O prostředí Adobe AIR

Adobe® AIR™ je běhový modul pro více systémů, který umožňuje vytvářet a rozmísťovat do osobních počítačů bohaté internetové aplikace (RIA). Zhodnotíte při tom své stávající zkušenosti s vývojem webů (Adobe® Animate®, Adobe® Flex™, Adobe® Flash Builder™ HTML, JavaScript®, Ajax). Aplikace AIR vám dává možnost pracovat ve známých prostředích a využívat výhod nástrojů a přístupů, které vám nejlépe vyhovují. Vzhledem k tomu, že podporuje technologie Animate, Flex, HTML, JavaScript a Ajax, můžete pro své uživatele vytvářet to nejlepší možné prostředí odpovídající vašim požadavkům.

Uživatelé s aplikacemi prostředí AIR pracují stejným způsobem jako s nativními počítačovými aplikacemi. Běhový modul se jednou nainstaluje v počítači uživatele a aplikace AIR se pak instalují a spouští stejně jako kterákoliv jiná počítačová aplikace. Běhový modul poskytuje jednotnou platformu nezávislou na operačním systému a pevný rámec pro zavádění aplikací, takže eliminuje testování napříč prohlížeči, neboť zajišťuje jednotnou funkčnost a stejné interakce mezi různými počítači. Nemusíte tedy vyvíjet pro konkrétní operační systém, ale můžete se zaměřit na běhové prostředí.

Prostředí AIR radikálně mění způsob, jakým jsou aplikace vytvářeny, nasazovány a používány. Získáte větší tvůrčí kontrolu a možnost rozšíření svých aplikací založených na technologiích Animate, Flex, HTML a Ajax, aniž byste si museli osvojovat tradiční technologie vývoje pro počítače.

Informace o požadavcích na hardware a software u aplikací AIR pro stolní počítače a mobilní zařízení naleznete v systémových požadavcích prostředí AIR.

Všechny informace o vývoji aplikací pro prostředí Adobe AIR™ najdete v příručce Building Adobe AIR Applications (Vývoj aplikací Adobe AIR).

Vytvoření souboru Adobe AIR

Dokumenty Animate prostředí Adobe AIR lze vytvořit pomocí úvodní obrazovky aplikace Animate nebo pomocí příkazu Soubor > Nový, případně můžete vytvořit soubor Animate jazyka ActionScript® 3.0 a převést ho na soubor prostředí Adobe AIR prostřednictvím dialogového okna Nastavení publikování.

Chcete-li vytvořit soubor Adobe AIR, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Spusťte aplikaci Animate. Objeví se úvodní obrazovka. Pokud již máte aplikaci Animate spuštěnou, zavřete všechny otevřené dokumenty a vraťte se na úvodní obrazovku. Na úvodní obrazovce vyberte možnost Adobe AIR 2 (CS5) nebo AIR (CS5.5).

  Poznámka: Pokud jste úvodní obrazovku aplikace Animate vypnuli, můžete ji znovu zobrazit. Vyberte položky Úpravy > Předvolby a v kategorii Všeobecné vyberte v nabídce Při spuštění možnost Úvodní obrazovka.

 • Zvolte Soubor > Nový, v horní části obrazovky vyberte kartu Další volby, vyberte Adobe AIR 2 (CS5) nebo AIR (CS5.5) a klikněte na OK.

Předloha Air
Předloha Air
 • Otevřete existující soubor aplikace Animate a převeďte ho na soubor AIR. V dialogovém okně Nastavení publikování (Soubor > Nastavení publikování) vyberte na záložce Animate z nabídky Přehrávač volbu Adobe AIR.

Poznámka:

(Pouze Flash CS5) Pokud uložíte soubor prostředí AIR verze Flash CS5 ve formátu verze Flash CS4, nastavte při otevírání tohoto souboru v aplikaci Flash CS4 v dialogovém okně Nastavení publikování verzi přehrávače ručně na možnost AIR 1.5. Aplikace Flash CS4 podporuje pouze publikování do prostředí AIR 1.5.

