O importu grafiky do aplikace Animate

Adobe Animate umí používat grafiku vytvořenou v jiných aplikacích. Můžete importovat vektorovou grafiku a bitmapy v nejrůznějších formátech souborů. Pokud máte ve svém systému nainstalovanou aplikaci QuickTime® 4 nebo novější, můžete importovat vektorové nebo bitmapové soubory ještě v dalších formátech. Přímo do Animate se dají importovat soubory Adobe® FreeHand® (verze MX a starší) a soubory PNG z Adobe® Fireworks®, přičemž zůstanou zachovány veškeré atributy souborů v těchto formátech.

Grafické soubory importované do Animate musí mít rozměr nejméně 2 x 2 obrazové body.

Chcete-li v Animate do souboru SWF za běhu načíst soubory JPEG, použijte akci nebo metodu loadMovie. Podrobné informace najdete v části loadMovie (metoda MovieClip.loadMovie) v dokumentu Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0 nebo v části Práce s filmovými klipy v příručce pro vývojáře jazyka ActionScript 3.0.

Animate importuje vektorovou grafiku, bitmapy a sekvence obrazů tímto způsobem:

 • Když do Animate importujete soubory z aplikací Adobe® Illustrator® a Adobe® Photoshop®, můžete určit volby importu, které vám umožní zachovat většinu vizuálních dat této grafiky a také možnost upravovat určité vizuální atributy ve vývojovém prostředí Animate.

 • Když do Animate importujete vektorové obrázky z aplikace FreeHand, vyberte volby pro zachování vrstev, stránek a textových bloků aplikace FreeHand.

 • Při importu obrázků PNG z aplikace Fireworks importujte soubory jako upravitelné objekty, které pak půjdou měnit v Animate, nebo jako sloučené soubory, které můžete upravovat a aktualizovat ve Fireworks.

 • Vyberte volby pro zachování obrazů, textu a vodítek.

  Poznámka: Při importu souboru PNG z aplikace Fireworks metodou vyjmutí a vložení se soubor převede na bitmapu.

 • Vektorové obrázky SWF a WMF (Windows® Metafile Format), které importujete přímo do dokumentu Animate (namísto do knihovny), se importují jako skupina do aktuální vrstvy.

 • Bitmapy (skenované fotografie, soubory BMP), které importujete přímo do dokumentu Animate, se importují jako jednotlivé objekty do aktuální vrstvy. Animate u importovaných bitmap zachovává nastavení průhlednosti. Jelikož se importem bitmapy může zvětšit velikost souboru SWF, zvažte možnost komprese importovaných bitmap.

  Poznámka: Průhlednost bitmap nemusí být zachována, pokud bitmapy importujete přetažením z jiné aplikace nebo z plochy do Animate. Chcete-li zachovat průhlednost, použijte k importu příkaz Soubor > Importovat na plochu nebo Importovat do knihovny.

 • Jakákoli sekvence obrázků (například sekvence souborů PICT nebo BMP), kterou importujete přímo do dokumentu Animate, se importuje jako série po sobě jdoucích klíčových snímků do aktuální vrstvy.

Podporované formáty souborů pro import

Poznámka:

Úplný seznam všech formátů souborů, jejichž import, export nebo úpravy Animate podporuje, naleznete v dokumentu TechNote Podporované formáty souborů.

Grafické formáty

Animate může importovat soubory v různých vektorových nebo bitmapových formátech podle toho, jestli máte nainstalovaný QuickTime 4 nebo novější. Používání Animate spolu s nainstalovaným programem QuickTime 4 je zvlášť výhodné při práci na projektech, na nichž se podílí více autorů pracujících v systému Windows i na Macu. QuickTime 4 rozšiřuje podporu určitých formátů souborů (včetně PICT, filmů QuickTime a dalších) v obou platformách.

Do Animate 8 nebo novějšího můžete importovat soubory v následujících vektorových nebo rastrových formátech bez ohledu na to, zda máte nainstalovaný QuickTime 4:

Typ souboru

Přípona

Windows

Mac

Adobe Illustrator (verze 10 nebo starší)

.ai

Adobe Photoshop

.psd

AutoCAD® DXF

.dxf

Bitmapa

.bmp

Vylepšený metasoubor Windows

.emf

Přehrávač FutureSplash

.spl

GIF a animovaný GIF

.gif

JPEG

.jpg

PNG

.png

Flash Player 6/7

.swf

Metasoubor Windows

.wmf

Grafický soubor XML Adobe

.fxg

Do Animate můžete importovat bitmapové soubory následujících formátů pouze v případě, že máte nainstalovaný QuickTime 4 nebo novější:

Typ souboru

Přípona

Windows

Mac

Obraz QuickTime

.qtif

TIFF

.tif

Formáty zvuku

Animate umí importovat následující formáty zvuku:

Typ souboru

Přípona

Windows

Mac

Adobe Soundbooth

.asnd

Wave

.wav

Formát zvukového souboru AIFF

.aiff

MP3

.mp3

Animate umí importovat následující formáty zvuku pouze v případě, že je nainstalovaný QuickTime 4 nebo novější:

