Příručka uživatele Zrušit

Publikování dokumentů AS3

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  9. Změna čar a tvarů
  10. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  11. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  12. Panely barev v aplikaci Animate
  13. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  14. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  15. Vložení grafiky do aplikace Animate
  16. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  17. 3D grafika
  18. Práce se symboly v aplikaci Animate
  19. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  20. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  21. Export zvuků
  22. Výběr objektů v aplikaci Animate
  23. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  24. Používání režimů prolnutí
  25. Uspořádání objektů
  26. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  27. Vícejazyčný text
  28. Používání kamery v aplikaci Animate
  29. Grafické filtry
  30. Zvuk a ActionScript
  31. Předvolby kreslení
  32. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  12. Psaní a správa skriptů
  13. Povolení podpory vlastních platforem
  14. Přehled podpory vlastních platforem
  15. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  16. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  17. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  9. Osvědčené postupy – Konvence videa
  10. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  11. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  12. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  13. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  14. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  15. Export souborů projektoru
  16. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  17. Předlohy publikování HTML
  18. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  19. Rychlé sdílení a publikování animací
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

Přehled publikování

Obsah můžete přehrávat následujícími způsoby:

 • ve webových prohlížečích vybavených přehrávačem Flash Player;

 • jako samostatnou aplikaci – projektor;

 • pomocí ovladače Flash ActiveX v sadě Microsoft Office a dalších hostitelských aplikacích pro ovladače ActiveX;

 • pomocí doplňků Flash Xtra v aplikacích Director® a Authorware® od společnosti Adobe®.

Ve výchozím nastavení vytváří příkaz Publikovat soubor SWF a dokument HTML, který vkládá obsah Flash do okna prohlížeče. Příkaz Publikovat také vytvoří a zkopíruje soubory detekce pro aplikaci Macromedia Flash 4 nebo novější od společnosti Adobe. Pokud změníte nastavení publikování, aplikace Flash tyto změny uloží spolu s dokumentem. Poté, co vytvoříte profil publikování, ho vyexportujte, abyste ho vy nebo další uživatelé, kteří pracují na stejném projektu, mohli používat v jiných dokumentech.

Když použijete příkaz Publikovat, Testovat film nebo Ladit film, aplikace Flash vytvoří ze souboru FLA soubor SWF. Velikost všech souborů SWF vytvořených z aktuálního souboru FLA je zobrazována v inspektoru vlastností dokumentu.

Aplikace Flash® Player 6 a novější verze podporují kódování textu Unicode. Díky podpoře kódování Unicode lze zobrazovat vícejazyčný text bez ohledu na to, jaký jazyk používá operační systém, ve kterém přehrávač pracuje.

Soubor FLA můžete publikovat i v alternativních formátech souborů (GIF, JPEG a PNG) spolu se souborem HTML potřebným k jejich zobrazení v okně prohlížeče. Alternativní formáty umožňují, aby se v prohlížeči zobrazovaly animace a interaktivní prvky souboru SWF i těm uživatelům, kteří nemají nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player, pro který je tento obsah určen. Při publikování souboru FLA v alternativních formátech souborů se spolu se souborem FLA ukládá nastavení pro každý formát.

Soubor FLA můžete exportovat v několika formátech, podobně jako při publikování souborů FLA v alternativních formátech souborů, pouze s tím rozdílem, že se nastavení pro každý formát neukládají spolu se souborem FLA.

Nebo vytvořte vlastní dokument HTML pomocí libovolného editoru HTML a zahrňte do něho tagy potřebné k zobrazení souboru SWF.

Chcete-li před publikováním souboru SWF odzkoušet, jak soubor funguje, použijte příkaz Testovat film (Ovládání > Testovat film > Testovat) a Testovat scénu (Ovládání > Testovat scénu).

HTML Wrapper pro dokumenty AS3

Potřebujete dokument HTML, který přehraje soubor SWF ve webovém prohlížeči a určí nastavení prohlížeče. Aby se soubor SWF zobrazil ve webovém prohlížeči, dokument HTML musí použít tagy object a embed se správnými parametry.

 Dokument HTML můžete vygenerovat tak, že použijete správné tagy object a embed v dialogovém okně Nastavení publikování a vyberete volbu HTML. Další informace viz Určení nastavení publikování pro dokumenty HTML.