Náhled nebo publikování aplikace Adobe AIR

Můžete si zobrazit náhled souboru SWF AIR tak, jak by vypadal v okně aplikace AIR. Používání náhledu je užitečné v případě, kdy chcete vidět, jak budou vypadat viditelné aspekty aplikace. Přitom ale nemusíte aplikaci balit ani instalovat.

 1. Ujistěte se, že jste v dialogovém okně Nastavení publikování nastavili na záložce Animate cílové nastavení na prostředí Adobe AIR.

 2. Vyberte položky Ovládání > Testovat film > Testovat nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter.

Pokud jste neurčili nastavení aplikace v dialogovém okně AIR – nastavení aplikace a instalátoru, vytvoří pro vás aplikace Animate ve stejné složce, ve které je zapsán soubor SWF, výchozí soubor deskriptoru aplikace (swfname-app.xml). Pokud jste v dialogovém okně AIR – nastavení aplikace a instalátoru nastavení aplikace nastavili, soubor deskriptoru aplikace odpovídá tomuto nastavení.

Chcete-li publikovat soubor AIR, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V dialogovém okně Nastavení publikování klepněte na tlačítko Publikovat.

 • V dialogovém okně AIR – nastavení aplikace a instalátoru klepněte na tlačítko Publikovat.

 • Vyberte příkaz Soubor > Publikovat.

 • Vyberte příkaz Soubor > Náhled publikování.

Když publikujete soubor AIR, vytvoří aplikace Animate soubor SWF a soubor XML deskriptoru aplikace. Kopie těchto souborů poté společně s případnými dalšími soubory, které jste do aplikace přidali sami, zabalí do souboru instalátoru prostředí AIR (swfname).

Poznámka:

(Pouze pro systém Windows) Publikování aplikace AIR se nezdaří, pokud název souboru obsahuje jiné než anglické znaky.

Vytvoření aplikace AIR a instalačních souborů

Po dokončení vývoje aplikace určete nastavení pro soubory deskriptoru aplikace a instalátoru prostředí AIR, které jsou potřeba pro její nasazení. Aplikace Animate vytvoří soubory deskriptoru a instalátoru společně se souborem SWF při publikování souboru AIR.

K určení nastavení těchto souborů slouží dialogové okno AIR – nastavení aplikace a instalátoru. Toto dialogové okno lze po vytvoření souboru AIR otevírat buď z inspektoru vlastností tohoto dokumentu, nebo pomocí tlačítka Nastavení nabídky Přehrávač, které naleznete v dialogovém okně Nastavení publikování na záložce Animate.

Vytvoření souborů aplikace a instalátoru Adobe AIR

 1. V aplikaci Animate otevřete soubor FLA nebo sadu souborů, které tvoří vaši aplikaci Adobe AIR.

 2. Než otevřete dialogové okno AIR – nastavení, soubor FLA prostředí Adobe AIR uložte.

 3. Vyberte příkaz Soubor > Nastavení AIR 2.

 4. Doplňte údaje v dialogovém okně AIR – nastavení a pak klepněte na tlačítko Publikovat.

  Po klepnutí na tlačítko Publikovat se vytvoří balíček obsahující následující soubory: soubor SWF, soubor deskriptoru aplikace, soubory ikon aplikace a soubory uvedené v textovém poli Zahrnuté soubory. Pokud jste zatím nevytvořili digitální certifikát, zobrazí aplikace Animate při kliknutí na tlačítko Publikovat dialogové okno Digitální podpis.

Dialogové okno AIR – nastavení aplikace a instalátoru obsahuje čtyři záložky: Všeobecné, Podpis, Ikony a Další volby. Další informace o těchto nastaveních naleznete v následujících částech.

Nastavení záložky Všeobecné

Záložka Všeobecné v dialogovém okně AIR – nastavení aplikace a instalátoru obsahuje následující volby:

Výstupní soubor

Název a umístění souboru .air, který má být vytvořen při použití příkazu Publikovat

Výstup do

Typ balíčku, který chcete vytvořit

 • Balíček AIR – vytvoří standardní instalační soubor prostředí AIR, který předpokládá, že je během instalace možné samostatně stáhnout běhové prostředí AIR nebo že již je v cílovém zařízení nainstalováno.
 • Instalátor Mac – vytvoří kompletní soubor instalačního souboru v počítačích Macintosh.
 • Aplikace s integrovaným běhovým prostředím AIR – vytvoří soubor instalačního programu, který obsahuje běhové prostředí AIR, takže není nutné další stahování.

