O souborech Animate

V aplikaci Animate můžete pracovat s celou řadou různých typů souborů, z nichž každý má jiný účel:

 • Soubory FLA, se kterými v aplikaci Animate pracujete nejvíce, obsahují základní média, časovou osu a informace ve skriptech pro dokument Animate. Objekty médií jsou grafiky, texty, zvuky a videa, která tvoří obsah dokumentu Animate. Časová osa umožňuje aplikaci Animate určit, kdy se mají konkrétní objekty médií zobrazit na ploše. Do dokumentů aplikace Animate můžete přidat kód v jazyce ActionScript®, což vám umožní jemněji řídit jejich chování a zajistit, aby reagovaly na akce uživatelů.

 • Nekomprimované soubory XFL se podobají souborům FLA. Soubor XFL a další přidružené soubory ve stejné složce jsou prostě nekomprimovaný ekvivalent souboru FLA. Tento formát usnadňuje skupinám uživatelů pracovat na různých prvcích projektu aplikace Animate současně. Další informace najdete v části Práce s nekomprimovanými soubory XFL.

 • Soubory SWF, což jsou zkompilované verze souborů FLA, jsou soubory, které se zobrazují na webové stránce. Když publikujete soubor FLA, aplikace Animate vytvoří soubor SWF.

  Formát souboru Animate SWF představuje otevřený standard podporovaný i jinými aplikacemi. Další informace o formátech souborů aplikace Animate naleznete na webových stránkách www.adobe.com/go/flashplayer_cz.

 • Soubory AS jsou soubory jazyka ActionScript – pomocí těchto souborů můžete zachovat určité části nebo celý kód ActionScript mimo soubory FLA, což je užitečné pro uspořádání kódu a také u projektů, ve kterých různí lidé pracují na různých částech obsahu aplikace Animate.

 • Soubory SWC obsahují opakovaně použitelné komponenty aplikace Animate. Každý soubor SWC obsahuje zkompilovaný filmový klip, kód v jazyce ActionScript a případně další zdroje, které daná komponenta vyžaduje.Poznámka: Soubory SWC nelze do aplikace Animate importovat.
 • Soubory ASC slouží k ukládání ActionScriptu, který se bude provádět na počítači, na kterém je spuštěný server Adobe Media Server. Tyto soubory umožňují implementovat logiku na straně serveru, která slouží spolu s ActionScriptem v souboru SWF. Poznámka: Soubory ASC nejsou v aplikaci Animate CC podporovány.
 • Soubory JSFL jsou soubory JavaScriptu, se kterými můžete do vývojového nástroje Animate přidávat nové funkce.
 • Soubory APR umožňují svázat šablonu pro publikování do formátu Canvas s jejím nastavením profilu publikování. V budoucnosti bude každá nová položka odkazující na profil publikování také s profilem svázána a sdílena. Další informace naleznete v tématu Nastavení publikování.

 

 

Co je aplikace Animate CC?

Co je aplikace Animate CC?
Adobe

Následující doplňková videa a výukové lekce ukazují práci s aplikací Animate/Flash Pro. Přestože mohou být v některých videích zobrazené aplikace Flash CS3 nebo CS4, videa se vztahují i k aplikaci Flash Pro CS5.

Práce s ostatními aplikacemi Adobe

Aplikace Animate je navržena tak, aby spolupracovala s ostatními aplikacemi Adobe® a umožňovala širokou škálu kreativních pracovních postupů. Do aplikace Animate můžete přímo importovat soubory aplikací Illustrator® a Photoshop®. V aplikaci Animate také můžete vytvořit video a upravit ho v aplikaci Adobe® Premiere® Pro nebo After Effects®. Video také můžete z těchto aplikací importovat do aplikace Animate. Při publikování souborů SWF můžete použít aplikaci Dreamweaver® k vložení obsahu do vašich webových stránek. Aplikaci Animate také můžete spustit přímo z aplikace Dreamweaver, aby bylo možné upravit obsah.

