V aplikaci Animate lze s doplněními pohybu pracovat jako se soubory XML. Aplikace Animate umožňuje používat u libovolného doplnění pohybu nativně tyto příkazy:

 • Kopírovat pohyb jako XML
 • Exportovat pohyb jako XML
 • Importovat pohyb jako XML

Kopírovat pohyb jako XML

Umožňuje kopírování vlastností pohybu aplikovaných na libovolný objekt na vymezené ploše v daném snímku.

 1. Vytvořte doplnění pohybu.
 2. Vyberte libovolný snímek na časové ose.
 3. Klikněte na položku Příkazy > Kopírovat pohyb jako XML.

Vlastnosti pohybu se zkopírují do schránky jako data XML. Se souborem XML pak můžete pracovat v libovolném textovém editoru.

Viz také

Exportovat pohyb jako XML

Slouží k exportu vlastností pohybu aplikovaných na libovolný objekt na vymezené ploše do souboru XML, který lze uložit.

 1. Vytvořte doplnění pohybu.
 2. Klikněte na položku Příkazy > Exportovat pohyb jako XML.
 3. Přejděte do vhodného umístění, kam chcete soubor uložit.
 4. Zadejte název souboru XML a klikněte na tlačítko Uložit.

Doplnění pohybu bude vyexportováno jako soubor XML do zadaného umístění.

Importovat pohyb jako XML

Umožňuje importovat stávající soubor XML, který má definovány vlastnosti pohybu.

 1. Vyberte libovolný objekt na vymezené ploše.
 2. Klikněte na položku Příkazy > Importovat pohyb jako XML.
 3. Přejděte do příslušného umístění a vyberte soubor XML. Klikněte na tlačítko OK.
 4. V dialogu Vložit pohyb jinak vyberte vlastnosti, které chcete použít u vybraného objektu.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online