Instalační soubor systému Windows

Tuto volbu vyberte, chcete-li namísto instalátoru prostředí AIR (.air) nezávislého na platformě zkompilovat nativní instalační soubor systému Windows (.exe).

Název

Název hlavního souboru aplikace. Ve výchozím nastavení je stejný jako název souboru FLA.

Verze

Volitelné. Určuje číslo verze aplikace. Výchozí hodnotou je 1.0.

ID aplikace

Označuje aplikaci jedinečným identifikátorem. Pokud chcete, můžete výchozí identifikátor změnit. V identifikátoru nepoužívejte mezery nebo speciální znaky. Jedinými platnými znaky jsou znaky 0–9, a–z, A–Z, . (tečka) a - (spojovník); délka může být 1 až 212 znaků. Výchozí identifikátor je com.adobe.example.applicationName.

Popis

Volitelné. Umožňuje zadat popis aplikace, který se bude v okně instalátoru zobrazovat při instalaci aplikace uživatelem. Ve výchozím nastavení je prázdné.

Copyright

Volitelné. Slouží k zadání upozornění na copyright. Ve výchozím nastavení je prázdné.

Styl okna

Určuje, jaký styl okna (nebo vzhledu) se bude používat pro uživatelské rozhraní, když uživatel aplikaci spustí v počítači. Můžete určit volbu Systémový vzhled (výchozí), která odkazuje na standardní vizuální styl oken používaný operačním systémem. Další možnosti jsou Vlastní vzhled (neprůhledný) nebo Vlastní vzhled (průhledný). Chcete-li aplikaci zobrazovat bez systémového vzhledu, vyberte volbu Žádný. Možnost Systémový vzhled obklopí aplikaci standardním ovladačem oken operačního systému. Možnost Vlastní vzhled (neprůhledný) ruší standardní systémový vzhled a umožňuje vytvořit pro aplikaci vlastní vzhled (Vlastní vzhled vytváříte přímo v souboru FLA.). Volba Vlastní vzhled (průhledný) se podobá volbě Vlastní vzhled (neprůhledný), přidává ale možnost průhledných okrajů stránky. Díky tomu nemusí být okna aplikace pouze čtvercová nebo obdélníková.

Režim vykreslování

Umožňuje určit, kterou metodu používá běhové prostředí AIR k vykreslení grafického obsahu. Mezi možnosti patří:

 • Auto – automaticky zjistí a použije nejrychlejší dostupný způsob vykreslení v hostitelském zařízení.
 • CPU - použije procesor.
 • Direct - vykreslení pomocí programu Stage3D. Toto je nejrychlejší dostupná metoda vykreslení.

Seznam procesorů, které režim Direct nepodporují, získáte v tématu Nepodporované čipové sady Stage3D, ovladače | Flash Player 11, AIR 3.


Profily

Určuje, které profily mají být při vytváření souboru aplikace AIR zahrnuty. Pokud chcete aplikaci AIR omezit na určitý profil, zrušte výběr nepotřebných profilů. 

Zahrnuté soubory

Určuje, které další soubory nebo složky budou do balíčku aplikace zahrnuty. Chcete-li přidat soubory, klikněte na tlačítko (+), chcete-li přidat složky, klikněte na tlačítko složky. Chcete-li soubor nebo složku odstranit ze seznamu, vyberte tento soubor nebo složku a klepněte na tlačítko (-).

Ve výchozím nastavení jsou soubor deskriptoru aplikace a hlavní soubor SWF do seznamu balíčku přidány automaticky. Seznam balíčku tyto soubory zobrazuje dokonce i tehdy, pokud jste soubor FLA Adobe AIR ještě nepublikovali. Seznam balíčku zobrazuje soubory a složky nestrukturovaně. Nejsou uváděny soubory ve složkách a plné názvy cest k souborům jsou sice zobrazeny, ale v případě potřeby jsou zkráceny.