Otvírání souborů XFL

Od verze Animate CC mají vytvořené soubory FLA interní formát XFL. Když v aplikaci Animate uložíte soubor, výchozí formát je FLA, ale interní formát souboru je XFL.

Soubory ve formátu XFL mohou exportovat i jiné aplikace Adobe®, například After Effects®. Tyto soubory mají příponu XFL, nikoli FLA. Aplikace InDesign® umožňuje export přímo do formátu FLA, jehož interní formát je XFL. Díky tomu můžete na projektu nejdříve pracovat v aplikaci After Effects nebo InDesign a poté v práci pokračovat v aplikaci Animate.

V aplikaci Animate můžete otevírat soubory XFL a pracovat s nimi stejně jako se soubory FLA. Když soubor XFL otevřete v aplikaci Animate, můžete ho uložit jako soubor FLA nebo jako nekomprimovaný soubor XFL.

Následující výuková videa předvádějí export z aplikací InDesign a AfterEffects do aplikace Animate prostřednictvím formátu XFL a FLA:

Otevření souboru XFL v aplikaci Animate:

 1. Exportujte svou práci jako soubor XFL v jiné aplikaci Adobe®, například InDesign nebo After Effects.

  Aplikace uchová v souboru XFL všechny vrstvy a objekty původního souboru.

 2. V aplikaci Animate zvolte Soubor > Otevřít a přejděte k souboru XFL. Klikněte na Otevřít.

  Soubor XFL se v aplikaci Animate otevře stejným způsobem jako souboru FLA. V časové ose se objeví všechny vrstvy původního souboru a v panelu knihovny se objeví původní objekty.

  Nyní můžete se souborem normálně pracovat.

 3. Chcete-li soubor uložit, zvolte volbu Soubor > Uložit.

  Aplikace Animate vás v dialogovém okně Uložit jako vyzve, abyste nový soubor FLA pojmenovali.

 4. Zadejte název a soubor FLA uložte.

Práce s nekomprimovanými soubory XFL

Od verze Animate CC si můžete vybrat, jestli chcete se soubory aplikace Animate pracovat v nekomprimovaném formátu XFL. Tento formát umožňuje zobrazovat jednotlivé části neboli podsoubory, ze kterých se skládá soubor aplikace Animate. O jaké části se jedná:

 • Soubor XML, který popisuje soubor aplikace Animate jako celek.

 • Oddělené soubory XML, které popisují jednotlivé symboly Knihovny.

 • Dodatečné soubory XML, obsahující nastavení publikování, nastavení mobility a další.

 • Složky, které obsahují externí datové zdroje, například soubory rastrového obrázku (bitmapy) používané souborem Animate.

Pokud pracujete v nekomprimovaném formátu XFL, můžete povolit zpracování každé části souboru aplikace Animate jiným lidem, aby na ní pracovali samostatně. Rovněž můžete pomocí systému správy zdrojů provádět správu změn provedených v jednotlivých podsouborech v rámci nekomprimovaného souboru XFL. Dohromady umožňují tyto schopnosti mnohem snadnější spolupráci na velkých projektech s více projektanty a vývojáři.

Použití služby Live update u souborů XFL

Službu Live update pro upravitelné datové zdroje nekomprimovaných dokumentů XFL můžete použít k úpravě jakékoli položky knihovny z nekomprimovaného dokumentu XFL, i když je dokument právě otevřený v aplikaci Animate. Změny položky se projeví v aplikaci Animate, jakmile dokončíte úpravy této položky v jiné aplikaci.

Úprava položky z nekomprimovaného dokumentu XFL v jiné aplikaci:

 1. Uložte dokument Animate v nekomprimovaném formátu XFL.

 2. Ve vhodném editoru, například v aplikaci Photoshop, otevřete ze složky KNIHOVNA nekomprimovaného dokumentu XFL položku, kterou chcete upravit.

 3. Upravte položku a uložte změny.

 4. Vraťte se do aplikace Animate.

  Aktualizace položky se v aplikaci Animate projeví ihned.

