Přehled nových funkcí

Adobe® Flash Professional je teď k dispozici jako Adobe Animate.

Verze 2015.1 zavádí nové funkce jako například tyto:

    ● Nová globální knihovna pro umělecké a malířské štětce používané v projektech Animate

    ● Integrace s knihovnami Creative Cloud a službou Adobe Stock

    ● Otočení a změna velikosti plochy

    ● Změna velikosti obsahu podle velikosti plochy

    ● Export videa do více rozlišení

    ● Vylepšené průsvitky

Dále v tomto textu naleznete stručný úvod k novým funkcím, které jsou k dispozici v nejnovější aktualizaci aplikace Animate, a odkazy na další zdroje informací.

Adobe Animate 2015.1 | Aktualizace z března 2016

Aktualizace z března 2016 pro aplikaci Animate 2015.1 nabízí vylepšení šablony HTML5 Canvas a nové ikony pro prostředí AIR pro Android. Obsahuje také opravy chyb týkající se vloženého písma a lepšího kreslení štětci.

Adobe Animate 2015.1 | Únor 2016

Verze aplikace Animate z února 2016 (Animate 2015.1) nabízí integraci s knihovnami Creative Cloud a službou Adobe Stock, novou knihovnu štětců, integraci písem Typekit, škálování obsahu, natáčení a změnu velikosti plochy, import souborů SVG, vylepšení průsvitek, podporu publikování OAM, označování vzorků barevi a podporu projektorů. V další části tohoto článku se dozvíte více o funkcích, které jsou součástí této verze.

Integrace s knihovnami Creative Cloud a službou Adobe Stock

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Knihovny CC

Knihovny Creative Cloud zajistí dostupnost vašich datových zdrojů, ať jste kdekoli. Vytvářejte obrázky, barvy, barevné motivy, štětce, tvary a další v aplikacích Photoshop a Illustrator a v mobilních aplikacích jako Adobe Capture CC a potom k nim jednoduše přecházejte z jiných počítačových a mobilních aplikací a využívejte je k plynulé kreativní práci.

Aplikace Animate se dodává s integrovanými knihovnami CC. CC knihovny vám pomáhají sledovat všechny vaše datové zdroje v oblasti návrhů. Když vytvoříte grafické datové zdroje a uložíte je do knihoven, budete je moci používat v dokumentech aplikace Animate. Datové zdroje návrhu jsou automaticky synchronizovány a lze je sdílet s kýmkoli, kdo má účet služby Creative Cloud.Když kreativní tým pracuje v počítačových a mobilních aplikacích Adobe, datové prostředky sdílených knihoven jsou stále aktuální a připraveny, abyste je mohli kdekoli použít. V aplikaci Animate jsou podporovány následující typy datových zdrojů.

 • Barvy a barevné motivy
 • Štětce
 • Grafika
 • Vektorové štětce

Další informace získáte v tématechKnihovny Creative Cloud v aplikaci Animate a Knihovny Creative Cloud.

A. Výběr složky Knihovna CC B. Zobrazení položek jako miniatur C. Zobrazení položek jako seznamu D. Vyhledávání obrázků ve službě Adobe Stock E. Panel obsahu Knihovna CC F. Přidání barvy G. Synchronizace CC knihoven H. Odstranění položky v knihovně 

Integrace služby Adobe Stock k zajištění kvalitních obrázků, ilustrací a grafiky 

Integrovanou součástí aplikace Animate je služba Adobe Stock, která nabízí návrhářům a firmám přístup ke 40 milionům vysoce kvalitních uspořádaných royalty-free snímků, ilustrací a vektorových grafických souborů pro všechny jejich kreativní projekty. Službu Adobe Stock si můžete podle potřeby zakoupit formou jednoho obrázku nebo se můžete přihlásit k odběru více obrázků, které budete používat v dokumentech aplikace Animate. K dispozici je řada balíčků předplatného.