 

Animate vytvoří dokument HTML automaticky při publikování souboru SWF.

Detekce přítomnosti aplikace Flash Player

Aby mohli uživatelé na webu prohlížet publikovaný obsah Animate, musí mít ve svém webovém prohlížeči nainstalovaný přehrávač Flash Player.

Následující zdroje a články poskytují aktuální informace o tom, jak pomocí kódu vloženého do webových stránek zjistit, zda je přehrávač Flash Player nainstalovaný, případně zobrazit na stránce alternativní obsah, pokud nainstalovaný není.

Na základě informací v nápovědě aplikace Flash Player určete, zda je aplikace Flash Player nainstalovaná nebo ne.

Publikování pro mobilní zařízení

Aplikace Adobe® AIR® pro Android® a iOS® umožňuje uživatelům vytvářet poutavý obsah pro mobilní zařízení pomoci skriptovacího jazyka ActionScript®, nástrojů pro kreslení a šablon. Podrobné informace o vytváření obsahu pro mobilní zařízení najdete v tématu Odkazy pro vývojáře aplikací AIR.

 Podle toho, pro jaké mobilní zařízení obsah vyvíjíte, mohou existovat určitá omezení, co se týče podporovaných příkazů jazyka ActionScript a zvukových formátů. Další podrobnosti viz Mobile Articles (Mobilní články) na webových stránkách Mobile and Devices Development Center.

Testování mobilního obsahu pomocí simulátoru mobilního obsahu

Simulátor mobilního obsahu představuje způsob testování obsahu vytvořeného v prostředí Adobe AIR v emulovaném prostředí systému Android nebo iOS. Díky simulátoru mobilního obsahu můžete pomocí příkazu Ovládání > Testovací film otestovat soubor v programu AIR Debug Launcher (pro mobilní zařízení), který naopak spustí simulátor.

Po otevření okna simulátoru můžete odeslat vstup do dokumentu, jako by byl spuštěný na mobilním zařízení. K dostupným vstupům patří:

 • Akcelerometr a osy X, Y a Z
 • Prahový úhel orientace
 • Dotyky a gesta včetně citlivosti na tlak
 • Geografická poloha, směr a rychlost
 • Hardwarová tlačítka (nacházejí se na zařízeních Android)

Publikování zabezpečených dokumentů AS3

Aplikace Flash Player 8 a novější obsahují následující funkce, které vám pomohou zajistit bezpečnost vašich dokumentů:

Ochrana proti přeplnění vyrovnávací paměti

Tato funkce, která se povoluje automaticky, zabraňuje záměrnému zneužití externích souborů v dokumentu k přepsání paměti uživatelova počítače nebo k vložení destruktivního kódu, například viru. Dokument tak nemůže číst ani zapisovat data mimo paměťový prostor přidělený v systému uživatele.

Přesná shoda domén pro sdílení dat mezi dokumenty

Aplikace Flash Player 7 a novější zavádí přísnější model zabezpečení než předchozí verze. Mezi verzemi Flash Player 6 a Flash Player 7 se model zabezpečení změnil ve dvou základních ohledech:

Přesná shoda domén

Flash Player 6 dovoluje souborům SWF z podobných domén (například www.adobe.com a store.adobe.com), aby neomezeně komunikovaly spolu navzájem i s jinými dokumenty. Ve verzi Flash Player 7 se doména dat, ke kterým je požadován přístup, musí přesně shodovat s doménou poskytovatele dat, jinak spolu domény komunikovat nemohou.

Omezení HTTPS/HTTP

Soubor SWF načtený nezabezpečenými protokoly (jinými než HTTPS) nemá přístup k obsahu načtenému zabezpečeným protokolem (HTTPS), ani když jsou oba protokoly v přesně stejné doméně.

Lokální a síťové zabezpečení přehrávání

Přehrávač Flash Player 8 a vyšší zahrnuje model zabezpečení, který umožňuje nastavit místní a síťové zabezpečení přehrávání souborů SWF, které publikujete. Ve výchozím nastavení mají soubory SWF přístup pro čtení k lokálním souborům a sítím. Soubor SWF s lokálním přístupem ale nemůže komunikovat se sítí a soubor SWF nemůže posílat soubory ani žádné informace do žádných sítí.

