Co je SVG?

SVG (Scalable Vector Graphics) je jazyk XML využívající značky určený k popisu dvourozměrných obrazů. Soubory SVG poskytují grafiky HiDPI nezávislé na rozlišení na webu, v tisku a v mobilních zařízeních v kompaktním formátu. Soubor SVG lze opatřit stylem pomocí šablon stylů CSS a díky podpoře skriptování a animace je formát SVG nedílnou součástí webové platformy.

Některé běžné webové formáty obrazů, jako je GIF, JPEG a PNG, jsou objemné a obvykle mají nízké rozlišení. Formát SVG nabízí mnohem vyšší hodnotu, protože umožňuje popisování obrazů pomocí vektorových tvarů, textu a efektů filtrů. Soubory SVG jsou kompaktní a poskytují vysoce kvalitní grafiky na webu a také v zařízeních do ruky, která mají omezené prostředky. Zobrazení obrazu SVG lze na obrazovce zvětšit bez zhoršení ostrosti, detailů nebo čistoty. Formát SVG také poskytuje výbornou podporu pro text a barvy, která zajišťuje zobrazení obrazů tak, jak se jeví na ploše. Formát SVG je plně založen na jazyku XML a nabízí mnohé výhody vývojářům i uživatelům.

Poznámka:

Soubory SVG nyní můžete z Animate exportovat bez nutnosti vytvářet spolu s nimi nežádoucí definice a ID. Ve verzi Animate 19.1 byla vylepšena kompozice v souboru SVG. Tato možnost exportu zvyšuje kvalitu souborů SVG importovaných do aplikace Character Animator.

Pracovní postup exportu do formátu SVG v aplikaci Animate CC

Aplikace Animate CC umožňuje export do formátu SVG verze 1.1. S výkonnými návrhářskými nástroji aplikace Animate můžete vytvářet vizuálně bohaté výtvarné projekty a pak je exportovat do formátu SVG.

V aplikaci Animate CC můžete exportovat vybrané snímky a klíčové snímky animace. Exportovaná grafika je vektorová, a proto je rozlišení obrazu vysoké i při změnách měřítka.

Funkce exportu SVG nahrazuje dřívější export FXG (vypuštěný z aplikace Animate CC(červen 2013)). Uvidíte, že výkonnost funkce exportu SVG a kvalita výstupu je mnohem vyšší. Ve formátu SVG také ve srovnání s formátem FXG dochází k minimálním ztrátám obsahu.

Výtvarný projekt s efekty filtrů

Ve formátu SVG nemusí efekty filtrů vypadat přesně stejně jako v aplikaci Animate, protože mezi filtry aplikace Animate a formátem SVG neexistuje mapování 1:1. Aplikace Animate Pro ale k napodobení podobného efektu využívá kombinace různých jednoduchých filtrů dostupných ve formátu SVG.

Zpracování více symbolů

Export SVG bez problémů zpracovává více symbolů bez jakékoli ztráty obsahu. Výstup se velice podobá obrazu na ploše v aplikaci Animate.

Export kreseb ve formátu SVG

 1. V aplikaci Animate CC přejděte nebo přesuňte přehrávací hlavu na požadovaný snímek.
 2. Vyberte položku Soubor > Exportovat > Exportovat obraz nebo vyberte položku Soubor > Nastavení publikování (vyberte možnost Obraz SVG v části Další formáty).
 3. Zadejte nebo vyhledejte umístění, kam chcete soubor SVG uložit. V nabídce je nutné vybrat příkaz Uložit jako.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. V dialogu Exportovat SVG vyberte možnost vložení nebo propojení se souborem SVG.
  • Zahrnout skryté vrstvy: Exportuje z dokumentu Animate všechny skryté vrstvy. Pokud zrušíte export skrytých vrstev, znemožníte export všech vrstev (včetně vrstev vnořených do filmových klipů), které jsou označeny jako skryté, do výsledného souboru SVG. Pokud tedy nastavíte určité vrstvy jako neviditelné, můžete snadno testovat různé verze dokumentů Animate.
  • Vložit: Vloží do souboru SVG bitmapu. Tuto možnost použijte, pokud chcete do souboru SVG vkládat bitmapy přímo.
  • Odkaz: Vytvoří odkaz na cestu k souborům bitmap. Tuto možnost použijte, pokud bitmapy nechcete vkládat, ale odkazovat na ně v souboru SVG. Jestliže vyberete možnost Zkopírovat obrazy do složky, bitmapy budou uloženy ve složce Obrazy vytvořené v umístění, kam byl vyexportován soubor SVG. Není-li možnost kopírování obrazů do složky vybrána, bude soubor SVG obsahovat odkazy na bitmapy v původním zdrojovém umístění. V případě, že je zdrojové umístění bitmap nedostupné, budou vloženy v souboru SVG.
  • Zkopírovat obrazy do složky /Obrazy: Umožňuje zkopírování bitmapy do umístění /Obrazy. Pokud složka /Obrazy dosud neexistuje, vytvoří se v umístění pro export souboru SVG.
export-to-svg
 1. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Některé funkce aplikace Animate formát SVG nepodporuje. Obsah vytvořený těmito funkcemi bude při exportu odebrán nebo se místo něho použije výchozí podporovaná funkce. Další informace naleznete v tomto článku.

Jako alternativu lze také použít dialog Nastavení publikování a exportovat soubory SVG z prostředí aplikace Animate CC (Soubor > Nastavení publikování). K exportu souborů do formátu SVG vyberte v části Další formáty možnost SVG.

Poznámka:

Doporučujeme prohlížet soubory SVG jen v moderním prohlížeči s nejnovější aktualizací. Ve starších verzích prohlížečů, jako je Internet Explorer 9, se některé grafické filtry a barevné efekty nemusí zobrazovat správně.

Výměna souborů SVG s aplikací Adobe Illustrator

Aplikace Animate CC umožňuje výměnu obsahu s aplikací Adobe Illustrator. Tento pracovní postup nahrazuje funkci exportu ve formátu FXG, která byla z aplikace Animate CC (13.0) vypuštěna. Soubory SVG můžete exportovat z aplikace Animate a importovat je do aplikace Adobe Illustrator. Další informace o používání souborů SVG v aplikaci Adobe Illustrator naleznete v tomto tématu nápovědy.

Tento pracovní postup použijte, pokud chcete ve svém výtvarném projektu provádět detailní úpravy a přidávat podrobnosti k obohacení. Aplikaci Illustrator lze použít také k přidávání efektů, jako je Vržený stín, do výtvarného projektu.

Chcete-li soubory SVG upravit v aplikaci Adobe Illustrator a upravený obsah používat v aplikaci Animate, postupujte takto:

 1. V aplikaci Animate CC proveďte export do souboru SVG.
 2. Abyste mohli výtvarný projekt upravit, otevřete soubor SVG v aplikaci Adobe Illustrator.
 3. Soubor SVG uložte jako soubor AI a importujte ho do aplikace Animate. Další informace o používání souborů aplikace Illustrator v aplikaci Animate
Print

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online