Přehled funkcí | Animate | Verze 2015.x

Aplikace Animate verze 2015.x

Poznámka:

K dispozici je aplikace Animate ve verzi 2017. Viz téma Přehled nových funkcí.

Adobe® Flash Professional je teď k dispozici jako Adobe Animate.

Adobe Animate umožňuje vytvářet vektorové animace, reklamy, multimediální obsah, interaktivní obsah, aplikace, hry a další ve vývojovém prostředí založeném na časové ose. Animate nabízí nativní podporu více výstupů, jako je HTML5 Canvas a WebGL, a lze ho rozšířit, aby podporovalo i specializované formáty jako SnapSVG.

Flexibilita aplikace Animate, pokud jde o výstupní formáty, zajišťuje možnost prohlížení obsahu kdekoliv a bez nutnosti použití zásuvných modulů.

Animate nabízí také nejlepší nástroje pro kreslení a ilustraci a výkonnou integraci s Adobe CreativeSync. A jelikož je Animate součástí služby Adobe Creative Cloud, máte přístup ke všem nejnovějším aktualizacím a funkcím hned od chvíle, kdy jsou k dispozici. 

Adobe Animate 2015.2 – srpen 2016

Aplikace Animate 2015.2 ve verzi ze srpna nabízí podporu písem Google v dokumentech HTML Canvas, další velikosti štětců, nový formát profilu publikování .APR, změny chování změny velikosti na časové ose a vylepšení značek rozsahu průsvitek. V další části tohoto článku se dozvíte více o funkcích, které jsou součástí této verze.

Podporu písem Google v dokumentech HTML Canvas

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Srpen 2016

Pokud animátoři při tvorbě a publikování svých děl používají počítačová písma, bývá zážitek koncových uživatelů nekonzistentní a zkreslený. Animate 2015.2 proto pro dosažení konzistentního zážitku koncových uživatelů na obrazovkách všech velikostí podporuje použití písem Google pro webový obsah.  

Písma Google

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Písma Google.

Nové velikosti štětce

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Srpen 2016

Animate nyní nabízí širokou škálu velikostí štětce s přesnějším ovládáním a následujícími vylepšeními:  

 • Nové velikosti štětce v rozsahu 1 až 200 obr. bodů.
 • Živý náhled při úpravách velikostí štětce.
 • Kurzory nástrojů Štětec a Guma jsou zobrazeny jako obrysy, takže při kreslení nepřekážejí v pohledu na výkres.
 • V různých relacích aplikace Animate jsou zachována nastavení nástroje Štětec, jako například naposledy použitá velikost štětce, jeho tvar a režim
 • Vylepšené kreslení, zejména při použití kratších tahů štětce.

Další informace naleznete v části Nové velikosti štětce.

Nástroj Guma: obrys kurzoru

Posuvník pro úpravu velikosti štětce: živý náhled

Nové kurzory štětce

Jezdec pro úpravu velikosti štětce

Nový formát profilu publikování

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Srpen 2016

Když byla v aplikaci Animate zavedena možnost vytváření šablon, animátoři vytvářeli vlastní šablony pro webovou reklamu a obecný webový obsah pomocí integrovaného nastavení profilu publikování. Vzhledem k omezením tohoto profilu nemohli animátoři sdílet své šablony se svým nastavením profilu publikování a šablony proto sdíleli samostatně nebo používali formát šablony .fla.

Počínaje touto verzí Animate podporuje formát souborů APR, který umožňuje svázat šablonu pro publikování do formátu Canvas s jejím nastavením profilu publikování. V budoucnosti bude každá nová položka odkazující na profil publikování také s profilem svázána a sdílena.

Další informace naleznete v části Určení nastavení publikování.

Vylepšené možnosti změny velikost zobrazení časové osy

Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Srpen 2016

Vylepšení možnosti Změnit velikost zobrazení časové osy zajišťuje vyváženější změny velikosti zobrazení časové osy.

Další informace naleznete v části Přizpůsobení zobrazení časové osy.

Vylepšení značek rozsahu průsvitek

Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Srpen 2016

Pokud chtěl uživatel v předchozích verzích Animate přesunout rozsahy průsvitek, musel přetáhnout značky rozsahu.Počínaje touto verzí můžete podržet klávesu Shift a přetáhnout značky rozsahu nebo rozsah opakování pomocí kterékoli ze dvou značek přes časovou osu. 

Další informace naleznete v částiZnačky průsvitek.

Další způsob vytvoření klíčového snímku

 Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Srpen 2016

Chcete-li automaticky vytvořit klíčový snímek, klikněte a podržte objekt mezi snímky, který je součástí klasického doplnění. 

