Příručka uživatele Zrušit

Panely barev v aplikaci Animate

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Barevné modely popisují barvy, které vidíme a se kterými pracujeme v digitálních grafikách. Každý barevný model, jako je RGB, CMYK nebo HSB, představuje jinou metodu popisu a klasifikace barev. Barevné modely využívají pro reprezentaci viditelného spektra barev číselné hodnoty. Barevný prostor je variantou barevného modelu a má specifický gamut (neboli rozsah) barev. Například v rámci barevného modelu RGB existuje mnoho různých barevných prostorů: Adobe RGB®, sRGB a Apple® RGB. Přestože každý z těchto barevných prostorů definuje barvy s použitím stejných tří os (R, G a B), jejich gamuty jsou rozdílné.

Při práci s barvami v grafice ve skutečnosti nastavujete číselné hodnoty v souboru. Je snadné si určité číslo představit jako nějakou barvu, ale tyto číselné hodnoty nejsou samy o sobě absolutními barvami – mají barevný význam pouze v rámci barevného prostoru daného zařízení, které barvu vytváří.

Protože každé zařízení má svůj vlastní barevný prostor, dokáže reprodukovat pouze barvy ve svém gamutu. Při přesunutí obrazu z jednoho zařízení na jiné se mohou barvy obrazu změnit, protože každé zařízení interpretuje hodnoty RGB nebo HSB podle svého vlastního barevného prostoru. Například na výtisku vytištěném na stolní tiskárně nelze přesně reprodukovat všechny barvy zobrazené na monitoru. Tiskárna pracuje v barevném prostoru CMYK, zatímco monitor pracuje v barevném prostoru RGB. Jejich gamuty se navzájem liší. Některé barvy vytvářené tiskovými barvami nelze zobrazit na monitoru, a naopak některé barvy, které lze zobrazit na monitoru, nelze reprodukovat pomocí tiskových barev na papíře.

Při vytváření barev pro použití v dokumentech aplikace Animate mějte na paměti, že i když není možné dokonale sesouhlasit všechny barvy v různých zařízeních, můžete dosáhnout dobrých výsledků s uvážením možností grafického zobrazení zařízení, které používáte pro cílové obecenstvo.

Aplikace Adobe Animate umožňuje používat, vytvářet a upravovat barvy pomocí barevných modelů RGB a HSB. S použitím výchozí palety nebo palety, kterou si vytvoříte, můžete volit barvy, jež se mají aplikovat na tah nebo výplň objektu, který se chystáte vytvořit, nebo na objekt, který již je na ploše.

Při aplikování barvy tahu na tvar můžete provést libovolné z následujících úkonů:

 • Aplikovat plnou barvu, přechod nebo bitmapu na výplň tvaru. Chcete-li na tvar aplikovat bitmapovou výplň, musíte bitmapu importovat do aktuálního souboru. Vyberte libovolnou plnou barvu nebo přechod a také styl a tloušťku tahu.

 • Chcete-li vytvořit obtažený tvar bez výplně, použijte pro výplň volbu Bez barvy.

 • Chcete-li vytvořit neobtažený tvar s výplní, použijte pro obrys volbu Bez barvy.

 • Na text aplikujte výplň plnou barvou.

Pomocí panelu barev můžete vytvářet a upravovat plné barvy a výplně přechodem v režimech RGB a HSB.

Chcete-li použít výběr barvy systému, vyberte v dialogovém okně Barva tahu ikonu Výběr barvy  nebo ovladač Barva výplně v panelu barvy, panelu nástrojů nebo Inspektoru vlastností tvaru.

Panel barev

Panel barev umožňuje měnit paletu barev souboru FLA, měnit barvy tahů a výplní a provádět následující akce:

 • Pomocí panelu Políčka barev importovat, exportovat, odstraňovat a jinak upravovat paletu barev pro určitý soubor FLA.

 • Vybírat barvy v hexadecimálním režimu.

 • Vytvářet vícebarevné přechody.

 • Pomocí přechodů vytvářet širokou škálu efektů, například dodat dvojrozměrnému objektu dojem hloubky.

Panel barev obsahuje následující ovládací prvky:

Barva tahu

Slouží ke změně barvy tahu nebo okraje grafického objektu.

Barva výplně

Slouží ke změně barvy výplně. Výplň je plocha barvy, která vyplňuje tvar.

Nabídka Typ barvy

Slouží ke změně stylu výplně:

Neurčeno

Odstraní výplň.

Plná barva

Vytvoří jednobarevnou výplň.

Lineární přechod

Vytvoří přechod, který se prolíná na lineární cestě.

