Utrulleringsmetode for ETLA-produkter

Metoder for utrullering av ETLA-produkter i bedriftsmiljøer 

Enterprise Term License Agreement-produkter (ETLA) bruker forskjellige verktøy for å forberede dem på installasjon i et bedriftsmiljø. Informasjonen nedenfor veileder deg gjennom verktøyene som brukes til å utrullere produktene våre. Utvid avsnittene nedenfor for å se produktene du vil utrullere.

Merk: Produkter som er merket med unntak, bruker ikke Creative Cloud-installasjonsprogrammet og krever spesielle hensyn. Produkter merket med tjenester installeres ikke på den fysiske maskinen og er tilgjengelige på nett via lisensiering for navngitte brukere. Kun brukere som er tildelt et Creative Cloud Alle applikasjoner-medlemskap med tjenester aktivert, har tilgang til disse funksjonene.

 • Acrobat XI Pro (unntak)

 • Fireworks

 • Photoshop

 • Adobe Media Encoder

 • Flash Builder

 • Prelude

 • Adobe Muse (unntak)

 • Flash Professional

 • Prelude Live Logger (tjeneste)

 • After Effects

 • Gaming SDK

 • Premiere Pro

 • Audition

 • Illustrator

 • Scout

 • Bridge

 • InCopy

 • SpeedGrade

 • Dreamweaver

 • InDesign

 • Story Plus (tjeneste)

 • ExtendScript Toolkit

 • Lightroom (unntak)

 

 • Extension Manager

 • PhoneGap Build (tjeneste)

 

Creative Cloud Packager brukes til å opprette installasjonsfilene fra Creative Cloud-programvaren. Du må innhente installasjonsfilene ved hjelp av Creative Cloud Packager. De fleste Creative Cloud-programvarer kan pakkes på enkelt vis med dette verktøyet. Creative Cloud-serienummeret kan brukes på begge plattformene, men du må opprette en egen programvarepakke for hver av dem. Videre krever Windows 32-bits og 64-bits forskjellige pakker. Dette verktøyet samler Adobes innebygde installasjonsprogram i en MSI-fil på Windows eller en PKG-fil på Mac, noe som forenkler utrulleringsprosessen. Informasjonen nedenfor er en hurtigveiledning du kan referere til for å forberede programvaren for installasjon.

Acrobat Professional har spesielle hensyn som må tas for utrullering som en del av Creative Cloud for Windows. Informasjonen nedenfor omhandler installasjon av Acrobat som en del av Creative Cloud-programvaren, selv om kundestøtte anbefaler å bruke Customization Wizard for å pakke Acrobat Professional separat på Windows. Customization Wizard gir ytterligere installasjonsalternativer og tilpasning av preferanser.

Acrobat Professional for Mac er ikke et unntak og kan pakkes ved hjelp av Creative Cloud Packager; med mindre du vil ha de ytterligere funksjonalitetene du får med Customization Wizard. Hvis du vil ha informasjon om separat pakking av Acrobat Professional, kan du se avsnittet Adobe Acrobat Professional og Standard.

 • Lightroom og Muse viser EULA og påloggingsinformasjon ved oppstart ved hjelp av informasjonen nedenfor. Hvis du vil deaktivere disse varslingene, må du følge ytterligere trinn etter å ha gjennomført prosessen nedenfor. Se Installere produkter i Unntak-mappen for mer informasjon.

Pakke Creative Cloud-programvare

 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  Merk: Det finnes to metoder for å laste ned Creative Cloud Packager. Bruk avsnittet som gjelder for deg. Hvis du er usikker, kan du bruke lisensieringsnettstedet.

  Få tilgang til Creative Cloud Packager fra lisensieringsnettstedet

  1. Logg på lisensieringsnettstedet: licensing.adobe.com.
  2. Velg Lisenser > Nedlastinger.
  3. Velg bedriftens ETLA-utrullering til ID fra rullegardinmenyen Sluttbrukere / Utruller til.
  4. Velg Creative Cloud Pckgr fra rullegardinlisten Produktnavn.
  5. Klikk på Creative Cloud Pckgr-koblingen for plattformen.

  1. Klikk på Last ned og deretter Godta for å fortsette.
  2. Lagre CCPLaunch-installasjonen lokalt, og kjør den for å installere.
  3. Følg instruksjonene på skjermen.