Adobe Animate 2015.2 – červen 2016

Verze 2015.2 zavádí nové funkce jako například tyto:

 

 • Vzorkové štětce
 • Nástroj pro výběr snímků
 • Průhlednost vrstev
 • Lepší možnosti publikování na webu
  • Slučování kódu JSON/JS
  • Vkládání JavaScriptu do HTML
  • Podpora průhledného pozadí plátna
  • Výstup ve formátu HTML5 Canvas kompatibilním s HiDPI
  • Responzivní změny velikosti
  • Průhledné a responzivní soubory OAM
  • Přitahování bitmap během vytváření
  • Nástroj pro předběžné načítání
  • Vylepšení šablon pro publikování do formátu HTML5 Canvas
  • Podpora JSAPI pro import a export HTML šablon u dokumentů Canvas
  • Publikování datových zdrojů pláten do kořenové složky
  • Vystředění plochy
 • Další vylepšení
  • Barevné průsvitky definované uživatelem
  • Přidržení skriptů
  • Rozšířené volby importu souborů PSD
  • Rozšířené volby importu souborů AI
  • Urychlení výkonu na platformě Windows
  • Vylepšené interakce malířského štětce
  • Integrace nejnovějšího přehrávače Flash Player a rozhraní AIR SDK

 

 

 

 

 

Vzorkové štětce

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Přečtěte si, jak můžete pomocí vzorkových štětců kreslit cesty, aplikovat na ně vektorové vzorky a ty pak roztáhnout na celou délku cesty. V integrované globální knihovně v Animate najdete několik přednastavených uměleckých a vzorkových štětců. Kromě přednastavených štětců můžete do dokumentů Animate importovat nové vzorkové štětce pomocí CC knihoven. 

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Vzorkové štětce.

Nástroj pro výběr snímků

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

V nástroji pro výběr snímků se můžete podívat na náhled prvního snímku každého grafického symbolu. V předchozích verzích nebylo možné zobrazit náhled bez toho, abyste symbol otevřeli. Tato funkce tak zpříjemňuje práci s některými animačními procesy, například se synchronizací řeči.

Výběr snímku

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Nástroj pro výběr snímků.

Průhlednost vrstev

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Animate zavádí možnost nastavit viditelnost snímků na průhlednou. Průhlednou viditelnost nastavíte tak, že s podrženou klávesou Shift kliknete na sloupec oka na časové ose.

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Průhlednost vrstev.

Lepší možnosti publikování na webu

Slučování kódu JSON/JS

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Animate vkládá soubor JSON do JavaScriptu. Když během publikování plátna vytvoříte přehled pohyblivých symbolů, ve výchozím nastavení se nevytvoří externí soubor JSON a místo toho se vloží do JavaScriptu. 

Díky této změně si můžete zobrazovat místní náhledy publikovaných souborů, aniž byste je museli nahrávat na server jako dříve.

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Slučování kódu JSON/JS.

Vkládání JavaScriptu do HTML

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Animate zavádí možnost vložit soubor s JavaScriptem do souboru HTML během publikování plátna.

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Vkládání JavaScriptu do HTML.

Podpora průhledného pozadí plátna

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Chcete při publikování vytvořit průhledné plátno, přes které bude vidět HTML obsah nacházející se pod ním?  Nově můžete nastavit průhlednou barvu pozadí. Uděláte to tak, že pomocí volby Alfa % a barevného políčka Žádná barva nastavíte úroveň průhlednosti plátna na zcela průhlednou.

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Podpora průhledného pozadí plátna.

Výstup ve formátu HTML5 Canvas kompatibilním s HiDPI

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Výstup vygenerovaný v Animate je teď kompatibilní s HiDPI a zajišťuje ostřejší zobrazení na obrazovkách s vysokým rozlišením.

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Výstup ve formátu HTML5 Canvas kompatibilním s HiDPI.

Responzivní změny velikosti

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Chcete vytvářet responzivní animace? Přečtěte si, jak Animate mění velikost výstupu podle různých rozměrů, aby dosáhlo responzivního, ostrého a jasného výstupu kompatibilního s HiDPI zařízeními. 

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Responzivní změny velikosti.

Průhledné a responzivní soubory OAM

V Animate teď můžete generovat průhledné, responzivní soubory OAM a ty pak vkládat do aplikací Muse, Captivate nebo Dreamweaver.

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Publikování souborů OAM.

Přitahování bitmap během vytváření

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Přečtěte si, jak můžete během vytváření přitahovat bitmapy na nejbližší obrazové body, aby na plátně vypadaly ostřeji. V předchozích verzích se bitmapy na plátně rozmazávaly, takže vizuální zážitek nebyl optimální. Počínaje touto verzí bude Animate při publikování dokumentů HTML Canvas hlídat, aby se bitmapy přitáhly na nejbližší obrazový bod a díky tomu vypadaly na plátně ostřeji.

