Příručka uživatele Zrušit

Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Při nastavování rozměrů své reklamy v aplikaci Animate se řiďte pokyny organizace IAB (Interactive Advertising Bureau). Následující tabulka uvádí seznam hodnot formátů reklam doporučených sdružením IMU (Interactive Marketing Unit):

Typ reklamy

Rozměry (v obrazových bodech)

Široký skyscraper

160 x 600

Skyscraper

120 x 600

Polostránková reklama

300 x 600

Plný proužek

468 x 60

Poloviční proužek

234 x 60

Mikroproužek

88 x 31

Tlačítko 1

120 x 90

Tlačítko 2

120 x 60

Svislý proužek

120 x 240

Čtvercové tlačítko

125 x 125

Leaderboard

728 x 90

Střední obdélník

300 x 250

Čtvercový pop-up

250 x 250

Svislý obdélník

240 x 400

Velký obdélník

336 x 280

Obdélník

180 x 150

Pokud vytváříte soubor FLA z předlohy (vyberte Soubor > Nový a klikněte na záložku Předlohy), zobrazí se vám mnohé z těchto velikostí.

Vytváření reklam v souborech SWF

Při vytváření reklam používejte tato pravidla:

 • Optimalizujte své grafiky. Soubory reklamních proužků SWF vytvářejte o velikosti 15 KB nebo menší.

 • Soubory reklamních proužků GIF vytvářené v aplikaci Animate by neměly být větší než 12 kB.

 • Omezte počet opakování reklamních proužků na tři opakování. Mnoho webových míst přijímá doporučení standardizovaných velikostí souborů jako reklamní specifikace.

 • Pro předávání dat mezi reklamou a serverem používejte příkaz GET a nepoužívejte příkaz POST. Další informace o příkazech GET a POST najdete v odstavci o funkci getURL v dokumentu ActionScript 2.0 Language Reference (Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0).

 

 Poskytněte uživateli možnost ovládání. Pokud do reklamy přidáte zvuk, přidejte také tlačítko ztlumení zvuku. Pokud vytváříte průhlednou reklamu aplikace Animate plovoucí po webové stránce, vložte do ní tlačítko, kterým je možné ji během jejího trvání zavřít.

Sledování reklam

Řada předních reklamních sítí nyní podporuje standardní metody sledování souborů SWF aplikace Animate. Podporovanou metodiku sledování popisují následující pravidla:

Vytvoření tlačítka nebo tlačítka s filmovým klipem

Používejte standardizované rozměry určené IAB. Seznam standardizovaných rozměrů najdete ve webovém místě IAB. Další informace o vytváření tlačítek v aplikaci Animate naleznete v části Vytváření tlačítek.

Přidání skriptu k tlačítku

Provede se, když uživatel klikne na proužek. Funkci getURL() byste mohli použít k otevření nového okna prohlížeče. Následující fragmenty kódu jsou dva příklady kódu jazyka ActionScript 2.0, které byste mohli přidat do Snímku 1 osy:

myButton_btn.onRelease = function(){ 
  getURL(clickTAG, "_blank"); 
};

Do Snímku 1 osy byste mohli přidat následující kód:

myButton_btn.onRelease = function() { 
  if (clickTAG.substr(0, 5) == "http:") { 
    getURL(clickTAG); 
  } 
};

Funkce getURL() přidá proměnnou předanou pomocí tagů object a embed a pak pošle prohlížeč, který se spustí, na určené umístění. Server hostující reklamu může sledovat kliknutí na příslušný inzerát. Další informace o používání funkce getURL() najdete v dokumentu ActionScript 2.0 Language Reference (Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0).

Přiřazení kódu clickTAG pro sledování

Sleduje reklamu a pomáhá síti poskytující příslušnou reklamu sledovat, kde se reklama zobrazuje a kdy na ni někdo klikne.

Jde o standardní postup tvorby reklamní kampaně pro typickou reklamu aplikace Animate. Pokud k proužku přiřadíte funkci getURL(), k přidání sledování k proužku můžete použít následující proces. Následující příklad umožňuje připojit proměnnou k řetězci URL pro předávání dat, což poskytuje možnost nastavit dynamické proměnné pro každý proužek namísto vytváření samostatného proužku pro každou doménu. Můžete použít jediný proužek pro celou kampaň a libovolný server, který reklamu hostuje, může sledovat jednotlivá klepnutí na tento proužek.

Do tagu object a embed v příslušném HTML byste přidali kód podobný následujícímu příkladu (kde www.helpexamples.com je reklamní síť a adobe.com je společnost s příslušnou reklamou):

<EMBED src=&quot;your_ad.swf?clickTAG= http://helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com&quot;>

Do svého HTML přidejte následující kód:

<PARAM NAME=movie VALUE=&quot;your_ad.swf?clickTAG =http: //helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com&quot;>
<< tento kód HTML může být nutné aktualizovat,
aby odpovídal opravě aktivního obsahu, což pravděpodobně způsobí, že uživatelé budou
upravovat soubory .js místo souborů html – JayA >>

Testování reklam

Testujte svůj soubor SWF s reklamou na většině běžných prohlížečů, zejména na prohlížečích, které vaše cílové publikum používá. Někteří uživatelé nemusejí mít nainstalovaný Flash Player nebo mohou mít zakázán JavaScript. Předjímejte tyto situace a mějte pro tyto uživatele připravený náhradní (výchozí) obraz GIF nebo jiný scénář. Další informace o detekování aplikace Flash Player viz Určení nastavení publikování pro soubory SWF. Poskytněte uživateli možnost ovládat soubor SWF. Umožněte uživateli ovládat libovolný zvuk v reklamě. Pokud je jako reklama použitý soubor SWF bez okrajů plovoucí po webové stránce, dejte uživateli možnost okamžitě reklamu zavřít na dobu trvání reklamy.

Nejnovější informace o rozšíření verzí přehrávače Flash Player v různých oblastech najdete na stránce http://www.adobe.com/go/fp_version_penetration_cz.

Související témata

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.