Radiální přechod

Vytvoří přechod, který se prolíná směrem ven po kruhové cestě ze středového bodu.

Bitmapová výplň

Dlaždicově vyplní vybranou oblast výplně bitmapovým obrazem, který si můžete vybrat. Když zvolíte možnost Bitmapa, můžete pomocí dialogového okna vybrat na svém lokálním počítači požadovaný bitmapový obraz a přidat ho do knihovny. Tuto bitmapu můžete aplikovat jako výplň; výsledný vzhled je podobný jako při použití mozaikového vzoru, kdy se obraz uvnitř tvaru opakuje.

HSB

Umožňuje změnit odstín, sytost a jas barev ve výplni.

RGB

Umožňuje změnit optickou hustotu červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue) ve výplni.

Alfa

Slouží k nastavení krytí výplně plnou barvou nebo krytí pro momentálně vybraný jezdec u výplně přechodem. Při použití hodnoty alfa 0 % se vytvoří neviditelná (neboli průhledná) výplň; při použití hodnoty alfa 100 % se vytvoří zcela neprůhledná výplň.

Aktuální vzorek barvy

Zobrazuje aktuálně vybranou barvu. Pokud z nabídky typů výplně vyberete některý typ výplně přechodem (Lineární nebo Radiální), v políčku Aktuální vzorek barvy se zobrazí změny barev v přechodu, který vytvoříte.

Systémový výběr barvy

Umožňuje vybrat barvu na základě vizuální kontroly. Klikněte na Systémový výběr barvy a přetáhněte zaměřovacím křížem, dokud nenajdete požadovanou barvu.

Hexadecimální hodnota

Zobrazí hexadecimální hodnotu aktuální barvy. Chcete-li barvu změnit s použitím hexadecimální hodnoty, zadejte novou hodnotu. Hexadecimální hodnoty barev jsou šestimístné alfanumerické kombinace, které představují jednotlivé barvy.

Tok

Umožňuje nastavit barvy, které se mají aplikovat za hranicemi lineárního nebo radiálního přechodu.

Rozšířit barvu

(Výchozí nastavení) Aplikuje za koncem přechodu barvy, které zadáte.

Zrcadlit barvu

Slouží k vyplnění tvaru barvami přechodu s použitím zrcadlového efektu. Přechody, které určíte, se opakují ve vzorku od začátku přechodu do konce a pak se opakují v opačném pořadí od konce přechodu k začátku a pak znovu od začátku do konce, dokud se nevyplní celý vybraný tvar.

Opakovat barvu

Opakuje přechod od začátku přechodu do konce, dokud se nevyplní celý vybraný tvar.

 Režimy přetečení podporují pouze verze Adobe Flash Player 8 a novější.

Lineární RGB

Vytváří lineární nebo radiální přechod dle standardu SVG (Scalable Vector Graphics).

Panel Políčka barev

Políčka barev umožňují jednoduché opětovné používání a aktualizaci barev v dokumentech. Políčka barev označená tagy nyní můžete vytvářet výběrem barvy z políček barev. Po vytvoření políčka barev označeného tagy a jeho použití u tvarů a cest v obsahu aplikace Animate bude změna barvy v políčku označeném tagy automaticky aktualizovat veškerý obsah, který ji používá.  

 1. Klikněte na položky Okno > Barvy

 2. Na kartě Políčka barev panelu Barvy vyberte barvu, kterou chcete převést na políčko barvy označené tagem, a v dolní části panelu klikněte na tlačítko Převést na políčko barvy označené tagy

 3. V dialogovém okně Definice barvy označené tagem určete následující nastavení:

  • Název nového políčka barvy.
  • Výběr pevné barvy, lineárního přechodu nebo kruhového přechodu.
  • Barva, kterou určíte tak, že zadáte hodnoty HSB (odstín, sytost a jas) nebo RGB (červená, zelená a modrá)
  Dialogové okno Definice barvy označené tagem

  Nové políčko barvy označené tagem se zobrazuje na kartách Barvy i Políčka barev panelu Barvy a na paneluNástroje

  Nově vytvořená políčka barev na panelu Barvy, Políčko barvy a Nástroje

 4. Když panel Barvy otevřete po výběru objektu, který používá políčko barvy označené tagy, uvidíte možnosti pro úpravu vlastností barvy. Pokud změníte vlastnosti barvy, změny se automaticky projeví ve všech prvcích plochy, které políčko barvy označené tagem používají.

 5. Na políčko barvy můžete dvakrát kliknout nebo ho můžete vybrat a kliknutím na tlačítko Upravit otevřít dialogové okno Definice barvy označené tagem a provést změny barvy v políčku.  