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Přitahování bitmap během vytváření.

Nástroj pro předběžné načítání v dokumentech HTML5 Canvas

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Nástroj předběžného načítání je animovaný obrázek GIF, který se zobrazuje, zatímco se stále načítají skripty a zdroje potřebné pro vykreslení animace. Jakmile se zdroje načtou, předběžné načítání se skryje a místo něj se zobrazí sama animace.

Animovaný GIF

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Nástroj pro předběžné načítání v dokumentech HTML5 Canvas.

Vylepšení šablon pro publikování do formátu HTML5 Canvas

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Přečtěte si, jak Animate rozděluje šablony HTML5 Canvas do menších modulů kvůli snazším úpravám a lepší kontrole nad publikovanými výstupy.

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Vylepšení šablon HTML5 Canvas.

Podpora JSAPI pro import a export HTML šablon u dokumentů Canvas

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Využívejte nová rozhraní JSAPI podporující import a export HTML šablon u dokumentů Canvas. 

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Podpora JSAPI.

Publikování datových zdrojů pláten do kořenové složky

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Pomocí této funkce můžete publikovat datové zdroje plátna do kořenové složky místo do jejích podsložek. 

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Publikování datových zdrojů pláten do kořenové složky.

Vystředění plochy

Novinka v aplikaci Animate 2015.2 | Červen 2016

Zjednodušte si práci pomocí nových možností zarovnání, která umožňují zobrazit plátno přesně ve středu prohlížeče. Můžete ho vystředit vodorovně, svisle nebo v obou směrech. 

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Vystředění plochy.

Další vylepšení

Barevné průsvitky definované uživatelem

Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Červen 2016

Využívejte nastavitelné barevné kódování průsvitek, díky kterému lépe rozlišíte mezi minulými, aktuálními a budoucími snímky. Průsvitky vzdalující se od aktuálního snímku se zobrazují se stále vyšší průhledností. 

Další informace o této vylepšené funkci najdete v tématu Barevné průsvitky definované uživatelem.

Přidržení skriptů

Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Červen 2016

Pomocí funkce Přidržet skript můžete připínat skripty ke kartám jednotlivých skriptů na panelu Actionscript a podle potřeby je přesouvat. Tato funkce se hodí, když v rámci souboru FLA nemáte všechen kód uspořádaný do jednoho centrálního umístění anebo pokud používáte víc skriptů najednou. Přidržením skriptu uložíte aktuální umístění kódu na panelu Akce a budete moct přepínat mezi otevřenými skripty. 

Přidržení skriptů

Další informace o této vylepšené funkci najdete v tématu Přidržení skriptů.

Rozšířené volby importu souborů PSD

Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Červen 2016

Animate dokáže importovat statické obrázky v mnoha různých formátech, nicméně pro import statických obrázků z aplikace Photoshop se obvykle používá nativní formát Photoshopu (PSD). Při importu souboru PSD zachová Animate mnoho atributů použitých v aplikaci Photoshop a nabízí možnost zachovat i přesnou podobu obrázku.

Další informace o této vylepšené funkci najdete v tématu Rozšířené volby importu souborů PSD.

Rozšířené volby importu souborů AI

Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Červen 2016

Animate umí importovat soubory AI z aplikace Adobe® Illustrator® a přitom zachovat přesný vzhled kresby, kterou budete moct dále upravovat. Díky vylepšenému importu souborů AI máte značnou kontrolu nad tím, jak se kresba z Illustratoru importuje do Animate, a můžete určit, jak se mají importovat jednotlivé objekty ze souboru AI.

Další informace o této vylepšené funkci najdete v tématu Rozšířené volby importu souborů AI.

Urychlení výkonu na platformě Windows

Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Červen 2016

Užijte si mimořádné zrychlení výkonu při provádění každodenních akcí, jako je například přehrávání časové osy nebo její posouvání, kreslení, přetahování a zvětšování obrazu nebo provádění transformací. Vaše animace budou živější než kdy předtím.

Vylepšené interakce malířského štětce

Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Červen 2016

Animate přináší lepší výkon a snazší ovládání při práci s tahy malířského štětce. Vylepšení výkonu malířského štětce se projevují při transformování tahů štětcem, například při změně jejich velikosti nebo natočení, a také při zvětšování, zmenšování a posouvání plochy.

Integrace nejnovějšího přehrávače Flash Player a rozhraní AIR SDK

Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate 2015.2 | Červen 2016

Animate podporuje nejnovější verzi přehrávače Flash Player (verze 21) a má integrované rozhraní AIR SDK verze 21.0.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.