítko OK.

Teď můžete pomocí simulátoru iOS testovat a ladit svou aplikaci. Další informace naleznete v části Testování aplikací AIR pomocí nativního simulátoru iOS a Ladění aplikací AIR pomocí nativního simulátoru iOS.

Testování aplikací AIR pomocí nativního simulátoru iOS

Před testováním aplikace AIR je nutné nastavit prostředí Xcode a cestu k sadě SDK pro iPhone.

 1. V Animate vyberte možnost Ovládání > Testovat film > v simulátoru iOS, čímž otevřete simulátor iOS. Pokud jste ale v dialogu Nastavení AIR for iOS nenastavili cestu k sadě SDK simulátoru systému iOS, bude vyvolána chyba, která na to upozorní.
 2. Vyhledejte požadovanou aplikaci v simulátoru systému iOS a kliknutím ji spusťte.

Ladění aplikací AIR pomocí nativního simulátoru systému iOS

Před laděním aplikace AIR je nutné nastavit prostředí Xcode a cestu k sadě SDK pro iPhone.

 1. V Animate vyberte možnost Ladit > Ladit film > v simulátoru iOS, čímž otevřete simulátor iOS. Pokud jste ale v dialogu Nastavení AIR for iOS nenastavili cestu k sadě SDK simulátoru systému iOS, bude vyvolána chyba, která na to upozorní.
 2. V Animate vyberte možnost Ladit > Zahájit relaci vzdáleného ladění > ActionScript 3.0.
 3. Vyhledejte vaši aplikaci v simulátoru iOS a kliknutím ji spusťte.

Publikování aplikací AIR pro zařízení s podporou Retina displeje

Animate umožňuje vytváření detailních aplikací AIR pro iOS s rozšířenou podporou Retina displeje. Při publikování aplikací AIR můžete vybrat, zda je aplikace určena pro Retina displej.

 1. V aplikaci Animate vytvořte nebo otevřete stávající dokument prostředí AIR for iOS.
 2. Přejděte na panel Vlastnosti a kiknutím na tlačítko vedle rozevíracího seznamu Cíl zobrazte dialog Nastavení AIR for iOS.

 1. Na kartě Všeobecné nastavte rozlišení na hodnotu Vysoké.

 1. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Testování a ladění pomocí režimu překladače

Režim překladače umožňuje rychlé ladění nebo testování aplikací AIR napsaných pro systém iOS. Když je vybrán režim překladače, aplikace AIR jsou instalovány bez převodu do kódu ARM.

Chcete-li povolit režim překladače, postupujte takto:

 1. Přejděte na panel Vlastnosti a kliknutím na tlačítko vedle rozevíracího seznamu Cíl zobrazte dialog Nastavení AIR for iOS.
 2. Na kartě Nasazení vyberte možnost Testování zařízení v režimu překladače nebo Ladění zařízení v režimu překladače pro volbu typu nasazení v systému iOS.
 3. Postup dokončíte klepnutím na tlačítko OK.

 Více souborů SWF, které obsahují kód ActionScript, můžete sbalit a načíst jak pomocí režimu překladače, tak pomocí režimu AOT (Ahead of Time).

 Režim překladače se může používat pouze pro účely testování nebo ladění. Instalační soubory prostředí AIR vytvořené s použitím režimu překladače nelze odeslat na web Mac App Store.

Testování a ladění v iOS přes USB

Přes USB můžete aplikace testovat přímo na iOS zařízeních. Jedná se o rozšíření funkcí vzdáleného testování a ladění přes Wi-Fi, které jsou k dispozici v Animate. Připojením zařízení přes rozhraní USB se však zjednodušují pracovní postupy testování a ladění, protože se sníží počet ručních kroků, takže se procesy testování a ladění urychlí.

Chcete-li zapnout testování nebo ladění prostřednictvím portu USB, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • (V případě ladění) Vyberte možnost Ladit > Ladit film > v zařízení přes USB.
 • (V případě testování) Vyberte možnost Ovládání > Testovat film > v zařízení přes USB.

Připojení několika zařízení přes USB

Animate podporuje testování aplikací na více zařízeních současně. Několik zařízení lze připojit a testovat prostřednictvím portu USB.

Můžete využít výhod této funkce k testování nasazením do více zařízení s různými velikostmi obrazovek, verzemi operačních systémů a konfigurací hardwaru současně. To vám umožní současně analyzovat výkon aplikací v rozsahu různých zařízení.

 1. Přejděte na panel Vlastnosti a kliknutím na tlačítko vedle rozevíracího seznamu Cíl zobrazte dialog Nastavení AIR for iOS.
 2. Na kartě Nasazení se zobrazí seznam všech připojených zařízení. Vyberte zařízení, ve kterých chcete publikovat aplikaci.
 3. Klikněte na Publikovat.

Přidání ikon xxhdpi (144x144)

Ikony xxhdpi pro aplikaci AIR můžete přidávat ručně pomocí souboru app-descriptor.xml. Animate umožňuje přidávat ikony xhdpi (96x96) pomocí dialogového okna Spravovat sadu Adobe AIR SDK. Pokud však chcete přidávat ikony s vyšším rozlišením, můžete je pomocí následujícího tagu ručně přidat do souboru app-descriptor.xml pro aplikaci AIR:

<icon><image144x144>{Umístění souboru PNG}/[icon_name-144x144].png</image144x144></icon>

Další informace o souboru app-descriptor.xml najdete v tomto článku nápovědy.

Řešení problémů

 • Publikování aplikace AIR for iOS se nezdaří, pokud název souboru zadaný pro soubor FLA nebo SWF obsahuje dvoubajtové znaky.
 • Pokud při publikování aplikací AIR for iOS odpojíte zařízení, aplikace Animate přestane reagovat.

 Air for iOS podporuje tři nové jazyky: dánštinu, hebrejštinu a norštinu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.