Při nastavování rozměrů své reklamy v aplikaci Animate se řiďte pokyny úřadu IAB (Interactive Advertising Bureau). Následující tabulka uvádí seznam hodnot formátů reklam doporučených sdružením IMU (Interactive Marketing Unit):

Typ reklamy

Rozměry (v obrazových bodech)

Široký skyscraper

160 x 600

Skyscraper

120 x 600

Polostránková reklama

300 x 600

Plný proužek

468 x 60

Poloviční proužek

234 x 60

Mikroproužek

88 x 31

Tlačítko 1

120 x 90

Tlačítko 2

120 x 60

Svislý proužek

120 x 240

Čtvercové tlačítko

125 x 125

Leaderboard

728 x 90

Střední obdélník

300 x 250

Čtvercový pop-up

250 x 250

Svislý obdélník

240 x 400

Velký obdélník

336 x 280

Obdélník

180 x 150

Pokud vytváříte soubor FLA z předlohy (vyberte Soubor > Nový a klepněte na záložku Předlohy), zobrazují se vám mnohé z těchto velikostí.

Vytváření reklam v souborech SWF

Při vytváření reklam používejte tato pravidla:

 • Optimalizujte své grafiky. Soubory reklamních proužků SWF vytvářejte o velikosti 15 KB nebo menší.

 • Soubory reklamních proužků GIF vytvářené v aplikaci Animate by neměly být větší než 12 000 kB.

 • Omezte počet opakování reklamních proužků na tři opakování. Mnoho webových míst přijímá doporučení standardizovaných velikostí souborů jako reklamní specifikace.

 • Pro předávání dat mezi reklamou a serverem používejte příkaz GET a nepoužívejte příkaz POST. Další informace o příkazech GET a POST najdete v odstavci o funkci getURL v dokumentu ActionScript 2.0 Language Reference (Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0).

 

Poznámka:

Poskytněte uživateli možnost ovládání. Pokud do reklamy přidáte zvuk, přidejte také tlačítko vypnutí zvuku. Pokud vytváříte průhlednou reklamu aplikace Animate plovoucí po webové stránce, vložte do ní tlačítko, kterým je možné ji během jejího trvání zavřít.

Sledování reklam

Řada předních reklamních sítí nyní podporuje standardní metody sledování souborů SWF aplikace Animate. Podporovanou metodiku sledování popisují následující pravidla:

Vytvoření tlačítka nebo tlačítka s filmovým klipem

Používejte standardizované rozměry určené IAB. Seznam standardizovaných rozměrů najdete ve webovém místě IAB. Další informace o vytváření tlačítek v aplikaci Animate naleznete v části Vytváření tlačítek.

Přidání skriptu k tlačítku

Provede se, když uživatel klikne na proužek. Funkci getURL() byste mohli použít k otevření nového okna prohlížeče. Následující zlomky kódu jsou dva příklady kódu jazyka ActionScript 2.0, které byste mohli přidat do Snímku 1 osy:

myButton_btn.onRelease = function(){ 
  getURL(clickTAG, "_blank"); 
};

Do Snímku 1 osy byste mohli přidat následující kód:

myButton_btn.onRelease = function() { 
  if (clickTAG.substr(0, 5) == "http:") { 
    getURL(clickTAG); 
  } 
};

Funkce getURL() přidá proměnnou předanou pomocí tagů object a embed a pak pošle prohlížeč, který se spustí, na určené umístění. Server hostující reklamu může sledovat kliknutí na příslušný inzerát. Další informace o používání funkce getURL() najdete v dokumentu ActionScript 2.0 Language Reference (Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0).

Přiřazení kódu clickTAG pro sledování

Sleduje reklamu a pomáhá síti poskytující příslušnou reklamu sledovat, kde se reklama zobrazuje a kdy na ni někdo klikne.

Jde o standardní postup tvorby reklamní kampaně pro typickou reklamu aplikace Animate. Pokud k proužku přiřadíte funkci getURL(), k přidání sledování k proužku můžete použít následující proces. Následující příklad umožňuje připojit proměnnou k řetězci URL pro předávání dat, což poskytuje možnost nastavit dynamické proměnné pro každý proužek namísto vytváření samostatného proužku pro každou doménu. Můžete použít jediný proužek pro celou kampaň a libovolný server, který reklamu hostuje, může sledovat jednotlivá klepnutí na tento proužek.

Do tagu object a embed v příslušném HTML byste přidali kód podobný následujícímu příkladu (kde www.helpexamples.com je reklamní síť a adobe.com je společnost s příslušnou reklamou):

<EMBED src="your_ad.swf?clickTAG= http://helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com">

Do svého HTML přidejte následující kód:

<PARAM NAME=movie VALUE="your_ad.swf?clickTAG =http: //helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com">
<< this HTML stuff may need to be updated
to account for the Active content fix, which likely will cause users
to edit .js files instead of html files - JayA >>

Chcete-li si stáhnout sadu Rich Media Tracking Kit, která obsahuje příklady a dokumentaci, navštivte stránku http://www.adobe.com/go/richmedia_tracking_cz.

Testování reklam

Testujte svůj soubor SWF s reklamou na většině běžných prohlížečů, zejména na prohlížečích, které vaše cílové publikum používá. Někteří uživatelé nemusejí mít nainstalovaný Flash Player nebo mohou mít zakázán JavaScript. Předjímejte tyto situace a mějte pro tyto uživatele připravený náhradní (výchozí) obraz GIF nebo jiný scénář. Další informace o detekování aplikace Flash Player viz Určení nastavení publikování pro soubory SWF. Poskytněte uživateli možnost ovládat soubor SWF. Umožněte uživateli ovládat libovolný zvuk v reklamě. Pokud je jako reklama použitý soubor SWF bez okrajů plovoucí po webové stránce, dejte uživateli možnost okamžitě reklamu zavřít na dobu trvání reklamy.

Nejnovější informace o rozšíření verzí přehrávače Flash Player v různých oblastech najdete na stránce http://www.adobe.com/go/fp_version_penetration_cz.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online