  Få tilgang til Creative Cloud Packager fra Admin Console

  1. Logg på Admin Console: https://adminconsole.adobe.com/enterprise
   Merk:
   Du må ha blitt konfigurert i Admin Console før du kan skaffe programvaren ved hjelp av denne metoden.
  2. Klikk på Utrullering-fanen, og klikk deretter på en av koblingene "Last ned for Win" eller "Last ned for Mac".
  3. Lagre CCPLaunch-installasjonen lokalt, og kjør den for å installere.
  4. Følg instruksjonene på skjermen.
 2. Hvis du vil ha serialiserte utrulleringer, må du hente Creative Cloud ENT-serienummeret fra lisensieringsnettstedet. Hvis du vil utrullere for navngitte brukere, går du videre til neste trinn.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  1. Logg på lisensieringsnettstedet: licensing.adobe.com.
  2. Velg Lisenser > Hent serienummer.
  3. Velg bedriftens ETLA-utrullering til ID fra Sluttbruker-ID eller Utruller til ID-feltene, og klikk på Søk.
  4. Velg Creative Cloud ENT fra rullegardinlisten Produktnavn.
  5. For pakker eller produkter som er oppført som video nedenfor, bruker du Creative Cloud ENT-serienummeret med VIDEO i feltet Ytterligere tekst.

  Videoprodukter omfatter

  After Effects

  Adobe Premiere Pro

  Audition

  SpeedGrade

  Prelude

  1. For andre pakker eller produkter, kan du bruke NONVIDEO-serienummer.  
 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon. Se Hjelp for Creative Packager hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Creative Cloud Packager.

  • Serienummerlisenser inkluderer filer for frakoblet aktivering som lar installasjonen fungere i frakoblede miljøer.
  • Lisenser for navngitte brukere krever Internett-tilkobling for å lisensiere påloggede brukere.
  • Creative Cloud-skrivebordsprogrammet krever pålogging. Vi fraråder installering av denne applikasjonen i serialiserte pakker, med mindre brukerne selv administrerer produktinstallasjoner og oppdateringer.
  • Produktene velges i skjermbildet Applikasjoner og oppdateringer.
  • Tilpassede pakker for video, nett eller design kan velges manuelt i skjermbildet Applikasjoner og oppdateringer. Orienteringspakken inneholder en PDF-fil som beskriver hvilke produkter som er inkludert. Hvis du ikke finner PDF-filen, kan du kontakte ecs@adobe.com for å få et nytt eksemplar.
  • Du kan velge tidligere versjoner ved å klikke på Vis arkiverte versjoner.

 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  Viktig: Mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager, kan brukes til å utføre en brukergrensesnitt-installasjon (ved å dobbeltklikke på installasjonsprogrammet) eller en stille installasjon (ved hjelp av utrulleringsverktøy). Mac OS har for øyeblikket ingen unntak, derfor er trinnene som gjelder unntaksmappen for Mac OS, fjernet.

  Kjøre en installasjon for brukergrensesnitt eller skrivebord

  Hver pakke inneholder en Bygning-mappe, en Unntak-mappe og en .ccp-fil. Bygning-mappen og Unntak-mappen må brukes for å oppnå fullstendig installasjon av produktet. 

  • Windows
   Viktig:
   Exceptions Deployer er et verktøy som Adobe har utviklet for å hjelpe deg med å installere produkter i Unntak-mappen, uten å måtte kjøre individuelle kommandoer. Exceptions Deployer kan kun kjøres i stillemodus. Vi har opprettet enkle batch-filer som kan inkluderes i Unntak-mappen, slik at du kan kjøre Exceptions Deployer uten å måtte skrive inn kommandoen. Trinnene nedenfor forbeholder at du bruker disse batch-filene. Erstatt Batch-filnavnene dine for BeforeSetup.bat og AfterSetup.bat. Se Opprette Batch-filer og skripter ... hvis du trenger hjelp med å opprette Batch-filer.
   • Pakker som inneholder Acrobat
    Merk:
    Adobes kundestøtte oppfordrer deg til å pakke Acrobat ved hjelp av Customization Wizard.   
   1. Kjør Exception Deployer i Pre-modus i Unntak-mappen ved å høyreklikke på BeforeSetup.bat-filen og velge Kjør som administrator.
   2. Fortsett til neste avsnitt, Pakker uten Acrobat.
   • Pakker uten Acrobat
   1. Kjør setup.exe i Bygning-mappen ved å dobbeltklikke på setup.exe.
   2. Kjør Exception Deployer i Post-modus i Unntak-mappen ved å høyreklikke på AfterSetup.bat-filen og velge Kjør som administrator.