Úpravy souboru SWF z aplikace Dreamweaver v aplikaci Animate

Pokud máte nainstalované aplikace Animate i Dreamweaver, můžete v dokumentu aplikace Dreamweaver vybrat soubor SWF a upravit ho v aplikaci Animate. Aplikace Animate neupravuje přímo soubor SWF. Upraví zdrojový dokument (soubor FLA) a pak znovu exportuje soubor SWF.

 1. V aplikaci Dreamweaver otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti).
 2. V dokumentu aplikace Dreamweaver proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na vyhrazené místo pro soubor SWF a tím ho vyberte; pak v inspektoru Vlastnosti klikněte na Upravit.

  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Apple (Macintosh) na zástupce souboru SWF a v místní nabídce vyberte příkaz Upravit pomocí aplikace Animate.

   Dreamweaver přepne do aplikace Animate, která se pokusí najít zdrojový soubor Animate (FLA) k vybranému souboru SWF. Pokud aplikace Animate zdrojový soubor nenajde, zobrazí se výzva, abyste ho vyhledali sami.

   Poznámka: Pokud je soubor FLA nebo SWF zamknutý, zkontrolujte ho v aplikaci Dreamweaver.

 3. V aplikaci Animate upravte soubor FLA. V okně dokumentu Animate je vidět, že měníte soubor z aplikace Dreamweaver.

 4. Po dokončení úprav klikněte na Hotovo.

  Aplikace Animate aktualizuje soubor FLA, znovu ho exportuje jako soubor SWF, zavře se a pak přepne zpátky do dokumentu aplikace Dreamweaver.

  Poznámka:

  Chcete-li aktualizovat soubor SWF a nechat aplikaci Animate otevřenou, vyberte v aplikaci Animate položku Soubor > Aktualizovat pro Dreamweaver.

 5. Pokud si chcete prohlédnout aktualizovaný soubor v dokumentu, klikněte v Inspektoru vlastností v aplikaci Dreamweaver na Přehrát nebo stiskněte klávesu F12. Náhled stránky se zobrazí v okně prohlížeče.
 1. Spusťte aplikaci Animate.

 2. Na hlavní obrazovce aplikace Animate zvolte Vytvořit nový > Soubor Animate (mobilní).

 3. Vyberte v aplikaci Device Central verzi přehrávače a skript jazyka ActionScript.
 4. Vyberte typ obsahu.
 5. Vyberte v seznamu Dostupná zařízení jedno nebo více cílových zařízení (nebo vyberte sadu nebo jednotlivé zařízení v seznamu Device Sets).
 6. Klikněte na Vytvořit.
 7. Přidejte obsah do nového dokumentu Animate.

 8. Chcete-li dokument otestovat, vyberte možnost Ovládání > Testovat.

Vytvoření nového dokumentu

V aplikaci Animate můžete vytvořit nový dokument nebo otevřít dříve uložený dokument. Při práci také můžete otevřít nové okno. Můžete nastavit vlastnosti pro nové nebo existující dokumenty.

Cíl pro animaci si můžete vybrat pomocí libovolného záměru a Animate vám nabídne přednastavené formáty. Zvolte si záměr podle vlastního výběru z karet v horní části obrazovky, jako jsou Animace postav, Sociální média, Hry, Vzdělávání, Reklamy, Web a Další volby.

Pro každý záměr zvolte příslušné předvolby a kliknutím na tlačítko Vytvořit začněte vytvářet animace. V levém podokně se zobrazí naposledy používané datové zdroje. V dolní části úvodní obrazovky jsou k dispozici ukázkové soubory.

Launch-screen

Vytváření nového dokumentu

 1. Vyberte nabídku Soubor > Nový.

  Nový dokument
  Nový dokument
 2. Zvolte si záměr podle vlastního výběru z karet v horní části obrazovky, jako jsou Animace postav, Sociální média, Hry, Vzdělávání, Reklamy, Web a Další volby.

 3. Pro každý záměr zvolte příslušné předvolby a klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Můžete také zvolit nastavení dokumentu. Viz Nastavení vlastností nového nebo existujícího dokumentu.