 6. Pokud chcete zrušit propojení tvaru, který používá políčko barvy ze vzorníku políček barev, vyberte tvar a klikněte na tlačítko Zrušit připojení. Pro tvar můžete vybrat novou barvu z panelu Barvy.

  Možnost Zrušit propojení

  Výběr jiné barvy tvaru z panelu barev

Použití barev pro vaše výtvory v aplikaci Animate

Bez požadované barvy a prolnutí je váš obsah neúplný. Chcete se dozvědět, jak přidat výplň a vyzdvihnout vaši kreativitu? Podívejte se na výukové video na konci tohoto příkladu a postupujte podle těchto kroků.

 1. V okně Vlastnosti klikněte na panel Barvy.

 2. Zvolte požadovanou barvu tahu a barvu výplně.

 3. Vyberte Přidat do políček barev a klikněte na panel Políčka barev

Použití barev na vaše výtvory v aplikaci Animate

Podívejte se na video a zjistěte, jak můžete vytvářet a používat barvy v externích aplikacích, jako je Adobe Capture CC, a sdílet barvy prostřednictvím Knihoven CC.

Barevné palety

Každý soubor aplikace Animate obsahuje svou vlastní paletu barev, která je uložená v dokumentu aplikace Animate. V aplikaci Animate se paleta souboru zobrazuje jako vzorky barev v ovládacích prvcích Barva výplně a Barva tahu a také na panelu Políčka barev. Výchozí barevná paleta obsahuje 216 barev bezpečných pro web. Chcete-li do aktuální palety barev přidávat barvy, použijte panel Barvy. Mezi soubory aplikace Animate i mezi aplikací Animate a jinými aplikacemi je možné importovat a exportovat palety plných barev i barev přechodů.

Výchozí paleta a paleta bezpečných webových barev

Aktuální paletu uložte jako výchozí paletu, nahraďte aktuální paletu výchozí paletou určenou pro daný soubor, nebo načtěte paletu bezpečných webových barev a použijte ji namísto aktuální palety.

 • Chcete-li načíst nebo uložit výchozí paletu, z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte jeden z následujících příkazů:

  Načíst výchozí barvy:

  Aktuální paletu nahradí výchozí paletou.

  Uložit jako výchozí:

  Aktuální barevnou paletu uloží jako výchozí paletu. Při vytváření nových souborů se použije nová výchozí paleta.

 • Chcete-li načíst paletu 216 bezpečných webových barev, z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte Webová paleta 216.
 1. Z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte Uspořádat podle barvy.

Uspořádání a opakované použití barev

Panel Políčka barev umožňuje uspořádání barev a barevných palet do hierarchické struktury pomocí prvků složek a palet barev.

Vytvoření složky

Ve výchozím nastavení jsou všechny barvy uspořádány ve složce Výchozí políčka barev. Existující barvy je možné uspořádat ve složkách pomocí panelu Políčka barev. Novou složku vytvoříte tímto postupem:

 1. V aplikaci Animate  vyberte položku Okno > Políčka barev.

 2. Na panelu Políčka barev klikněte na tlačítko .
 3. Zadejte pro složku políček barev výstižný název.

Složku můžete vytvořit i tak, že vyberete některou složku, paletu barev nebo vzorek a kliknete na možnost Duplikovat jako složku v rozevírací nabídce.

Vytvoření palety barev (skupiny vzorků)

Paleta barev je skupina vzorků (barev), která představuje barevný motiv pro váš obsah. Palety barev můžete vytvářet uvnitř složek a přidávat do nich vzorky barev. Paletu barev vytvoříte tímto postupem:

 1. V aplikaci Animate vyberte položku Okno > Políčka barev.

 2. Na panelu Políčka barev vyberte libovolnou složku a kliknutím na tlačítko vytvořte prázdnou paletu.
 3. Vzorky barev můžete přidat do barevné palety přetažením existující barvy nebo kliknutím na tlačítko .

Paletu barev můžete vytvořit i tak, že vyberete některou složku, paletu barev nebo políčko barvy a kliknete na možnost Duplikovat jako paletu v rozevírací nabídce.

Vytváření nebo přidávání barev do barevné palety

Můžete vytvářet vzorníky barev nebo přidávat existující vzorky do barevných palet. Políčko barvy vytvoříte tímto postupem:

 1. V aplikaci Animate vyberte položku Okno > Políčka barev.

 2. Na panelu Políčka barev vyberte libovolnou barevnou paletu ve složce a kliknutím na tlačítko vytvořte vzorek. Vytvoří se nové políčko barvy, ve kterém bude použita aktuálně vybraná barva na panelu Barvy. Můžete také vybrat existující vzorek a kliknutím na tlačítko ho duplikovat v paletě.

