Přidáte-li k objektu ve vrstvě doplnění, aplikace Animate provede jednu z následujících akcí:

 • Převede vrstvu na vrstvu doplnění.
 • Vytvoří vrstvu, která zachová původní pořadí překrývání objektů ve vrstvě.

Vrstvy se přidávají podle těchto pravidel:

 • Pokud ve vrstvě neexistují jiné objekty než ty ve výběru, změní se vrstva na vrstvu doplnění.

 • Pokud je výběr v pořadí překrývání vrstev dole (pod všemi ostatními objekty), aplikace Animate vytvoří vrstvu nad původní vrstvou. Tato nová vrstva obsahuje nevybrané položky. Původní vrstva se stane vrstvou doplnění.

 • Pokud je výběr v pořadí překrývání vrstev nahoře (nad všemi ostatními objekty), aplikace Animate vytvoří vrstvu. Výběr bude přesunut do nové vrstvy a tato vrstva se stane vrstvou doplnění.

 • Pokud je výběr v pořadí překrývání vrstev uprostřed (existují objekty nad i pod výběrem), aplikace Animate vytvoří dvě vrstvy. Jedna vrstva bude obsahovat nové doplnění a druhá nad ní bude obsahovat nevybrané položky v pořadí překrývání nahoře. Nevybrané položky dolní části pořadí překrývání zůstanou pod nově vloženými vrstvami, v původní vrstvě.

Vrstva doplnění může obsahovat rozsahy doplnění, statické snímky a kód jazyka ActionScript. Snímek vrstvy doplnění obsahující rozsah doplnění ale může obsahovat pouze doplňované objekty. Chcete-li do stejného snímku přidat další objekty, umístěte je do samostatných vrstev.

Viz také

Doplnění objektu na časové ose

Chcete-li, aby se objekt posouval nebo klouzal po vymezené ploše:

 1. Na vymezené ploše vyberte instanci symbolu nebo textové pole, které chcete doplnit. Objekt se může nacházet v kterémkoli z těchto typů vrstev: normální, vodítko, maska a maskovaná. Pokud výběr obsahuje jiné objekty nebo obsahuje více objektů z vrstvy, aplikace Animate převede výběr na symbol filmového klipu.

 2. Pokud chcete výběr invertovat, klikněte na objekt pravým tlačítkem a vyberte Invertovat výběr.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Zvolte Vložit > Doplnění pohybu.

  • Klikněte na výběr nebo aktuální snímek pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) a z kontextové nabídky vyberte příkaz Vytvořit doplnění pohybu.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Převést výběr na symbol pro doplnění, kliknutím na tlačítko OK převedete výběr na symbol filmového klipu.

  Pokud byl tento doplňovaný objekt jedinou položkou vrstvy, převede aplikace Animate vrstvu s objektem na vrstvu doplnění. Pokud se ve vrstvě nachází jiné objekty, aplikace Animate vloží vrstvy, aby bylo zachováno pořadí překrývání vrstev. Aplikace Animate umístí doplňovaný objekt do jeho vlastní vrstvy.

  Pokud se původní objekt nacházel pouze v prvním snímku časové osy, bude délka rozsahu doplnění odpovídat jedné sekundě času. Pokud se původní objekt nacházel ve více sousedních snímcích, rozsah doplnění obsahuje počet snímků, které zabíral původní objekt.

 4. Přetažením libovolného konce rozsahu na časové ose zkraťte nebo prodlužte rozsah na požadovaný počet snímků. Všechny existující klíčové snímky vlastnosti v doplnění se přesunou úměrně s koncem rozsahu.

  Chcete-li přesunout konec rozsahu bez přesouvání existujících klíčových snímků, přetáhněte konec rozsahu doplnění se stisknutou klávesou Shift.

 5. Chcete-li k doplnění přidat pohyb, umístěte přehrávací hlavu na snímek v rozsahu doplnění a poté přetáhněte objekt do nové polohy.

  Na vymezené ploše se objeví cesta pohybu, která označuje cestu z polohy v prvním snímku rozsahu do nové polohy. Protože jste explicitně definovali vlastnosti X a Y objektu, budou do snímku obsahujícího přehrávací hlavu přidány klíčové snímky vlastnosti pro X a Y. Klíčové snímky vlastnosti se v rozsahu doplnění zobrazují jako malé kosočtverečky.

  Poznámka:

  Časová osa ve výchozím nastavení zobrazuje klíčové snímky všech typů vlastností. Chcete-li zvolit, jaké typy klíčových snímků vlastností se mají zobrazovat, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Command (Mac) na rozsah doplnění a zvolte Zobrazit klíčové snímky > Typ vlastnosti.

 6. Chcete-li určit jinou polohu objektu, umístěte přehrávací hlavu do jiného snímku v rozsahu doplnění a přetáhněte objekt na vymezené ploše do jiné polohy.

  Cesta pohybu se přizpůsobí tak, aby zahrnovala všechny určené polohy.

 7. K doplnění 3D natočení nebo pozice použijte nástroj 3D natočení nebo 3D posunutí. Nezapomeňte umístit přehrávací hlavu ve snímku tam, kde chcete přidat jako první klíčový snímek vlastnosti 3D.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit více doplnění najednou, umístěte doplnitelné objekty do více vrstev, všechny je vyberte a zvolte příkaz Vložit > Doplnění pohybu. Stejným způsobem můžete přednastavení pohybu aplikovat i na více objektů najednou.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online