Typ souboru

Přípona

Windows

Mac

Formát zvukového souboru AIFF

.aiff

Sound Designer II

.sd2

Filmy QuickTime (pouze zvuk)

.mov, .qt

Sun AU

.au

Zvuky System 7

.snd

Wave

.wav

Formáty videa

Animate umí importovat následující formáty videa:

Typ souboru

Přípona

Windows

Mac

Video pro Adobe Animate

.flv, .f4v

Film QuickTime

.mov, .qt

Video pro Windows

.avi

MPEG

.mpg, .m1v, .m2p, .m2t, .m2ts, .mts, .tod, .mpe, .mpeg

MPEG-4

.mp4, .m4v, .avc

Digitální video

.dv, .dvi

3GPP/3GPP2 pro mobilní zařízení

.3gp, .3gpp, .3gp2, .3gpp2, .3p2

Import grafiky do Animate

Animate umožňuje importovat grafiku v různých formátech přímo do vymezené plochy nebo do knihovny.

Import souboru do Animate

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li soubor importovat přímo do dokumentu Animate, vyberte možnost Soubor > Importovat > Importovat na plochu.

  • Chcete-li soubor importovat do knihovny aktuálního dokumentu Animate, vyberte možnost Soubor > Importovat > Importovat do knihovny. (Chcete-li v dokumentu použít určitou položku knihovny, přetáhněte ji do vymezené plochy. )

 2. Z rozbalovací nabídky Soubory typu (Windows) nebo Zobrazit (Mac) zvolte formát souboru.
 3. Vyhledejte požadovaný soubor a vyberte ho. Pokud má importovaný soubor více vrstev, může se stát, že Animate vytvoří nové vrstvy (v závislosti na typu importovaného souboru). Případné nové vrstvy se zobrazí v časové ose.

 4. Klikněte na Otevřít.
 5. Pokud název importovaného souboru končí číslem a další postupně očíslované soubory jsou v téže složce, proveďte jeden z následujících úkonů:

  Poznámka: (Pouze systém Windows 8) Pokud je importován soubor PSD obsahující text a je vybrána volba Vektorový obrys, nelze u vektorového bodu upravovat kotevní body. K tomu dochází u souborů, které byly vytvořeny pomocí písem, která nejsou v systému Windows 8 k dispozici.

  • Chcete-li importovat všechny sekvenční soubory, klepněte na Ano.

  • Chcete-li importovat jen určený soubor, klepněte na Ne.

   Zde je několik příkladů názvů souborů, které lze použít jako sekvenci:

   Snímek001.gif, Snímek002.gif, Snímek003.gif

   Vrabec 1, Vrabec 2, Vrabec 3

   Procházka-001.ai, Procházka-002.ai, Procházka-003.ai

Vložení bitmapy z jiné aplikace přímo do aktuálního dokumentu Animate

 1. Zkopírujte obraz v jiné aplikaci.
 2. V Animate zvolte Úpravy > Vložit doprostřed.

Import souborů FXG

Formát FXG umožňuje aplikaci Animate používat grafiku z jiných aplikací Adobe, jako jsou Adobe Illustrator, Fireworks nebo Photoshop, přičemž zůstanou zachovány veškeré komplexní grafické informace. Do Animate můžete importovat soubory FXG (pouze verze 2.0) a stejně tak můžete uložit výběr objektů na ploše nebo i celou plochu do formátu FXG. Další informace o souborech FXG naleznete v kapitole O souborech FXG.

 • Chcete-li importovat soubor FXG, zvolte příkaz Soubor > Import > Importovat na plochu nebo Importovat do knihovny a vyberte soubor FXG, který chcete otevřít.

O souborech DXF z AutoCADu

Animate podporuje soubory formátu DXF z aplikace AutoCAD® 10.

Soubory DXF nepodporují standardní systémová písma. Animate se pokusí namapovat místo nich podobná písma, ale výsledky mohou být nepředvídatelné, zejména co se týče zarovnání textu.

Jelikož formát DXF nepodporuje výplně plnou barvou, exportují se vyplněné plochy jen jako obrysy. Proto je formát DXF nejvhodnější pro čárovou grafiku, jako jsou výkresy a mapy.

Do Animate můžete importovat dvourozměrné soubory DXF. Animate nepodporuje trojrozměrné soubory DXF.

Přestože Animate u souborů DXF nepodporuje změny velikosti, ze všech importovaných souborů DXF vznikají dokumenty o rozměrech 12 x 12 palců, jejichž velikost můžete změnit příkazem Změnit > Transformovat > Změnit velikost. Animate navíc podporuje jen soubory DXF formátované v ASCII. Pokud máte binární soubory DXF, před importem do Animate je převeďte na formát ASCII.

Načítání kreseb pomocí jazyka ActionScript

Pomocí jazyka ActionScript můžete za běhu načítat externí soubory obrazu a datové zdroje z knihovny.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online