Podrobné informace o tom, jak službu Adobe Stock používat, najdete na stránce nápovědy služby Adobe Stock na adrese https://helpx.adobe.com/cz/stock/help/using-adobe-stock.html.  
Vyhledávání datových zdrojů ve službě Adobe Stock

Poznámka: Služba Adobe Stock je momentálně k dispozici pouze v následujících zemích: USA, Kanada, Mexiko, Velká Británie, Irsko, Jižní Afrika, Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Nizozemsko, Norsko, Dánsko, Švédsko, Belgie, Švýcarsko, Finsko, Lucembursko, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Polsko, Česká republika, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Kypr.   Více informací získáte na stránce https://helpx.adobe.com/cz/stock/faq.html

Podpora sady TypeKit pro typ dokumentu HTML5 Canvas

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Toto vydání aplikace Animate nabízí integraci písem Typekit s typem dokumentu HTML5 Canvas, který poskytuje přímý přístup k tisícovkám kvalitních prvotřídních písem od předních partnerů. K písmům sady Typekit můžete přistupovat a jednoduše je používat ve formátu HTML5, který používají moderní prohlížeče a mobilní zařízení, prostřednictvím členství ve službě Creative Cloud.

Vektorové objektové štětce

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Nový nástroj Malířský štětec umožňuje používat umělecké štětce, které jsou známé z aplikace Adobe Illustrator, v aplikaci Animate. Nástroj Malířský štětec je založený na tazích a liší se od tradičního štětce, jehož chování se nemění. Umožňuje kreslení stylizovaných tahů štětcem použitím vybraného vzorce uměleckého štětce podél cesty kreslení. Tahy štětcem můžete aplikovat na existující cesty nebo můžete použít nástroj Štětec k současnému nakreslení cesty a aplikování tahu štětce.

Další informace naleznete v tématu Práce s malířským štětcem.

Nástroj štětec

Vylepšené kreslení

Kreslení nástrojem Malířský štětec je nyní mnohem rychlejší. Také už nedochází k dělení ani rušení dříve nakreslených tahů. Plynulejší je i přizpůsobení křivky.

Aplikace Animate kvůli lepšímu kreslení vyžaduje, aby tahy uměleckým štětcem byly vždy prováděny v režimu kreslení objektu.

Úprava možností štětce a uměleckého štětce

K otevření dialogového okna úprav vybraného štětce slouží nová ikona úprav štětce. Při výběru normálního tahu nebo některého ze starých stylů tahů se zobrazí staré dialogové okno. Při výběru uměleckého štětce se zobrazí nové dialogové okno Možnosti uměleckého štětce.

Použití barev u tahu štětce

Při kreslení jednobarevnými uměleckými štětci můžete použít jakoukoli barvu a štětec pro další tahy zvolí barvu odpovídající aktuálnímu tahu. Vícebarevné umělecké štětce však barvu tahu ignorují a při kreslení používají vlastní sadu barev nastavenou v definici štětce.

Kreslit jako výplň

Nová možnost Kreslit jako výplň v nástroji štětec pomáhá určit, zda bude tvar vytvořený štětcem tah nebo zda bude vyplňovat vybranou oblast.

Aplikace Animate teď podporuje možnost Kreslit jako výplň pro všechny styly tahů v nástroji štětec. Když je možnost Kreslit jako výplň vybraná, můžete kreslit pomocí nástroje štětec v režimu kreslení Objekt i Sloučit.

Režim kreslení objektu a režim slučování kresby

Pokud používáte umělecké štětce, je ve výchozím nastavení aktivní režim kreslení objektu. Každý tah štětce kreslíte samostatně, bez slučování se stávajícími tahy, aby nedocházelo k nežádoucímu protínání tahů. Když použijete režim kreslení objektu, dosáhnete lepšího výkonu oproti režimu slučování kresby, protože tahy štětcem většinou obsahují rozsáhlá vektorová data, a slučování tvarů tak může vést ke zpomalení aplikace Animate. Pokud chcete převést již nakreslený tvar na objekt kresby, vyberte grafiku na ploše a klikněte na Změnit > Kombinovat objekty > Sjednotit.

Vodítka, která lze přetahovat a nastavit tak počáteční a koncovou značku.