Pokud jste do cesty ke knihovně ActionScript přidali soubory nativního rozšíření AIR, tyto soubory se v seznamu rovněž zobrazí.

Součástí tohoto seznamu nejsou soubory ikon. Když aplikace Animate vytváří ze souborů balíček, zkopíruje soubory ikon do dočasné složky, která je vztažena k umístění souboru SWF. Po vytvoření balíčku aplikace Animate tuto složku odstraní.

Nastavení záložky Podpis

Na záložce Podpis v dialogovém okně AIR – nastavení aplikace a instalátoru můžete určit certifikát pro podpis kódu aplikace.

Další informace o digitálních podpisech najdete v části Podepisování aplikace a Digitální podepisování souboru AIR.

Nastavení záložky Ikony

Na záložce Ikony v dialogovém okně AIR – nastavení aplikace a instalátoru lze nastavit ikonu aplikace. Tato ikona je zobrazena poté, co aplikaci nainstalujete a spustíte v běhovém modulu prostředí Adobe AIR. Aby bylo možné ikonu zobrazovat v různých zobrazeních, můžete pro ni určit čtyři různé velikosti (128, 48, 32 a 16 obrazových bodů). Ikona se například může objevit v prohlížeči souborů v zobrazení miniatury, podrobností nebo v dlaždicovém zobrazení. Může se také objevit jako ikona na ploše, v titulu okna aplikace AIR i na dalších místech.

Pokud nejsou určeny žádné jiné soubory ikon, použije se pro obraz ikony výchozí ukázková ikona aplikace AIR (pouze Flash CS5).

Chcete-li nastavit ikonu, klepněte v horní části záložky Ikony na velikost ikony a pak vyhledejte soubor, který chcete pro tuto velikost použít. Soubory musí být ve formátu PNG (Portable Network Graphics).

Pokud určíte obraz, musí mít přesnou velikost (128 x 128, 48 x 48, 32 x 32 nebo 16 x 16). Pokud pro určitou velikost ikony nedodáte obraz, vytvoří prostředí Adobe AIR chybějící obraz ikony změnou velikosti jednoho z dodaných obrazů.

Nastavení záložky Další volby

Na záložce Další volby lze určit další nastavení souboru deskriptoru aplikace.

Můžete určit přiřazené typy souborů, které má aplikace prostředí AIR zpracovávat. Pokud například chcete, aby sloužila jako hlavní aplikace pro práci se soubory HTML, měli byste tuto volbu určit v textovém poli Přiřazené typy souborů.

Můžete také určit nastavení následujících aspektů aplikace:

 • velikosti a umístění počátečního okna;

 • složky, do které se aplikace nainstaluje;

 • složky nabídky Program, do které se aplikace umístí.

Toto dialogové okno obsahuje následující volby:

Přiřazené typy souborů

Slouží k určení všech přiřazených typů souborů, se kterými bude aplikace AIR pracovat. Chcete-li do textového pole přidat nový typ souborů, klepněte na tlačítko (+). Když klepnete na tlačítko pro přidání, zobrazí se dialogové okno Nastavení typu souboru. Klepnutím na tlačítko (-) odeberete položku, které je vybrána v textovém poli. Klepnete-li na tlačítko tužky, zobrazí se dialogové okno Nastavení typu souboru, které slouží k úpravě položky, kterou jste vybrali v textovém poli. Tlačítko tužky a tlačítko (-) jsou ve výchozím nastavení ztlumená. Když v textovém poli vyberete nějakou položku, tlačítka (-) a tužka se povolí, takže položku můžete odebrat nebo upravit. Výchozí hodnota textového pole je Žádné.

Počáteční nastavení okna

Slouží k určení nastavení velikosti a umístění počátečního okna aplikace.

 • Šířka: Určuje počáteční šířku okna v obrazových bodech. Tato hodnota je ve výchozím nastavení prázdná.