  • Mac OS
  1. Kjør Mac OS-installasjonen i Bygning-mappen ved å dobbeltklikke på Install.pkg-filen.

  Utføre en stille eller utrullert installasjon

  Alle de følgende trinnene bør gjennomføres ved hjelp av et utrulleringsverktøy eller en forhøyet kommandolinje. På Windows kan du høyreklikke på ledeteksten og velge Kjør som administrator. På Mac OS kan du kjøre disse kommandoene via sudo. Se Utrullere pakker for mer informasjon.

  • Windows
   Merk:
   Adobes kundestøtte oppfordrer deg til å pakke Acrobat ved hjelp av Customization Wizard.
   • Pakker som inneholder Acrobat
   1. Kjør Exceptions Deployer i Pre-modus ved å skrive inn følgende kommando ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre
   2. Fortsett til neste avsnitt, Pakker uten Acrobat.
   • Pakker uten Acrobat
   1. Kjør <Produktnavn>.msi fra Bygning-mappen ved å skrive inn følgende kommando: msiexec /i <Produktnavn>.msi /quiet
   2. Kjør Exceptions Deployer fra Unntak-mappen ved å skrive inn følgende kommando ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post
  • Mac OS
  1. Kjør Install.pkg fra Build-mappen ved å skrive inn følgende kommando sudo installer -pkg -target  

Customization Wizard forbereder en Acrobat-installasjonsmappe for installasjon i et utrullert miljø. Acrobat Professional- og Standard-installasjonsfiler som kalles, kjøres uten tilpasning med dette verktøyet og godtar Acrobat Enterprise-serienummeret ditt. Du må laste ned Acrobat-installasjonsprogrammet, Customization Wizard og serienummeret på plattformen du vil pakke for installasjon. Acrobat har et eget serienummer for Windows og Mac; i motsetning til Creative Cloud-produktene.

Acrobat for Windows bruker et Microsoft Windows-installasjonsprogram (MSI) og støtter standardkommandoene for MSI. Customization Wizard for Windows lar deg opprette en MST som tilpasser Acrobat-installasjonsfilene. Dette verktøyet lar deg utføre omfattende tilpasning av installasjonspakken og innstillingene når du installerer Acrobat. Versjonsnummeret for Customization Wizard må være det samme som versjonen av Acrobat. Informasjonen nedenfor er en hurtigveiledning du kan referere til for å forberede programvaren for installasjon. 

Viktig: Pakkeverktøyet, pakkemaskinen, serienummeret og produktinstallasjonen må benytte den samme plattformen.

Dette verktøyet støtter følgende produkter:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Acrobat Standard
 • Reader
 1. Last ned og installer Customization Wizard.

  Viktig: Versjonsnummeret for Customization Wizard må samsvare med produktet som installeres.

  • Windows
  1. Klikk Fortsett for å laste ned via Customization Wizard XI for Windows-siden.
  2. Klikk Fortsett for å laste ned og kjøre den nedlastede filen.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere Customization Wizard 11.
  • Mac OS
  1. Klikk Gå videre til nedlasting på Customization Wizard XI for mac-siden.
  2. Klikk Fortsett for å laste ned og kjøre den nedlastede filen.
  3. Åpne Customization Wizard-driveren.
 2. Last ned Adobe Acrobat Professional- eller Standard-programvaren for riktig plattform.

  1. Logg på lisensieringsnettstedet – licensing.adobe.com.
  2. Velg Lisenser > Nedlastinger.
  3. Velg bedriftens ETLA-utrullering til ID fra rullegardinmenyen Sluttbrukere / Utruller til.
  4. Velg Acrobat Professional eller Acrobat Standard fra rullegardinmenyen Produktnavn.
  5. Klikk på Acrobat Professional- eller Standard-koblingen for plattformen du skal installere programvaren på.
   Merk: Beskrivelse-feltet inneholder tekst om produktet, ikke om Customization Wizard, for eksempel "Acrobat Professional 11.0 WIN ESD MUN FLP."

