Utrullere Creative Cloud for enterprise til avbildede arbeidsstasjoner

Forsiktig!

Creative Cloud Packager er ikke lenger under utvikling og kommer ikke til å motta oppdateringer. Creative Cloud Packager kan heller ikke brukes til å lage pakker som inkluderer Creative Cloud 2019-applikasjoner eller nyere. Finn ut mer.

Vi anbefaler at du bruker arbeidsflytene for opprettelse av pakker som finnes i Adobe Admin Console, for å lage pakker med navngitte brukerlisenser og pakker for delt enhetslisensiering.

Utruller Creative Cloud for enterprise-programvare til avbildede, klonede eller speilede maskiner

JAMF Pro, FileWave og andre avbildingsbaserte utrulleringsteknologier krever spesielle hensyn når du utrullerer Creative Cloud-programvaren.

Utrulleringsteknologier for avbilding, kloning eller speiling

Bedrifter oppretter ofte standardiserte diskbilder for arbeidsstasjoner som utrullerers til flere individuelle maskiner. Bruk Creative Cloud Packager for å opprette installasjonsfiler samt installere og aktivere programvaren på flere arbeidsstasjoner.  

Fremgangsmåte

Når du oppretter pakken i Creative Cloud Packager, kan du velge Navngitt lisens, Serienummerlisens eller Enhetslisens i rullegardinlisten Lisenstype.

Viktig: Ikke start programvaren etter å ha fullført det neste trinnet. Pakkene som er oppført ovenfor, lisensierer produktene ved oppstart. 

Når du har opprettet pakken for lisensieringstypen din, kjører du installasjonsprogrammene i Bygg- og Unntak-mappene på den grunnleggende arbeidsstasjonen. Når programvareinstallasjonen er fullført, oppretter du et bilde fra den grunnleggende arbeidsstasjonen.  Når bildet har blitt opprettet, kan du starte Creative Cloud-programvaren for å sikre funksjonalitet.

Serienummer- eller enhetslisensiering

Hvis brukere mottar en forespørsel om pålogging eller serienummer når de starter programvaren, var lisensen tilkoblet før bildet ble opprettet for serienummer- og enhetslisensiering. Du kan enten bruke lisensieringsverktøyet for å lisensiere maskinene på nytt eller korrigere grunnbildet. Se Hjelp for Creative Cloud Packager for å opprette en lisensfil for lisensiering av maskinene. 

Lisensiering med navngitte brukere

Brukere med navngitte lisenser lisensieres ved oppstart under påloggingsprosessen. Bekreft at brukerne er lagt til i Admin Console og tilordnet en egnet gruppe, og at gruppen har tildelte produktrettigheter for å sikre at de lisensieres slik de skal.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?