Vytvoření nového dokumentu z předlohy

 1. Zvolte Soubor > Nový z předlohy.

  Dialogové okno Nový z předlohy
  Dialogové okno Nový z předlohy
 2. Ze seznamu Kategorie vyberte kategorii, ze seznamu Položky kategorie vyberte požadovaný dokument a klikněte na OK. Můžete vybírat ze standardních předloh dodávaných s aplikací Animate nebo můžete zvolit předlohu, kterou jste uložili.

Otevření existujícího dokumentu

 1. Zvolte Soubor > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte požadovaný soubor nebo zadejte k němu cestu do pole Jít na.
 3. Klikněte na Otevřít.

Zobrazení dokumentu, když je otevřeno více dokumentů

Když otevřete více dokumentů, záložky na horním okraji okna Dokument označují otevřené dokumenty a umožňují snadno mezi nimi přecházet. Tyto záložky se zobrazují jen tehdy, když jsou dokumenty v okně Dokument maximalizované.

 1. Klikněte na záložku dokumentu, který chcete zobrazit.

  Standardně se záložky zobrazují v pořadí, ve kterém byly vytvořeny. Přetažením záložek dokumentů můžete jejich pořadí změnit.

Otevření nového okna v aktuálním dokumentu

 1. Zvolte Okna > Duplikovat okno.

Nastavení vlastností nového nebo existujícího dokumentu

 1. Když je dokument otevřený, zvolte Změnit > Dokument.

  Objeví se dialogové okno Vlastnosti dokumentu.

 2. Chcete-li nastavit rozměry vymezené plochy, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li velikost vymezené plochy určit v obrazových bodech, zadejte hodnoty do polí Šířka a Výška. Minimální velikost je 1 x 1 obrazový bod; maximální je 2880 x 2880 obrazových bodů.

  • Chcete-li velikost vymezené plochy přesně přizpůsobit místu využívanému obsahem ve vymezené ploše, vyberte možnost Přizpůsobení: Obsah.

  • Chcete-li nastavit velikost vymezené plochy na maximální dostupnou tisknutelnou oblast, vyberte možnost Přizpůsobení: Tiskárna. Tato plocha je dána velikostí papíru zmenšené o velikost okraje vybraného pomocí volby Okraje v dialogovém okně Vzhled stránky (Windows) nebo v dialogovém okně Okraje tisku (Macintosh).

  • Chcete-li nastavit vymezenou plochu na výchozí velikost 550 x 400 obrazových bodů, vyberte možnost Přizpůsobení: Výchozí.

 3. Chcete-li upravit polohu a orientaci 3D objektů ve vymezené ploše a zachovat jejich vzhled ve vztahu k okrajům vymezené plochy, vyberte možnost Přizpůsobit úhel 3D perspektivy za účelem zachování aktuální projekce scény.

  Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že změníte velikost vymezené plochy.

 4. (Pouze CS5.5) Chcete-li automaticky změnit velikost obsahu ve vymezené ploše podle změny velikosti vymezené plochy, vyberte možnost Změnit velikost obsahu podle vymezené plochy.

  Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že změníte velikost vymezené plochy. V předvolbách můžete zvolit, zda chcete změnit velikost obsahu v zamknutých a skrytých vrstvách. Další informace viz Nastavení všeobecných předvoleb.

 5. Chcete-li určit měrnou jednotku pro pravítka, která jsou zobrazeny na pracovní ploše, vyberte volbu z nabídky Jednotky pravítka. (Toto nastavení také určuje jednotky pro panel Informace.)
 6. Chcete-li nastavit barvu pozadí dokumentu, klikněte na položku Barva pozadí a vyberte požadovanou barvu z palety.
 7. V poli Kmitočet snímků zadejte požadovaný počet snímků animace za sekundu.

  U většiny animací zobrazovaných v počítači, zejména pokud se přehrávají z webu, stačí 8 snímků za sekundu (fps) až 15 fps. Když změníte kmitočet snímků, stane se nový kmitočet snímků výchozím pro nové dokumenty.

