Základní kroky při vytváření tlačítek

 1. Rozhodněte, jaký typ tlačítka nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

  Symbol tlačítka

  Většina lidí si zvolí symboly tlačítek pro jejich flexibilitu. Symboly tlačítek obsahují specializovanou interní časovou osu pro stavy tlačítka. Můžete snadno vytvářet vizuálně odlišné stavy Nahoře, Dole a Přes. Symboly tlačítek automaticky mění svůj stav v reakci na akce uživatelů.

  Tlačítko s filmovým klipem

  Symbol filmového klipu můžete použít, chcete-li vytvořit složité efekty tlačítka. Symboly filmových klipů mohou obsahovat prakticky jakýkoli typ obsahu, včetně animace. Symboly filmových klipů však nemají vestavěné stavy Nahoře, Dole a Přes. Tyto stavy můžete vytvořit sami pomocí jazyka ActionScript. Nevýhodou je, že soubory filmových klipů jsou větší než soubory tlačítek. 

  Komponenta představující tlačítko v jazyce ActionScript

  Komponentu Button použijte, pouze pokud požadujete standardní nebo přepínací tlačítko a nechcete je příliš přizpůsobovat. Komponenta představující tlačítko v jazyce ActionScript 2.0 i 3.0 obsahuje vestavěný kód, který umožňuje změny stavu. Takže nemusíte vzhled a chování stavů tlačítka definovat. Stačí přetáhnout komponentu do vymezené plochy.

  • Komponenty představující tlačítko v jazyce ActionScript 3.0 umožňují určité přizpůsobení. Můžete navázat tlačítko na jiné komponenty, abyste mohli sdílet a zobrazovat data aplikace. Mají vestavěné funkce, jako je podpora usnadnění přístupu. K dispozici jsou komponenty Button (tlačítko), RadioButton (přepínač) a CheckBox (zaškrtávací políčko)

  • Komponenty Button v jazyce ActionScript 2.0 nejsou přizpůsobitelné. Komponenta umožňuje změny stavu.

 2. Definujte stavy tlačítka.

  Snímek Nahoře

  Vzhled tlačítka, když s ním uživatel neinteraguje.

  Snímek Přes

  Vzhled tlačítka těsně předtím, než ho uživatel vybere.

  Snímek Dole

  Vzhled tlačítka, když ho uživatel vybere.

  Snímek Zásah

  Oblast, která reaguje na kliknutí uživatelem. Definování tohoto snímku Zásah je volitelné. Pokud je tlačítko malé nebo pokud jeho grafická oblast není spojitá, může být definování tohoto snímku užitečné.

  • Obsahy snímku Zásah nejsou ve vymezené ploše během přehrávání viditelné.

  • Grafika pro snímek Zásah je plná plocha velká alespoň tak, aby se do ní vešly všechny grafické prvky snímků Nahoře, Dole a Přes.

  • Pokud neurčíte snímek Zásah, použije se obraz stavu Nahoře.

   Můžete vytvořit tlačítko, které reaguje, klepne-li se do jiné oblasti vymezené plochy nebo se přes ni přejede (také nazývané rozdělený efekt přechodu). Umístěte grafiku snímku Zásah na jiné umístění než grafiky ostatních tlačítek snímku.

 3. Přiřaďte k tlačítku akci.

  Na časovou osu přidáte kód jazyka ActionScript, aby poté, co uživatel zvolí tlačítko, došlo k určité akci. Umístěte kód ActionScript do stejných snímků jako tlačítka. Panel Výstřižky kódu obsahuje předvytvořený kód jazyka ActionScript 3.0 pro mnoho běžných použití tlačítek. Další informace najdete v tématu Přidání interaktivity do fragmentů kódu

  Poznámka:

  ActionScript 2.0 není kompatibilní s jazykem ActionScript 3.0. Pokud vaše verze Animate používá ActionScript 3.0, nemůžete do tlačítka vložit kód ActionScript 2.0 (a obráceně). Před vkládáním jazyka ActionScript do tlačítek z jiného zdroje se ujistěte, zda se jedná o kompatibilní verzi.

Vytvoření tlačítka se symbolem tlačítka

Chcete-li, aby bylo tlačítko interaktivní, umístěte instanci symbolu tlačítka do vymezené plochy a přiřaďte této instanci požadované akce. Akce se přiřazují ke kořenové časové ose souboru FLA. Nepřidávejte akce do časové osy symbolu tlačítka. Chcete-li přidat akce na časovou osu tlačítka, použijte místo něj tlačítko s filmovým klipem.

