Příručka uživatele Zrušit

Vytváření vlastních komponent: Příklady

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Toto téma popisuje vzory vlastních komponent HTML5.

Tento článek vysvětluje, jak vytvářet vlastní komponenty. První příklad popisuje obrázkovou komponentu (kterou najdete i v Animate ), vysvětluje fungování tohoto aplikačního rozhraní a ukazuje postup při práci s ním. Druhý příklad popisuje, jak zabalit existující komponenty uživatelského rozhraní (jako třeba jQueryUI) a importovat je do Animate.

 1. Vytvoření obrázkové komponenty DOM

  Vytvořte kategorii nazvanou My Components (Moje komponenty). 

  a. Při prvním spuštění vytvořte ve složce <HTML5Components> složku pojmenovanou mycomponents.

  b. Stáhněte přiložený soubor myimage.zip a rozbalte jeho obsah do složky

      mycomponents.

  Stáhnout

  c. Restartujte aplikaci Animate.

Adresářová struktura ve složce mycomponents
Adresářová struktura ve složce mycomponents

Ve složce komponent byste nyní měli vidět novou kategorii s názvem My Components (Moje komponenty) a v ní novou komponentu s názvem My Image (Můj obrázek). Tuto komponentu můžete přetáhnout na plochu, nastavit vlastnosti zdroje obrázku a publikovat video, na kterém vlastní komponentu uvidíte v akci. 

Metadata komponenty – components.js

Kód Components.js
Components.js

Všimněte si, že kategorie je nastavena na hodnotu CATEGORY_MY_COMPONENTS. Názvy všech vlastností používají podobné klíče. Je to klíč pro lokalizovaný řetězec pro název kategorie. Pokud ve složce locale otevřete soubor strings.json, uvidíte v něm následující položky.

 Častou chybou při úpravách tohoto souboru je nadbytečná čárka za posledním elementem v poli.

Podrobné informace o kategorii
Podrobné informace o kategorii

Hodnota pole icon je nastavena na Sp_Image_Sm. Ve složce assets naleznete následující dva soubory s předponou Sp_Image_Sm.

Hodnota pole icon
Hodnota pole icon

Jedná se o ikony pro tmavé a světlé uživatelské rozhraní.

Hodnota pole „source“ v souboru components.json je nastavena na „src/myimage.js“. 

(function($) {  

// Registrace komponenty s className: my.Image,
 // a prototypem s následujícími přepisy 
 // getCreateOptions
 // getCreateString
 // getProperties
 // getAttributes
  $.anwidget(&quot;my.Image&quot;, {
     options: {
  'visible': true,
  'position': 'absolute'
     },
 _props: [&quot;left&quot;, &quot;top&quot;, &quot;width&quot;, &quot;height&quot;, &quot;position&quot;, &quot;transform-origin&quot;, &quot;transform&quot;],
 
_attrs: [&quot;id&quot;, &quot;src&quot;, &quot;alt&quot;, &quot;class&quot;, &quot;border&quot;],
 
//Vrácení jedinečného ID s obrázkem předpony
 // _widgetID je globálně deklarované v anwidget
 // Toto ID se používá pouze v případě, že uživatel nenastavil žádné ID instance pro komponentu v Animate.
 // V opačném případě se použije uživatelem nakonfigurovaný název
 getCreateOptions: function() {
  return $.extend(this.options, { 'id': &quot;image&quot; + _widgetID++ });
 },
 
// Vrácení řetězce pro vytvoření elementu modelu DOM
 // Pro obraz stačí vytvořit tag <img>
 getCreateString: function() {
  return &quot;<img>&quot;;
 },
 
// Sada konfigurovatelných vlastností
 getProperties: function() {
  vrátit toto._props;
 },
 
// Sada konfigurovatelných atributů
 getAttributes: function() {
  vrátit toto._attrs;
 }  
 });  
})(jQuery);

Poznámky vám pomohou snadněji pochopit kód. 

Ve složce source se můžete podívat na další komponenty dodávané s aplikací Animate. Ve většině případů můžete některou z těchto komponent použít jako výchozí bod a následně ji konfigurovat podle svých požadavků.