V této verzi umělecké štětce nabízejí náhled štětce s vodítky, která lze přetahovat a nastavit tak počáteční a koncovou značku. Štětce nabízejí i další možnosti, ze kterých můžete vybírat. Upravené nastavení uměleckého štětce můžete uložit jako nový štětec nebo můžete aktualizovat stávající tahy v dokumentu.

Použití stylů uměleckého štětce u grafiky nakreslené na ploše

Nové styly uměleckého štětce můžete použít u nakreslených tvarů nebo ve stávajících dokumentech. Vyberte tvar na ploše a změňte styl jeho tahu výběrem stylu tahu uměleckého štětce na panelu vlastností. 

Import nových uměleckých štětců z knihoven CC

Kromě předvoleb uměleckého štětce, které jsou dostupné automaticky, můžete do dokumentu Animate importovat pomocí knihoven CC i nové umělecké štětce. Pokud chcete přidat nový umělecký štětec, otevřete panel knihoven CC a klikněte na některý z podporovaných štětců. (Aplikace Animate v současné době podporuje pouze štětce aplikace Illustrator z knihoven CC.) Pokud chcete do své knihovny CC přidat nové štětce, můžete použít aplikaci Štětec pro systém Android a iOS.

Úprava cest tahů uměleckého štětce

Tahy štětce nakreslené nástrojem Malířský štětec můžete pomocí nástrojů pro výběr a dílčí výběr upravovat nebo můžete měnit jejich tvar úplně stejně jako u jiných tahů nakreslených v aplikaci Animate.

Převod tahů uměleckého štětce na výplně

Umělecké štětce se chovají jako tahy a lze je změnit na výplně volbou Převést čáry na výplně. Pokud je chcete převést, nejprve vyberte tahy štětce nakreslené na ploše a potom klikněte na Změnit > Tvar > Převést čáry na výplně. Po převodu se budou výplně chovat jako běžné soubory a ztratí možnost úpravy cesty.

Panel Knihovna štětců

Aplikace Animate má nyní integrovanou globální knihovnu uměleckých štětců nabízející celou řadu štětců. Panel Štětce spustíte tak, že kliknete na možnost Okno > Knihovna štětců. Než začnete některý ze štětců používat, dvakrát na štětec klikněte na panelu Knihovna štětců. Tím štětec přidáte do aktuálního dokumentu. Kliknutím na štětec v knihovně CC ho přidáte na globální panel Knihovna štětců i do aktuálního dokumentu.

Vzorníky barev označené tagy

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Políčka barev označená tagy nyní můžete vytvářet výběrem barvy z políček barev. Po vytvoření políčka barev označeného tagy a jeho použití u tvarů a cest v obsahu aplikace Animate bude změna barvy v políčku označeném tagy automaticky aktualizovat veškerý obsah, který ji používá. 

Další informace naleznete v tématu Barva.

Nové označené políčko barev na panelu nástrojů a barev

Měřítko plochy

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Aplikace Animate teď podporuje publikování dokumentů ActionScript jako souborů projektoru. Projektory jsou soubory aplikace Animate, které obsahují publikovaný soubor SWF a Flash Player. Projektory lze přehrávat podobně jako běžnou aplikaci bez webového prohlížeče, zásuvného modulu Flash Player nebo prostředí Adobe AIR.

Další informace najdete v tématu Nástroje a panely na vymezené ploše.

Možnost Odkaz k poměrnému nastavení rozměrů vymezené plochy

Inspektor vlastností a Dialogové okno Nastavení dokumentu aplikace Animate obsahuje možnost Propojit, která slouží k zvětšení rozměrů vymezené plochy při zachování proporcí. Ve výchozím nastavení nejsou vlastnosti výšky a šířky propojené. Pokud kliknete na tlačítko Propojit a povolíte propojování, při změně hodnoty vlastnosti výšky nebo šířky se změní poměrně i hodnota druhé vlastnosti.

Pokud vyberete možnost Změnit velikost obsahu, rozměry vymezené plochy se automaticky propojí a deaktivují. Důvodem je, že změna velikosti obsahu dává smysl, pokud jsou poměrně změněny rozměry vymezené plochy.