 8. (Pouze CS5.5) Chcete-li automaticky ukládat dokument v určeném časovém intervalu, vyberte možnost Automaticky uložit a zadejte počet minut mezi uloženími.
 9. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li nové nastavení použít pouze pro aktuální dokument, klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li nové nastavení určit jako výchozí vlastnosti pro všechny nové dokumenty, klepněte na volbu Nastavit jako výchozí.

Změny vlastností dokumentu s použitím inspektoru vlastností

 1. Kliknutím na pracovní plochu mimo vymezenou plochu odznačte všechny objekty ve vymezené ploše. V inspektoru vlastností se objeví vlastnosti dokumentu. Chcete-li otevřít inspektor vlastností, vyberte (Okno > Vlastnosti).
 2. (Pouze CS5.5) V oddílu Publikovat zvolte pro svůj dokument verzi přehrávače Flash Player a verzi jazyka ActionScript. Pro přístup k dalším nastavením publikování klepněte na tlačítko Nastavení publikování. Další informace naleznete v tématu Nastavení publikování.

 3. V oddílu Vlastnosti zadejte u položky FPS (snímky za sekundu) počet snímků animace, které se mají přehrát každou sekundu.
 4. Chcete-li změnit velikost vymezené plochy, zadejte hodnoty pro šířku a výšku vymezené plochy.
 5. Chcete-li vybrat barvu pozadí vymezené plochy, klikněte na políčko barvy vedle vlastnosti vymezené plochy a vyberte barvu z palety.
 6. Chcete-li upravit další vlastnosti dokumentu, klepněte na tlačítko Upravit vedle vlastnosti Velikost. Další informace o všech vlastnostech dokumentu viz Nastavení vlastností nového nebo existujícího dokumentu.

Přidání metadat XMP do dokumentu

Do souborů FLA můžete zahrnout data Extensible Metadata Platform (XMP), jako je například název, autor, popis, autorská práva a další. XMP představuje formát metadat, který je srozumitelný určitým aplikacím Adobe®. Metadata můžete prohlížet v aplikacích Animate a Adobe® Bridge. Další informace o metadatech XMP najdete v části o metadatech a klíčových slovech v nápovědě aplikace Bridge.

Poznámka: Aplikace Adobe Animate CC nepodporuje 32bitovou verzi nástroje Bridge.

Vkládání metadat zlepšuje schopnost webových vyhledávačů vracet smysluplné výsledky vyhledávání pro obsah aplikace Animate. Vyhledávací metadata jsou založena na specifikacích formátu XMP (Extensible Metadata Platform) a ukládají se do souboru FLA ve formátu vyhovujícím standardu W3C.

Metadata souboru obsahují informace o jeho obsahu, stavu copyrightu, původu a historii. Metadata aktuálního souboru můžete zobrazit a upravit v dialogovém okně Informace o souboru.

V závislosti na vybraném souboru se mohou objevit následující typy metadat:

Popis

Obsahuje informace o autorovi, titulu, copyrightu a další.

IPTC

Zobrazuje upravitelná metadata. Umožňují přidat k souborům popisky a informace o copyrightu. Základní IPTC je specifikace, která byla schválena radou IPTC (International Press Telecommunications Council) v říjnu 2004. Od starší specifikace IPTC (IIM, staré) se liší v tom, že byly přidány nové vlastnosti, názvy některých vlastností byly změněny a některé vlastnosti byly odstraněny.

Data z fotoaparátu (EXIF)

Zobrazuje informace přiřazené digitálním fotoaparátem, včetně informace o nastavení fotoaparátu použitém při pořízení obrazu.

Video Data

Zobrazuje metadata pro video soubory, včetně poměru stran obrazových bodů, scény a záběru.

Zvuková data

Zobrazuje informace pro zvukové soubory, včetně umělce, alba, čísla skladby a žánru.

Mobilní SWF

Vypisuje informace o souborech SWF, včetně titulu, autora, popisu a copyrightu.

Historie

Obsahuje záznam změn provedených v obrazech v aplikaci Photoshop.

