Příručka uživatele Zrušit

Export souborů SVG

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Co je SVG?

SVG (Scalable Vector Graphics) je jazyk XML využívající značky určený k popisu dvourozměrných obrazů. Soubory SVG poskytují grafiky HiDPI nezávislé na rozlišení na webu, v tisku a v mobilních zařízeních v kompaktním formátu. Soubor SVG lze opatřit stylem pomocí šablon stylů CSS a díky podpoře skriptování a animace je formát SVG nedílnou součástí webové platformy.

Některé běžné webové formáty obrazů, jako je GIF, JPEG a PNG, jsou objemné a obvykle mají nízké rozlišení. Formát SVG nabízí mnohem vyšší hodnotu, protože umožňuje popisování obrazů pomocí vektorových tvarů, textu a efektů filtrů. Soubory SVG jsou kompaktní a poskytují vysoce kvalitní grafiky na webu a také v zařízeních do ruky, která mají omezené prostředky. Zobrazení obrazu SVG lze na obrazovce zvětšit bez zhoršení ostrosti, detailů nebo čistoty. Formát SVG také poskytuje výbornou podporu pro text a barvy, která zajišťuje zobrazení obrazů tak, jak se jeví na ploše. Formát SVG je plně založen na jazyku XML a nabízí mnohé výhody vývojářům i uživatelům.

 Soubory SVG nyní můžete z Animate exportovat bez nutnosti vytvářet spolu s nimi nežádoucí definice a ID. Ve verzi Animate 19.1 byla vylepšena kompozice v souboru SVG. Tato možnost exportu zvyšuje kvalitu souborů SVG importovaných do aplikace Character Animator.

Pracovní postup exportu do formátu SVG v aplikaci Animate

Aplikace Animate umožňuje export do formátu SVG verze 1.1. S výkonnými návrhářskými nástroji aplikace Animate můžete vytvářet vizuálně bohaté výtvarné projekty a pak je exportovat do formátu SVG.

V aplikaci Animate můžete exportovat vybrané snímky a klíčové snímky animace. Exportovaná grafika je vektorová, a proto je rozlišení obrazu vysoké i při změnách měřítka.

Funkce exportu SVG nahrazuje dřívější export FXG (vypuštěný z aplikace Animate (červen 2013)). Uvidíte, že výkonnost funkce exportu SVG a kvalita výstupu je mnohem vyšší. Ve formátu SVG také ve srovnání s formátem FXG dochází k minimálním ztrátám obsahu.

Výtvarný projekt s efekty filtrů

Ve formátu SVG nemusí efekty filtrů vypadat přesně stejně jako v aplikaci Animate, protože mezi filtry aplikace Animate a formátem SVG neexistuje mapování 1:1. Aplikace Animate ale k napodobení podobného efektu využívá kombinace různých jednoduchých filtrů dostupných ve formátu SVG.

Zpracování více symbolů

Export SVG bez problémů zpracovává více symbolů bez jakékoli ztráty obsahu. Výstup se velice podobá obrazu na ploše v aplikaci Animate.

Export kreseb ve formátu SVG

 1. V aplikaci Animate přejděte nebo přesuňte přehrávací hlavu na požadovaný snímek.
 2. Vyberte položku Soubor > Exportovat > Exportovat obraz nebo vyberte položku Soubor > Nastavení publikování (vyberte možnost Obraz SVG v části Další formáty).
 3. Zadejte nebo vyhledejte umístění, kam chcete soubor SVG uložit. V nabídce je nutné vybrat příkaz Uložit jako.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. V dialogu Exportovat SVG vyberte možnost vložení nebo propojení se souborem SVG.
  • Zahrnout skryté vrstvy: Exportuje z dokumentu Animate všechny skryté vrstvy. Pokud zrušíte export skrytých vrstev, znemožníte export všech vrstev (včetně vrstev vnořených do filmových klipů), které jsou označeny jako skryté, do výsledného souboru SVG. Pokud tedy nastavíte určité vrstvy jako neviditelné, můžete snadno testovat různé verze dokumentů Animate.
  • Vložit: Vloží do souboru SVG bitmapu. Tuto možnost použijte, pokud chcete do souboru SVG vkládat bitmapy přímo.
  • Odkaz: Vytvoří odkaz na cestu k souborům bitmap. Tuto možnost použijte, pokud bitmapy nechcete vkládat, ale odkazovat na ně v souboru SVG. Jestliže vyberete možnost Zkopírovat obrazy do složky, bitmapy budou uloženy ve složce Obrazy vytvořené v umístění, kam byl vyexportován soubor SVG. Není-li možnost kopírování obrazů do složky vybrána, bude soubor SVG obsahovat odkazy na bitmapy v původním zdrojovém umístění. V případě, že je zdrojové umístění bitmap nedostupné, budou vloženy v souboru SVG.
  • Zkopírovat obrazy do složky /Obrazy: Umožňuje zkopírování bitmapy do umístění /Obrazy. Pokud složka /Obrazy dosud neexistuje, vytvoří se v umístění pro export souboru SVG.
  • Optimalizovat pro aplikaci Character Animator: Umožňuje exportovat do formátu SVG, který dobře funguje v aplikaci Character Animator.

 1. Klikněte na tlačítko OK.

 Některé funkce aplikace Animate formát SVG nepodporuje. Obsah vytvořený těmito funkcemi bude při exportu odebrán nebo se místo něho použije výchozí podporovaná funkce.

Jako alternativu lze také použít dialog Nastavení publikování a exportovat soubory SVG z prostředí aplikace Animate (Soubor > Nastavení publikování). K exportu souborů do formátu SVG vyberte v části Další formáty možnost SVG.

 Doporučujeme prohlížet soubory SVG jen v moderním prohlížeči s nejnovější aktualizací. Ve starších verzích prohlížečů, jako je Internet Explorer 9, se některé grafické filtry a barevné efekty nemusí zobrazovat správně.

Výměna souborů SVG s aplikací Adobe Illustrator

Aplikace Animate umožňuje výměnu obsahu s aplikací Adobe Illustrator. Tento pracovní postup nahrazuje funkci exportu ve formátu FXG, která byla z aplikace Animate (13.0) vypuštěna. Soubory SVG můžete exportovat z aplikace Animate a importovat je do aplikace Adobe Illustrator. Další informace o používání souborů SVG v aplikaci Adobe Illustrator naleznete v tomto tématu nápovědy.

Tento pracovní postup použijte, pokud chcete ve svém výtvarném projektu provádět detailní úpravy a přidávat podrobnosti k obohacení. Aplikaci Illustrator lze použít také k přidávání efektů, jako je Vržený stín, do výtvarného projektu.

Chcete-li soubory SVG upravit v aplikaci Adobe Illustrator a upravený obsah používat v aplikaci Animate, postupujte takto:

 1. V aplikaci Animate proveďte export do souboru SVG.
 2. Abyste mohli výtvarný projekt upravit, otevřete soubor SVG v aplikaci Adobe Illustrator.
 3. Soubor SVG uložte jako soubor AI a importujte ho do aplikace Animate. Další informace o používání souborů aplikace Illustrator v aplikaci Animate

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.