  1. Klikk Last ned og deretter Godta for å fortsette.
  2. Lagre Acrobat-installasjonsprogrammet lokalt, og kjør det for å pakke ut filene.
   Merk: På Mac refererer "ekstrahere" til monteringen av DMG. På Windows opprettes det en mappe på den angitte plasseringen som inneholder installasjonsfilene.
  3. Kun for Windows: Følg instruksjonene på skjermen, og velg en plassering som filene skal pakkes ut til.
   Merk: Ikke start Acrobat. Du fortsetter pakkingen av programvaren for utrullering i de følgende trinnene.
 3. Hent serienummeret ditt for Acrobat Professional eller Standard fra lisensieringsnettstedet.

  1. Logg på lisensieringsnettstedet – licensing.adobe.com.
  2. Velg Lisenser > Hent serienummer.
  3. Velg bedriftens ETLA-utrullering til ID fra Sluttbruker-ID eller Utruller til ID-feltene, og klikk på Søk.
  4. Velg Acrobat Professional eller Acrobat Standard fra rullegardinmenyen Produktnavn.
  5. Du trenger serienummeret for plattformen du pakker/installerer programvaren fra.
   Merk: Du kan kopiere og lime inn serienummeret fra dette nettstedet til verktøyet. Hvis du planlegger å gjennomføre resten av trinnene senere, lagrer du serienummeret.

 4. Start Customization Wizard.

  • Windows
  1. Klikk Start > Alle programmer > Customization Wizard XI.
  • Mac OS
  1. Kontroll-klikk på Customization Wizard-applikasjonen, og velg Åpne.
   Merk: Hvis du ser en merknad om en uidentifisert leverandør, må du sørge for at du holder nede Kontroll når du klikker på Åpne.

  1. Hvis du blir bedt om å bekrefte at du vil kjøre applikasjonen, klikker du Åpne.
 5. Ved hjelp av Customization Wizard tar du i bruk endringene for pakken.

  Viktig: Pakkeverktøyet, pakkemaskinen, serienummeret og installasjonsprogrammet for produktet må benytte den samme plattformen. Trinnene nedenfor veileder deg gjennom hvordan du velger pakke og lagrer endringene. Velg pakken du lastet ned og pakket ut tidligere. Ta i bruk ytterligere endringer du vil bruke.

  • Windows
  1. Velg Fil > Åpne pakke.
  2. Naviger til AcroPro.msi i den utpakkede installasjonsmappen, og klikk på Åpne.

  1. I fanen Tilpasningsalternativer skriver du inn serienummeret og bedriftsinformasjonen din. 
  2. Velg eventuelle tilleggsfunksjoner i Customization Wizard.

  1. Når du er ferdig med tilpasningene, velger du Fil > Lagre pakke.

  Viktig: Kunder som bruker administrative installasjonspunkter (AIP) eller rene MSI-kommandoer, velger Transformer > Generer transformasjon. Dette oppretter en transformasjon, men oppdaterer ikke Setup.ini-filen til å bruke setup.exe. Hvis du velger Fil > Lagre pakke med en AIP, genereres det en feil fordi en transformasjon må brukes for installasjonen.

  • Mac
  1. Klikk Åpne i feltet Finn installasjonsprogram.
  2. Bla til Acrobat PKG som ligger på skrivebordet, og klikk Åpne.

  1. Skriv inn serienummeret ditt, velg andre endringer og klikk på OK.

  1. Skriv inn et navn på det ferdige installasjonsprogrammet, og velg en annen plassering enn Acrobat dmg, for eksempel skrivebordet.
  2. Klikk OK.
 6. Bruk installasjonsprogrammet som er opprettet av Customization Wizard, og utruller produktet.

  Gjennomføre en installasjon for brukergrensesnitt eller skrivebord

  • Windows
  1. Dobbeltklikk på Setup.exe i den utpakkede Acrobat-installasjonsmappen.
   Merk: I Customization Wizard velger du Interaktivt for å se et brukergrensesnitt for installasjonsprogrammet.
  • Mac OS
  1. Dobbeltklikk på <Pakkenavn>.pkg opprettet av Customization Wizard.