 • Výška: Určuje počáteční výšku okna v obrazových bodech. Tato hodnota je ve výchozím nastavení prázdná.

 • X: Určuje počáteční vodorovnou polohu okna v obrazových bodech. Tato hodnota je ve výchozím nastavení prázdná.

 • Y: Určuje počáteční svislou polohu okna v obrazových bodech. Tato hodnota je ve výchozím nastavení prázdná.

 • Maximální šířka a Maximální výška: Slouží k určení maximální velikosti okna v obrazových bodech. Tyto hodnoty jsou ve výchozím nastavení prázdné.

 • Minimální šířka a Minimální výška: Slouží k určení minimální velikosti okna v obrazových bodech. Tyto hodnoty jsou ve výchozím nastavení prázdné.

 • Maximalizovatelné: Umožňuje určit, zda uživatel může okno maximalizovat. Tato volba je vybrána ve výchozím nastavení (nebo má hodnotu true).

 • Minimalizovatelné: Umožňuje určit, zda uživatel může okno minimalizovat. Tato volba je vybrána ve výchozím nastavení (nebo má hodnotu true).

 • Nastavitelná velikost: Umožňuje určit, zda uživatel může změnit velikost okna. Pokud není tato volba vybrána, jsou ztlumené volby pro maximální a minimální výšku i šířku. Tato volba je vybrána ve výchozím nastavení (nebo má hodnotu true).

 • Viditelné: Umožňuje určit, zda je okno aplikace od počátku viditelné. Volba je vybrána ve výchozím nastavení (nebo má hodnotu true).

Další nastavení

Slouží k určení následujících dodatečných informací, které se týkají instalace:

 • Složka pro instalaci: Určuje složku, do které se aplikace nainstaluje.

 • Složka nabídky programu: Určuje název složky nabídky programu aplikace.

 • Použít vlastní rozhraní pro aktualizace: Slouží k určení toho, co se stane v případě, kdy uživatel otevře soubor instalátoru AIR pro dříve nainstalovanou aplikaci. Ve výchozím nastavení zobrazí prostředí AIR dialogové okno, které uživateli umožní nainstalovanou verzi aktualizovat verzí v souboru AIR. Tuto volbu vyberte tehdy, pokud nechcete uživatelům umožnit rozhodování o této záležitosti a chcete, aby úplnou kontrolu nad svými aktualizacemi měla aplikace. Vyberete-li tuto volbu, potlačíte výchozí chování a umožníte aplikaci ovládat své vlastní aktualizace.

Jazykové nastavení

Na panelu Jazyky můžete vybrat jazyky, s nimiž má být aplikace v úložišti aplikací nebo v tržišti spojená. Výběrem jazyka umožníte uživatelům operačního systému v daném jazyce stáhnout aplikaci. Tato jazyková nastavení pouze lokalizují uživatelské rozhraní vaší aplikace.

Pokud nejsou vybrány žádné jazyky, aplikace je publikována ve všech podporovaných jazycích. Díky tomu nemusíte vybírat všechny jazyky. Prostředí Adobe AIR podporuje uvedené jazyky. Systém Android může podporovat další jazyky.

Nastavení typu souboru

Pokud na záložce Další volby v části Přiřazené typy souborů kliknete na tlačítko (+) nebo na tlačítko tužky s cílem přidat nebo upravit typy souborů přiřazené aplikaci prostředí AIR, zobrazí aplikace Animate dialogové okno Nastavení typu souboru.

Jediná dvě pole v tomto dialogovém okně, která jsou povinná, jsou pole Název a Přípona. Pokud kliknete na tlačítko OK a některé z těchto polí je prázdné, zobrazí aplikace Animate dialogové okno chyby.

U přiřazených typů souborů můžete určit následující nastavení:

Název

Název typu souboru (například Hypertextový značkovací jazyk – HTML, Textový soubor nebo Příklad).

Přípona

Přípona názvu soubor (například html, txt nebo xmpl); přípona může obsahovat až 39 základních alfanumerických znaků (A–Z, a–z, 0–9) a nesmí obsahovat počáteční tečku.