Balení komponenty uživatelského rozhraní jQuery-UI

Tato část popisuje, jak zabalit ovládací prvek jQuery-UI a použít ho v Animate. Stejným způsobem lze zabalit libovolnou jinou komponentu z jakéhokoli jiného uživatelského rozhraní.

Nejdřív si vysvětlíme, jak v Animate funguje zabalená komponenta DatePicker (jedná se o ovládací prvek aplikačního rozhraní jQuery-UI). Stáhněte a rozbalte obsah následujícího archivu a použijte ho jako referenční zdroj.

Stáhnout

Struktura rozbaleného obsahu
Struktura rozbaleného obsahu

Složka jquery-ui-1.12.0 je zdrojem aplikačního rozhraní jQuery UI. Obsahuje původní ovládací prvek DatePicker a jeho zdrojové soubory jako například obrázky a CSS styly, které chceme zabalit a použít je v Animate podobně jako jakékoli jiné komponenty HTML5. Tyto zdroje jsou nutné pouze pro místní náhled. Když v nastavení publikování zvolíte „hostované knihovny“, budete si moct stáhnout závislé zdroje ze sítě CDN. 

Kód Components.js
Components.js

V seznamu výše jsou dvě výchozí závislosti, knihovna jQuery a soubor anwidget.js. Soubor anwidget.js není v síti CDN, proto pro něj nejsou uvedeny žádné položky sítě CND.

Následující sada položek se vztahuje k dalším zdrojům, které jsou potřeba pro stažení ovládacího prvku datepicker z rozhraní jquery ui. Pokud byste balili jiný ovládací prvek z jiné knihovny, můžete podobně určit sadu závislostí pro tento prvek. Tyto závislé soubory jsou staženy před inicializací komponenty.

V části properties je zpřístupněna pouze jedna vlastnost s názvem label, která je svázána s vlastností label komponenty datepicker. Podobně je možné zpřístupnit jakékoli další vlastnosti, u nichž chceme uživatelům umožnit jejich konfiguraci ve vývojovém prostředí aplikace Animate. Při spuštění budou jednotlivé vlastnosti dostupné jako páry klíč–hodnota v poli options příslušné instance. Konfigurovanou hodnotu můžeme extrahovat a použít za běhu.

Hlavní zdrojový soubor: src/datepicker.js.
Hlavní zdrojový soubor: src/datepicker.js.

Části, které se liší od příkladu

 1. getCreateString:

  Ovládací prvek datepicker rozhraní jQuery-UI jej použije jako element textinput a za běhu jej převede na element datepicker. Takto tedy inicializujeme model DOM.

 2. attach:

  Pro tento ovládací prvek je potřeba tuto funkci potlačit. Toto API je voláno vždy, když je element připojován k modelu DOM. Nicméně kvůli tomu, jakým způsobem funguje podkladové běhové prostředí (v tomto případě createjs), může být toto API během rozpětí snímku voláno vícekrát.

  Zapamatujeme si připojený stav podkladového elementu a poté voláme rozhraní API attach základní třídy (pomocí this._superApply(arguments)). Pokud je to první připojení elementu k nadřazenému modelu DOM, použije se volání podkladového ovládacího prvku rozhraní jQuery-UI k převedení modelu DOM komponenty na komponentu datepicker. Podrobné informace naleznete na adrese https://jqueryui.com/datepicker/.

  Většina javascriptových ovládacích prvků funguje podobným způsobem. Stejnou techniku můžete použít k zabalení jakékoli zvolené komponenty a následnému použití v aplikaci Animate.

 3. update: Aktualizaci potlačíme, aplikujeme vlastnosti CSS na kontejner div a aplikujeme atributy na skutečný prvek DOM.

   Pokud potlačíte rozhraní API, jako jsou attach, detach nebo update, je potřeba, abyste zhodnotili výchozí implementaci základní třídy a v příslušný čas volali základní implementaci, jinak se inicializace komponenty nezdaří.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.