Povolte souborům SWF přístup k síťovým zdrojům, aby mohly odesílat a přijímat data. Pokud souboru SWF povolíte přístup k síťovým zdrojům, lokální přístup je zakázán, aby se informace na lokálním počítači nemohly načíst do sítě.

Pokud chcete vybrat lokální nebo síťový model zabezpečení pro vaše publikované soubory SWF, použijte dialogové okno Nastavení publikování.

Flash Player

Přehrávač Flash Player přehrává obsah Flash stejně, jako se zobrazuje ve webovém prohlížeči nebo v hostitelské aplikaci pro ActiveX. Přehrávač Flash Player se instaluje s aplikací Flash. Když dvakrát kliknete na obsah dokumentu Flash, operační systém spustí přehrávač Flash Player, který pak přehraje soubor SWF. Přehrávač slouží ke zpřístupnění obsahu pro uživatele, kteří nepoužívají webový prohlížeč ani hostitelskou aplikaci pro ActiveX.

K ovládání obsahu v přehrávači Flash Player použijte příkazy z nabídek a funkci fscommand().

Pomocí kontextové nabídky přehrávače Flash Player můžete snímky obsahu Flash Pro vytisknout.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete otevřít nový nebo existující soubor, vyberte Soubor > Nový nebo Otevřít.

  • Chcete-li změnit zobrazení aplikace, zvolte Zobrazení > Zvětšení a vyberte požadovanou volbu.

  • K ovládání přehrávání obsahu slouží možnosti Ovládání > Přehrát, Přetočit dozadu, nebo Opakovat přehrávání.

Aktualizace nebo přeinstalace aplikace Flash Player

Pokud existují potíže s instalací přehrávače Flash Player, můžete ji aktualizovat nebo přeinstalovat. Na stránku stažení aplikace Flash Player můžete přejít přímo z přehrávače Flash Pro výběrem příkazu Nápověda > Získat nejnovější přehrávač Flash Player.

Pokud chcete aplikaci Flash Player nejprve odinstalovat, postupujte následujícím způsobem:

 1. Zavřete webový prohlížeč.
 2. Odstraňte momentálně nainstalovanou verzi přehrávače.

  Pokyny najdete v dokumentu TechNote 14157 v centru podpory na adrese www.adobe.com/go/tn_14157_cz.

 3. Začněte instalaci na stránce http://www.adobe.com/go/getflashplayer_cz.

  Nainstalujte přehrávač podle pokynů na obrazovce.

  Také můžete ve složce Players spustit jeden z následujících instalačních programů. Instalační program na webu Adobe je však obvykle aktuálnější než instalační programy ve složce Players.

  • Pokud chcete nainstalovat prvek ActiveX pro systém Windows® (Internet Explorer nebo AOL), spusťte soubor Install Flash Player 9 AX.exe.
  • Pokud chcete nainstalovat zásuvný modul pro systém Windows (Firefox, Mozilla, Netscape, Safari nebo Opera), spusťte soubor Install Flash Player 9.exe.
  • Pokud chcete nainstalovat zásuvný modul pro počítače Macintosh® (AOL, Firefox, Internet Explorer pro Macintosh, Netscape, Opera nebo Safari), spusťte soubor Install Flash Player 10 (Mac OS 10.x) nebo Install Flash Player 9 OS X (Mac OS X.x).

   Instalaci ověříte tím, že ze svého webového prohlížeče přejdete na adresu http://www.adobe.com/shockwave/welcome.

Konfigurace serveru pro Flash Player

Aby si mohli jiní uživatelé zobrazit vámi vytvořený obsah Flash na webu, musí být webový server správně nakonfigurován, aby rozeznával soubory SWF.

Nakonfigurováním serveru se vytvoří vhodné typy MIME (Multipart Internet Mail Extension), aby mohl server identifikovat soubory s příponou .swf jako soubory Flash.

Prohlížeč, který obdrží správný typ MIME, může načíst vhodný zásuvný modul, ovládací nebo pomocnou aplikaci pro zpracování a řádné zobrazení příchozích dat. Pokud chybí typ MIME nebo ho server neposkytne správně, mohou se v prohlížeči zobrazovat chybová hlášení nebo se objeví prázdné okno s ikonou dílku papírové skládačky (puzzle).