Popis

Volitelné. Popis tohoto typu souboru (Například Soubor videa Adobe).

Typ obsahu

Volitelné. Určuje typ formátu MIME pro tento soubor.

Nastavení ikony typu souboru

Volitelné. Slouží k určení ikony, která je přiřazena k danému typu souboru. Aby bylo možné ikonu zobrazovat v různých zobrazeních, můžete pro ikonu určit čtyři různé velikosti (128 x 128, 48 x 48, 32 x 32 a 16 x 16 obrazových bodů). Ikona se například může objevit v prohlížeči souborů v zobrazení miniatury, podrobností nebo v dlaždicovém zobrazení. Pokud určíte nějaký obrázek, musí mít určenou velikost. Pokud pro určitou velikost obrázek neurčíte, použije prostředí AIR obrázek, který se tomuto obrázku svoji velikostí nejvíce blíží, a tento obrázek přizpůsobí konkrétnímu výskytu změnou jeho velikosti. Chcete-li určit ikonu, klikněte na složku pro určitou velikost ikony a vyberte soubor ikony, který chcete použít, nebo zadejte do textového pole u příkazového řádku cestu a název souboru pro soubor ikony. Soubor ikony musí být ve formátu PNG. Po vytvoření nového typu souborů se tento typ souborů zobrazuje v dialogovém okně Rozšířená nastavení v poli seznamu Typ souboru.

Chyba při vytváření souborů aplikace a instalátoru

K chybě vytvoření souborů aplikace nebo instalátoru dojde v následujících případech:

 • Řetězec identifikátoru aplikace má nesprávnou délku nebo obsahuje neplatné znaky. Řetězec identifikátoru aplikace může mít 1 až 212 znaků a může obsahovat následující znaky: 0–9, a–z, A–Z, . (tečku), - (spojovník).

 • Soubory v seznamu Zahrnuté soubory neexistují.

 • Velikost vlastních souborů ikon je nesprávná.

 • Cílová složka AIR nemá oprávnění pro zápis.

 • Aplikaci jste nepodepsali nebo jste neurčili, že se jedná o aplikaci Adobe AIRI, která bude podepsána později.

Podepisování aplikace

Všechny aplikace Adobe AIR je třeba podepsat, aby je bylo možno nainstalovat do jiného systému. Aplikace Animate nicméně poskytuje možnost vytvořit nepodepsané soubory instalátoru Adobe AIR, takže lze aplikaci podepsat později. Tyto nepodepsané soubory instalátoru Adobe se označují jako balíček AIRI. Tato možnost zajišťuje případy, kdy je certifikát v jiném počítači nebo je podepisování zpracováváno od vývoje aplikace odděleně.

Podpis aplikace Adobe AIR pomocí předem zakoupeného digitálního certifikátu od kořenového certifikačního úřadu

 1. Vyberte položky Soubor > Nastavení AIR 2 a klepněte na záložku Podpis.

  Tato záložka obsahuje dvě přepínací tlačítka, která slouží k podpisu aplikace prostředí Adobe AIR pomocí digitálního certifikátu nebo k přípravě balíčku AIRI. Pokud svou aplikaci AIR podepisujete, můžete buď použít digitální certifikát udělený kořenovým certifikačním úřadem nebo vytvořit certifikát s vlastním podpisem. Certifikát s vlastním podpisem lze jednoduše vytvořit, není ale tak důvěryhodný jako certifikát, který byl udělen kořenovým certifikačním úřadem.

 2. Vyberte soubor certifikátu z rozbalovací nabídky nebo přejděte k souboru certifikátu po klepnutí na tlačítko Procházet.

 3. Vyberte certifikát.

 4. Zadejte heslo.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Další informace o podepisování aplikací AIR naleznete v části Digitální podepisování souboru AIR.

Vytvoření digitálního certifikátu s vlastním podpisem

 1. Klepněte na tlačítko Vytvořit. Otevře se dialogové okno Digitální certifikát s vlastním podpisem.

 2. Vyplňte položky Jméno vydavatele, Útvar organizace, Název organizace, Stát, Heslo a Potvrzení hesla. U položky Stát můžete stát vybrat z nabídky nebo zadat dvoumístný kód státu, pokud v nabídce není. Seznam platných kódů zemí naleznete na adrese http://www.iso.org/iso/country_codes.