 1. Volbou položek Úpravy > Zrušit výběr všeho nebo klepnutím na prázdnou oblast ve vymezené ploše zajistěte, aby na vymezené ploše nebylo nic vybráno.

 2. Zvolte položky Vložit > Nový symbol.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový symbol zadejte název. Jako typ symbolu vyberte volbu Button (Tlačítko).

  Animate přepne do režimu úprav symbolu. V časové ose se zobrazí čtyři po sobě jdoucí snímky označené jako Nahoře, Přes, Dole a Zásah. První snímek, Nahoře, je prázdný klíčový snímek.

 4. Chcete-li vytvořit obraz pro stav tlačítka Nahoře, vyberte v časové ose snímek Nahoře. Pak použijte kreslicí nástroje, naimportujte grafiku nebo umístěte instanci jiného symbolu ve vymezené ploše.

  Uvnitř tlačítka můžete použít grafické symboly nebo symboly filmových klipů, nikoli však další symbol tlačítka.

 5. časové ose klepněte na snímek Přes a pak zvolte položky Vložit > Časová osa > Klíčový snímek.

  Animate vloží do časové osy klíčový snímek, který duplikuje obsah předchozího snímku Nahoře.

 6. Ponechejte snímek Přes vybraný a změnou nebo úpravou obrazu tlačítka ve vymezené ploše vytvořte požadovaný vzhled stavu Přes.

 7. Zopakujte kroky 5 a 6 pro snímek Dole a volitelný snímek Zásah.

 8. Chcete-li k některému stavu tlačítka přiřadit zvuk, vyberte snímek daného stavu na časové ose a zvolte příkaz Okno > Vlastnosti. Poté vyberte zvuk z nabídky Zvuk v inspektoru Vlastnosti. V nabídce Zvuk se zobrazují pouze dříve importované zvuky.

 9. Po dokončení zvolte položky Úpravy > Upravit dokument. Animate se vrátí na hlavní časovou osu vašeho souboru FLA. Chcete-li vytvořit instanci tlačítka, které jste vytvořili ve vymezené ploše, přetáhněte symbol tlačítka z panelu Knihovna do vymezené plochy.

 10. Chcete-li otestovat funkčnost tlačítka, použijte příkaz Ovládání > Testovat. Náhled stavů symbolu tlačítka lze zobrazit také ve vymezené ploše pomocí příkazu Ovládání > Zapnout jednoduchá tlačítka. Tento příkaz umožňuje zobrazit stavy Nahoře, Přes a Dole symbolu tlačítka, aniž by bylo nutné použít příkaz Ovládání > Testovat.

Zapnutí, úpravy a testování symbolů tlačítek

Ve výchozím nastavení Animate ponechává symboly tlačítek během jejich vytváření vypnuté. Chcete-li vyzkoušet, jak tlačítko reaguje na akce myši, vyberte ho a zapněte ho. Osvědčeným postupem je vypínat tlačítka při práci a potom je povolit, abyste rychle odzkoušeli jejich chování.

 • Chcete-li vybrat tlačítko, použijte nástroj pro výběr a tažením vytvořte kolem tlačítka rámeček výběru.

 • Chcete-li zapnout nebo vypnout tlačítka na vymezené ploše, zvolte Ovládání > Povolit jednoduchá tlačítka. Tento příkaz slouží jako přepínání mezi dvěma stavy.

 • Chcete-li přesunout tlačítko, použijte klávesy se šipkami.

 • Chcete-li upravit tlačítko, použijte inspektor Vlastnosti. Pokud není viditelný, zvolte položky Okna > Vlastnosti.

 • Chcete-li tlačítko otestovat ve vývojovém prostředí, zvolte položky Ovládání > Povolit jednoduchá tlačítka.

 • Chcete-li tlačítko otestovat v přehrávači Flash Player, zvolte položky Ovládání > Testovat film [nebo Testovat scénu] > Testovat. Tato metoda představuje jediný způsob testování tlačítek s filmovými klipy.

 • Chcete-li tlačítko otestovat v panelu Náhled knihovny, vyberte tlačítko v panelu Knihovna a klepněte na tlačítko Spustit.

Řešení potíží s tlačítky

Informace o odstraňování nejčastějších problémů s tlačítky naleznete v následujících zdrojích:

Zdroje pro další tlačítka

Následující dokumenty TechNote obsahují pokyny pro některé specifické scénáře tlačítek:

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online