Vytváření a správa příkazů

Chcete-li zopakovat tutéž úlohu, vytvořte z příslušných kroků v panelu Historie nový příkaz v nabídce Příkazy a ten znovu použijte. Kroky se přehrají přesně tak, jak byly původně provedeny. Při přehrávání nelze kroky nijak modifikovat.

Chcete-li při příštím spuštění Animate automaticky použít nějaké kroky, vytvořte z nich příkaz a uložte ho. Uložené příkazy zůstávají trvale uchovány, dokud je neodstraníte. Kroky okopírované pomocí příkazu Kopírovat kroky z panelu Historie se z paměti odstraní, když zkopírujete něco jiného.

Z vybraných kroků v panelu Historie vytvořte příkaz. Příkazy můžete přejmenovávat nebo odstraňovat v dialogovém okně Správa uložených příkazů.

Vytvoření příkazu

 1. V panelu Historie vyberte požadovaný krok nebo sadu kroků.
 2. Z nabídky voleb panelu Historie vyberte Uložit jako příkaz.
 3. Zadejte název příkazu a klikněte na OK. Příkazy se zobrazují v nabídce Příkazy.

  Poznámka:

  Příkaz se uloží jako soubor jazyka JavaScript (s příponou .jsfl) do vaší složky Commands (Příkazy). Tato složka má následující umístění: Windows XP: spouštěcí disk\Documents and Settings\<uživatel>\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\<jazyk>\Configuration\Commands; Mac OS® X: Macintosh HD/Users/<jméno_uživatele>/Library/Application Support/Adobe/Flash CS5/<jazyk>/Configuration/Commands.

Úpravy názvů příkazů v nabídce Příkazy

 1. Zvolte Příkazy > Správa uložených příkazů.
 2. Vyberte příkaz, který chcete přejmenovat.
 3. Klikněte na tlačítko Přejmenovat.
 4. Zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění názvu příkazu z nabídky Příkazy

 1. Zvolte Příkazy > Správa uložených příkazů a vyberte příkaz.
 2. Klikněte na položku Odstranit, pak na položku Ano v dialogovém okně výstrahy a nakonec na tlačítko OK.

Spouštění příkazů

 • Chcete-li použít uložený příkaz, vyberte ho z nabídky Příkazy.

 • Chcete-li spustit příkaz v jazyce JavaScript nebo Animate JavaScript, zvolte Příkazy > Spustit příkaz, vyhledejte skript, který chcete spustit, a klikněte na Otevřít.

Získání dalších příkazů

Pomocí volby Získat další příkazy z nabídky Příkazy přejdete na web s doplňky Adobe Add-ons, kde si můžete stáhnout příkazy poslané jinými uživateli aplikace Animate. Další informace o zde publikovaných příkazech najdete na webu Animate Exchange.

 1. Ověřte, že jste připojení k internetu.
 2. Zvolte Příkazy > Získat další příkazy.

Kroky, které nelze používat v příkazech

Některé úlohy nelze ukládat jako příkazy ani opakovat pomocí volby z nabídky Úpravy > Opakovat. Tyto příkazy lze vzít zpět nebo provést znovu, ale nelze je opakovat.

Mezi akce, které nelze ukládat jako příkazy ani opakovat, patří vybrání snímku nebo změna velikosti dokumentu. Pokud se pokusíte jako příkaz uložit akci, kterou nelze opakovat, příkaz se neuloží.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online