Kopírování aktuální skupiny zkratek do schránky

 1. Vyberte položky Úpravy > Klávesové zkratky (Windows) nebo Animate > Klávesové zkratky (Macintosh).

 2. Klikněte na tlačítko Kopírovat do schránky. Poté je možné skupinu klávesových zkratek vložit do libovolného textového editoru pro pozdější použití nebo tisk.

Vytváření změny vlastních klávesových zkratek

V aplikaci Animate můžete vytvářet a upravovat klávesové zkratky.

Přizpůsobení klávesových zkratek

 1. Vyberte položky (Windows) Upravit > Klávesové zkratky nebo (Macintosh) Animate > Klávesové zkratky.

  Objeví se dialogové okno Klávesové zkratky.

 2. Klávesové zkratky můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat pomocí následujících voleb:

  Přednastavení rozvržení klávesnice

  Umožňuje zvolit přednastavení pro předem určené zkratky z rozevíracího seznamu nebo libovolnou vlastní sadu, kterou si sami definujete.

  Hledání

  Umožňuje vyhledat jakýkoli příkaz, jehož klávesovou zkratku chcete nastavit nebo změnit. Nebo můžete příkaz zobrazit prostřednictvím stromového zobrazení příkazů.

  Rozlišovat malá a VELKÁ

  Umožňuje provést hledání příkazu, u něhož záleží na velikosti písmen.

  Přidat 

  Vybranému příkazu přidá novou klávesovou zkratku. Chcete-li přidat novou klávesovou zkratku vybranému příkazu, klikněte na tlačítko Přidat nebo zadejte novou kombinaci kláves. Každému příkazu může být přiřazena jedna klávesová zkratka. Pokud již je příkazu zkratka přiřazena, tlačítko Přidat nebude aktivní.

  Zpět

  Vrátí poslední nastavenou zkratku příkazu.

  Kopírovat do schránky

  Slouží ke zkopírování celého seznamu klávesových zkratek do schránky operačního systému.

  Přejít na konflikt

  Umožňuje přechod na konfliktní příkaz. V případě konfliktu při nastavení zkratky se zobrazí varovná zpráva.

  Uložit zkratky jako přednastavení 

  Umožňuje uložení celé sady zkratek do přednastavení. Přednastavení lze poté vybrat z rozevíracího seznamu Přednastavení rozvržení klávesnice.

  Odstranit zkratku 

  Slouží k odstranění vybrané zkratky.

  Poznámka:

  Jednotlivé klávesy jako Delete nebo Page Up nebo klávesy, které jsou předem definovány pro určité obecné úlohy, jako například mazání obsahu, posunování stránky atd., použít nelze.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Odebrání zkratky od příkazu

 1. Z rozevírací nabídky Příkazy vyberte kategorii příkazů, ze seznamu Příkazy vyberte příkaz.
 2. Klikněte na značku X vedle zkratky.

Přidání zkratky k příkazu

 1. Z rozbalovací nabídky Příkazy vyberte kategorii příkazů a vyberte požadovaný příkaz.
 2. Klikněte na tlačítko Přidat.
 3. Stiskněte kombinaci kláves.

  Poznámka:

  Pokud dojde ke konfliktu kombinace kláves (například pokud je již kombinace kláves přiřazena jinému příkazu), přímo pod seznamem Příkazy se zobrazí vysvětlující zpráva. Kliknutím na tlačítko Přejít na konflikt lze rychle přejít je konfliktnímu příkazu a zkratku změnit.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Upravení existující zkratky

 1. Z rozevírací nabídky Příkazy vyberte kategorii příkazů, ze seznamu Příkazy vyberte příkaz.
 2. Dvakrát klikněte na zkratku.
 3. Stiskněte novou kombinaci kláves.

  Poznámka:

  Pokud dojde ke konfliktu kombinace kláves (například pokud je již kombinace kláves přiřazena jinému příkazu), přímo pod seznamem Příkazy se zobrazí vysvětlující zpráva. Kliknutím na tlačítko Přejít na konflikt lze rychle přejít ke konfliktnímu příkazu a zkratku změnit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online