  Utføre en stille eller utrullert installasjon

  • Windows
   Viktig:
   Det finnes to metoder for å utrullere Acrobat for Windows. Ved hjelp av Setup.exe eller ved hjelp av MSI. Avhengig av hvilken utrulleringsmotor du bruker, kan det hende du trenger et verktøy. Acrobat oppdaterer sammenkoblingen av patcher, logging, andre stille brytere og flere andre MSI-kommandoer. Informasjonen nedenfor fokuserer på den enkleste arbeidsflyten. Se Hjelp for Customization Wizard for mer informasjon.
   • Ved hjelp av Setup.exe kjører du oppsettet ved å skrive inn følgende kommando Setup.exe
    Viktig: Du må ha valgt å kjøre installasjonsprogrammet i en ikke-interaktiv modus i Customization Wizard, ellers vises det et brukergrensesnitt på skjermen.
   • Ved hjelp av MSI kjører du MSI setup-kommandoen ved å skrive inn følgende kommando msiexec /i AcroPro.msi TRANSFORMS="AcroPro.mst" /qn
  • Mac OS
   • Kjør CustomizationWizardInstaller.pkg som er opprettet av Customization Wizard, ved å skrive inn følgende kommando sudo installer -pkg <CustomizationWizardInstaller.pkg> -target /Applications

Merk: Produkter som er merket med unntak bruker ikke Creative Cloud-installasjonsprogrammet og krever spesielle hensyn. Disse omtales i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Flere steder omtales dette produktet som et ikke-Creative-produkt.

 • Acrobat Professional (unntak)
 • Captivate (unntak)
 • FrameMaker
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Presenter
 • RoboHelp

Creative Cloud Packager brukes til å forberede Technical Communication Suite 5 for installasjon på Windows. Det finnes ingen Mac-versjon av denne programvaren som er tilgjengelig for installasjon. Trinnene nedenfor fremhever forskjellene mellom pakking av Creative Cloud-produktene. Illustrator og Photoshop kan integreres med noen av Technical Communication Suite-produktene. De er ikke inkludert i lisensen din og må kjøpes og installeres separat. Når tilleggsfunksjonaliteten har blitt installert, aktiveres den.

Viktig: Trinnene nedenfor samsvarer med trinnene i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Bruk informasjonen nedenfor for å pakke dette produktet i stedet for et Creative Cloud-produkt. Klikk på Utrulleringsmetode for Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter for å åpne en ny kopi og for å utvide seksjonene Creative Cloud-produkter og Technical Communications Suite.

 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  • Det er ingen forskjeller hvis du anskaffer dette verktøyet for Creative Cloud-produktene.
 2. For serialiserte utrulleringer trenger du Technical Communications Suite-serienummeret (TCS) fra lisensieringsnettstedet. Det finnes ingen lisensieringsalternativer for navngitte brukere for dette produktet.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  • Når du har valgt produktet fra rullegardinmenyen Produktnavn, velger du Adobe TechnicalSuite.
  • Det er ingen forskjeller mellom video- og ikke-videoprodukter for TCS. Bruk Adobe TechnicalSuite 5.0-serienummeret når du blir bedt om et serienummer i Creative Cloud Packager.

 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon.

  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype i skjermbildet Konfigurering av pakke.
  • Velg produktene i skjermbildet Applikasjoner og oppdateringer.
  Velg arkiverte versjoner

 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  • Forsikre deg om at du installerer Bygning- og Unntak-mappene beskrevet ovenfor, ellers blir ikke alle produktene installert.

Merk: Produkter som er merket med unntak bruker ikke Creative Cloud-installasjonsprogrammet og krever spesielle hensyn. Disse omtales i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Flere steder omtales dette produktet som et ikke-Creative-produkt.

 • Acrobat Professional (unntak)
 • Audition CS6
 • Bridge CS6
 • Captivate (unntak)
 • Dreamweaver CS6
 • Flash Professional CS6
 • Photoshop CS6
 • Presenter 8

Du må opprette en pakke for alle de tre serienummertypene og deretter installere dem for å fullføre installasjonsprosessen.   

Viktig: Trinnene nedenfor samsvarer med trinnene i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Bruk informasjonen nedenfor for å pakke dette produktet i stedet for et Creative Cloud-produkt. Klikk på Utrulleringsmetode for Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter for å åpne en ny kopi og for å utvide seksjonene Creative Cloud-produkter og eLearning Suite.