 3. Určete typ certifikátu.

  Volba Typ označuje úroveň zabezpečení, kterou certifikát využívá. 1024-RSA používá 1024bitový klíč (méně zabezpečený), 2048-RSA 2048bitový (více zabezpečený). Výchozí možnost je 2048-RSA. 

  Poznámka:

  Certifikáty 1024-RSA jsou v aplikaci Animate CC podporovány pouze do verze 2017.2. Další informace o tom, jak tento problém obejít, získáte kliknutím sem

 4. Uložte informaci do souboru certifikátu – vyplňte položku Uložit jako nebo přejděte do umístění složky po klepnutí na tlačítko Procházet.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Zadejte v dialogovém okně Digitální podpis heslo, které jste přiřadili v druhém kroku tohoto postupu, a klepněte na tlačítko OK.

Aby si aplikace Animate zapamatovala heslo, které jste pro tuto relaci použili, klikněte na možnost Pamatovat si heslo pro tuto relaci.

Pokud je při klepnutí na tlačítko OK odznačena volba Časové razítko, objeví se dialogové okno s varováním, že po vypršení platnosti digitálního certifikátu nebude možné aplikaci instalovat. Pokud v reakci na toto varování klepnete na tlačítko Ano, je používání časového razítka zakázáno. Pokud klepnete na tlačítko Ne, vybere se volba Časové razítko automaticky a používání časového razítka je povoleno.

Další informace o vytvoření digitálního certifikátu s vlastním podpisem naleznete v části Digitální podepisování souboru AIR.

Můžete také vytvořit aplikaci AIRI (AIR Intermediate), která digitální podpis neobsahuje. Uživatelé ale tuto aplikaci nemohou do počítače nainstalovat do té doby, než přidáte digitální podpis.

Příprava balíčku AIRI s pozdějším přidáním podpisu

 1. Na záložce Podpis vyberte možnost „Připravit pomocný soubor AIR Intermediate (AIRI), který bude podepsán později“ a klepněte na tlačítko OK.

  Stav digitálního podpisu se změní, aby informoval o tom, že jste si vybrali přípravu balíčku AIRI, který bude podepsán později, a tlačítko Nastavit se změní na tlačítko Změnit.

Pokud se rozhodnete přidat podpis později, budete muset použít nástroj příkazového řádku AIR Developer Tool, který je součástí aplikace Animate a sady AIR SDK. Další informace získáte v tématu Vytváření aplikací Adobe AIR.

Adresa URL serveru časových razítek

Aplikace Animate podporuje nejnovější server časových razítek, ale podporuje také možnost přidat adresu URL vlastního serveru časových razítek. 

timestamp-url

Přidání nebo odebrání verze sady AIR SDK

Do aplikace Animate můžete přidávat nová vydání a vlastní verze sady AIR SDK. Po přidání se nová sada SDK zobrazí v cílovém seznamu přehrávače v okně Nastavení publikování.

Přidání nové verze sady SDK:

 1. Stáhněte si novou složku AIR SDK.
 2. V aplikaci Animate vyberte položky Nápověda > Správa sady AIR SDK.
 3. V dialogovém okně Správa sady AIR SDK klepněte na tlačítko plus (+) a přejděte do nové složky AIR SDK. Klikněte na tlačítko OK.
 4. V dialogovém okně Správa sady AIR SDK klepněte na tlačítko OK.

Nová sada SDK zobrazí v cílovém seznamu přehrávače v okně Nastavení publikování. Nejnižší přijatelná verze sady SDK by měla být vyšší než verze, která je součástí aplikace Animate.

Odebrání verze sady AIR SDK:

 1. V aplikaci Animate vyberte položky Nápověda > Správa sady AIR SDK.
 2. V dialogovém okně Správa sady AIR SDK vyberte sadu SDK, kterou chcete odebrat.
 3. Klepněte na tlačítko minus (-). Klepněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online