Natočení plochy

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Nový nástroj Natočení v aplikaci Animate umožňuje dočasně otočit zobrazení Plocha a usnadnit tak kreslení a malování v určitém úhlu bez trvalého otočení skutečných objektů na ploše, jako to dělá nástroj Volná transformace. Bez ohledu na to, jaký nástroj je aktuálně vybraný, můžete plochu otočit tak, že podržíte současně klávesy Shift a Mezerník a přetažením myši natočíte zobrazení.

Další informace najdete v tématu Nástroje a panely na vymezené ploše.

Vylepšené průsvitky

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Průsvitka je funkce, která umožňuje měnit aktuální stav animace podle malého okénka náhledu na minulé i budoucí snímky dané animace.

Od této verze místo používání barev vrstev osnov nyní modrá označuje minulé, červená aktuální a zelená je určena pro budoucí snímky.  

Barevné průsvitky: režim obrysu

Barevné kódování pomáhá při používání průsvitek rozlišit mezi minulými, aktuálními a budoucími snímky. V novém rozhraní se snímky průsvitky pořízené před aktuálním snímkem označují modře a snímky pořízené po aktivním snímku zeleně. Průsvitky vzdalující se od aktuálního snímku se zobrazují s postupně mizející průhledností.

Obrázek průsvitky (minulé snímky jsou označeny modrou, budoucí zelenou a aktuální plnou barvou)

Podrobné informace o používání průsvitek najdete v tématu Animace snímek po snímku: průsvitky

Export videa do více rozlišení

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Díky možnosti konfigurace velikosti vykreslení v dialogovém okně Exportovat video nyní můžete exportovat video v normální a HD kvalitě z dokumentu aplikace Animate do více rozlišení. Při nastavování rozlišení videa Animate udržuje poměr stran podle rozměrů vymezené plochy.

Vytváření vlastních šablon HTML5 Canvas a jejich připojování k publikovaným profilům

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Při publikování projektů HTML5 Canvas teď Animate podporuje vlastní šablony obálky HTML. Ke svému profilu publikování si tak můžete připojit šablonu. Kromě použití výchozí šablony můžete také importovat vlastní soubor s HTML šablonou nebo exportovat stávající šablonu do externího souboru. Možnosti šablon jsou následující:

 • Použít výchozí: Použijte ke generování souboru HTML Wrapper během publikování výchozí šablonu.
 • Importovat nové: Importujte vlastní šablonu, na základě které je při publikování vytvořen soubor HTML Wrapper.
 • Export: Exportujte stávající šablonu použitou pro publikování.

Podpora publikování OAM pro dokumenty AS3, WebGL a HTML5 Canvas

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Obsah aplikace Animate ve formátech ActionScript, WebGL nebo HTML5 Canvas teď můžete exportovat do animovaných souborů ovládacích prvků OAM (.oam). Soubory OAM vygenerované z aplikace Animate je možné vložit do aplikací Dreamweaver, Muse a InDesign. Možnosti publikování OAM jsou k dispozici v dialogovém okně pro nastavení publikování aplikace Animate.

Další informace naleznete v tématu Nastavení publikování OAM.

Statický text v dokumentech HTML5 Canvas

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Animate nyní podporuje statický text pro obsah ve formátu HTML5 Canvas. Veškerý statický text je při publikování převeden na obrysy a veškerý dynamický text zůstane nezměněný.  

Vylepšení formátu HTML5 Canvas

Součástí této verze jsou následující vylepšení formátu HTML5 Canvas:

 • Podpora stylu tahu na plátně: V dřívějších verzích byly pro dokumenty HTML5 Canvas k dispozici pouze pevné tahy. Teď můžete vybírat z různých stylů tahů.
 • Filtr Vržený stín s vlastnostmi Úhel a Vzdálenost s nastavenou kvalitou na hodnotu Středně: Když vytvoříte symbol a vyberete filtr Vržený stín kliknutím na možnost Filtry na panelu Vlastnosti a rozbalením rozevíracího seznamu +, můžete pro symbol nastavit vlastnosti Vzdálenost a Úhel. Kvalita je nastavená na možnost Střední

Import souborů SVG

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Scalable Vector Graphics (SVG) je formát vektorových obrázků založených na XML pro dvojrozměrnou grafiku s podporou interaktivity a animací. Soubory SVG můžete nyní importovat do aplikace Animate. Některé možnosti importu fungují stejně jako možnosti importu pro soubory Adobe Illustrator.