Upozornění: Aby se záznam ukládal do metadat souboru, musí být v aplikaci Photoshop zapnuta předvolba Záznam historie.

Version Cue

Vypisuje jakoukoli verzi souborů aplikace Version Cue.

DICOM

Zobrazuje informace o obrazech uložených ve formátu DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Přidání metadat:

 1. Zvolte příkaz Soubor > Informace o souboru.
 2. V zobrazeném dialogovém okně Informace o souboru zadejte metadata, která chcete zahrnout. Metadata můžete kdykoliv přidat nebo odebrat v souboru FLA.

Ukládání dokumentů aplikace Animate

Při ukládání dokumentu FLA aplikace Animate můžete použít aktuální název a umístění nebo jiný název a umístění.

Když dokument obsahuje neuložené změně, v titulním pruhu dokumentu, v titulním pruhu aplikace a v záložce dokumentu se za jeho názvem zobrazí hvězdička (*). Jakmile dokument uložíte, hvězdička zmizí.

Uložení dokumentu Animate ve výchozím formátu FLA

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přepsat aktuální verzi na disku, zvolte Soubor > Uložit.

  • Pokud chcete dokument uložit na jiné místo a/nebo pod jiným názvem nebo pokud ho chcete komprimovat, zvolte Soubor > Uložit jako.

 2. Jestliže jste zvolili Uložit jako nebo pokud dokument ještě nebyl nikdy uložen, zadejte název souboru a umístění.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení dokumentu v nekomprimovaném formátu XFL

 1. Zvolte Soubor > Uložit jako.
 2. V nabídce Uložit jako typ zvolte možnost Nekomprimovaný dokument aplikace Animate CC (*.xfl).

 3. Zvolte název a umístění souboru a klikněte na Uložit.

Obnovení naposledy uložené verze dokumentu

 1. Zvolte Soubor > Obnovit.

Uložení dokumentu jako předlohy

 1. Zvolte Soubor > Uložit jako předlohu.
 2. V dialogovém okně Uložit jako předlohu zadejte název předlohy do pole Název.
 3. Z rozbalovací nabídky Kategorie zvolte požadovanou kategorii nebo zadejte název, aby se vytvořila nová kategorie.
 4. Do pole Popis zadejte popis předlohy (maximálně 255 znaků) a klikněte na OK.

  Popis se zobrazí při vybrání předlohy v dialogovém okně Nový dokument.

  Chcete-li odstranit uložené šablony, přejděte do jedné z následujících složek a odstraňte soubor předlohy FLA ze složky kategorie, která jej obsahuje.

  • Systém Windows XP: C:\Documents and Settings\<uživatelské jméno>\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\cs_CZ\Configuration\Templates\

  • Systém Windows Vista a 7: C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Adobe\Flash CS5\<jazyk>\Configuration\Templates\

  • Systém Mac OS: <pevný disk>/Users/<uživatelské jméno>/Library/Application Support/Adobe/Flash CS5/<jazyk>/Configuration/Templates/

Uložení dokumentu jako dokumentu aplikace Animate CC

 1. Zvolte Soubor > Uložit jako.
 2. Zadejte název souboru a jeho umístění.
 3. V rozbalovací nabídce Formát vyberte možnost Dokument aplikace Animate CC a klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  Jestliže se zobrazí upozornění na možnost vymazání obsahu, pokud ho uložíte ve formátu aplikace Animate CC, pokračujte kliknutím na tlačítko Uložit jako Animate CC. Může se to stát, pokud dokument obsahuje funkce, které jsou dostupné jen v aplikaci Animate CC. Aplikace Animate CC tyto vlastnosti při uložení dokumentu ve formátu aplikace Animate nezachová.

Ukládání dokumentů při ukončení aplikace Animate

 1. Vyberte Soubor > Konec (Windows) nebo Animate > Ukončit aplikaci Animate (Macintosh).

 2. Pokud máte otevřené dokumenty, ve kterých jsou neuložené změny, Animate se vás u každého dokumentu zeptá, jestli chcete změny uložit nebo vypustit.

