Příručka uživatele Zrušit

Nastavení rozsahu doplnění animace

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Při vytváření animací v aplikaci Animate se často hodí si nejdříve na časové ose nastavit rozsahy doplnění. Uspořádáním objektů ve vrstvách a snímcích můžete změnit hodnoty vlastností pro dokončení doplnění.

Chcete-li vybrat rozsah doplnění a snímky v časové ose, proveďte některý z následujících úkonů. 

 Ujistěte se, že máte ve všeobecných předvolbách (Upravit > Předvolby) povolen Výběr založený na rozmezí.

 • Chcete-li vybrat celý rozsah doplnění, klikněte na něj.

 • Chcete-li vybrat více rozsahů doplnění, včetně nesousedních, přidržte klávesu Shift a klikněte na všechny požadované rozsahy.

 • Chcete-li vybrat v rozsahu doplnění jeden snímek, klikněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) v rozsahu na tento snímek.

 • Chcete-li v rozsahu vybrat více sousedních snímků, táhněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) v rozsahu.

 • Chcete-li vybrat snímky z více rozsahů doplnění v různých vrstvách, táhněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) přes více vrstev.

 • Chcete-li vybrat v rozsahu doplnění jeden klíčový snímek vlastnosti, klikněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) na příslušný klíčový snímek vlastnosti. Pak ho můžete přetáhnout do nového umístění.

Viz také

Přesunutí, duplikování a odstranění rozsahu doplnění

 • Chcete-li přesunout rozsah do nového umístění ve stejné vrstvě, přetáhněte ho.

   Zamknutí vrstvy zabraňuje úpravám na vymezené ploše, ale ne v časové ose. Přesunutím rozsahu na jiný rozsah zmizí překryté snímky druhého rozsahu.

 • Chcete-li přesunout rozsah doplnění do jiné vrstvy, přetáhněte rozsah do požadované vrstvy nebo jej zkopírujte a vložte do nové vrstvy..

  Rozsah doplnění můžete přetáhnout do stávající normální vrstvy, vrstvy doplnění, vrstvy vodítka, vrstvy masky a maskované vrstvy. Pokud je nová vrstva normální prázdná vrstva, stane se z ní vrstva doplnění.

 • Chcete-li rozsah duplikovat, přetáhněte ho s podrženou klávesou Alt (Windows) nebo Command (Mac) do nového umístění na časové ose nebo ho zkopírujte a vložte.

 • Chcete-li rozsah smazat, vyberte ho a v kontextové nabídce rozsahu vyberte Odstranit snímky nebo Vymazat snímky.

Úpravy sousedních rozsahů doplnění

 • Chcete-li přesunout dělicí čáru mezi dvěma sousedními rozsahy doplnění, přetáhněte ji.

  Obě doplnění se přepočítají.

 • Chcete-li oddělit počáteční a koncový snímek dvou sousedních rozsahů doplnění, přetáhněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Command (Mac) počáteční snímek druhého rozsahu.

  Chcete-li rozdělit rozsah doplnění na dva samostatné rozsahy, klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) na jeden snímek v rozsahu a poté z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Rozdělit pohyb.

 • Oba rozsahy doplnění mají stejnou cílovou instanci.

   Pohyb nelze rozdělit, pokud je vybrán více než jeden snímek. Pokud byl na rozdělené doplnění aplikován náběh/doběh, možná se teď tato dvě menší doplnění budou pohybovat jinak než původní doplnění.

 • Chcete-li spojit dva sousední rozsahy, vyberte je a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Spojit pohyby.

Úpravy délky rozsahu doplnění

 • Chcete-li změnit délku animace, přetáhněte levý nebo pravý okraj rozsahu doplnění.

  Přetažením okraje jednoho rozsahu do snímků druhého rozsahu dojde k nahrazení snímků druhého rozsahu.

 • Chcete-li přítomnost doplňovaného objektu na vymezené ploše prodloužit i za některý z konců doplnění, přetáhněte s podrženou klávesou Shift počáteční nebo koncový snímek jeho rozsahu doplnění. Aplikace Animate přidá snímky na konec rozsahu a tyto snímky nebude doplňovat.

  Můžete také vybrat snímek za rozsahem doplnění ve stejné vrstvě a stisknout klávesu F6.Aplikace Animate rozšíří rozsah doplnění a do vybraného snímku přidá klíčový snímek vlastnosti pro všechny vlastnosti. 

   Pokud chcete přidat statické snímky na konec rozsahu sousedícího s jiným rozsahem, napřed přesunutím sousedního rozsahu uvolněte místo pro nové snímky.

Převeďte rozsah doplnění mezi animací snímek po snímku

Rozsah klasického doplnění nebo doplnění pohybu je možné převést na animaci po jednotlivých snímcích. V animaci po jednotlivých snímcích obsahuje každý snímek samostatné klíčové snímky (nikoli klíčové snímky vlastností), který každý obsahuje samostatnou instanci animovaného symbolu. Animace po jednotlivých snímcích neobsahuje interpolované hodnoty vlastností. Další informace najdete v části Animace po jednotlivých snímcích.

 • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Control (Mac) klikněte na rozsah doplnění, který chcete převést, a v kontextové nabídce vyberte příkaz Převést na animaci po jednotlivých snímcích.

Přidání a odstranění snímků v rozsahu doplnění

 • Chcete-li z rozsahu smazat nějaké snímky, vyberte je přetažením kurzoru s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Odstranit snímky.

 • Chcete-li z rozsahu vyjmout nějaké snímky, vyberte je přetažením kurzoru s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Vyjmout snímky.

 • Chcete-li vložit snímky do stávajícího rozsahu doplnění, tažením se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) vyberte snímky, které chcete nahradit, a z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Vložit snímky.

  Prostým vložením celého rozsahu do jiného rozsahu se nahradí celý druhý rozsah.

Nahrazení a odstranění cílové instance doplnění

Chcete-li nahradit cílovou instanci rozsahu doplnění, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte rozsah a přetáhněte nový symbol z panelu Knihovna na vymezenou plochu.

 • Na panelu Knihovna vyberte nový symbol, na vymezené ploše vyberte cílovou instanci doplnění a potom zvolte Upravit > Symbol > Zaměnit symbol.

 • Vyberte rozsah a vložte instanci symbolu nebo text ze schránky.

Chcete-li odstranit cílovou instanci rozsahu doplnění, aniž by bylo odstraněno doplnění, vyberte rozsah a stiskněte klávesu Delete.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.