 • Pokud je vaše webové místo zprostředkováno poskytovatelem služeb sítě Internet (ISP), požádejte tohoto poskytovatele, aby na server přidal tento typ MIME: application/x-shockwave-flash s příponou .swf.

 • Pokud si svůj server spravujete sami, postupujte podle pokynů pro přidávání a konfigurování typů MIME, které najdete v dokumentaci k vašemu webovému serveru.

 • Správci firemních systémů mohou nakonfigurovat Flash tak, aby byl omezen přístup přehrávače Flash Player ke zdrojům v lokálním systému souborů. Vytvořte soubor konfigurace zabezpečení, který omezuje funkcionalitu přehrávače Flash Player na lokálním systému.

Soubor konfigurace zabezpečení je textový soubor umístěný ve stejné složce jako instalátor přehrávače Flash Player. Instalátor přehrávače Flash Player si během instalace konfigurační soubor přečte a dodrží zásady zabezpečení, které jsou v něm uvedené. Flash Player využívá systémový objekt ke zpřístupnění konfiguračního souboru pro ActionScript.

Pomocí konfiguračního souboru můžete zamezit přístup přehrávače Flash Player ke kameře nebo mikrofonu, omezit velikost lokální úložné kapacity, kterou může Flash Player využívat, ovládat funkci automatického aktualizování a zabránit tomu, aby Flash Player cokoli četl z uživatelova lokálního pevného disku.

Přidávání typů MIME

Když webový server přistupuje k souborům, musí je řádně identifikovat jako obsah Flash, aby je mohl správně zobrazit. Pokud chybí typ MIME nebo ho server neposkytne správně, mohou se v prohlížeči zobrazovat chybová hlášení nebo se objeví prázdné okno s ikonou dílku papírové skládačky (puzzle).

Pokud není váš server správně nakonfigurovaný, musíte vy (nebo správce vašeho serveru) do konfiguračních souborů serveru přidat typy MIME souboru SWF a asociovat následující typy MIME s příponami souborů SWF:

 • typ MIME application/x-shockwave-flash má příponu .swf.

 • typ MIME application/futuresplash má příponu .spl.

Pokud si server spravujete sami, postupujte podle pokynů pro přidávání a konfigurování typů MIME, které najdete v dokumentaci k softwaru pro váš server. Pokud server nespravujete, požádejte o přidání informací o typech MIME vašeho poskytovatele služeb sítě Internet, webmastera nebo správce serveru.

Pokud je vaše webové umístění na serveru se systémem Mac OS, musíte také nastavit následující parametry: Akce: Binární, Typ: SWFL a Tvůrce: SWF2.

Optimalizace vyhledávačů pro zpracování obsahu SWF

V polovině roku 2008 oznámila společnost Adobe výraznou změnu technologie Flash Player, díky níž může být textový obsah v souborech SWF indexován vyhledávači jako například Google a Yahoo!. Existuje řada různých strategií, pomocí nichž můžete viditelnost souboru SWF pro vyhledávače optimalizovat. Tyto postupy bývají souhrnně označovány jako optimalizace pro vyhledávače (search engine optimization, SEO).

O aplikacích Omniture a Flash

Obsah Flash lze integrovat s nástroji Omniture SiteCatalyst a Omniture Test&Target. Nástroj SiteCatalyst pomáhá pracovníkům marketingu rychle objevit nejvýnosnější místa jejich webu, určit odkud návštěvníci stránku opouštějí a zjistit důležité metriky úspěchu reklamních kampaní online. Pomocí nástroje Test&Target mohou pracovníci marketingu průběžně přizpůsobovat obsah webu potřebám zákazníků. Nástroj Test&Target poskytuje rozhraní k navrhování a provádění testů a k tvorbě segmentů pro návštěvníky a cíleného obsahu.

Uživatelé aplikace Omniture mohou používat nástroje SiteCatalyst a Test&Target s aplikací Flash, pokud si stáhnout a nainstalují rozšiřující balíček aplikace Omniture.

 • Pokud si chcete stáhnout rozšiřující balíčky aplikace Omniture a přečíst si pokyny k jejich používání, klikněte na Nápověda > Omniture.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online