Toto téma popisuje vzory vlastních komponent HTML5.

Tento článek vysvětluje, jak vytvářet vlastní komponenty. První příklad popisuje obrázkovou komponentu (kterou najdete i v Animate CC), vysvětluje fungování tohoto aplikačního rozhraní a ukazuje postup při práci s ním. Druhý příklad popisuje, jak zabalit existující komponenty uživatelského rozhraní (jako třeba jQueryUI) a importovat je do Animate CC.

 1. Vytvoření obrázkové komponenty DOM

  Vytvořte kategorii nazvanou My Components (Moje komponenty). 

  a. Při prvním spuštění vytvořte ve složce <HTML5Components> složku pojmenovanou mycomponents.

  b. Stáhněte přiložený soubor myimage.zip a rozbalte jeho obsah do složky

      mycomponents.

  Stáhnout

  c. Restartujte aplikaci Animate.

Adresářová struktura ve složce mycomponents

Ve složce komponent byste nyní měli vidět novou kategorii s názvem My Components (Moje komponenty) a v ní novou komponentu s názvem My Image (Můj obrázek). Tuto komponentu můžete přetáhnout na plochu, nastavit vlastnosti zdroje obrázku a publikovat video, na kterém vlastní komponentu uvidíte v akci. 

Metadata komponenty – components.js

Components.js

Všimněte si, že kategorie je nastavena na hodnotu CATEGORY_MY_COMPONENTS. Názvy všech vlastností používají podobné klíče. Je to klíč pro lokalizovaný řetězec pro název kategorie. Pokud ve složce locale otevřete soubor strings.json, uvidíte v něm následující položky.

Poznámka:

Častou chybou při úpravách tohoto souboru je nadbytečná čárka za posledním elementem v poli.

Podrobné informace o kategorii

Hodnota pole icon je nastavena na Sp_Image_Sm. Ve složce assets naleznete následující dva soubory s předponou Sp_Image_Sm.

Hodnota pole icon

Jedná se o ikony pro tmavé a světlé uživatelské rozhraní.

Hodnota pole „source“ v souboru components.json je nastavena na „src/myimage.js“. 

(function($) {  

// Register a component with the className: my.Image,
	// and prototype with the following overrides 
	// getCreateOptions
	// getCreateString
	// getProperties
	// getAttributes
  	$.anwidget("my.Image", {
    	options: {
			'visible': true,
			'position': 'absolute'
    	},
		_props: ["left", "top", "width", "height", "position", "transform-origin", "transform"],
		
_attrs: ["id", "src", "alt", "class", "border"],
		
// Return a unique ID with the prefix image
		// _widgetID is a global declared in anwidget
		// This id is used only if the user has not set any instance ID for the component in Animate CC
		// Otherwise the user configured name is used
		getCreateOptions: function() {
			return $.extend(this.options, { 'id': "image" + _widgetID++ });
		},
		
// Return the string for creating the DOM element
		// For image we just need to create the <img> tag
		getCreateString: function() {
			return "<img>";
		},
		
// Set of configurable properties
		getProperties: function() {
			return this._props;
		},
		
// Set of configurable attributes
		getAttributes: function() {
			return this._attrs;
		}  
	});  
})(jQuery);

Poznámky vám pomohou snadněji pochopit kód. 

Ve složce source se můžete podívat na další komponenty dodávané s aplikací Animate. Ve většině případů můžete některou z těchto komponent použít jako výchozí bod a následně ji konfigurovat podle svých požadavků.

Balení komponenty uživatelského rozhraní jQuery-UI

Tato část popisuje, jak zabalit ovládací prvek jQuery-UI a použít ho v Animate CC. Stejným způsobem lze zabalit libovolnou jinou komponentu z jakéhokoli jiného uživatelského rozhraní.

Nejdřív si vysvětlíme, jak v Animate CC funguje zabalená komponenta DatePicker (jedná se o ovládací prvek aplikačního rozhraní jQuery-UI). Stáhněte a rozbalte obsah následujícího archivu a použijte ho jako referenční zdroj.

Stáhnout

Struktura rozbaleného obsahu

Složka jquery-ui-1.12.0 je zdrojem aplikačního rozhraní jQuery UI. Obsahuje původní ovládací prvek DatePicker a jeho zdrojové soubory jako například obrázky a CSS styly, které chceme zabalit a použít je v Animate CC podobně jako jakékoli jiné komponenty HTML5. Tyto zdroje jsou nutné pouze pro místní náhled. Když v nastavení publikování zvolíte „hostované knihovny“, budete si moct stáhnout závislé zdroje ze sítě CDN. 

Components.js

V seznamu výše jsou dvě výchozí závislosti, knihovna jQuery a soubor anwidget.js. Soubor anwidget.js není v síti CDN, proto pro něj nejsou uvedeny žádné položky sítě CND.

Následující sada položek se vztahuje k dalším zdrojům, které jsou potřeba pro stažení ovládacího prvku datepicker z rozhraní jquery ui. Pokud byste balili jiný ovládací prvek z jiné knihovny, můžete podobně určit sadu závislostí pro tento prvek. Tyto závislé soubory jsou staženy před inicializací komponenty.

V části properties je zpřístupněna pouze jedna vlastnost s názvem label, která je svázána s vlastností label komponenty datepicker. Podobně je možné zpřístupnit jakékoli další vlastnosti, u nichž chceme uživatelům umožnit jejich konfiguraci ve vývojovém prostředí aplikace Animate. Při spuštění budou jednotlivé vlastnosti dostupné jako páry klíč–hodnota v poli options příslušné instance. Konfigurovanou hodnotu můžeme extrahovat a použít za běhu.

Hlavní zdrojový soubor: src/datepicker.js.

Části, které se liší od příkladu

 1. getCreateString:

  Ovládací prvek datepicker rozhraní jQuery-UI jej použije jako element textinput a za běhu jej převede na element datepicker. Takto tedy inicializujeme model DOM.

 2. attach:

  Pro tento ovládací prvek je potřeba tuto funkci potlačit. Toto API je voláno vždy, když je element připojován k modelu DOM. Nicméně kvůli tomu, jakým způsobem funguje podkladové běhové prostředí (v tomto případě createjs), může být toto API během rozpětí snímku voláno vícekrát.

  Zapamatujeme si připojený stav podkladového elementu a poté voláme rozhraní API attach základní třídy (pomocí this._superApply(arguments)). Pokud je to první připojení elementu k nadřazenému modelu DOM, použije se volání podkladového ovládacího prvku rozhraní jQuery-UI k převedení modelu DOM komponenty na komponentu datepicker. Podrobné informace naleznete na adrese https://jqueryui.com/datepicker/.

  Většina javascriptových ovládacích prvků funguje podobným způsobem. Stejnou techniku můžete použít k zabalení jakékoli zvolené komponenty a následnému použití v aplikaci Animate CC.

 3. update: Aktualizaci potlačíme, aplikujeme vlastnosti CSS na kontejner div a aplikujeme atributy na skutečný prvek DOM.

  Poznámka:

  Pokud potlačíte rozhraní API, jako jsou attach, detach nebo update, je potřeba, abyste zhodnotili výchozí implementaci základní třídy a v příslušný čas volali základní implementaci, jinak se inicializace komponenty nezdaří.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online