K importu souborů SVG do aplikace Animate můžete použít některou z následujících možností:

 • Použití možnosti Import souboruSoubor > Import > Importovat na plochu nebo Importovat do knihovny.
 • Přetáhněte soubor SVG přímo do aplikace Animate.
 • Použití datových zdrojů SVG uložených v knihovně CC: Přetáhněte datový zdroj z knihovny CC přímo na vymezenou plochu nebo do knihovny dokumentu.
 • Použití existujícího rozhraní API pro import souboru JSFL: document.importFile()

Vrstvy v souborech SVG můžete převádět následujícím způsobem:

 • Importovat jednotlivé cesty do stejné vrstvy a snímku: Tuto možnost vyberte, pokud chcete importovat jednotlivé vrstvy souboru SVG do jedné vrstvy aplikace Animate.
 • Importovat jednotlivé cesty do různých vrstev: Tuto možnost vyberte, pokud chcete importovat jednotlivé vrstvy souboru SVG do samostatné vrstvy aplikace Animate.
 • Importovat jednotlivé cesty do různých klíčových snímků: Při převodu vrstev souboru SVG na klíčové snímky se soubor SVG importuje jako filmový klip. Při převodu vrstev souboru SVG na vrstvy Animate nebo při převodu na jedinou vrstvu Animate se soubor SVG importuje jako grafický symbol. Ve výsledném filmovém klipu nebo grafickém symbolu se všechen obsah souboru SVG naimportuje do jeho časové osy, jako kdyby se obsah importoval na plochu.

Vylepšený ohraničující rámeček objektu kreslení

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Při výběru objektů kreslení v aplikaci Animate se zobrazí obdélníkový ohraničující rámeček. Tato verze představuje nový vylepšený rámeček kreslení, který znázorňuje indikátor výběru ve formě obrysu přesně odpovídajícího tvaru. Díky této změně můžete snadno upravovat okraje tvaru, aniž byste pronikli do kreslených objektů. 

Ohraničující rámeček objektu kreslení: dříve a nyní

Tato změna vám pomůže, když použijete nové umělecké štětce v režimu kreslení objektu. Ukazatel výběru nyní znázorňuje aktuální cestu tahu uměleckého štětce. Cestu můžete podle potřeby jednoduše upravit.

Úprava cesty tahu uměleckého štětce pomocí nového ohraničujícího rámečku

Nový model ohraničujícího rámečku také pomáhá přesněji rozlišit mezi objektem kreslení a skupinou, protože skupiny se budou dále zobrazovat v obdélníkových ohraničujících rámečcích.

Znázornění režimu kreslení objektu

Obrysy kolem tvaru a nakresleného objektu a tahy ve vybraném stavu

Podpora projektorů

Novinky v aplikaci Animate 2015.1 | Únor 2016

Aplikace Animate teď podporuje publikování dokumentů ActionScript jako souborů projektoru. Projektory jsou soubory aplikace Animate, které obsahují publikovaný soubor SWF a Flash Player. Projektory lze přehrávat podobně jako běžnou aplikaci bez webového prohlížeče, zásuvného modulu Flash Player nebo prostředí Adobe AIR.

Další vylepšení

Funkce PlaySound() teď vrací instanci zvuk

Kód pro funkci PlaySound() generovaný v souboru HTML, když publikujete dokument HTML5 Canvas, je změněný tak, aby vracel instanci zvuku. To je užitečné při zastavení nebo pozastavení jakékoli instance zvuku prostřednictvím skriptů snímků nebo modulů listener událostí.

Opakování zvuku

Když budete mít na časové ose zapnutou možnost smyčky, můžete nyní opakovat streamování zvuku na řadě snímků spolu s ostatními animacemi.