  • Klepněte na Ano, chcete-li změny uložit a dokument zavřít.

  • Klepněte na Ne, chcete-li dokument zavřít bez uložení změn.

Tisk dokumentů aplikace Animate (zastaralé v aplikaci Flash Professional CC)

Pokud chcete své dokumenty prohlížet nebo upravovat, vytiskněte si z dokumentů aplikace Adobe Animate snímky nebo určete, jaké snímky bude možné vytisknout z přehrávače Flash Player pomocí prohlížeče.

Při tisku snímků z dokumentu aplikace Animate použijte dialogové okno Tisk a v něm určete rozsah scén nebo snímků k tisku a počet kopií. Ve Windows dialogové okno Vzhled stránky určuje velikost, orientaci papíru a různé volby tisku – včetně nastavení okrajů a toho, zda se mají pro každou stránku vytisknout všechny snímky. Na počítači Macintosh jsou tyto volby rozdělené mezi dialogová okna Vzhled stránky a Okraje tisku.

Dialogová okna Tisk a Vzhled stránky jsou standardní v obou operačních systémech a jejich vzhled závisí na vybraném ovladači tiskárny.

 1. Vyberte Soubor > Vzhled stránky (Windows) nebo Soubor > Okraje tisku (Macintosh).
 2. Nastavte okraje stránky. Vyberte obě volby Na střed, aby se snímek vytiskl uprostřed stránky.
 3. V nabídce Snímky vyberte, zda se mají tisknout všechny snímky v dokumentu, nebo pouze první snímek každé scény.
 4. V nabídce Rozvržení vyberte z následujících voleb:

  Skutečná velikost

  Tiskne snímek v plné velikosti. Zadejte hodnotu pro Změnit velikost, chcete-li tištěný snímek zmenšit nebo zvětšit.

  Přizpůsobit na jednu stránku

  Zmenší nebo zvětší každý snímek, aby vyplnil tisknutelnou oblast stránky.

  Storyboard

  Tiskne několik miniatur na jedné stránce. Vyberte z voleb Rámečky, Mřížka, nebo Prázdné. V poli Snímky zadejte počet miniatur na stránku. Nastavte mezeru mezi miniaturami v poli Okraj článku a vyberte Popsat snímky, chcete-li vytisknout popis snímku jako miniaturu.

 5. Snímky vytiskněte příkazem Soubor > Tisknout.

Použití popisů snímků k zakázání tisku

Chcete-li zvolit, aby se netiskl žádný ze snímků v hlavní časové ose, popište snímek jako !#p, čímž změníte celý soubor SWF na netisknutelný. Popsání snímku jako !#p ztlumí příkaz Tisknout v kontextové nabídce přehrávače Flash Player. Také můžete odstranit kontextovou nabídku přehrávače Flash Player.

Pokud zakážete tisk z přehrávače Flash Player, uživatel může stále použít k vytištění snímků příkaz Tisknout v prohlížeči. Tento příkaz představuje funkci prohlížeče, a proto nelze k jeho ovládání nebo zakázání použít Animate.

Zakázání tisku v kontextové nabídce přehrávače Flash Player

 1. Otevřete nebo aktivujte dokument aplikace Animate (soubor FLA), který chcete publikovat.

 2. V hlavní časové ose vyberte první klíčový snímek.
 3. Příkazem Okno > Vlastnosti zobrazte inspektor Vlastnosti.
 4. V inspektoru Vlastnosti zadejte pro Popis snímku hodnotu !#p, čímž snímek určíte jako netisknutelný.

  Určete pouze jeden popis !#p, kterým ztlumíte příkaz Tisknout v kontextové nabídce.

  Poznámka:

  Můžete také vybrat prázdný snímek (a ne klíčový snímek) a popsat ho #p.