Første serienummer for eLearning Suite – Acrobat Pro, Audition, Bridge, Dreamweaver, Flash Professional og Photoshop-pakke

 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  • Det er ingen forskjeller hvis du anskaffer dette verktøyet for Creative Cloud-produktene.
 2. For serialiserte utrulleringer trenger du Creative Cloud ENT-serienummeret fra lisensieringsnettstedet. Det finnes ingen lisensieringsalternativer for navngitte brukere for dette produktet.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  • Når du har valgt produktet fra rullegardinmenyen Produktnavn, velger du Creative Cloud ENT.
  • For å pakke disse produktene trenger du ELS NON-VIDEO-serienummeret, som vises i Tilleggstekst-feltet.

 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon.

  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype i skjermbildet Konfigurering av pakke.
  • Velg Vis arkiverte versjoner og velg Bridge, Audition CS6, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6 og Photoshop CS6 i skjermbildet applikasjoner og oppdateringer.

 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  • Forsikre deg om at du installerer Bygning- og Unntak-mappene beskrevet ovenfor, ellers blir ikke alle produktene installert.

Andre serienummer for eLearning Suite – Captivate

 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  • Det er ingen forskjeller hvis du anskaffer dette verktøyet for Creative Cloud-produktene.
 2. For serialiserte utrulleringer trenger du Captivate-serienummeret fra lisensieringsnettstedet. Det finnes ingen lisensieringsalternativer for navngitte brukere for dette produktet.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  • Når du har valgt produktet fra rullegardinmenyen Produktnavn, velger du Captivate.
  • For å pakke disse produktene trenger du Captivate 8-serienummeret for den tilsvarende plattformen.

 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon.

  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype i skjermbildet Konfigurering av pakke.
  • Velg Captivate under Applikasjoner og oppdateringer.

 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  • Forsikre deg om at du installerer Bygning- og Unntak-mappene beskrevet ovenfor, ellers blir ikke alle produktene installert.

Tredje serienummer for eLearning Suite – Presenter-pakke

 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  • Det er ingen forskjeller hvis du anskaffer dette verktøyet for Creative Cloud-produktene.
 2. For serialiserte utrulleringer trenger du Presenter Licensed-serienummeret fra lisensieringsnettstedet. Det finnes ingen lisensieringsalternativer for navngitte brukere for dette produktet.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  • Når du har valgt produktet fra rullegardinmenyen Produktnavn, velger du Presenter Licensed.
  • For å pakke disse produktene trenger du Presenter Licensed-serienummeret for den tilsvarende plattformen.

 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon.

  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype i skjermbildet Konfigurering av pakke.
  • Velg Presenter under Applikasjoner og oppdateringer.

   

 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  • Forsikre deg om at du installerer Bygning- og Unntak-mappene beskrevet ovenfor, ellers blir ikke alle produktene installert.

Merk: Captivate er et unntaksprodukt som ikke bruker Creative Cloud-installasjonsprogrammet. Avsnittet Creative Cloud-produkter tar for seg unntaksprodukter, men dokumentasjonen vår refererer til dette produktet som et ikke-Creative-produkt.

Viktig: Trinnene nedenfor samsvarer med trinnene i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Bruk informasjonen nedenfor for å pakke dette produktet i stedet for et Creative Cloud-produkt. Klikk på Utrulleringsmetode for Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter for å åpne en ny kopi og for å utvide seksjonene Creative Cloud-produkter og Captivate.

 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  • Det er ingen forskjeller hvis du anskaffer dette verktøyet for Creative Cloud-produktene.
 2. For serialiserte utrulleringer trenger du Captivate-serienummeret fra lisensieringsnettstedet. Det finnes ingen lisensieringsalternativer for navngitte brukere for dette produktet. 

  • Captivate krever serialisert utrullering.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  • Når du har valgt produktet fra rullegardinmenyen Produktnavn, velger du Captivate.
  • For å pakke disse produktene trenger du Captivate 8-serienummeret for den tilsvarende plattformen.

 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon.

  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype i skjermbildet Konfigurering av pakke.
  • Velg Captivate under Applikasjoner og oppdateringer.

 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  • Forsikre deg om at du installerer Bygning- og Unntak-mappene beskrevet ovenfor, ellers blir ikke alle produktene installert.