Vylepšená manipulace s rozsahem značek časové osy

U táhel značek průsvitky byla provedena následující vylepšení použitelnosti:

 • Vylepšená oblast klepnutí vnějších táhel: Přetahování táhel v dřívějších verzích nebývalo snadné, zvlášť když byla příliš blízko sebe. Zvětšená oblast klepnutí vnějších táhel v této verzi umožňuje plynulé přetahování.
 • Vhodná zpětná vazba myši: Když v této verzi umístíte myš poblíž táhel značek nebo přetáhnete táhla značek, místo normálního kurzoru ve tvaru šipky se zobrazí kurzor pro změnu velikosti, který ukazuje odezvu.

Kombinovaná knihovna CreateJS pro optimalizovaný výkon HTML5

Animate teď místo jednotlivých knihoven používaných v předchozích verzích používá nejnovější kombinovanou knihovnu CreateJS. Tato změna snižuje počet volání serveru z publikovaného výstupu HTML5 Canvas a vylepšuje výkon.

Vylepšení uživatelského rozhraní pohyblivých symbolů HTML5

Dialogové okno Nastavení publikování pro HTML5 Canvas je v této verzi zjednodušeno. Na kartě Pohyblivý symbol jsou k dispozici samostatné ovládací prvky pro nastavení formátu PNG a JPEG, které jsou aktivovány nebo deaktivovány podle vybraného formátu.

Změny tahu (ikona tužky)

U tahů pod ikonou tužky došlo k následujícím změnám:

 • Kliknutím na ikonu štětce otevřete knihovnu štětců.
 • Nahoře se zobrazí náhled vybraného stylu štětce.
 • Když chcete upravit styl tahu (ikona tužky), zobrazí se pro vybraný umělecký štětec dialogové okno s možnostmi uměleckého štětce.

Nová tlačítka na panelu vlastností pro často používané operace

Na panel vlastností byla kvůli usnadnění přístupu přidána následující tlačítka:
 • Rozšířit výplň: Převede vybrané tahy na výplně a sloučí je
 • Vytvořit objekt: Převede vybraný tvar ve sloučeném režimu na objekt kreslení (stejně jako operace Sjednotit)
 • Rozdělit: Rozdělí vybraný objekt kreslení na nezpracovaný tvar

Podpora kreslení Wacom v režimu myši

Animate teď podporuje kreslení Wacom v režimu myši a nabízí vylepšený výkon při kreslení. Tato verze také obsahuje opravy problémů s odsazením v nástrojích štětec a tužka.

Vylepšené kreslení a vyhlazování ve zvětšeném stavu

Vylepšené je i kreslení nástrojem Štětec při velkém přiblížení. V předchozí verzi fungovala vylepšení jen v normálním režimu (100% velikost).

Poznámka: Vylepšené kreslení nástrojem Štětec se použije jen při nastavení vyhlazení na 40 až 60 procent.

Podpora přehrávače Flash Player 20 a sady AIR SDK 20

Tato verze aplikace Animate podporuje přehrávač Flash Player 20 a sadu AIR SDK 20. Animate teď podporuje následující velikosti ikon pro publikování v prostředí AIR for iOS:

 • 60×60
 • 75×75
 • 87×87
 • 167×167
 • 180×180

Nové objekty js „an“ a „animate“ na nejvyšší úrovni

V této verzi jsou nové objekty na nejvyšší úrovni, an a animate, které nahrazují objekty fl a flash. Tyto objekty se také dodávají s podporou přizpůsobení kódu a barevného označování kódu.

Nová podoba sady CPSDK s novými rozhraními a makry

V nové sadě SDK s podporou vlastní platformy Animate bylo vyřazeno několik málo rozhraní a maker (nebyla odebrána) a byla přidána řada dalších nových rozhraní a maker. Všechna tato rozhraní a makra jsou zpětně kompatibilní.  

Systémové požadavky

Podívejte se na systémové požadavky Adobe Animate 2015.1 | Únor 2016 v článku Systémové požadavky | Animate.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.