Režimy prolnutí

Režimy prolnutí umožňují vytvářet složené obrazy. Skládání je proces obměňování průhlednosti nebo barevné interakce dvou nebo více překrývajících se objektů. Prolnutí umožňuje vytvářet jedinečné efekty prolnutím barev v překrývajících se filmových klipech.

Režim prolnutí obsahuje následující prvky:

Míchaná barva

Barva aplikovaná na režim prolnutí.

Krytí

Stupeň průhlednosti aplikovaný na režim prolnutí.

Základní barva

Barva obrazových bodů pod míchanou barvou.

Výsledná barva

Výsledek aplikace efektu prolnutí na základní barvu.

Režimy prolnutí závisí jak na barvě objektu, na který prolnutí aplikujete, tak na podkladové barvě. Adobe® doporučuje experimentovat s různými režimy prolnutí, dokud nedosáhnete požadovaného efektu.

Normální

Aplikuje barvu normálně, bez jakékoli interakce se základními barvami.

Vrstva

Umožňuje skládat filmové klipy na sebe – bez ovlivňování jejich barev.

Ztmavit

Nahradí pouze oblasti, které jsou světlejší než míchaná barva. Oblasti tmavší než míchaná barva se nezmění.

Násobit

Vynásobí základní barvu míchanou barvou, čímž vzniknou tmavší barvy.

Zesvětlit

Nahradí pouze obrazové body, které jsou tmavší než míchaná barva. Oblasti světlejší než míchaná barva se nezmění.

Závoj

Vynásobí doplněk (inverzní barvu) míchané barvy základní barvou, což má za následek efekt vybělení.

Překrýt

Vynásobí nebo závojem překryje barvy v závislosti na základních barvách.

Tvrdé světlo

Vynásobí nebo závojem překryje barvy v závislosti na barvě režimu prolnutí. Výsledek je podobný jako při osvětlení objektu bodovým svítidlem.

Rozdíl

Odečte buď míchanou barvu od základní barvy, nebo základní barvu od míchané barvy, podle toho, která má vyšší hodnotu jasu. Tento efekt je podobný barevnému negativu.

Přidat

Obvykle se používá pro vytvoření efektu animovaného rozpuštění zesvětlením mezi dvěma obrazy.

Odečíst

Obvykle se používá pro vytvoření efektu animovaného rozpuštění ztmavením mezi dvěma obrazy.

Invertovat

Invertuje základní barvu.

Alfa

Aplikuje masku alfa.

Vymazat

Odstraní všechny obrazové body základní barvy včetně obrazových bodů z obrazu na pozadí.

Poznámka: Režimy prolnutí Vymazat a Alfa vyžadují, aby se na nadřazený filmový klip aplikoval režim prolnutí Vrstva. Režim klipu na pozadí nemůžete změnit na Vymazat a aplikovat ho, protože by byl objekt neviditelný.

Příklady režimů prolnutí

Následující příklady znázorňují, jak různé režimy prolnutí ovlivňují vzhled obrazu. Výsledný efekt režimu prolnutí může být podstatně odlišný v závislosti na barvě spodního obrazu a na typu režimu prolnutí, který aplikujete.Původní obrázekVrstvaZtmavitNásobitZesvětlitZávojPřekrýtTvrdé světloPřidatOdečístRozdílInvertovat

Použití režimu prolnutí

Chcete-li aplikovat prolnutí na vybrané filmové klipy, použijte inspektor Vlastnosti.

Poznámka:

Není možné aplikovat různé režimy prolnutí na různé grafické symboly, protože při publikování souboru SWF se více grafických symbolů slučuje do jediného tvaru.

  1. Vyberte instanci filmového klipu (ve vymezené ploše), na kterou chcete aplikovat režim prolnutí.
  2. Chcete-li upravit barvu a průhlednost instance filmového klipu, použijte rozbalovací nabídku Barva v panelu Vlastnosti.
  3. Vyberte režim prolnutí pro filmové klipy z rozbalovací nabídky Prolnutí v panelu Vlastnosti. Režim prolnutí se aplikuje na vybranou instanci filmového klipu.
  4. Ověřte, že režim prolnutí, který jste vybrali, je vhodný pro efekt, kterého se snažíte dosáhnout.

    Experimentujte s nastavením barvy i průhlednosti filmového klipu a s různými režimy prolnutí, dokud nedosáhnete požadovaného efektu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online