Merk: FrameMaker er et unntaksprodukt som ikke bruker Creative Cloud-installasjonsprogrammet. Avsnittet Creative Cloud-produkter tar for seg unntaksprodukter, men dokumentasjonen vår refererer til dette produktet som et ikke-Creative-produkt.

Viktig: Trinnene nedenfor samsvarer med trinnene i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Bruk informasjonen nedenfor for å pakke dette produktet i stedet for et Creative Cloud-produkt. Klikk på Utrulleringsmetode for Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter for å åpne en ny kopi og for å utvide seksjonene Creative Cloud-produkter og FrameMaker.

 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  • Det er ingen forskjeller hvis du anskaffer dette verktøyet for Creative Cloud-produktene.
 2. For serialiserte utrulleringer trenger du FrameMaker-serienummeret fra lisensieringsnettstedet. Det finnes ingen lisensieringsalternativer for navngitte brukere for dette produktet.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  • Når du har valgt produktet fra rullegardinmenyen Produktnavn, velger du FrameMaker.
  • For å pakke disse produktene trenger du FrameMaker-serienummeret for den tilsvarende plattformen. 

 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon.

  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype i skjermbildet Konfigurering av pakke.
  • Velg FrameMaker under Applikasjoner og oppdateringer.

 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  • Forsikre deg om at du installerer Bygning- og Unntak-mappene beskrevet ovenfor, ellers blir ikke alle produktene installert.

Merk: Presenter er et unntaksprodukt som ikke bruker Creative Cloud-installasjonsprogrammet. Avsnittet Creative Cloud-produkter tar for seg unntaksprodukter, men dokumentasjonen vår refererer til dette produktet som et ikke-Creative-produkt.

Viktig: Trinnene nedenfor samsvarer med trinnene i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Bruk informasjonen nedenfor for å pakke dette produktet i stedet for et Creative Cloud-produkt. Klikk på Utrulleringsmetode for Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter for å åpne en ny kopi og for å utvide seksjonene Creative Cloud-produkter og Presenter.

 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  • Det er ingen forskjeller hvis du anskaffer dette verktøyet for Creative Cloud-produktene.
 2. For serialiserte utrulleringer trenger du Presenter-serienummeret fra lisensieringsnettstedet. Det finnes ingen lisensieringsalternativer for navngitte brukere for dette produktet.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  • Når du har valgt produktet fra rullegardinmenyen Produktnavn, velger du Presenter Licensed.
  • For å pakke disse produktene trenger du Presenter Licensed-serienummeret for den tilsvarende plattformen.

   

 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon.

  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype i skjermbildet Konfigurering av pakke.
  • Velg Presenter under Applikasjoner og oppdateringer.

 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  • Forsikre deg om at du installerer Bygning- og Unntak-mappene beskrevet ovenfor, ellers blir ikke alle produktene installert.

Viktig: Trinnene nedenfor samsvarer med trinnene i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Bruk informasjonen nedenfor for å pakke dette produktet i stedet for et Creative Cloud-produkt. Klikk på Utrulleringsmetode for Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter for å åpne en ny kopi og for å utvide seksjonene Creative Cloud-produkter og Presenter. 

 • Premiere Elements 12 (kun) for Windows kan pakkes ved hjelp av disse instruksjonene.
 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  • Det er ingen forskjeller hvis du anskaffer dette verktøyet for Creative Cloud-produktene.
 2. For serialiserte utrulleringer trenger du Photoshop eller Premiere Elements 13-serienumrene fra lisensieringsnettstedet. Det finnes ingen lisensieringsalternativer for navngitte brukere for dette produktet.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  • Når du har valgt produktet fra rullegardinmenyen Produktnavn, velger du Presenter Licensed.
  • For å pakke disse produktene trenger du Photoshop- eller Premiere Elements 13-serienummeret for den tilsvarende plattformen.

 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon.

  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype i skjermbildet Konfigurering av pakke.
  • Velg Photoshop eller Premiere Elements under Applikasjoner og oppdateringer.

 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  • Forsikre deg om at du installerer Bygning- og Unntak-mappene beskrevet ovenfor, ellers blir ikke alle produktene installert.