Vzorek můžete vytvořit i tak, že vyberete některou složku, paletu barev nebo vzorek a kliknete na možnost Duplikovat jako políčko barvy v rozevírací nabídce.

 1. Z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte jeden z následujících příkazů:
  • Chcete-li do aktuální palety přidat naimportované barvy, vyberte tlačítko Přidat barvy.

  • Chcete-li aktuální paletu nahradit naimportovanými barvami, vyberte možnost Nahradit barvy.

 2. Najděte požadovaný soubor, vyberte ho a klikněte na OK.
 1. Z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte Uložit barvy a zadejte název barevné palety.
 2. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Macintosh) vyberte Barevná sada aplikace Animate nebo Tabulka barev. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření nebo úprava plných barev

Jakoukoli barvu můžete vytvořit pomocí panelu Barvy. Pokud je na ploše vybraný nějaký objekt, budou se úpravy barev, které provedete v panelu Barvy, aplikovat na daný výběr. Barvy můžete vybírat v režimu RGB nebo HSB, nebo můžete panel rozšířit a použít hexadecimální režim. Také můžete určit hodnotu alfa a tím definovat míru průhlednosti určité barvy. Kromě toho můžete vybírat barvy z existující barevné palety.

Panel Barvy můžete rozšířit, aby namísto pruhu barev zobrazoval větší barevný prostor, rozdělené políčko znázorňující aktuální barvu a předchozí barvu a také jezdec Jas, kterým lze upravovat jas barev ve všech barevných režimech.

 1. Chcete-li aplikovat barvu na existující kresbu, vyberte objekt nebo objekty na ploše a pak zvolte Okno > Barvy.

 2. Kliknutím na ikonu tahu nebo výplně určete, který atribut chcete upravit.

   Klikněte na ikonu, ne na ovládací prvek barvy, jinak se otevře dialogové okno pro výběr barvy.

 3. Pokud jste v kroku 3 vybrali ikonu výplně, zkontrolujte, že je v nabídce Typ vybraná volba Plná.

 4. Pokud je na ploše vybraný nějaký objekt, budou se úpravy barev, které provedete v panelu Barvy, aplikovat na daný výběr. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vybrat barvu, klikněte na barevný prostor v panelu Barvy. Chcete-li upravit jas barvy, přetáhněte jezdec Jas.

    Chcete-li vytvořit jiné barvy než černou nebo bílou, zkontrolujte, že jezdec Jas není nastavený zcela na kraji.

  • Zadejte hodnoty do textových polí hodnot barev: Červená (Red), Zelená (Green) a Modrá (Blue) pro režim RGB; Odstín (Hue), Sytost (Saturation) a Jas (Brightness) pro režim HSB; nebo hexadecimální hodnoty pro hexadecimální režim zobrazení. Zadáním hodnoty Alfa určete míru průhlednosti barvy od 0 (zcela průhledná) do 100 (zcela neprůhledná).

  • Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení barev, černé a bílé (černý tah a bílá výplň), klepněte na tlačítko Černá a bílá .

  • Chcete-li navzájem prohodit barvu výplně a tahu, klikněte na tlačítko Zaměnit barvy .

  • Nechcete-li na výplň nebo tah aplikovat žádnou barvu, klepněte na tlačítko Bez barvy .

    Tah nebo výplň bez barvy nemůžete použít na existující objekt. Namísto toho vyberte existující tah nebo výplň a odstraňte je.

  • Klepněte na ovládací prvek Barva tahu nebo Barva výplně a vyberte požadovanou barvu.

 5. Chcete-li novou barvu přidat do seznamu vzorků barev pro aktuální dokument, z nabídky v pravém horním rohu vyberte Přidat políčka barev.

Duplikování, odstraňování a vymazání barev

Můžete duplikovat barvy v paletě, odstraňovat jednotlivé barvy nebo vymazat všechny barvy z palety.

 • Chcete-li některou barvu duplikovat nebo odstranit, vyberte Okna > Políčka barev, klikněte na barvu, kterou chcete duplikovat nebo odstranit, a pak z nabídky panelu vyberte Duplikovat políčko barvy nebo Odstranit políčko barvy. Při duplikování políčka barvy se zobrazí ikona plechovky barvy. Chcete-li duplikovat vybranou barvu, klepněte na prázdnou oblast panelu Políčka barev s plechovkou barvy.

 • Chcete-li vymazat všechny barvy z palety, z nabídky panelu Políčka barev vyberte Vymazat barvy. Z palety se odstraní všechny barvy kromě černé a bílé.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.