Chcete-li dokument tematicky uspořádat, můžete použít scény. Můžete například vyčlenit scény pro úvod, hlášení při načítání nebo závěrečné titulky. Přestože má používání scén i některé nevýhody, existují určité situace, ve kterých se projeví jen málo těchto nevýhod, například při vytváření dlouhých animací. Použitím scén se vyhnete nutnosti spravovat velký počet souborů FLA, protože všechny scény se nacházejí v jednom souboru FLA.

Použití scén je podobné jako použití několika souborů FLA dohromady k vytvoření větší prezentace. Každá scéna má časovou osu. Snímky jsou v dokumentu očíslovány postupně ve všech scénách. Pokud například dokument obsahuje dvě scény po deseti snímcích, pak snímky ve scéně 2 mají čísla 11 až 20. Scény se v dokumentu přehrávají v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v panelu Scéna. Když přehrávací hlava dojde k poslednímu snímku scény, pokračuje další scénou.

Nevýhody scén

Při publikování souboru SWF se časové osy jednotlivých scén zkombinují do jediné osy v souboru SWF. Po zkompilování se soubor SWF chová tak, jako byste vytvořili soubor FLA s použitím jediné scény. V důsledku tohoto chování mají scény některé nevýhody:

 • Při použití scén je někdy složité se v dokumentech vyznat při úpravách, zvlášť pokud na dokumentu pracuje více autorů. Každý, kdo používá dokument FLA, může být nucen prohledat v souboru FLA několik scén, než najde požadovaný kód a zdroje. Místo toho zvažte možnost načtení externího obsahu SWF nebo použití filmových klipů.

 • Při použití scén často vznikají velké soubory SWF. Použití scén vás podněcuje k tomu, že do jednoho souboru FLA umístíte více obsahu, takže výsledné soubory FLA a SWF jsou větší.

 • Scény nutí uživatele progresivně stáhnout celý soubor SWF, i když nemají v úmyslu ho celý sledovat. Když nepoužijete scény, uživatelé mohou při postupném procházení vašeho souboru SWF sami určovat, jaký obsah si chtějí stáhnout.

 • Kombinováním scén s jazykem ActionScript mohou vznikat neočekávané výsledky. Protože časové osy jednotlivých scén jsou zkomprimované do jediné časové osy, mohou se při použití jazyka ActionScript a scén vyskytovat chyby, které vyžadují zvláštní, komplikované odladění.

Ovládání přehrávání scény

Chcete-li přehrávání dokumentu po každé scéně ukončit nebo přerušit, nebo pokud chcete uživatelům umožnit procházení dokumentu nelineárním způsobem, použijte ActionScript. Další informace viz ActionScript.

Zobrazení panelu Scéna

 1. Zvolte Okno > Další panely > Scéna.

Přidání scény

 1. Zvolte Vložit > Scéna nebo na panelu Scéna klepněte na tlačítko Přidat scénu .

Odstranění scény

 1. Na panelu Scéna klepněte na tlačítko Odstranit scénu .

Změna názvu scény

 1. Dvakrát klikněte na název scény v panelu Scéna a zadejte nový název.

Duplikování scény

 1. Na panelu Scéna klepněte na tlačítko Duplikovat scénu .

Změna pořadí scény v dokumentu

 1. Název scény přetáhněte v panelu Scéna na požadované místo.

Zobrazení určité scény

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Zobrazení > Jít na a pak z podnabídky vyberte název požadované scény.

  • Klepněte v pravém horním rohu okna dokumentu na tlačítko Upravit scénu a z rozbalovací nabídky zvolte název scény.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online