   

Merk: Photoshop og Premiere Elements 12 krever forberedelser for utrullering på Windows og Macintosh. Følg trinnene nedenfor for å skaffe programvare og serienummeret, og for å forberede programvaren for installasjon. I motsetning til de tre andre produktene det refereres til her, bør Premiere Elements 12 for Windows forberedes ved hjelp av Creative Cloud Packager. Se avsnittet Premiere og Photoshop Elements 13 for informasjon.

 1. Last ned programvaren.

  Få tilgang til programvaren på lisensieringsnettstedet.

  1. Logg på lisensieringsnettstedet – licensing.adobe.com.
  2. Velg Lisenser > Nedlastinger.
  3. Velg bedriftens ETLA-utrullering til ID fra rullegardinmenyen Sluttbrukere / Utruller til.
  4. Velg Photoshop eller Premiere Elements fra rullegardinmenyen Produktnavn.
  5. Klikk på Photoshop- eller Premiere Elements-koblingen for plattformen.
  6. Klikk Last ned og deretter Godta for å fortsette.
  7. Lagre begge filene lokalt, og kjør den kjørbare filen for å pakke ut installasjonsprogrammet for produktet.
  8. Følg instruksjonene på skjermen. 
  • Hvis du blir bedt om det, avbryter du installasjonen når filene har blitt pakket ut.

 2. Anskaff serienummeret ditt.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  1. Logg på lisensieringsnettstedet – licensing.adobe.com.
  2. Velg Lisenser > Hent serienummer.
  3. Velg bedriftens ETLA-utrullering til ID fra Sluttbruker-ID eller Utruller til ID-feltene, og klikk på Søk.
  4. Velg Photoshop eller Premiere Elements fra rullegardinmenyen Produktnavn.

   

  1. Kopier serienummeret for Photoshop eller Premiere Elements 12 til en tekstfil for senere bruk.
 3. Forbered programvaren din for installasjon.

  Kjøre en installasjon for brukergrensesnitt eller skrivebord

  Viktig: Sluttbrukere kan bruke det nedlastede installasjonsprogrammet til å kjøre en brukergrensesnitt-installasjon, selv om serienummeret og alternativene blir valgt av sluttbrukeren. Sluttbrukere må ha administratorrettigheter.

  1. Gi installasjonsprogrammet fra trinn 1 til sluttbrukeren din.
  2. Be sluttbrukeren eller teknisk ansvarlig om å kjøre oppsettet i produktinstallasjonsmappen.
  3. Når du blir bedt om det, oppgir du serienummeret du fikk i trinn 2.

  Utføre en stille eller utrullert installasjon

  Bruk programvaren fra trinn én og serienummeret fra trinn to til å pakke programvaren ved hjelp av følgende dokumentasjon.

  Merk: Premiere Elements 12 for Windows bør forberedes ved hjelp av Creative Cloud Packager. Se avsnittet Premiere og Photoshop Elements 13 for mer informasjon.

Viktig: Trinnene nedenfor samsvarer med trinnene i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Bruk informasjonen nedenfor for å pakke dette produktet i stedet for et Creative Cloud-produkt. Klikk på Utrulleringsmetode for Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter for å åpne en ny kopi og for å utvide seksjonene Creative Cloud-produkter og Presenter.

 1. Last ned og installer Creative Cloud Packager.

  • Det er ingen forskjeller hvis du anskaffer dette verktøyet for Creative Cloud-produktene.


 2. For serialiserte utrulleringer trenger du Flash Builder Premium-serienummeret fra lisensieringsnettstedet. Det finnes ingen lisensieringsalternativer for navngitte brukere for dette produktet.

  Finne serienummeret på lisensieringsnettstedet

  • Når du har valgt produktet fra rullegardinmenyen Produktnavn, velger du Flash Builder Premium.
  • For å pakke disse produktene trenger du Flash Builder Premium-serienummeret for den tilsvarende plattformen.
 3. Start Creative Cloud Packager, og følg instruksjonene på skjermen for å forberede programvaren for installasjon.

  • Velg Serienummerlisens under Lisenstype i skjermbildet Konfigurering av pakke.
  • Velg Flash Builder Premium under Applikasjoner og oppdateringer.
 4. Bruk mappen som ble opprettet av Creative Cloud Packager for å installere programvaren i miljøet ditt.

  • Forsikre deg om at du installerer Bygning- og Unntak-mappene beskrevet ovenfor, ellers blir ikke alle produktene installert.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?