Zakázání tisku odstraněním kontextové nabídky přehrávače Flash Player

 1. Otevřete nebo aktivujte dokument aplikace Animate (soubor FLA), který chcete publikovat.

 2. Vyberte příkaz Soubor > Nastavení publikování.
 3. Vyberte záložku HTML, odznačte Zobrazit nabídku a klikněte na OK.

Určení oblasti tisku při tisku snímků

 1. Otevřete dokument aplikace Animate (soubor FLA) obsahující snímky, u kterých chcete nastavit tisk.

 2. Vyberte snímek, který jste neurčili, aby se vytiskl s popisem snímku #p, a který je ve stejné vrstvě jako snímek popsaný #p.

  Abyste si uspořádali práci, vyberte další snímek za snímkem popsaným #p.

 3. Ve vymezené ploše vytvořte tvar o velikosti požadované oblasti tisku. Chcete-li použít ohraničovací rámeček snímku, vyberte snímek s jakýmkoliv objektem požadované velikosti oblasti tisku.
 4. V časové ose vyberte snímek obsahující tvar, který se má použít pro ohraničovací rámeček.
 5. V inspektoru Vlastnosti (Okno > Vlastnosti) zadejte #b, čímž určíte vybraný tvar jako ohraničující rámeček pro oblast tisku.

  Pro každou časovou osu je povolen pouze jeden popis snímku #b. Tato volba je stejná jako vybrání volby ohraničovacího rámečku filmu s akcí Tisknout.

Změna tištěné barvy pozadí

Můžete vytisknout barvu pozadí nastavenou v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu. Umístěním barevného objektu do nejnižší vrstvy časové osy, která se tiskne, změňte barvu pozadí pouze pro snímky, které se mají vytisknout.

 1. Umístěte vyplněný tvar, který zakryje plochu v nejnižší vrstvě časové osy, která se bude tisknout.
 2. Vyberte tvar a zvolte Změnit > Dokument. Vyberte barvu pro vytištění pozadí.

  Tato akce změní barvu pozadí celého dokumentu včetně barvy pozadí filmových klipů a načtených souborů SWF.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li tuto barvu vytisknout jako pozadí dokumentu, určete, aby se vytiskl snímek, do kterého jste umístili daný tvar.

  • Chcete-li zachovat odlišnou barvu pozadí pro netisknutelné snímky, opakujte kroky 2 a 3. Pak umístěte tvar do nejnižší vrstvy časové osy ve všech snímcích, které nejsou určené k tisku.

K tisku snímků z jakéhokoli souboru SWF aplikace Animate slouží příkaz Tisknout, který je v kontextové nabídce přehrávače Flash Player.

Příkazem Tisknout z kontextové nabídky nelze tisknout průhlednost ani barevné efekty a také nelze tisknout snímky z jiných filmových klipů; chcete-li využívat možnosti dalších voleb tisku, použijte objekt PrintJob (Tisková úloha) nebo funkci print().

 1. Otevřete dokument.

  Příkaz vytiskne snímky popsané #p, přičemž k určení oblasti tisku použije vymezenou plochu nebo určený ohraničovací rámeček.

  Pokud jste neoznačili k tisku jen určité snímky, vytisknou se všechny snímky v hlavní časové ose dokumentu.

 2. Pokud chcete zobrazit obsah aplikace Animate v prohlížeči, klikněte na položky Soubor > Náhled publikování > Výchozí nebo stiskněte klávesu F12.

 3. Kontextová nabídka přehrávače Flash Player se zobrazí, když na obsah v aplikaci Animate kliknete v okně prohlížeče pravým tlačítkem myši (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh).

 4. Z kontextové nabídky přehrávače Flash Player vyberte Tisknout, aby se zobrazilo tiskové dialogové okno.
 5. Ve Windows vyberte rozsah tisku a tím určete, které snímky se mají vytisknout.
 6. Na Macintoshi vyberte v tiskovém dialogovém okně stránky, které se mají vytisknout.
 7. Podle vlastností konkrétní tiskárny vyberte další volby tisku.
 8. Klikněte na tlačítko OK (Windows) nebo Tisknout (Macintosh).

Poznámka:

Tisk z kontextové nabídky nepracuje s voláními objektu PrintJob.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online